“Đứng chơi golf quá nhiều. Hai vòng mỗi ngày là đủ rồi” - Harry Vardon

Kiến thức

Caddies: Người phụ tá không thể thiếu cho những thành công của golfer

Golf là môn thể thao đặc biệt khi mà người chơi luôn có một người đi song hành vừa để hỗ trợ mang, vác gậy mà còn tư vấn những cú đánh, động viên tinh thần cho golfer.