Kiến thức

Bao nhiêu golfer được qua lát cắt tại The Masters?

The Masters luôn hạn chế số lượng người tham dự và đương nhiên kèm theo đó là số người được chơi hai ngày cuối của giải cũng vì thế mà ít đi.