"Nếu bạn cảm thấy thương hại ai đó trong trận đấu thì hãy về nhà. Bởi nếu bạn không thắng họ, họ sẽ thắng bạn" - Seve Ballesteros

Kiến thức

Tee cao bao nhiêu là hợp lý?

Bất cứ người mới chơi golf nào cũng sẽ có một câu hỏi khi chuẩn bị phát bóng: chiều cao tee bao nhiêu là phù hợp?