Khám phá

Cùng khám phá sân gôn Trump National Doral nơi diễn ra WGC Cadillac

Cùng khám phá sân gôn Trump National Doral nơi diễn ra WGC Cadillac

Hố 1 (PAR 5, 590 YARDS)

Hố 2 (PAR 4, 448 YARDS)

 

Hố 3 (PAR 4, 436 YARDS)

 

Hố 4 (PAR 3, 227 YARDS) 

Hố 5 (PAR 4, 421 YARDS)

Hố 6 (PAR 4, 432 YARDS)

 

Hố 7 (PAR 4, 471 YARDS)

 

Hố 8 (PAR 5, 549 YARDS)

Hố 9 (PAR 3, 200 YARDS)


Hố 10 (PAR 5, 614 YARDS)


Hố 11 (PAR 4, 422 YARDS)


Hố 12 (PAR 5, 601 YARDS)


Hố 13 (PAR 3, 238 YARDS)


Hố 14 (PAR 4, 484 YARDS)


Hố 15 (PAR 3, 153 YARDS)


Hố 16 (PAR 4, 341 YARDS)


Hố 17 (PAR 4, 425 YARDS)


Hố 18 (PAR 4, 476 YARDS)

 


Nguồn: PGATOUR.COM

Những điều cần biết về sân đấu của Ryder Cup 2016

Tin trước

Tổng thống Donald Trump có bao nhiêu sân golf?

Tin sau

Tin gợi ý

Tin liên quan: Khám phá

Phát triển bởi