<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/giai-tri-kham-pha/2931-thieu-0-58-diem-fedex-de-giu-the-pga-tour-golfer-tre-muon-giai-nghe.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Thiếu 0,58 điểm FedEx để giữ thẻ PGA TOUR, golfer trẻ muốn giải nghệ</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Thiếu 0,58 điểm FedEx để giữ thẻ PGA TOUR, golfer trẻ muốn giải nghệ</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/Khampha/PettersonRetiring01-630x360.jpg"> <figcaption>Thiếu 0,58 điểm FedEx để giữ thẻ PGA TOUR, golfer trẻ muốn giải nghệ</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - John Peterson, 29 tuổi gần như muốn từ gi&atilde; sự nghiệp Golf sau khi mất suất thẻ tham dự PGA TOUR m&ugrave;a giải tới</p></h3> </header> <p>Sự nghiệp thi đấu PGA TOUR của John Peterson c&oacute; thể kết th&uacute;c sau v&ograve;ng chung kết the Greenbrier diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 8/7.&nbsp;</p> <p>Tay golf 29 tuổi thi đấu ở the Greenbrier với mong muốn c&oacute; suất tham dự The Open cũng như&nbsp;cần&nbsp;55,355 điểm Fedex để c&oacute; thể ở lại tr&ecirc;n Tour m&ugrave;a giải tới. Peterson đ&atilde; xuất sắc qua nh&aacute;t cắt của giải v&agrave; c&oacute; v&ograve;ng 4 đ&aacute;nh 66 gậy để về chung cuộc -9. Kết quả kh&aacute; tốt v&agrave; c&oacute; vẻ đ&uacute;ng như kỳ vọng của Peterson. Nhưng khi kết th&uacute;c giải, anh mới nhận thấy rằng anh bằng điểm vơi 7 tay golf kh&aacute;c v&agrave; đồng xếp hạng 13 của giải. Với vị tr&iacute; n&agrave;y, Peterson chỉ nhận được 54,75 điểm thiếu đ&uacute;ng 0,58 điểm để đảm bảo tư c&aacute;ch tham dự PGA TOUR m&ugrave;a giải tới.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/John-Scott.jpg?1531191514566" alt="John-Scott" /></p> <p>C&oacute; lẽ qu&aacute; tiếc nuổi với điều n&agrave;y, John Peterson đ&atilde; đăng trạng th&aacute;i tr&ecirc;n twitter với th&ocirc;ng điệp: "T&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; những t&iacute;nh to&aacute;n kh&ocirc;ng hợp l&yacute; v&agrave; để rồi thiếu 0,58 điểm fedex. C&aacute;ch t&iacute;nh điểm của hệ thống n&agrave;y qu&aacute; khắt khe v&agrave; khiến t&ocirc;i thật kh&ocirc;ng h&agrave;i l&ograve;ng. T&ocirc;i tr&acirc;n trọng sự ủng hộ của mọi người trong suốt sự nghiệp thi đấu của t&ocirc;i. Xin cảm ơn. JP".</p> <p>Nếu John Peterson từ bỏ thi đấu PGA TOUR l&agrave; một sự đ&aacute;ng tiếc của tay golf mới 29 tuổi n&agrave;y.&nbsp; Peterson từng thi đấu 91 giải v&agrave; c&oacute; 2 lần về trong top 10. Th&agrave;nh t&iacute;ch tốt nhất anh c&oacute; được l&agrave; về đồng hạng 4 ở US Open 2012 ở tuổi 23. Peterson kiếm 2,1 triệu đ&ocirc; la trong sự nghiệp thi đấu ở PGA TOUR.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Thiếu 0,58 điểm FedEx để giữ thẻ PGA TOUR, golfer trẻ muốn giải nghệ

By GolfEdit.com - 10/07/2018

Golfedit.com - John Peterson, 29 tuổi gần như muốn từ giã sự nghiệp Golf sau khi mất suất thẻ tham dự PGA TOUR mùa giải tới

Sự nghiệp thi đấu PGA TOUR của John Peterson có thể kết thúc sau vòng chung kết the Greenbrier diễn ra vào ngày 8/7. 

Tay golf 29 tuổi thi đấu ở the Greenbrier với mong muốn có suất tham dự The Open cũng như cần 55,355 điểm Fedex để có thể ở lại trên Tour mùa giải tới. Peterson đã xuất sắc qua nhát cắt của giải và có vòng 4 đánh 66 gậy để về chung cuộc -9. Kết quả khá tốt và có vẻ đúng như kỳ vọng của Peterson. Nhưng khi kết thúc giải, anh mới nhận thấy rằng anh bằng điểm vơi 7 tay golf khác và đồng xếp hạng 13 của giải. Với vị trí này, Peterson chỉ nhận được 54,75 điểm thiếu đúng 0,58 điểm để đảm bảo tư cách tham dự PGA TOUR mùa giải tới.

John-Scott

Có lẽ quá tiếc nuổi với điều này, John Peterson đã đăng trạng thái trên twitter với thông điệp: "Tôi đã có những tính toán không hợp lý và để rồi thiếu 0,58 điểm fedex. Cách tính điểm của hệ thống này quá khắt khe và khiến tôi thật không hài lòng. Tôi trân trọng sự ủng hộ của mọi người trong suốt sự nghiệp thi đấu của tôi. Xin cảm ơn. JP".

Nếu John Peterson từ bỏ thi đấu PGA TOUR là một sự đáng tiếc của tay golf mới 29 tuổi này.  Peterson từng thi đấu 91 giải và có 2 lần về trong top 10. Thành tích tốt nhất anh có được là về đồng hạng 4 ở US Open 2012 ở tuổi 23. Peterson kiếm 2,1 triệu đô la trong sự nghiệp thi đấu ở PGA TOUR. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Số tiền thưởng cho top 30 FedExCup nhận được là bao nhiêu?

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Ngoài số tiền có được từ giải TOUR Championship, 30 tay golf xuất sắc nhất năm còn nhận thêm khoản tiền thưởng khủng của FedExCup 2018. ...
Giải trí - Khám phá

Bryson DeChambeau xịt nước lên bóng để làm gì?

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Chắc chắn sẽ có nhiều người không mấy bất ngờ với những cách thức độc đáo của golfer có biệt danh là The Golf Scientist cả. ...
Giải trí - Khám phá

13 nhà hàng trong sân golf đặc sắc nhất thế giới

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Dù sân golf thông thường không đi kèm với cụm từ ẩm thực cho lắm. Thế nhưng vẫn có những ngoại lệ mà bạn sẽ phải bất ngờ trước...
Giải trí - Khám phá

Khi nhân viên Starbuck là fan của Tiger, Chamblee nhận được dòng chữ này khi lấy đồ uống

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brandel Chamblee nhận được một tin nhắn chia sẻ từ Tiger Woods ...
Giải trí - Khám phá

11 nhà vô địch FedEx Cup trong lịch sử

By GolfEdit.com
Golfedit.com - FedExCup 2018 đang bước vào giải đấu cuối cùng Tour Championship để tìm ra nhà vô địch mùa này ...
Giải trí - Khám phá

16 điều có thể bạn chưa biết về Bryson DeChambeau

By GolfEdit.com
Golfedit.com – Bryson DeChambeau đã có danh hiệu PGA Tour thứ 4 cho mình trong cuối tuần vừa rồi tại Dell Technologies Championship để vươn lên dẫn đầu bảng xếp...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi