<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/suc-khoe-the-hinh/177-6-dieu-can-tranh-khi-tap-luyen-golf-trong-thoi-tiet-nong-buc.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>6 điều cần tránh khi tập luyện Golf trong thời tiết nóng bức</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>6 điều cần tránh khi tập luyện Golf trong thời tiết nóng bức</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/sungolfer-630x360.jpg"> <figcaption>6 điều cần tránh khi tập luyện Golf trong thời tiết nóng bức</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>M&ugrave;a h&egrave; n&oacute;ng bức l&agrave; cơn &aacute;c mộng của rất nhiều golfer, những người phải đốt m&igrave;nh dưới c&aacute;i nắng h&agrave;ng tiếng đồng hồ. Vậy những điều cần tr&aacute;nh khi chơi golf v&agrave;o thời tiết m&ugrave;a n&oacute;ng l&agrave; g&igrave;<strong></strong></p></h3> </header> <p><em><strong>Kh&ocirc;ng n&ecirc;n đ&aacute;nh golf v&agrave;o giữa trưa</strong></em></p> <p>Tập dưới trời nắng ch&oacute;i chang Khoảng thời gian buổi trưa l&agrave; l&uacute;c nhiệt độ cao nhất trong ng&agrave;y. V&igrave; vậy, kh&ocirc;ng n&ecirc;n tập luyện v&agrave;o buổi trưa để tr&aacute;nh bị say nắng. Tia tử ngoại thường rất mạnh v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;. Nếu phơi nắng trong thời gian d&agrave;i da sẽ bị ch&aacute;y nắng. Tia tử ngoại c&ograve;n c&oacute; thể xuy&ecirc;n qua da v&agrave; xương, g&acirc;y tổn hại đến n&atilde;o, v&otilde;ng mạc v&agrave; con ngươi mắt.<br /><br /><em><strong>Tập trong thời gian qu&aacute; d&agrave;i</strong></em><br /><br />Mỗi lần luyện tập khoảng 20-30 ph&uacute;t l&agrave; tốt nhất, để tr&aacute;nh ra qu&aacute; nhiều mồ h&ocirc;i, nhiệt độ cơ thể tăng l&ecirc;n qu&aacute; cao, dễ bị say nắng. Mỗi lần luyện tập trong thời gian d&agrave;i th&igrave; giữa giờ n&ecirc;n nghỉ một đến hai lần.<br /><br /><em><strong>Trong khi luyện tập, uống qu&aacute; nhiều nước</strong></em><br /><br />Tập luyện trong m&ugrave;a h&egrave; thường ra nhiều mồ h&ocirc;i. Nếu l&uacute;c n&agrave;y m&agrave; uống nhiều nước sẽ tăng th&ecirc;m g&aacute;nh nặng cho hệ thống tuần ho&agrave;n m&aacute;u, hệ thống ti&ecirc;u ho&aacute;, đặc biệt l&agrave; tim. Đồng thời, uống nhiều nước sẽ c&agrave;ng ra nhiều mồ h&ocirc;i, l&agrave;m cơ thể mất nhiều muối, dẫn đến những triệu chứng co giật, chuột r&uacute;t&hellip;<br /><br /><em><strong>Sau khi luyện tập, tắm nước lạnh ngay</strong></em><br /><br />Bởi v&igrave; tập luyện, lao động trong ng&agrave;y h&egrave;, nhiệt lượng trong cơ thể tăng l&ecirc;n rất nhanh, mạch mao dưới da sẽ gi&atilde;n ra để gi&uacute;p cho cơ thể toả nhiệt. Đột nhi&ecirc;n gặp nước lạnh, khiến cho c&aacute;c lỗ ch&acirc;n l&ocirc;ng co lại rất nhanh, dễ g&acirc;y rối loạn c&aacute;c chứng cơ thể, n&atilde;o bộ, dẫn đến bị ốm.<br /><br /><em><strong>Sau tập, ăn uống đồ lạnh</strong></em><br /><br />Luyện tập khiến cho một lượng m&aacute;u lớn dẫn đến c&aacute;c cơ bắp v&agrave; dưới da, c&ograve;n hệ thống ti&ecirc;u ho&aacute; th&igrave; lại ở trong trạng th&aacute;i thiếu m&aacute;u. Ăn nhiều đồ ướp lạnh kh&ocirc;ng những l&agrave;m nhiệt độ trong dạ d&agrave;y giảm m&agrave; c&ograve;n l&agrave;m lo&atilde;ng dịch dạ d&agrave;y. Nếu nhẹ th&igrave; bị đầy bụng, nặng th&igrave; dẫn đến vi&ecirc;m dạ d&agrave;y cấp t&iacute;nh.<br /><br /><em><strong>Sau khi ra mồ h&ocirc;i kh&ocirc;ng thay &aacute;o</strong></em><br /><br />Luyện tập trong m&ugrave;a h&egrave; nhất định sẽ ra nhiều mồ h&ocirc;i. Khi đ&oacute; &aacute;o c&oacute; thể ướt đẫm. C&oacute; một số người cho l&agrave; m&igrave;nh khoẻ mạnh kh&ocirc;ng cần phải thay &aacute;o, mặc một l&uacute;c l&agrave; kh&ocirc;, như vậy rất dễ bị vi&ecirc;m khớp hoặc thấp khớp<br /><br /><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

6 điều cần tránh khi tập luyện Golf trong thời tiết nóng bức

By GolfEdit.com

Mùa hè nóng bức là cơn ác mộng của rất nhiều golfer, những người phải đốt mình dưới cái nắng hàng tiếng đồng hồ. Vậy những điều cần tránh khi chơi golf vào thời tiết mùa nóng là gì

Không nên đánh golf vào giữa trưa

Tập dưới trời nắng chói chang Khoảng thời gian buổi trưa là lúc nhiệt độ cao nhất trong ngày. Vì vậy, không nên tập luyện vào buổi trưa để tránh bị say nắng. Tia tử ngoại thường rất mạnh vào mùa hè. Nếu phơi nắng trong thời gian dài da sẽ bị cháy nắng. Tia tử ngoại còn có thể xuyên qua da và xương, gây tổn hại đến não, võng mạc và con ngươi mắt.

Tập trong thời gian quá dài

Mỗi lần luyện tập khoảng 20-30 phút là tốt nhất, để tránh ra quá nhiều mồ hôi, nhiệt độ cơ thể tăng lên quá cao, dễ bị say nắng. Mỗi lần luyện tập trong thời gian dài thì giữa giờ nên nghỉ một đến hai lần.

Trong khi luyện tập, uống quá nhiều nước

Tập luyện trong mùa hè thường ra nhiều mồ hôi. Nếu lúc này mà uống nhiều nước sẽ tăng thêm gánh nặng cho hệ thống tuần hoàn máu, hệ thống tiêu hoá, đặc biệt là tim. Đồng thời, uống nhiều nước sẽ càng ra nhiều mồ hôi, làm cơ thể mất nhiều muối, dẫn đến những triệu chứng co giật, chuột rút…

Sau khi luyện tập, tắm nước lạnh ngay

Bởi vì tập luyện, lao động trong ngày hè, nhiệt lượng trong cơ thể tăng lên rất nhanh, mạch mao dưới da sẽ giãn ra để giúp cho cơ thể toả nhiệt. Đột nhiên gặp nước lạnh, khiến cho các lỗ chân lông co lại rất nhanh, dễ gây rối loạn các chứng cơ thể, não bộ, dẫn đến bị ốm.

Sau tập, ăn uống đồ lạnh

Luyện tập khiến cho một lượng máu lớn dẫn đến các cơ bắp và dưới da, còn hệ thống tiêu hoá thì lại ở trong trạng thái thiếu máu. Ăn nhiều đồ ướp lạnh không những làm nhiệt độ trong dạ dày giảm mà còn làm loãng dịch dạ dày. Nếu nhẹ thì bị đầy bụng, nặng thì dẫn đến viêm dạ dày cấp tính.

Sau khi ra mồ hôi không thay áo

Luyện tập trong mùa hè nhất định sẽ ra nhiều mồ hôi. Khi đó áo có thể ướt đẫm. Có một số người cho là mình khoẻ mạnh không cần phải thay áo, mặc một lúc là khô, như vậy rất dễ bị viêm khớp hoặc thấp khớp

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi