<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/suc-khoe-the-hinh/1374-super-6-strategy-loi-giai-dap-cho-cau-hoi-an-gi-la-tot-nhat-khi-choi-gon-golfdigest.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Super 6 Strategy - lời giải đáp cho câu hỏi</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Super 6 Strategy - lời giải đáp cho câu hỏi</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Golfnutrition1-630x360.jpg"> <figcaption>Super 6 Strategy - lời giải đáp cho câu hỏi</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Chuy&ecirc;n gia dinh dưỡng Matt Jones xin giải đ&aacute;p những thắc mắc của golfer xung quanh vấn đề "ăn g&igrave; l&agrave; tốt nhất" khi chơi g&ocirc;n. V&agrave; c&acirc;u trả lời của Matt Jones d&agrave;nh cho c&aacute;c golfer l&agrave;: "Điều đ&oacute; c&ograve;n t&ugrave;y thuộc v&agrave;o việc bạn sẽ chơi bao nhi&ecirc;u hố?"</p></h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="http://hdsa.org/wp-content/themes/hdsa/images/img_livingHD_nutrition1.jpg" border="0" /></p> <p>Theo &ocirc;ng Jones, trước mỗi khi v&ograve;ng đấu bắt đầu c&aacute;c golfer n&ecirc;n chuẩn bị thật kỹ lưỡng khẩu phần ăn<em><strong> gi&agrave;u protein (trứng, thịt, c&aacute;)</strong></em> - đồ ăn c&oacute; h&agrave;m lượng<em><strong> chất b&eacute;o c&oacute; lợi (c&aacute; hồi, bơ, hạnh nh&acirc;n)</strong></em> - thực phẩm&nbsp;chứa h&agrave;m lượng kh&aacute;c nhau <strong><em>carbohydrate phức tạp (tr&aacute;i c&acirc;y, rau, đậu)</em></strong> v&agrave; một lượng vừa phải<strong><em> tinh bột (cơm, b&aacute;nh mỳ, khoai t&acirc;y)</em></strong>.</p> <p>Matt Jones đ&atilde; đưa ra quy tắc v&agrave;ng: Chiến lược<strong> Super 6 Strategy</strong> - tức l&agrave; c&aacute;ch nạp năng lượng sau khi bạn ho&agrave;n th&agrave;nh 6 hố. Trong <strong>6 hố đầu ti&ecirc;n</strong>, Matt Jones đưa ra lời khuyền n&ecirc;n chọn c&aacute;c thực phậm low-cab(&iacute;t tinh bột) bằng c&aacute;ch chọn c&aacute;c loại hoa quả như T&aacute;o - L&ecirc; - Cam hay quả hạnh nh&acirc;n, điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn duy tr&igrave; năng lượng ở mức ổn định khi thi đấu. Ở <strong>6 hố tiếp theo</strong> (từ hố 7-12), bạn bắt đầu cần tới thức ăn v&agrave; snack để tiếp th&ecirc;m năng lượng. Thức ăn n&agrave;y c&oacute; thể do bạn đ&atilde; chuẩn bị ở nh&agrave; l&agrave; c&aacute;c sẩn phẩm gi&agrave;u dinh dưỡng, nếu bạn chưa kịp chuẩn bị th&igrave; một chiếc b&aacute;nh mỳ c&oacute; bơ, c&aacute; hồi hay kẹp thịt g&agrave; v&agrave; một v&agrave;i quả chuối mang theo l&agrave; đủ. V&agrave; ở<strong> 6 hố cuối</strong> bạn phải sốc lại năng lượng của m&igrave;nh để ho&agrave;n th&agrave;nh v&ograve;ng đấu bằng việc sử dụng thức ăn c&oacute; giầu Carbonhydrate hơn như hoa quả kh&ocirc;, thậm ch&iacute; sử dụng tới nước c&oacute; h&agrave;m lượng ngọt thấp, v&agrave; th&ecirc;m một ch&uacute;t đồ uống c&oacute; chứa caffein cũng l&agrave; một gợi &yacute; (cafe, tr&agrave;).</p> <p>Nhấn mạnh th&ecirc;m trong chế độ dinh dưỡng khi thi đấu g&ocirc;n, Matt Jones cho biết trước mỗi v&ograve;ng đấu c&aacute;c golfer d&ugrave;ng bữa với thịt b&ograve; l&agrave; một lựa chọn tuyệt vời, giữa v&ograve;ng đấu sử dụng tr&aacute;i c&acirc;y, hạnh nh&acirc;n v&agrave; thực phẩm chứa protein (ăn vừa phải, kh&ocirc;ng được ăn no), v&agrave; <em><strong>ở cuối v&ograve;ng đấu sử dụng thực phẩm c&oacute; khả năng b&ugrave; năng lượng nhanh nhất</strong></em>, giả sử trong t&igrave;nh huống bạn kh&ocirc;ng kịp chuẩn bị g&igrave;, một miếng nhỏ socola cũng gi&uacute;p bạn lấy lại tinh thần.</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://media.golfdigest.com/photos/55f990c9b91019d74c99bf9a/master/w_768/GettyImages-479919736.jpg" alt="GettyImages-479919736.jpg" border="0" /></p> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng thức để l&agrave;m đồ ăn nhanh bạn n&ecirc;n chuẩn bị sẵn ở nh&agrave; để mang l&ecirc;n s&acirc;n g&ocirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh thi đấu m&agrave; Matt Jone khuyến nghị cho c&aacute;c golfer:</p> <p data-reactid=".28if7ga603k.1.0:0.2.1.0.3.d">200g Yến mạch&nbsp;</p> <p data-reactid=".28if7ga603k.1.0:0.2.1.0.3.e">100g đậu phộng hoặc hạnh nh&acirc;n</p> <p data-reactid=".28if7ga603k.1.0:0.2.1.0.3.f">150g vanilla hoặc socola</p> <p data-reactid=".28if7ga603k.1.0:0.2.1.0.3.g">1 nắm nhỏ hạt m&acirc;m x&ocirc;i</p> <p data-reactid=".28if7ga603k.1.0:0.2.1.0.3.h">3 th&igrave;a mật ong</p> <p data-reactid=".28if7ga603k.1.0:0.2.1.0.3.i">2 th&igrave;a dầu hạnh nh&acirc;n</p> <p data-reactid=".28if7ga603k.1.0:0.2.1.0.3.j">150ml l&iacute;t sữa</p> <p data-reactid=".28if7ga603k.1.0:0.2.1.0.3.j">C&aacute;ch l&agrave;m: bạn h&atilde;y trộn tất cả yến mạch, hạnh nh&acirc;n, hạt m&acirc;m x&ocirc;i, sau đ&oacute; từ từ cho dầu, mật ong v&agrave; sữa v&agrave;o v&agrave; mix thật đều, rồi v&ecirc; tr&ograve;n th&agrave;nh 15 vi&ecirc;n cỡ bằng quả b&oacute;ng golf, đặt v&agrave;o trong b&aacute;t rồi để trong tủ lạnh 3 tiếng, sau đ&oacute; bỏ ra cuốn từng vi&ecirc;n trong giấy bạc v&agrave; tiếp tục cho v&agrave;o tủ lạnh. Bạn sẽ c&oacute; đồ ăn "vặt" gi&agrave;u dinh dưỡng mang đi khi thi đấu.</p> <p data-reactid=".28if7ga603k.1.0:0.2.1.0.3.j"><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Super 6 Strategy - lời giải đáp cho câu hỏi

By GolfEdit.com

Chuyên gia dinh dưỡng Matt Jones xin giải đáp những thắc mắc của golfer xung quanh vấn đề "ăn gì là tốt nhất" khi chơi gôn. Và câu trả lời của Matt Jones dành cho các golfer là: "Điều đó còn tùy thuộc vào việc bạn sẽ chơi bao nhiêu hố?"

Theo ông Jones, trước mỗi khi vòng đấu bắt đầu các golfer nên chuẩn bị thật kỹ lưỡng khẩu phần ăn giàu protein (trứng, thịt, cá) - đồ ăn có hàm lượng chất béo có lợi (cá hồi, bơ, hạnh nhân) - thực phẩm chứa hàm lượng khác nhau carbohydrate phức tạp (trái cây, rau, đậu) và một lượng vừa phải tinh bột (cơm, bánh mỳ, khoai tây).

Matt Jones đã đưa ra quy tắc vàng: Chiến lược Super 6 Strategy - tức là cách nạp năng lượng sau khi bạn hoàn thành 6 hố. Trong 6 hố đầu tiên, Matt Jones đưa ra lời khuyền nên chọn các thực phậm low-cab(ít tinh bột) bằng cách chọn các loại hoa quả như Táo - Lê - Cam hay quả hạnh nhân, điều này sẽ giúp bạn duy trì năng lượng ở mức ổn định khi thi đấu. Ở 6 hố tiếp theo (từ hố 7-12), bạn bắt đầu cần tới thức ăn và snack để tiếp thêm năng lượng. Thức ăn này có thể do bạn đã chuẩn bị ở nhà là các sẩn phẩm giàu dinh dưỡng, nếu bạn chưa kịp chuẩn bị thì một chiếc bánh mỳ có bơ, cá hồi hay kẹp thịt gà và một vài quả chuối mang theo là đủ. Và ở 6 hố cuối bạn phải sốc lại năng lượng của mình để hoàn thành vòng đấu bằng việc sử dụng thức ăn có giầu Carbonhydrate hơn như hoa quả khô, thậm chí sử dụng tới nước có hàm lượng ngọt thấp, và thêm một chút đồ uống có chứa caffein cũng là một gợi ý (cafe, trà).

Nhấn mạnh thêm trong chế độ dinh dưỡng khi thi đấu gôn, Matt Jones cho biết trước mỗi vòng đấu các golfer dùng bữa với thịt bò là một lựa chọn tuyệt vời, giữa vòng đấu sử dụng trái cây, hạnh nhân và thực phẩm chứa protein (ăn vừa phải, không được ăn no), và ở cuối vòng đấu sử dụng thực phẩm có khả năng bù năng lượng nhanh nhất, giả sử trong tình huống bạn không kịp chuẩn bị gì, một miếng nhỏ socola cũng giúp bạn lấy lại tinh thần.

GettyImages-479919736.jpg

Dưới đây là công thức để làm đồ ăn nhanh bạn nên chuẩn bị sẵn ở nhà để mang lên sân gôn trong quá trình thi đấu mà Matt Jone khuyến nghị cho các golfer:

200g Yến mạch 

100g đậu phộng hoặc hạnh nhân

150g vanilla hoặc socola

1 nắm nhỏ hạt mâm xôi

3 thìa mật ong

2 thìa dầu hạnh nhân

150ml lít sữa

Cách làm: bạn hãy trộn tất cả yến mạch, hạnh nhân, hạt mâm xôi, sau đó từ từ cho dầu, mật ong và sữa vào và mix thật đều, rồi vê tròn thành 15 viên cỡ bằng quả bóng golf, đặt vào trong bát rồi để trong tủ lạnh 3 tiếng, sau đó bỏ ra cuốn từng viên trong giấy bạc và tiếp tục cho vào tủ lạnh. Bạn sẽ có đồ ăn "vặt" giàu dinh dưỡng mang đi khi thi đấu.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi