<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/giai-tri-kham-pha/2489-golfdigest-the-bluffs-ho-tram-strip-xep-hang-35-100-san-golf-dep-nhat-the-gioi-nam-2017.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>GolfDigest: The Bluffs Hồ Tràm Strip xếp hạng 35/100 sân golf đẹp nhất thế giới năm 2017</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>GolfDigest: The Bluffs Hồ Tràm Strip xếp hạng 35/100 sân golf đẹp nhất thế giới năm 2017</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/The Bluffs-630x360.jpg"> <figcaption>GolfDigest: The Bluffs Hồ Tràm Strip xếp hạng 35/100 sân golf đẹp nhất thế giới năm 2017</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>S&acirc;n golf&nbsp;đẳng cấp của Việt Nam xuất sắc vươn l&ecirc;n vị tr&iacute; thứ 35 trong bảng xếp hạng 100 S&acirc;n&nbsp;golf tốt nhất thế giới.</p></h3> </header> <p>S&acirc;n golf The Bluffs Hồ Tr&agrave;m Strip tiếp tục giữ vững vị thế của m&igrave;nh khi một lần nữa được tạp ch&iacute; Golf Digest c&ocirc;ng nhận l&agrave; một trong những s&acirc;n golf tốt nhất thế giới.</p> <p>Golf Digest &ndash; tạp ch&iacute; golf được biết đến rộng r&atilde;i khắp to&agrave;n cầu &ndash; vừa c&ocirc;ng bố bảng xếp hạng 100 s&acirc;n golf tốt nhất thế giới lần thứ hai, trong đ&oacute;The Bluffs đ&atilde; xuất sắc tăng 39 bậc so với xếp hạng năm 2016. Tuần trước, Golf Digest c&ocirc;ng bố s&acirc;n golf The Bluffs của Việt Nam xếp thứ 35, vượt năm hạng so với s&acirc;n Royal Troon &ndash; s&acirc;n golf Scotland từng ch&iacute;n lần đăng cai giải Open Championship.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/The%20Bluffs.jpg?1515423929863" alt="The Bluffs" /></p> <p style="text-align: center;"><em>The Bluffs Hồ Tr&agrave;m&nbsp;nằm dọc 2,2km b&atilde;i biển Hồ Tr&agrave;m thuộc tỉnh B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u</em></p> <p>B&agrave; Sonia Hương Mai, Tổng Gi&aacute;m đốc của The Bluffs &ndash; s&acirc;n golf được đ&aacute;nh gi&aacute; cao bởi Hiệp hội Golf Việt Nam v&agrave; World Golf Award danh tiếng thế giới v&agrave;o th&aacute;ng 10 v&agrave; 11 năm 2017, chia sẻ:&nbsp;<em>&ldquo;Thời gian vừa qua thật sự c&oacute; qu&aacute; nhiều điều bất ngờ. Tất cả những g&igrave; t&ocirc;i c&oacute; thể n&oacute;i đ&oacute; l&agrave;, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; rất may mắn khi được sở hữu bởi một tập đo&agrave;n lớn, uy t&iacute;n như Asian Coast Development Ltd (ACDL), nơi li&ecirc;n tục cung cấp nguồn lực cũng như sự hỗ trợ cần thiết để n&acirc;ng cấp chất lượng s&acirc;n cỏ v&agrave; dịch vụ đẳng cấp thế giới của The Bluffs tốt hơn từng ng&agrave;y&rdquo;.</em></p> <p style="text-align: center;"><em><iframe src="//www.youtube.com/embed/E5TPy0b4vyU" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></em></p> <p>Được thiết kế bởi golf thủ huyền thoại Greg Norman, The Bluffs đ&atilde; ch&iacute;nh thức hoạt động từ th&aacute;ng 10 năm 2014, được đ&aacute;nh dấu bằng sự kiện giải đấu từ thiện giữa cựu v&ocirc; địch giải Ngoại hạng Mỹ- Michael Campbell v&agrave; Robert Rock - người hai lần v&ocirc; địch giải European Tour.</p> <p>Một năm sau, s&acirc;n golf phong c&aacute;ch links nằm c&aacute;ch TP.HCM hai tiếng đi bằng xe hơi đ&atilde; g&acirc;y tiếng vang lớn khi nhận giải thưởng &ldquo;S&acirc;n golf mới tốt nhất thế giới&rdquo; tại lễ trao giải World Golf Awards, đồng thời đăng cai giải golf quốc tế Hồ Tr&agrave;m Mở Rộng (Ho Tram Open) - sự kiện golf nằm trong khu&ocirc;n khổ giải Asian Tour v&agrave;o cuối 2015, thu h&uacute;t những t&ecirc;n tuổi lớn trong l&agrave;ng golf thế giới đến Việt Nam như ng&ocirc;i sao golf quốc tế Sergio Garcia cũng l&agrave; đương kim v&ocirc; địch của giải đấu.</p> <p>Mặc d&ugrave; đ&atilde; giữ vị tr&iacute; cao trong danh s&aacute;ch c&aacute;c s&acirc;n golf đẳng cấp nhất thế giới, nhưng The Bluffs vẫn duy tr&igrave; thực hiện cải tạo, bảo dưỡng s&acirc;n thường xuy&ecirc;n nhằm n&acirc;ng cao chất lượng dịch vụ cao cấp để tạo ra những trải nghiệm tốt nhất cho golf thủ.</p> <p>Ngo&agrave;i việc giảm tỷ lệ cỏ x&acirc;m lấn một số cồn c&aacute;t v&agrave; cắt cỏ mọc cao xung quanh c&aacute;c điểm ph&aacute;t b&oacute;ng, đội ngũ quản l&yacute; v&agrave; bảo dưỡng s&acirc;n The Bluffs hiện đang l&agrave;m việc với chuy&ecirc;n gia của On Course Agronomic Consulting đến từ Mỹ để cải thiện t&igrave;nh h&igrave;nh mặt s&acirc;n, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c v&ugrave;ng quanh hố cờ.</p> <p>Dự &aacute;n n&agrave;y dự kiến sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh trước th&aacute;ng 12 để sẵn s&agrave;ng cho sự trở lại của giải golf v&ocirc; địch nh&agrave; nghề Hồ Tr&agrave;m Players Championships thuộc khu&ocirc;n khổAsian Tour tại The Bluffs.</p> <p>&Ocirc;ng Michael Kelly, Chủ tịch cấp cao của Asian Coast Development Ltd (ACDL), c&ocirc;ng ty ph&aacute;t triển dự &aacute;n Hồ Tr&agrave;m Strip, cho biết:&nbsp;<em>&ldquo;Ngay từ đầu, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đề ra mục ti&ecirc;u l&agrave; x&acirc;y dựng một s&acirc;n golf phong c&aacute;ch links chuẩn quốc tế m&agrave; vẫn giữ được vẹn to&agrave;n cảnh quan tự nhi&ecirc;n v&agrave; ph&aacute;t triển s&acirc;n golf trở th&agrave;nh điểm đến chơi golf &ldquo;phải đến&rdquo; của thế giới. Hướng đi n&agrave;y - c&ugrave;ng với những hoạt động đầu tư kh&aacute;c đang diễn ra tại đ&acirc;y - kh&ocirc;ng nằm ngo&agrave;i kế hoạch biến Hồ Tr&agrave;mStrip kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; trung t&acirc;m giải tr&iacute; h&agrave;ng đầu Việt Nam, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; điểm đến du lịch đẳng cấp quốc tế&rdquo;.</em>&nbsp;Được biết, dự &aacute;n Hồ Tr&agrave;m Strip do ACDL ph&aacute;t triển tại B&agrave; Rịa Vũng T&agrave;u, bao gồm Resort casino The Grand Hồ Tr&agrave;m Strip 541 ph&ograve;ng, biệt thư cao cấp The Gallery Villas v&agrave; dự &aacute;n khu biệt thự v&agrave; căn hộ nghỉ dưỡng Kahuna Hồ Tr&agrave;m Strip 244 ph&ograve;ng đang trong qu&aacute; tr&igrave;nh thi c&ocirc;ng</p> <p><em>&ldquo;Thứ hạng mới tr&ecirc;n Golf Digest c&agrave;ng khẳng định nỗ lực ch&uacute;ng t&ocirc;i đang được ghi nhận.V&agrave;, c&acirc;u hỏi hiện tại chỉ l&agrave; liệu ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể vươn cao đến mức n&agrave;o&rdquo;.</em></p> <p>Danh s&aacute;ch &ldquo;100 S&acirc;n golf tốt nhất thế giới&rdquo; của Golf Digest được tổng kết với sự đ&oacute;ng g&oacute;p của nhiều chuy&ecirc;n gia đ&aacute;nh gi&aacute; s&acirc;n golf từ khắp nơi tr&ecirc;n thế giới.Lần đầu ti&ecirc;n trong lịch sử, bảng xếp hạng 2018của Golf Digest đ&atilde; t&aacute;ch hẳn c&aacute;c s&acirc;n golf của Mỹ ra khỏi danh s&aacute;ch b&igrave;nh chọn của thế giới.</p> <p>Được biết, thứ hạng cao nhất của đợt b&igrave;nh chọn thuộc về s&acirc;n golf Royal County Down thuộc Bắc Ireland, theo sau l&agrave; Royal Dornoch của Scotland v&agrave; Royal Melbourne của &Uacute;c. Hai s&acirc;n golf kh&aacute;c của Scotland giữ hạng 4 v&agrave; 5 l&agrave; Muirfield v&agrave; Old Course tại St. Andrews.</p> <p><strong>Về The Bluffs Hồ Tr&agrave;m Strip</strong></p> <p><em>THE BLUFFS Hồ Tr&agrave;m Strip tọa lạc tại khu vực biển Hồ Tr&agrave;m, c&aacute;ch th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; trung t&acirc;m thương mại lớn nhất Việt Nam 120 km về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Nam. H&agrave;nh tr&igrave;nh chưa đầy hai giờ bằng xe hơi sẽ đưa kh&aacute;ch đến với S&acirc;n golf The Bluffs nằm đối diện với khu phức hợp The Grand Hồ Tr&agrave;m Strip thuộc giai đoạn 1 của dự &aacute;n Hồ Tr&agrave;m Strip. S&acirc;n golf với 18 hố v&agrave; Par 71 được thiết kế bởi golf thủ huyền thoại Greg Norman x&acirc;y dựng tr&ecirc;n một v&iacute; tr&iacute; địa l&yacute; đắc địa bởi c&aacute;c cồn c&aacute;t tự nhi&ecirc;n c&ugrave;ng cảnh biển tuyệt vời v&agrave; c&aacute;nh rừng nguy&ecirc;n sinh đ&atilde; tạo ra một s&acirc;n golf mang phong c&aacute;ch &ldquo;links&rdquo; truyền thống đầy thử th&aacute;ch</em></p> <p><strong>Về The Grand Hồ Tr&agrave;m Strip</strong></p> <p><em>Chỉ c&aacute;ch trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh khoảng hai giờ xe chạy, The Grand Hồ Tr&agrave;m Strip l&agrave; hạng mục được đưa v&agrave;o khai th&aacute;c đầu ti&ecirc;n của quần thể du lịch Hồ Tr&agrave;m Strip với diện t&iacute;ch khai th&aacute;c hơn 164 hecta, nằm dọc 2,2km b&atilde;i biển Hồ Tr&agrave;m thuộc tỉnh B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u</em><br /><em>Mở cửa v&agrave;o th&aacute;ng 7 năm 2013, dự &aacute;n Hồ Tr&agrave;m Strip bao gồm kh&aacute;ch sạn casino năm sao The Grand Hồ Tr&agrave;m Strip 541 ph&ograve;ng, tiện &iacute;ch giải tr&iacute; đẳng cấp thế giới, hệ thống 13 nh&agrave; h&agrave;ng v&agrave; bar, trung t&acirc;m hội nghị c&oacute; sức chứa 1.800 người, một s&acirc;n golf mini Putt-Putt, rạp chiếu phim 3D, khu vui chơi, ph&ograve;ng karaoke; v&agrave; một loạt c&aacute;c hoạt động giải tr&iacute; b&ecirc;n b&atilde;i biển. Kh&aacute;ch sạn thứ hai - The Beach Club 559 ph&ograve;ng - đang trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; gi&uacute;p n&acirc;ng tổng số ph&ograve;ng l&ecirc;n 1100 ph&ograve;ng khi ho&agrave;n thiện, c&ugrave;ng c&aacute;c tiện &iacute;ch giải tr&iacute; kh&aacute;c như c&ocirc;ng vi&ecirc;n nước v&agrave; nh&agrave; h&aacute;t ngo&agrave;i trời 2.000 người. Nằm đối diện The Bluffs Hồ Tr&agrave;m Strip - s&acirc;n golf được thiết kế bởi tay golf huyền thoại Greg Norman, The Grand Hồ Tr&agrave;m Strip l&agrave; khu nghỉ dưỡng gặt h&aacute;i nhiều giải thưởng nhất tại Việt Nam.</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

GolfDigest: The Bluffs Hồ Tràm Strip xếp hạng 35/100 sân golf đẹp nhất thế giới năm 2017

By GolfEdit.com - 09/01/2018

Sân golf đẳng cấp của Việt Nam xuất sắc vươn lên vị trí thứ 35 trong bảng xếp hạng 100 Sân golf tốt nhất thế giới.

Sân golf The Bluffs Hồ Tràm Strip tiếp tục giữ vững vị thế của mình khi một lần nữa được tạp chí Golf Digest công nhận là một trong những sân golf tốt nhất thế giới.

Golf Digest – tạp chí golf được biết đến rộng rãi khắp toàn cầu – vừa công bố bảng xếp hạng 100 sân golf tốt nhất thế giới lần thứ hai, trong đóThe Bluffs đã xuất sắc tăng 39 bậc so với xếp hạng năm 2016. Tuần trước, Golf Digest công bố sân golf The Bluffs của Việt Nam xếp thứ 35, vượt năm hạng so với sân Royal Troon – sân golf Scotland từng chín lần đăng cai giải Open Championship.

The Bluffs

The Bluffs Hồ Tràm nằm dọc 2,2km bãi biển Hồ Tràm thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bà Sonia Hương Mai, Tổng Giám đốc của The Bluffs – sân golf được đánh giá cao bởi Hiệp hội Golf Việt Nam và World Golf Award danh tiếng thế giới vào tháng 10 và 11 năm 2017, chia sẻ: “Thời gian vừa qua thật sự có quá nhiều điều bất ngờ. Tất cả những gì tôi có thể nói đó là, chúng tôi đã rất may mắn khi được sở hữu bởi một tập đoàn lớn, uy tín như Asian Coast Development Ltd (ACDL), nơi liên tục cung cấp nguồn lực cũng như sự hỗ trợ cần thiết để nâng cấp chất lượng sân cỏ và dịch vụ đẳng cấp thế giới của The Bluffs tốt hơn từng ngày”.

Được thiết kế bởi golf thủ huyền thoại Greg Norman, The Bluffs đã chính thức hoạt động từ tháng 10 năm 2014, được đánh dấu bằng sự kiện giải đấu từ thiện giữa cựu vô địch giải Ngoại hạng Mỹ- Michael Campbell và Robert Rock - người hai lần vô địch giải European Tour.

Một năm sau, sân golf phong cách links nằm cách TP.HCM hai tiếng đi bằng xe hơi đã gây tiếng vang lớn khi nhận giải thưởng “Sân golf mới tốt nhất thế giới” tại lễ trao giải World Golf Awards, đồng thời đăng cai giải golf quốc tế Hồ Tràm Mở Rộng (Ho Tram Open) - sự kiện golf nằm trong khuôn khổ giải Asian Tour vào cuối 2015, thu hút những tên tuổi lớn trong làng golf thế giới đến Việt Nam như ngôi sao golf quốc tế Sergio Garcia cũng là đương kim vô địch của giải đấu.

Mặc dù đã giữ vị trí cao trong danh sách các sân golf đẳng cấp nhất thế giới, nhưng The Bluffs vẫn duy trì thực hiện cải tạo, bảo dưỡng sân thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cao cấp để tạo ra những trải nghiệm tốt nhất cho golf thủ.

Ngoài việc giảm tỷ lệ cỏ xâm lấn một số cồn cát và cắt cỏ mọc cao xung quanh các điểm phát bóng, đội ngũ quản lý và bảo dưỡng sân The Bluffs hiện đang làm việc với chuyên gia của On Course Agronomic Consulting đến từ Mỹ để cải thiện tình hình mặt sân, đặc biệt là các vùng quanh hố cờ.

Dự án này dự kiến sẽ hoàn thành trước tháng 12 để sẵn sàng cho sự trở lại của giải golf vô địch nhà nghề Hồ Tràm Players Championships thuộc khuôn khổAsian Tour tại The Bluffs.

Ông Michael Kelly, Chủ tịch cấp cao của Asian Coast Development Ltd (ACDL), công ty phát triển dự án Hồ Tràm Strip, cho biết: “Ngay từ đầu, chúng tôi đã đề ra mục tiêu là xây dựng một sân golf phong cách links chuẩn quốc tế mà vẫn giữ được vẹn toàn cảnh quan tự nhiên và phát triển sân golf trở thành điểm đến chơi golf “phải đến” của thế giới. Hướng đi này - cùng với những hoạt động đầu tư khác đang diễn ra tại đây - không nằm ngoài kế hoạch biến Hồ TràmStrip không chỉ là trung tâm giải trí hàng đầu Việt Nam, mà còn là điểm đến du lịch đẳng cấp quốc tế”. Được biết, dự án Hồ Tràm Strip do ACDL phát triển tại Bà Rịa Vũng Tàu, bao gồm Resort casino The Grand Hồ Tràm Strip 541 phòng, biệt thư cao cấp The Gallery Villas và dự án khu biệt thự và căn hộ nghỉ dưỡng Kahuna Hồ Tràm Strip 244 phòng đang trong quá trình thi công

“Thứ hạng mới trên Golf Digest càng khẳng định nỗ lực chúng tôi đang được ghi nhận.Và, câu hỏi hiện tại chỉ là liệu chúng tôi có thể vươn cao đến mức nào”.

Danh sách “100 Sân golf tốt nhất thế giới” của Golf Digest được tổng kết với sự đóng góp của nhiều chuyên gia đánh giá sân golf từ khắp nơi trên thế giới.Lần đầu tiên trong lịch sử, bảng xếp hạng 2018của Golf Digest đã tách hẳn các sân golf của Mỹ ra khỏi danh sách bình chọn của thế giới.

Được biết, thứ hạng cao nhất của đợt bình chọn thuộc về sân golf Royal County Down thuộc Bắc Ireland, theo sau là Royal Dornoch của Scotland và Royal Melbourne của Úc. Hai sân golf khác của Scotland giữ hạng 4 và 5 là Muirfield và Old Course tại St. Andrews.

Về The Bluffs Hồ Tràm Strip

THE BLUFFS Hồ Tràm Strip tọa lạc tại khu vực biển Hồ Tràm, cách thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam 120 km về phía Đông Nam. Hành trình chưa đầy hai giờ bằng xe hơi sẽ đưa khách đến với Sân golf The Bluffs nằm đối diện với khu phức hợp The Grand Hồ Tràm Strip thuộc giai đoạn 1 của dự án Hồ Tràm Strip. Sân golf với 18 hố và Par 71 được thiết kế bởi golf thủ huyền thoại Greg Norman xây dựng trên một ví trí địa lý đắc địa bởi các cồn cát tự nhiên cùng cảnh biển tuyệt vời và cánh rừng nguyên sinh đã tạo ra một sân golf mang phong cách “links” truyền thống đầy thử thách

Về The Grand Hồ Tràm Strip

Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng hai giờ xe chạy, The Grand Hồ Tràm Strip là hạng mục được đưa vào khai thác đầu tiên của quần thể du lịch Hồ Tràm Strip với diện tích khai thác hơn 164 hecta, nằm dọc 2,2km bãi biển Hồ Tràm thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Mở cửa vào tháng 7 năm 2013, dự án Hồ Tràm Strip bao gồm khách sạn casino năm sao The Grand Hồ Tràm Strip 541 phòng, tiện ích giải trí đẳng cấp thế giới, hệ thống 13 nhà hàng và bar, trung tâm hội nghị có sức chứa 1.800 người, một sân golf mini Putt-Putt, rạp chiếu phim 3D, khu vui chơi, phòng karaoke; và một loạt các hoạt động giải trí bên bãi biển. Khách sạn thứ hai - The Beach Club 559 phòng - đang trong quá trình xây dựng và giúp nâng tổng số phòng lên 1100 phòng khi hoàn thiện, cùng các tiện ích giải trí khác như công viên nước và nhà hát ngoài trời 2.000 người. Nằm đối diện The Bluffs Hồ Tràm Strip - sân golf được thiết kế bởi tay golf huyền thoại Greg Norman, The Grand Hồ Tràm Strip là khu nghỉ dưỡng gặt hái nhiều giải thưởng nhất tại Việt Nam.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Long Game

Cách ổn định Swing cho cú đánh gậy gỗ

By GolfEdit.com
Có hai chìa khóa căn bản giúp người chơi ổn định swing để có những cú đánh tốt từ fairway với gậy gỗ đó chính là: vị trí bóng và...
Tin tức

Đã đến lúc mỗi giải đấu cần phải áp dụng một tiêu chuẩn bóng golf theo giải?

By GolfEdit.com
Gần đây cả thể giới choáng ngợp trước pha đánh bóng bay 433 yards của golfer số 1 thế giới Dustin Johnson và một lần nữa người ta lại càng...
Giải trí - Khám phá

Kỷ lục giải đấu có loạt playoff dài nhất trong lịch sử PGA TOUR

By GolfEdit.com
Trận đấu giữa Patton Kizzie với Jahm Hahn đã kéo dài đến loạt playoff thứ 6 mới phân định thắng bại, người may mắn lên ngôi thuộc về Kizze với...
Tin tức

Patton Kizzire đánh bại James Hahn sau 6 lượt playoff giải Sony Open

By GolfEdit.com
Patton Kizzire ghi điểm par ở lượt playoff thứ 6 để xuất sắc vượt qua James Hahn và đăng quang giải Sony Open diễn ra trên sân Waialae Country Club Honolulu,...
Long Game

Vị trí bóng như thế nào là chuẩn với gậy Hybrid?

By GolfEdit.com
Gậy Hybrid là gậy vô cùng quan trọng, đặc biệt trong thời tiết mùa đông.  ...
Kỹ thuật chơi

Vị trí bóng thế nào là hoàn hảo cho mọi loại gậy?

By GolfEdit.com
Cơ hội để có một cú đánh tốt được cải thiện đáng kể nếu người chơi chú ý hơn đến tư thế setup, và vị trí bóng đóng vai trò...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi