<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/dung-cu-golf/2152-bo-gay-sat-taylormade-cu-cua-donald-trump-duoc-ban-dau-gia-truc-tuyen.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Bộ gậy sắt TaylorMade cũ của Donald Trump được bán đấu giá trực tuyến</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Bộ gậy sắt TaylorMade cũ của Donald Trump được bán đấu giá trực tuyến</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/trump-clubsTaylorMade-630x360.jpg"> <figcaption>Bộ gậy sắt TaylorMade cũ của Donald Trump được bán đấu giá trực tuyến</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Một cơ sở đấu gi&aacute; ở Boston đ&atilde; rao b&aacute;n bộ gậy sắt từng được tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sử dụng. Cuộc đấu gi&aacute; trực tuyến sẽ k&eacute;o d&agrave;i tới ng&agrave;y 12 th&aacute;ng Bảy, mức gi&aacute; ước t&iacute;nh thu về v&agrave;o khoảng 30 ng&agrave;n đ&ocirc; la Mỹ.</p></h3> </header> <p>Theo bản m&ocirc; tả, bộ gậy sắt n&agrave;y hiệu TaylorMade RAC TP Forged, với trọn bộ từ gậy sắt 3 cho tới gậy pitching wedge. K&egrave;m theo bộ gậy n&agrave;y l&agrave; rất nhiều giấy chứng nhận từ người b&aacute;n v&agrave; cựu caddie của Trump l&agrave; Andrew&nbsp;Lombardo.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/trump-clubsTaylorMade.jpg?1499388318925" alt="trump-clubsTaylorMade" /></p> <p>Lombardo n&oacute;i: "Bộ gậy sắt n&agrave;y tổng thống Donald Trump được CEO của TaylorMade l&agrave; Mark King tặng. Bộ gậy n&agrave;y được đưa đến Trump National Golf Club - ở Bedminster v&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; sử dụng hết m&ugrave;a giải đ&oacute;. Bộ gậy n&agrave;y được cất v&agrave;o kho cả m&ugrave;a đ&ocirc;ng v&agrave; &Ocirc;ng Trump c&oacute; bộ Taylormade mới ở m&ugrave;a tiếp".</p> <p>Bộ gậy n&agrave;y thật đ&aacute;ng gi&aacute; nhưng người mua sẽ phải chịu 22.5% ph&iacute; đấu gi&aacute; nếu gi&aacute; được đẩy l&ecirc;n cao.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Bộ gậy sắt TaylorMade cũ của Donald Trump được bán đấu giá trực tuyến

By GolfEdit.com

Một cơ sở đấu giá ở Boston đã rao bán bộ gậy sắt từng được tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sử dụng. Cuộc đấu giá trực tuyến sẽ kéo dài tới ngày 12 tháng Bảy, mức giá ước tính thu về vào khoảng 30 ngàn đô la Mỹ.

Theo bản mô tả, bộ gậy sắt này hiệu TaylorMade RAC TP Forged, với trọn bộ từ gậy sắt 3 cho tới gậy pitching wedge. Kèm theo bộ gậy này là rất nhiều giấy chứng nhận từ người bán và cựu caddie của Trump là Andrew Lombardo.

trump-clubsTaylorMade

Lombardo nói: "Bộ gậy sắt này tổng thống Donald Trump được CEO của TaylorMade là Mark King tặng. Bộ gậy này được đưa đến Trump National Golf Club - ở Bedminster và chúng tôi đã sử dụng hết mùa giải đó. Bộ gậy này được cất vào kho cả mùa đông và Ông Trump có bộ Taylormade mới ở mùa tiếp".

Bộ gậy này thật đáng giá nhưng người mua sẽ phải chịu 22.5% phí đấu giá nếu giá được đẩy lên cao.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi