<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/short-game/2184-ky-thuat-pitch-run-va-fly-de-dang.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Kỹ thuật pitch run và fly dễ dàng</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Kỹ thuật pitch run và fly dễ dàng</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/PC simple shot 1-630x360.jpg"> <figcaption>Kỹ thuật pitch run và fly dễ dàng</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>C&oacute; lẽ bất cứ golfer n&agrave;o cũng phải thực hiện những c&uacute; pitch khi b&oacute;ng ở gần green, t&ugrave;y vị tr&iacute; b&oacute;ng nằm v&agrave; khoảng c&aacute;ch m&agrave; người chơi chọn cho m&igrave;nh kỹ thuật đ&aacute;nh ph&ugrave; hợp</p></h3> </header> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số h&igrave;nh ảnh đơn giản gi&uacute;p bạn nhận biết được quỹ đạo bay của b&oacute;ng ở những c&uacute; Pitch. Một v&agrave;i điều chỉnh nhỏ ở tư thế set up đơn giản gi&uacute;p người chơi dễ d&agrave;ng c&oacute; những c&uacute; đ&aacute;nh pitch shot như &yacute;.</p> <p><strong>Một c&uacute; pitch cho b&oacute;ng Run (lăn)</strong></p> <p>Kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; thay đổi về tư thế đứng giữa người chơi v&agrave; vị tr&iacute; cờ. Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch để c&oacute; một c&uacute; đ&aacute;nh bay thấp v&agrave; "lăn" v&agrave;o lỗ:</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PC%20simple%20shot%201.jpg?1500181934866" alt="PC simple shot 1" /></p> <p>Vị tr&iacute;: Hai b&agrave;n ch&acirc;n gần nhau.<br />Vị tr&iacute; của quả b&oacute;ng: Giữa, với trọng lượng dồn l&ecirc;n tr&ecirc;n ch&acirc;n trước của bạn.<br />Tư thế: Nh&ocirc; cao người. Đứng gần quả b&oacute;ng hơn (h&igrave;nh dưới). Bạn sẽ cảm thấy như b&agrave;n tay cầm gậy cao hơn.<br />Swing: Với b&agrave;n tay của bạn cao như n&agrave;y, cổ tay gần như cứng lại, điều n&agrave;y rất tốt v&agrave; h&atilde;y thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh giống như Putt b&oacute;ng.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PC%20simple%20shot%203.jpg?1500181956994" alt="PC simple shot 3" /></p> <p><strong>Một c&uacute; pitch cho b&oacute;ng Fly (bay)</strong></p> <p>Trong trường hợp b&oacute;ng của người chơi nằm s&acirc;u trong cỏ rậm, người chơi kh&oacute; thực hiện một c&uacute; pitch run m&agrave; cần thực hiện một c&uacute; pitch fly gi&uacute;p b&oacute;ng bay bổng l&ecirc;n.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PC%20simple%20shot%202.jpg?1500181973578" alt="PC simple shot 2" /></p> <p>Vị tr&iacute;: Ch&acirc;n&nbsp;hơi mở rộng một ch&uacute;t so với kỹ thuật pitch run.&nbsp;<br />Vị tr&iacute; của quả b&oacute;ng: dịch về ph&iacute;a ch&acirc;n tr&aacute;i hơn so với vị tr&iacute; giữa, trọng lượng của bạn tr&ecirc;n ch&acirc;n trước.<br />Tư thế: C&uacute;i xuống hơn. Đứng xa hơn b&oacute;ng với b&agrave;n tay để thấp.<br />Swing: Tay hạ thấp gi&uacute;p người chơi dễ gập cổ tay hơn, tư thấy n&agrave;y tạo ra một c&uacute; đ&aacute;nh từ tr&ecirc;n xuống v&agrave; th&ecirc;m độ mở mặt gậy khi impact.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PC%20simple%20shot%204.jpg?1500181989011" alt="PC simple shot 4" /></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Kỹ thuật pitch run và fly dễ dàng

By GolfEdit.com - 16/07/2017

Có lẽ bất cứ golfer nào cũng phải thực hiện những cú pitch khi bóng ở gần green, tùy vị trí bóng nằm và khoảng cách mà người chơi chọn cho mình kỹ thuật đánh phù hợp

Dưới đây là một số hình ảnh đơn giản giúp bạn nhận biết được quỹ đạo bay của bóng ở những cú Pitch. Một vài điều chỉnh nhỏ ở tư thế set up đơn giản giúp người chơi dễ dàng có những cú đánh pitch shot như ý.

Một cú pitch cho bóng Run (lăn)

Không có gì thay đổi về tư thế đứng giữa người chơi và vị trí cờ. Đây là cách để có một cú đánh bay thấp và "lăn" vào lỗ:

PC simple shot 1

Vị trí: Hai bàn chân gần nhau.
Vị trí của quả bóng: Giữa, với trọng lượng dồn lên trên chân trước của bạn.
Tư thế: Nhô cao người. Đứng gần quả bóng hơn (hình dưới). Bạn sẽ cảm thấy như bàn tay cầm gậy cao hơn.
Swing: Với bàn tay của bạn cao như này, cổ tay gần như cứng lại, điều này rất tốt và hãy thực hiện cú đánh giống như Putt bóng.

PC simple shot 3

Một cú pitch cho bóng Fly (bay)

Trong trường hợp bóng của người chơi nằm sâu trong cỏ rậm, người chơi khó thực hiện một cú pitch run mà cần thực hiện một cú pitch fly giúp bóng bay bổng lên.

PC simple shot 2

Vị trí: Chân hơi mở rộng một chút so với kỹ thuật pitch run. 
Vị trí của quả bóng: dịch về phía chân trái hơn so với vị trí giữa, trọng lượng của bạn trên chân trước.
Tư thế: Cúi xuống hơn. Đứng xa hơn bóng với bàn tay để thấp.
Swing: Tay hạ thấp giúp người chơi dễ gập cổ tay hơn, tư thấy này tạo ra một cú đánh từ trên xuống và thêm độ mở mặt gậy khi impact.

PC simple shot 4

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Long Game

Cách ổn định Swing cho cú đánh gậy gỗ

By GolfEdit.com
Có hai chìa khóa căn bản giúp người chơi ổn định swing để có những cú đánh tốt từ fairway với gậy gỗ đó chính là: vị trí bóng và...
Tin tức

Đã đến lúc mỗi giải đấu cần phải áp dụng một tiêu chuẩn bóng golf theo giải?

By GolfEdit.com
Gần đây cả thể giới choáng ngợp trước pha đánh bóng bay 433 yards của golfer số 1 thế giới Dustin Johnson và một lần nữa người ta lại càng...
Giải trí - Khám phá

Kỷ lục giải đấu có loạt playoff dài nhất trong lịch sử PGA TOUR

By GolfEdit.com
Trận đấu giữa Patton Kizzie với Jahm Hahn đã kéo dài đến loạt playoff thứ 6 mới phân định thắng bại, người may mắn lên ngôi thuộc về Kizze với...
Tin tức

Patton Kizzire đánh bại James Hahn sau 6 lượt playoff giải Sony Open

By GolfEdit.com
Patton Kizzire ghi điểm par ở lượt playoff thứ 6 để xuất sắc vượt qua James Hahn và đăng quang giải Sony Open diễn ra trên sân Waialae Country Club Honolulu,...
Long Game

Vị trí bóng như thế nào là chuẩn với gậy Hybrid?

By GolfEdit.com
Gậy Hybrid là gậy vô cùng quan trọng, đặc biệt trong thời tiết mùa đông.  ...
Kỹ thuật chơi

Vị trí bóng thế nào là hoàn hảo cho mọi loại gậy?

By GolfEdit.com
Cơ hội để có một cú đánh tốt được cải thiện đáng kể nếu người chơi chú ý hơn đến tư thế setup, và vị trí bóng đóng vai trò...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi