“Nếu bạn muốn che dấu tính cách của mình thì đừng chơi golf” - Percey Boomer

Short Game

4 lầm tưởng về cách xử lý quanh green có thể khiến bạn phải trả giá

Môn golf khó khi mà bạn không chỉ nỗ lực đánh xa mà còn phải xử lý chính xác ở những khoảng cách gần khi cờ ngay trước mắt