“Một người có thể gạt bóng tốt luôn là một đối thủ xứng tầm với bất cứ ai.” – Willie Park

Short Game

Nếu bạn gặp khó khăn khi xử lý quanh green, hãy thử kỹ thuật này

Tất cả chúng ta đều đã từng gặp phải tình huống đánh bóng vào green và lăn dốc xuống nhanh, rất khó để đưa bóng về gần cờ.