<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/swing/2154-tang-luc-swing-nho-bai-tap-voi-chiec-khan-tam.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Lagtowel01-630x360.jpg"> <figcaption>Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Một trong những g&oacute;c quan trọng nhất trong swing l&agrave; g&oacute;c được tạo bởi c&aacute;nh tay tr&aacute;i v&agrave; c&aacute;n gậy đối với người thuận tay phải.&nbsp;</p></h3> </header> <p>C&oacute; rất nhiều golfer để mất g&oacute;c tạo sức mạnh n&agrave;y từ qu&aacute; sớm khi downswing, để mất g&oacute;c n&agrave;y&nbsp;l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n mất tốc độ đầu gậy khiB&agrave;i &nbsp;v&agrave;o b&oacute;ng.&nbsp;</p> <p>B&agrave;i tập luyện m&aacute;ch gi&uacute;p cho người chơi l&agrave; h&atilde;y lấy một chiếc khăn tắm vắt qua c&aacute;n gậy driver. Nắm gậy bằng b&agrave;n tay tr&aacute;i trong khi đ&oacute; tay phải giữ về gần cuối khăn.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Lagtowel01.jpg?1499328623240" alt="Lagtowel01" /></p> <p>Tập một v&agrave;i c&uacute; half swing (swing một nửa), dừng lại trước vị tr&iacute; chuẩn bị v&agrave;o b&oacute;ng. Người chơi ch&uacute; &yacute; giữ khăn đủ chặt để bạn c&oacute; thể duy tr&igrave;&nbsp;được khớp nối cổ tay tr&aacute;i, ổn định g&oacute;c giữa c&aacute;nh tay v&agrave; c&aacute;n gậy. Lặp đi lặp lại c&uacute; half swing n&agrave;y cho đến khi bạn c&oacute; thể cảm nhận độ trễ (lag) của đầu gậy hơi gh&igrave; xuống khi chuẩn bị tiếp x&uacute;c b&oacute;ng, đồng thời cơ thể cũng chuyển động theo để tạo ra g&oacute;c lag tốt nhất.&nbsp;</p> <p>Sau khi tập quen rồi, h&atilde;y bỏ khăn ra v&agrave; đ&aacute;nh một v&agrave;i c&uacute; driver với cả hai tay. Người chơi n&ecirc;n ghi nhớ rằng sức mạnh v&agrave; tốc độ của c&uacute; đ&aacute;nh được t&iacute;ch lũy dự trữ trước khi v&agrave;o b&oacute;ng, do đ&oacute; một g&oacute;c lag tốt l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a cho&nbsp;c&uacute; đ&aacute;nh đầy uy lực.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm

By GolfEdit.com - 07/07/2017

Một trong những góc quan trọng nhất trong swing là góc được tạo bởi cánh tay trái và cán gậy đối với người thuận tay phải. 

Có rất nhiều golfer để mất góc tạo sức mạnh này từ quá sớm khi downswing, để mất góc này là nguyên nhân mất tốc độ đầu gậy khiBài  vào bóng. 

Bài tập luyện mách giúp cho người chơi là hãy lấy một chiếc khăn tắm vắt qua cán gậy driver. Nắm gậy bằng bàn tay trái trong khi đó tay phải giữ về gần cuối khăn.

Lagtowel01

Tập một vài cú half swing (swing một nửa), dừng lại trước vị trí chuẩn bị vào bóng. Người chơi chú ý giữ khăn đủ chặt để bạn có thể duy trì được khớp nối cổ tay trái, ổn định góc giữa cánh tay và cán gậy. Lặp đi lặp lại cú half swing này cho đến khi bạn có thể cảm nhận độ trễ (lag) của đầu gậy hơi ghì xuống khi chuẩn bị tiếp xúc bóng, đồng thời cơ thể cũng chuyển động theo để tạo ra góc lag tốt nhất. 

Sau khi tập quen rồi, hãy bỏ khăn ra và đánh một vài cú driver với cả hai tay. Người chơi nên ghi nhớ rằng sức mạnh và tốc độ của cú đánh được tích lũy dự trữ trước khi vào bóng, do đó một góc lag tốt là chìa khóa cho cú đánh đầy uy lực. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Long Game

Cách ổn định Swing cho cú đánh gậy gỗ

By GolfEdit.com
Có hai chìa khóa căn bản giúp người chơi ổn định swing để có những cú đánh tốt từ fairway với gậy gỗ đó chính là: vị trí bóng và...
Tin tức

Đã đến lúc mỗi giải đấu cần phải áp dụng một tiêu chuẩn bóng golf theo giải?

By GolfEdit.com
Gần đây cả thể giới choáng ngợp trước pha đánh bóng bay 433 yards của golfer số 1 thế giới Dustin Johnson và một lần nữa người ta lại càng...
Giải trí - Khám phá

Kỷ lục giải đấu có loạt playoff dài nhất trong lịch sử PGA TOUR

By GolfEdit.com
Trận đấu giữa Patton Kizzie với Jahm Hahn đã kéo dài đến loạt playoff thứ 6 mới phân định thắng bại, người may mắn lên ngôi thuộc về Kizze với...
Tin tức

Patton Kizzire đánh bại James Hahn sau 6 lượt playoff giải Sony Open

By GolfEdit.com
Patton Kizzire ghi điểm par ở lượt playoff thứ 6 để xuất sắc vượt qua James Hahn và đăng quang giải Sony Open diễn ra trên sân Waialae Country Club Honolulu,...
Long Game

Vị trí bóng như thế nào là chuẩn với gậy Hybrid?

By GolfEdit.com
Gậy Hybrid là gậy vô cùng quan trọng, đặc biệt trong thời tiết mùa đông.  ...
Kỹ thuật chơi

Vị trí bóng thế nào là hoàn hảo cho mọi loại gậy?

By GolfEdit.com
Cơ hội để có một cú đánh tốt được cải thiện đáng kể nếu người chơi chú ý hơn đến tư thế setup, và vị trí bóng đóng vai trò...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi