<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/long-game/2190-su-dung-thu-thuat-don-gian-nay-de-kiem-soat-nhung-cu-danh-suc-manh.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Sử dụng thủ thuật đơn giản này để kiểm soát những cú đánh sức mạnh</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Sử dụng thủ thuật đơn giản này để kiểm soát những cú đánh sức mạnh</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/POWERHITTER-630x360.jpg"> <figcaption>Sử dụng thủ thuật đơn giản này để kiểm soát những cú đánh sức mạnh</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Bạn l&agrave; người c&oacute; khả năng đ&aacute;nh b&oacute;ng đi xa, nhưng mẫu chốt của một trận đấu golf lại nằm ở khả năng kiểm so&aacute;t v&agrave; sự nhất qu&aacute;n ổn định ở những c&uacute; Swing.&nbsp;&nbsp;</p></h3> </header> <p>Thi đấu tr&ecirc;n s&acirc;n golf sẽ cho người chơi thấy cần nhiều kỹ năng phải cải thiện v&agrave; cần th&ecirc;m thời gian tập luyện tr&ecirc;n Driving Range. Một m&aacute;ch gi&uacute;p đơn giản gi&uacute;p người chơi c&oacute; thể cải thiện những c&uacute; swing với gậy sắt hay gậy Hybrid đ&oacute; l&agrave; sử dụng t&uacute;i gậy golf của m&igrave;nh.</p> <p>Khi ở tr&ecirc;n Driving Range, đặt t&uacute;i gậy dựng l&ecirc;n v&agrave; set up tư thế sao cho ch&acirc;n ph&iacute;a sau chạm v&agrave;o t&uacute;i. Khi đưa gậy golf l&ecirc;n tới đỉnh của backswing vẫn phải đảm bảo chạm v&agrave;o t&uacute;i. Khi thực hiện đưa gậy xuống trong qu&aacute; tr&igrave;nh downswing, cảm nhận được sự chuyển h&oacute;a trọng lượng từ ch&acirc;n phải sang b&ecirc;n ch&acirc;n tr&aacute;i, cảm gi&aacute;c phần cơ thể tr&ecirc;n sang xoay quanh trục xương sống chứ thay v&igrave; đẩy người di chuyển về hướng mục ti&ecirc;u.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/POWERHITTER.jpg?1500354249483" alt="POWERHITTER" /></p> <p>Bằng c&aacute;ch duy tr&igrave; vị tr&iacute; tiếp x&uacute;c với t&uacute;i, người chơi c&oacute; thể giữ c&aacute;c phần g&oacute;c lag được tạo ra khi downswing l&acirc;u hơn v&agrave; dễ d&agrave;ng giải ph&oacute;ng gậy đi để c&oacute; một c&uacute; đ&aacute;nh vững chắc. Người chơi cũng phải tập cho xương chậu ở lại ph&iacute;a sau thay v&igrave; bị đẩy về ph&iacute;a trước quả b&oacute;ng - một lỗi downswing phổ biến do v&agrave;o b&oacute;ng sớm dẫn đến những c&uacute; đ&aacute;nh yếu. Lu&ocirc;n nghĩ đến sự ổn định v&agrave; nhất qu&aacute;n chắc chắn của c&uacute; swing mới tạo ra đường b&oacute;ng đi đ&uacute;ng &yacute;, một sự "ch&ograve;ng ch&agrave;nh" n&agrave;o đ&oacute; th&igrave; rất kh&oacute; c&oacute; thể kiểm so&aacute;t được đường b&oacute;ng.&nbsp;</p> <p>Cố gắng giữ ph&iacute;a đằng sau của bạn tiếp x&uacute;c với t&uacute;i trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh&nbsp;swing, đảm bảo c&aacute;c phần g&oacute;c được giữ ổn định, mở rộng c&aacute;nh tay hơn sẽ gi&uacute;p người chơi gia tăng sự ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; nhất qu&aacute;n hơn trong c&uacute; đ&aacute;nh của m&igrave;nh.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Sử dụng thủ thuật đơn giản này để kiểm soát những cú đánh sức mạnh

By GolfEdit.com

Bạn là người có khả năng đánh bóng đi xa, nhưng mẫu chốt của một trận đấu golf lại nằm ở khả năng kiểm soát và sự nhất quán ổn định ở những cú Swing.  

Thi đấu trên sân golf sẽ cho người chơi thấy cần nhiều kỹ năng phải cải thiện và cần thêm thời gian tập luyện trên Driving Range. Một mách giúp đơn giản giúp người chơi có thể cải thiện những cú swing với gậy sắt hay gậy Hybrid đó là sử dụng túi gậy golf của mình.

Khi ở trên Driving Range, đặt túi gậy dựng lên và set up tư thế sao cho chân phía sau chạm vào túi. Khi đưa gậy golf lên tới đỉnh của backswing vẫn phải đảm bảo chạm vào túi. Khi thực hiện đưa gậy xuống trong quá trình downswing, cảm nhận được sự chuyển hóa trọng lượng từ chân phải sang bên chân trái, cảm giác phần cơ thể trên sang xoay quanh trục xương sống chứ thay vì đẩy người di chuyển về hướng mục tiêu.

POWERHITTER

Bằng cách duy trì vị trí tiếp xúc với túi, người chơi có thể giữ các phần góc lag được tạo ra khi downswing lâu hơn và dễ dàng giải phóng gậy đi để có một cú đánh vững chắc. Người chơi cũng phải tập cho xương chậu ở lại phía sau thay vì bị đẩy về phía trước quả bóng - một lỗi downswing phổ biến do vào bóng sớm dẫn đến những cú đánh yếu. Luôn nghĩ đến sự ổn định và nhất quán chắc chắn của cú swing mới tạo ra đường bóng đi đúng ý, một sự "chòng chành" nào đó thì rất khó có thể kiểm soát được đường bóng. 

Cố gắng giữ phía đằng sau của bạn tiếp xúc với túi trong suốt quá trình swing, đảm bảo các phần góc được giữ ổn định, mở rộng cánh tay hơn sẽ giúp người chơi gia tăng sự chính xác và nhất quán hơn trong cú đánh của mình.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi