<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/driving/2138-mo-rong-canh-tay-cua-ban-cho-do-chinh-xac-cao-hon.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Mở rộng cánh tay của bạn cho độ chính xác cao hơn</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Mở rộng cánh tay của bạn cho độ chính xác cao hơn</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/pl-power-july-630x360.jpg"> <figcaption>Mở rộng cánh tay của bạn cho độ chính xác cao hơn</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Đ&aacute;nh xa l&agrave; tốt, nhưng xa v&agrave; thẳng thậm ch&iacute; c&ograve;n tốt hơn. B&agrave;i tập đơn giản sau đ&acirc;y gi&uacute;p bạn c&oacute; thể đưa b&oacute;ng l&ecirc;n fairway với tỷ lệ cao hơn nhiều.&nbsp;</p></h3> </header> <p>B&agrave;i tập như sau, tạo tư thế đ&aacute;nh b&oacute;ng như b&igrave;nh thường ở tr&ecirc;n tee, sau đ&oacute; cắm th&ecirc;m một tee thứ 2 ph&iacute;a sau xa&nbsp;khoảng 6 inch v&agrave; tạo th&agrave;nh một g&oacute;c 45 độ với tee ban đầu. B&agrave;i tập l&agrave; h&atilde;y đ&aacute;nh gậy driver sao cho gậy đi vượt qua tee thứ 2 v&agrave; qu&eacute;t b&oacute;ng ra khỏi tee đầu ti&ecirc;n khi mặt gậy tiếp x&uacute;c v&agrave;o b&oacute;ng. Thực hiện động t&aacute;c n&agrave;y nhiều lần cho đến khi thuần thục, sau đ&oacute; bỏ tee thứ hai đi.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/pl-power-july.jpg?1499141109831" alt="pl-power-july" /></p> <p>Thực hiện những động swing như thế n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn mở rộng c&aacute;nh tay của m&igrave;nh gậy tiếp x&uacute;c b&oacute;ng, tăng tốc tối đa v&agrave; giữ cho bạn kh&ocirc;ng &#039;ch&eacute;m ngang" th&acirc;n b&oacute;ng (nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến bạn k&eacute;o v&agrave; g&acirc;y ra slice) hay đung đưa qu&aacute; nhiều phần th&acirc;n khiến cho bạn đẩy người v&agrave; g&acirc;y ra những c&uacute; hook.&nbsp;B&agrave;i tập n&agrave;y gi&uacute;p người chơi cảm nhận r&otilde; hơn điểm ngọt của mặt gậy, cải thiện tư thế v&agrave;o b&oacute;ng gi&uacute;p b&oacute;ng đi thẳng hơn.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Mở rộng cánh tay của bạn cho độ chính xác cao hơn

By GolfEdit.com - 04/07/2017

Đánh xa là tốt, nhưng xa và thẳng thậm chí còn tốt hơn. Bài tập đơn giản sau đây giúp bạn có thể đưa bóng lên fairway với tỷ lệ cao hơn nhiều. 

Bài tập như sau, tạo tư thế đánh bóng như bình thường ở trên tee, sau đó cắm thêm một tee thứ 2 phía sau xa khoảng 6 inch và tạo thành một góc 45 độ với tee ban đầu. Bài tập là hãy đánh gậy driver sao cho gậy đi vượt qua tee thứ 2 và quét bóng ra khỏi tee đầu tiên khi mặt gậy tiếp xúc vào bóng. Thực hiện động tác này nhiều lần cho đến khi thuần thục, sau đó bỏ tee thứ hai đi.

pl-power-july

Thực hiện những động swing như thế này sẽ giúp bạn mở rộng cánh tay của mình gậy tiếp xúc bóng, tăng tốc tối đa và giữ cho bạn không 'chém ngang" thân bóng (nguyên nhân khiến bạn kéo và gây ra slice) hay đung đưa quá nhiều phần thân khiến cho bạn đẩy người và gây ra những cú hook. Bài tập này giúp người chơi cảm nhận rõ hơn điểm ngọt của mặt gậy, cải thiện tư thế vào bóng giúp bóng đi thẳng hơn. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi