<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/swing/1936-mat-su-ket-noi-co-the-khi-swing.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Mất sự kết nối cơ thể khi Swing</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Mất sự kết nối cơ thể khi Swing</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Swingimprove01-515x295.jpg"> <figcaption>Mất sự kết nối cơ thể khi Swing</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Khi c&aacute;c huấn luyện vi&ecirc;n n&oacute;i đến sự li&ecirc;n quan giữa c&aacute;c phần trong một c&uacute; swing, &aacute;m chỉ việc l&agrave; l&agrave;m thế n&agrave;o những chuyển động của tay trở n&ecirc;n ăn nhập với qu&aacute; tr&igrave;nh xoay v&ograve;ng của cơ thể.</p></h3> </header> <p>Một c&uacute; đ&aacute;nh golf c&oacute; sự kết nối tốt sẽ gi&uacute;p người chơi tạo được lực dễ d&agrave;ng v&agrave; đưa gậy vu&ocirc;ng g&oacute;c với b&oacute;ng một c&aacute;ch nhất qu&aacute;n hơn.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/rory_mcilroy_swing_sequence_9.jpg" alt="" border="0" />&nbsp;</p> <p>Bắt đầu lu&ocirc;n l&agrave; tư thế khi chuẩn bị v&agrave;o b&oacute;ng, hai tay sẽ tạo th&agrave;nh h&igrave;nh chữ "V" kinh điển của mọi b&agrave;i học đều đề cập đến. Vấn đề ở đ&acirc;y l&agrave; l&agrave;m sao duy tr&igrave; chữ "V" n&agrave;y ổn định khi swing để tr&aacute;nh &#039;ph&aacute; hỏng n&oacute;&#039;, th&igrave; một trong những điều cần lưu &yacute; l&agrave; tay kh&ocirc;ng để vượt qu&aacute; về ph&iacute;a trước hay l&ugrave;i về s&aacute;t ph&iacute;a sau so với xương ức.</p> <p><em>Chữ &#039;V&#039; ho&agrave;n hảo</em></p> <p>Trong tư thế đưa gậy về ph&iacute;a sau chuẩn bị backswing, người chơi lu&ocirc;n ghi nhớ việc duy tr&igrave; h&igrave;nh chữ "V". Cổ tay bắt đầu xoay khi được một nửa đường của c&uacute; backswing, l&uacute;c n&agrave;y hai tay vẫn tạo th&agrave;nh h&igrave;nh chữ "V" với xương ức (đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch kiểm tra tốt tư thế khi backswing cần ghi nhớ). Từ vị tr&iacute; n&agrave;y người chơi tiếp tục đưa tay của m&igrave;nh swing v&agrave; đồng thời xoay cơ thể theo một c&aacute;ch h&agrave;i h&ograve;a (kh&ocirc;ng xoay qu&aacute; sớm khi vừa mới backswing). H&igrave;nh dạng chữ &#039;V&#039; sẽ được t&aacute;i lập khi bạn dồn trọng lực hướng về mục ti&ecirc;u v&agrave; gậy chuẩn bị v&agrave;o b&oacute;ng l&uacute;c impact. Ở tư thế Finish, một lần nữa, ngực v&agrave; tay sẽ quay về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u.&nbsp;</p> <p><em>Mất kết nối cơ thể khi swing</em></p> <p>Một trong những c&aacute;i bẫy lớn nhất cần phải tr&aacute;nh l&agrave; khi tay chuyển động m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; một c&uacute; xoay cơ thể tương ứng n&agrave;o. Người chơi c&oacute; cảm gi&aacute;c sẽ tạo ra một c&uacute; swing mạnh đầy gay gắt nhưng thưc tế sẽ kh&ocirc;ng tạo ra được sức mạnh cốt l&otilde;i của n&oacute;. Cần nhớ rằng, một c&uacute; swing &#039;ngắn hơn&#039; nhưng c&oacute; sự đồng điệu giữa chuyển động của tay với chuyển động của cơ thể th&igrave; sẽ đưa b&oacute;ng đi với lực tốt hơn nhiều, v&agrave; điều quan trọng nữa l&agrave; bạn dễ d&agrave;ng kiểm so&aacute;t c&uacute; đ&aacute;nh.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Mất sự kết nối cơ thể khi Swing

By GolfEdit.com - 08/03/2017

Khi các huấn luyện viên nói đến sự liên quan giữa các phần trong một cú swing, ám chỉ việc là làm thế nào những chuyển động của tay trở nên ăn nhập với quá trình xoay vòng của cơ thể.

Một cú đánh golf có sự kết nối tốt sẽ giúp người chơi tạo được lực dễ dàng và đưa gậy vuông góc với bóng một cách nhất quán hơn. 

 

Bắt đầu luôn là tư thế khi chuẩn bị vào bóng, hai tay sẽ tạo thành hình chữ "V" kinh điển của mọi bài học đều đề cập đến. Vấn đề ở đây là làm sao duy trì chữ "V" này ổn định khi swing để tránh 'phá hỏng nó', thì một trong những điều cần lưu ý là tay không để vượt quá về phía trước hay lùi về sát phía sau so với xương ức.

Chữ 'V' hoàn hảo

Trong tư thế đưa gậy về phía sau chuẩn bị backswing, người chơi luôn ghi nhớ việc duy trì hình chữ "V". Cổ tay bắt đầu xoay khi được một nửa đường của cú backswing, lúc này hai tay vẫn tạo thành hình chữ "V" với xương ức (đây là cách kiểm tra tốt tư thế khi backswing cần ghi nhớ). Từ vị trí này người chơi tiếp tục đưa tay của mình swing và đồng thời xoay cơ thể theo một cách hài hòa (không xoay quá sớm khi vừa mới backswing). Hình dạng chữ 'V' sẽ được tái lập khi bạn dồn trọng lực hướng về mục tiêu và gậy chuẩn bị vào bóng lúc impact. Ở tư thế Finish, một lần nữa, ngực và tay sẽ quay về phía mục tiêu. 

Mất kết nối cơ thể khi swing

Một trong những cái bẫy lớn nhất cần phải tránh là khi tay chuyển động mà không có một cú xoay cơ thể tương ứng nào. Người chơi có cảm giác sẽ tạo ra một cú swing mạnh đầy gay gắt nhưng thưc tế sẽ không tạo ra được sức mạnh cốt lõi của nó. Cần nhớ rằng, một cú swing 'ngắn hơn' nhưng có sự đồng điệu giữa chuyển động của tay với chuyển động của cơ thể thì sẽ đưa bóng đi với lực tốt hơn nhiều, và điều quan trọng nữa là bạn dễ dàng kiểm soát cú đánh.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi