<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/swing/1936-mat-su-ket-noi-co-the-khi-swing.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Mất sự kết nối cơ thể khi Swing</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Mất sự kết nối cơ thể khi Swing</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Swingimprove01-515x295.jpg"> <figcaption>Mất sự kết nối cơ thể khi Swing</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Khi c&aacute;c huấn luyện vi&ecirc;n n&oacute;i đến sự li&ecirc;n quan giữa c&aacute;c phần trong một c&uacute; swing, &aacute;m chỉ việc l&agrave; l&agrave;m thế n&agrave;o những chuyển động của tay trở n&ecirc;n ăn nhập với qu&aacute; tr&igrave;nh xoay v&ograve;ng của cơ thể.</p></h3> </header> <p>Một c&uacute; đ&aacute;nh golf c&oacute; sự kết nối tốt sẽ gi&uacute;p người chơi tạo được lực dễ d&agrave;ng v&agrave; đưa gậy vu&ocirc;ng g&oacute;c với b&oacute;ng một c&aacute;ch nhất qu&aacute;n hơn.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/rory_mcilroy_swing_sequence_9.jpg" alt="" border="0" />&nbsp;</p> <p>Bắt đầu lu&ocirc;n l&agrave; tư thế khi chuẩn bị v&agrave;o b&oacute;ng, hai tay sẽ tạo th&agrave;nh h&igrave;nh chữ "V" kinh điển của mọi b&agrave;i học đều đề cập đến. Vấn đề ở đ&acirc;y l&agrave; l&agrave;m sao duy tr&igrave; chữ "V" n&agrave;y ổn định khi swing để tr&aacute;nh &#039;ph&aacute; hỏng n&oacute;&#039;, th&igrave; một trong những điều cần lưu &yacute; l&agrave; tay kh&ocirc;ng để vượt qu&aacute; về ph&iacute;a trước hay l&ugrave;i về s&aacute;t ph&iacute;a sau so với xương ức.</p> <p><em>Chữ &#039;V&#039; ho&agrave;n hảo</em></p> <p>Trong tư thế đưa gậy về ph&iacute;a sau chuẩn bị backswing, người chơi lu&ocirc;n ghi nhớ việc duy tr&igrave; h&igrave;nh chữ "V". Cổ tay bắt đầu xoay khi được một nửa đường của c&uacute; backswing, l&uacute;c n&agrave;y hai tay vẫn tạo th&agrave;nh h&igrave;nh chữ "V" với xương ức (đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch kiểm tra tốt tư thế khi backswing cần ghi nhớ). Từ vị tr&iacute; n&agrave;y người chơi tiếp tục đưa tay của m&igrave;nh swing v&agrave; đồng thời xoay cơ thể theo một c&aacute;ch h&agrave;i h&ograve;a (kh&ocirc;ng xoay qu&aacute; sớm khi vừa mới backswing). H&igrave;nh dạng chữ &#039;V&#039; sẽ được t&aacute;i lập khi bạn dồn trọng lực hướng về mục ti&ecirc;u v&agrave; gậy chuẩn bị v&agrave;o b&oacute;ng l&uacute;c impact. Ở tư thế Finish, một lần nữa, ngực v&agrave; tay sẽ quay về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u.&nbsp;</p> <p><em>Mất kết nối cơ thể khi swing</em></p> <p>Một trong những c&aacute;i bẫy lớn nhất cần phải tr&aacute;nh l&agrave; khi tay chuyển động m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; một c&uacute; xoay cơ thể tương ứng n&agrave;o. Người chơi c&oacute; cảm gi&aacute;c sẽ tạo ra một c&uacute; swing mạnh đầy gay gắt nhưng thưc tế sẽ kh&ocirc;ng tạo ra được sức mạnh cốt l&otilde;i của n&oacute;. Cần nhớ rằng, một c&uacute; swing &#039;ngắn hơn&#039; nhưng c&oacute; sự đồng điệu giữa chuyển động của tay với chuyển động của cơ thể th&igrave; sẽ đưa b&oacute;ng đi với lực tốt hơn nhiều, v&agrave; điều quan trọng nữa l&agrave; bạn dễ d&agrave;ng kiểm so&aacute;t c&uacute; đ&aacute;nh.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Mất sự kết nối cơ thể khi Swing

By GolfEdit.com

Khi các huấn luyện viên nói đến sự liên quan giữa các phần trong một cú swing, ám chỉ việc là làm thế nào những chuyển động của tay trở nên ăn nhập với quá trình xoay vòng của cơ thể.

Một cú đánh golf có sự kết nối tốt sẽ giúp người chơi tạo được lực dễ dàng và đưa gậy vuông góc với bóng một cách nhất quán hơn. 

 

Bắt đầu luôn là tư thế khi chuẩn bị vào bóng, hai tay sẽ tạo thành hình chữ "V" kinh điển của mọi bài học đều đề cập đến. Vấn đề ở đây là làm sao duy trì chữ "V" này ổn định khi swing để tránh 'phá hỏng nó', thì một trong những điều cần lưu ý là tay không để vượt quá về phía trước hay lùi về sát phía sau so với xương ức.

Chữ 'V' hoàn hảo

Trong tư thế đưa gậy về phía sau chuẩn bị backswing, người chơi luôn ghi nhớ việc duy trì hình chữ "V". Cổ tay bắt đầu xoay khi được một nửa đường của cú backswing, lúc này hai tay vẫn tạo thành hình chữ "V" với xương ức (đây là cách kiểm tra tốt tư thế khi backswing cần ghi nhớ). Từ vị trí này người chơi tiếp tục đưa tay của mình swing và đồng thời xoay cơ thể theo một cách hài hòa (không xoay quá sớm khi vừa mới backswing). Hình dạng chữ 'V' sẽ được tái lập khi bạn dồn trọng lực hướng về mục tiêu và gậy chuẩn bị vào bóng lúc impact. Ở tư thế Finish, một lần nữa, ngực và tay sẽ quay về phía mục tiêu. 

Mất kết nối cơ thể khi swing

Một trong những cái bẫy lớn nhất cần phải tránh là khi tay chuyển động mà không có một cú xoay cơ thể tương ứng nào. Người chơi có cảm giác sẽ tạo ra một cú swing mạnh đầy gay gắt nhưng thưc tế sẽ không tạo ra được sức mạnh cốt lõi của nó. Cần nhớ rằng, một cú swing 'ngắn hơn' nhưng có sự đồng điệu giữa chuyển động của tay với chuyển động của cơ thể thì sẽ đưa bóng đi với lực tốt hơn nhiều, và điều quan trọng nữa là bạn dễ dàng kiểm soát cú đánh.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi