<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/short-game/1504-3-buoc-don-gian-de-chip-bong-o-dia-hinh-len-doc-.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>3 bước đơn giản để Chip bóng ở địa hình</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>3 bước đơn giản để Chip bóng ở địa hình</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/ChipUphill-425x243.jpg"> <figcaption>3 bước đơn giản để Chip bóng ở địa hình</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Để b&oacute;ng lăn xa hơn c&aacute;c bạn n&ecirc;n ch&uacute; &yacute; sử dụng độ mở mặt gậy &iacute;t hơn</p></h3> </header> <p style="text-align: left;"><strong>Bước 1: Tư thế set up:</strong></p> <p>Đặt gậy sao cho vị tr&iacute; b&oacute;ng nằm đ&uacute;ng Sole tr&ecirc;n mặt gậy v&agrave; đảm bảo b&oacute;ng hướng về mục ti&ecirc;u. B&oacute;ng nằm giữa so với tư thế đứng. Mở rộng 2 ch&acirc;n hơn điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn dễ c&acirc;n bằng hơn. Chuyển động to&agrave;n bộ cơ thể sang b&ecirc;n tr&aacute;i hướng về mục ti&ecirc;u người ta gọi l&agrave; Open Stance (tư thế đứng mở).</p> <p><strong>Bước 2: Chuẩn bị chip</strong></p> <p>Nghi&ecirc;ng phần tr&ecirc;n cơ thể về ph&iacute;a trước được t&iacute;nh từ h&ocirc;ng, đảm bảo sao cho vai song song với dốc. giữ trọng t&acirc;m về ph&iacute;a ch&acirc;n phải v&agrave; thăng bằng với dốc để tr&aacute;nh gậy x&uacute;c v&agrave;o mặt đất.</p> <p><strong>Bước 3: Chip b&oacute;ng</strong></p> <p>Một đường swing khi chip b&oacute;ng được h&igrave;nh th&agrave;nh bởi c&uacute; xoay của cơ thể xung quanh trục xương sống, đảm bảo phần cơ thể của bạn dẫn dắt cả tay v&agrave; c&aacute;nh tay hướng về mục ti&ecirc;u. Giữ tay v&agrave; cổ tay thật thoải m&aacute;i trong khi swing. C&uacute; swing của bạn tưởng tượng giống như quả lắc đồng hồ khi backswing v&agrave; follow through bằng nhau (kh&ocirc;ng phải backswing cao rồi follow through thấp, v&agrave; ngược lại).&nbsp;</p> <p><em><strong>M&aacute;ch gi&uacute;p:</strong></em> Vai v&agrave; 2 tay tạo th&agrave;nh h&igrave;nh chữ V, giữ chữ V trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh swing.</p> <p style="text-align: center;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/IGlR_-CO-Zo" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

3 bước đơn giản để Chip bóng ở địa hình

By GolfEdit.com - 10/03/2016

Để bóng lăn xa hơn các bạn nên chú ý sử dụng độ mở mặt gậy ít hơn

Bước 1: Tư thế set up:

Đặt gậy sao cho vị trí bóng nằm đúng Sole trên mặt gậy và đảm bảo bóng hướng về mục tiêu. Bóng nằm giữa so với tư thế đứng. Mở rộng 2 chân hơn điều này sẽ giúp bạn dễ cân bằng hơn. Chuyển động toàn bộ cơ thể sang bên trái hướng về mục tiêu người ta gọi là Open Stance (tư thế đứng mở).

Bước 2: Chuẩn bị chip

Nghiêng phần trên cơ thể về phía trước được tính từ hông, đảm bảo sao cho vai song song với dốc. giữ trọng tâm về phía chân phải và thăng bằng với dốc để tránh gậy xúc vào mặt đất.

Bước 3: Chip bóng

Một đường swing khi chip bóng được hình thành bởi cú xoay của cơ thể xung quanh trục xương sống, đảm bảo phần cơ thể của bạn dẫn dắt cả tay và cánh tay hướng về mục tiêu. Giữ tay và cổ tay thật thoải mái trong khi swing. Cú swing của bạn tưởng tượng giống như quả lắc đồng hồ khi backswing và follow through bằng nhau (không phải backswing cao rồi follow through thấp, và ngược lại). 

Mách giúp: Vai và 2 tay tạo thành hình chữ V, giữ chữ V trong suốt quá trình swing.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Short Game

Không còn ngại shortgame nữa

By GolfEdit.com
Vấn đề của Shortgame đơn giản là ở tư thế đứng chuẩn bị thực hiện cú đánh ...
Short Game

Đừng để mắc lỗi chip do lạm dụng gậy kỹ thuật

By GolfEdit.com
Bạn đã biết cách chính xác để chip những quả bóng rơi trước cờ chưa? ...
Short Game

Kỹ thuật chip cực kỳ cơ bản và hữu ích của Phil Mickelson

By GolfEdit.com
Phil Mickelson được coi là thần shortgame với những cú chip đầy ảo diệu.  ...
Short Game

Cải thiện shortgame ngay lập tức

By GolfEdit.com
Kinh nghiệm của người chơi lâu năm chỉ ra rằng, càng thực hiện đơn giản và tránh suy nghĩ phức tạp về kỹ thuật thì người chơi có những cú...
Short Game

Kỹ thuật chip bóng cơ bản và nâng cao

By GolfEdit.com
Chip bóng là một trong những kỹ thuật đánh golf cơ bản. Trong một vòng, tối thiểu golf thủ phải đánh 10 shot chip. Có được kỹ năng chip bóng...
Short Game

Dustin Johnson là bậc thầy về gậy Wedge

By GolfEdit.com
Dustin Johnson không có một Major nào trong năm 2014 nhưng anh cũng có danh hiệu PGA TOUR thứ 4 trong mùa sau chiến thắng ở Northern Trust để cạnh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi