Tin tức

Giải VĐ Các CLB 12 Con Giáp: Danh sách bốc thăm Caddie

Giải VĐ Các CLB 12 Con Giáp: Danh sách bốc thăm Caddie

Nhóm Teetime buổi sáng:

Time Bảng Golfer CLB Caddie Số
6:30 D1 BÙI DUY HIỆP KHỈ VÀNG Trịnh Thị Giang 48 48
6:30 D1 BẢO HƯNG ĐINH MÃO Đào Thị Trang 61 61
6:30 D2 PHẠM VĂN DŨNG G84 Nguyễn Thị Nhương 345
6:30 D2 NGUYỄN VĂN KHANH 1982 Trịnh Thị Khuyên 1988 260
6:38 D3 LÊ ĐỨC KỲ 91-94 Tạ Thị Hạnh 95 95
6:38 D3 LÊ NGUYÊN G81 Phạm Thị Thanh Lương 8
6:38 D4 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN G78 Nguyễn Thị Minh 93 93
6:38 D4 ĐỖ TRƯỜNG GIANG G79 Nguyễn Thị Hiền 47 47
6:46 D5 NGÔ HỮU HOÀNG TRÂU VÀNG Nguyễn Thu Trà 309
6:46 D5 NGUYỄN MẠNH HÀ LỢN RỪNG Cao Thị Hiền 429
6:46 D6 VŨ QUANG HẢI G86 Nguyễn Thị Tuyết 1986 234
6:46 D6 NGUYỄN DANH MINH 92-95 Lê Thị Thường 414
6:54 D7 LÊ QUANG VINH KHỈ VÀNG Kiều Thị Mai Thoa 291
6:54 D7 DƯƠNG CÔNG KẾ 1982 Nguyễn Thị Thùy 1995 70
6:54 D8 PHẠM NAM THÁI G84 Vương Thị Thanh 375
6:54 D8 PHẠM VĂN ĐẠT G81 Nông Thị Diên 38 38
7:02 D9 NGUYỄN HỒNG NGÂN 91-94 Nguyễn Thị Nguyệt 162 162
7:02 D9 TRẦN TUẤN ANH G79 Đỗ Thị Vân Anh 248
7:02 D10 PHẠM TRUNG HƯNG G78 Nguyễn Thị Nhương 51 51
7:02 D10 ĐÀO VĂN DƯƠNG TRÂU VÀNG Nguyễn Thị Chà 448
7:10 D11 NGUYỄN QUANG MẠNH ĐINH MÃO Nguyễn Thị Thảo 68 68
7:10 D11 PHẠM VIỆT DŨNG G86 Nguyễn Thị Hồng 125 125
7:10 D12 CAO THANH AN 92-95 Nguyễn Thị Thu Trang 386
7:10 D12 NGUYỄN THỊ TUYẾT CHINH LỢN RỪNG Nguyễn Thị Dung 77 77
7:18 D13 DƯƠNG VĂN LẬP KHỈ VÀNG Nguyễn Thị Phương 357
7:18 D13 PHÙ VĂN VIỆT G81 Trần Thị Xuân 380
7:18 D14 PHÍ ANH DŨNG G84 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa  255
7:18 D14 ĐẶNG VĂN HÙNG G79 Nguyễn Thị Miền 425
7:26 D15 NGUYỄN THẾ VINH 91-94 Nguyễn Thị Hương 20 20
7:26 D15 TRẦN DIỆU TUẤN TRÂU VÀNG Trần Thị Nhung 202
7:26 D16 TÀO TUẤN THỊNH G78 Nguyễn Thị Nga 118
7:26 D16 VŨ TRƯỜNG DU G86 Phùng Thị Mỹ 107 107
7:34 D17 VŨ NGỌC THUÂN ĐINH MÃO Dương Thi Hoài 246
7:34 D17 ĐẶNG TẤT THÀNH 92-95 Nguyễn Thị Hường 274
7:34 D18 PHÙNG NGỌC HUY 1982 Nguyễn Thị Oanh 28 28
7:34 D18 TẠ THANH HÙNG LỢN RỪNG Nguyễn Thị Thanh Tâm 25 25
7:42 G1 NGÔ NGỌC THU KHỈ VÀNG Nguyễn Thị Phượng 1992 229
7:42 G1 NGUYỄN DUY ANH G86 Lê Thị Nga 369
7:42 G2 NGUYỄN VIỆT BẰNG G84 Đào Thị Oanh 371
7:42 G2 NGUYỄN VIẾT TUẤN TRÂU VÀNG Nguyễn Thị Linh 1996 217
7:50 G3 BÙI THỊ TÚ HOA 91-94 Phùng Thị Huệ 147 147
7:50 G3 NGUYỄN XUÂN HẢI G79 Nguyễn Ngọc Ánh 104
7:50 G4 LÝ CÔNG HÒA G78 Nguyễn Thị Vân Anh 55 55
7:50 G4 VŨ MINH ĐỨC G81 Nguyễn Hương Liên 440
7:58 G5 TUẤN HÙNG ĐINH MÃO Quan Thị Hồng 86 86
7:58 G5 NGUYỄN THANH TUẤN LỢN RỪNG Nguyễn Thị Lễ Hương 1990 41
7:58 G6 LƯƠNG VĂN LONG 1982 Nguyễn Thị Thanh Thảo 417
7:58 G6 PHẠM HỒNG QUANG 92-95 Trịnh Thị Hòa 412
Time Bảng Tên CLB HO VÀ TÊN SỐ CD
6:30 E1 NGUYỄN VĂN LỢI KHỈ VÀNG Lê Thị Phượng 183
6:30 E1 NÔNG MẠNH CHIẾN G79 Dương Thị Hiên 71
6:30 E2 ĐỖ VĂN NAM G84 Nguyễn Thị Duyên 159 159
6:30 E2 CHU MINH TIẾN TRÂU VÀNG Vũ Thị Thu Phương 135 135
6:38 E3 LÊ VĂN TUẤN 91-94 Nguyễn Thị Lý 112 112
6:38 E3 HOÀNG ANH TUẤN G86 Lê Thị Loan 154 154
6:38 E4 VƯƠNG TIẾN THÀNH G78 Nguyễn Thị Giang 339
6:38 E4 ĐINH ĐỨC THIỆN 92-95 Bùi Hồng Yến 224
6:46 E5 LÊ HÒA ĐINH MÃO Trần Thị Thắm 292
6:46 E5 NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG LỢN RỪNG Nguyễn Thị Chúc 58 58
6:46 E6 LƯU BẢO HOÀNG 1982 Bạch Thị Tươi 1993 191
6:46 E6 TRẦN HẢI NAM G81 Hà Thị Yên 270
6:54 E7 NGUYỄN KHẮC ĐẠI KHỈ VÀNG Trần Thị Phượng 279
6:54 E7 HOÀNG TUẤN ANH TRÂU VÀNG Nguyễn Thị Ngọc Ánh 397
6:54 E8 NGUYỄN NHƯ NGUYỆN G84 Bùi Thị Hiền 1992 119
6:54 E8 LÊ TRUNG DŨNG G86 Bùi Thị Thắm 446
7:02 E9 TRẦN ĐỨC TRƯỜNG 91-94 Trần Thị Ngân 59
7:02 E9 LÊ MẠNH THẮNG 92-95 Vũ Thị Huyền  136
7:02 E10 NGUYỄN VĂN CƯỜNG G78 Bùi Thị Phượng 1990 316
7:02 E10 PHẠM QUANG HUY LỢN RỪNG Nguyễn Thị Luyến 45 45
7:10 E11 NGUYỄN TIẾN ĐẠT ĐINH MÃO Nguyễn Thanh Loan 11 11
7:10 E11 VŨ DUY LINH G81 Đặng Thị Trang 1990 221
7:10 E12 TRƯƠNG QUANG CÔN 1982 Nguyễn Thị Phượng 328
7:10 E12 LÊ XUÂN ANH G79 Cao Thúy Hoa 433
7:18 E13 NGUYỄN THÀNH LÂM KHỈ VÀNG Doãn Thị Thắm 205
7:18 E13 TÔN ĐỨC MINH  G86 Nguyễn Ngọc Huệ 323
7:18 E14 BÙI ĐỨC BỔNG  G84 Phạm Thị Lý 31 31
7:18 E14 PHẠM MẠNH CƯỜNG 92-95 Hà Thị Ngấn 146 146
7:26 E15 BÙI PHƯƠNG LOAN 91-94 Nguyễn Thị Hường 317
7:26 E15 NGUYỄN THAÀNH TRUNG LỢN RỪNG Hạ Thị Giang 445
7:26 E16 ĐẶNG QUANG  G78 Phùng Thị Thành 144 144
7:26 E16 NGÔ DUY TÙNG G81 Nguyễn Thị Cúc 26 26
7:34 E17 PHẠM MINH CHI ĐINH MÃO Nguyễn Thị Hồng Linh 81
7:34 E17 LÊ VĂN HIẾU G79 Lương Thị Chúc 09 9
7:34 E18 PHẠM VŨ LỢI 1982 Phạm Thị Thu Thảo 305
7:34 E18 DƯƠNG VĂN THÁI TRÂU VÀNG Quản Thị Yên 24 24
7:42 G7 ĐỖ BÙI ĐỨC HÙNG KHỈ VÀNG Nguyễn Thị Vinh 437
7:42 G7 VI TUẤN TÙNG TRÂU VÀNG Vũ Thị Thảo 1992 197
7:42 G8 MAI NGỌC KHÁNH G84 Phùng Thị Dung 29
7:42 G8 TRẦN NGỌC QUYẾT G79 Đỗ Thị Thanh Thảo 160 160
7:50 G9 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 91-94 Nguyễn Thị Hiền 1994 196
7:50 G9 TRẦN DUY NINH G81 Nguyễn Thị Hương 1990 13
7:50 G10 VƯƠNG PHƯƠNG HÀ G78 Nguyễn Thị Nhung 03 3
7:50 G10 NGUYỄN VƯƠNG ANH LỢN RỪNG Hoàng Thị Thúy 1992 110
7:58 G11 CAO THẮNG ĐINH MÃO Bạch Thị Hợp 335
7:58 G11 KHÚC MINH HOÀNG 92-95 Nguyễn Thị Giang 12 12
7:58 G12 NGUYỄN HOÀNG TÙNG 1982 Nguyễn Thị Thuần 37
7:58 G12 PHẠM VĂN CHUNG G86 Phạm Bích Hà 131

Nhóm Teetime buổi chiều:

Time Bảng Golfer CLB Caddie Số
11:00 H1 HOÀNG QUANG HUY KHỈ VÀNG Đinh Thị Thu Huyền 398
11:00 H1 LÊ PHÚ TOÀN G79 Nguyễn Quỳnh Khánh Vân 94 94
11:00 H2 ĐỖ ĐỨC THÀNH G84 Vũ Thị Hà 391
11:00 H2 VŨ NGỌC TIỆP G81 Nguyễn Thị Thương 78
11:08 H3 NGUYỄN THÀNH BAO 91-94 Nguyễn Thị Xuân 1991 213
11:08 H3 VŨ THỊ NGỌC THANH LỢN RỪNG Phùng Thị Hiền 133 133
11:08 H4 CHU VIỆT PHƯƠNG G78 Nguyễn Thị Thảo 54
11:08 H4 NGUYỄN LAN PHƯƠNG 92-95 Đỗ Nguyệt Anh 1997 187
11:16 H5 TRUNG HẢI ĐINH MÃO Nguyễn Quỳnh Anh 134 134
11:16 H5 CAO MINH TRÍ G86 Đào Thị Hương 73
11:16 H6 NGUYỄN VĂN DŨNG 1982 Nguyễn Thị Nhương 101
11:16 H6 NGUYỄN BÁ TUÂN TRÂU VÀNG Bạch Thị Ánh 17
11:24 H7 DƯƠNG THÀNH TRUNG KHỈ VÀNG Trịnh Thị Mận 165
11:24 H7 NGÔ VÂN G81 Nguyễn Thị Liên 1993 247
11:24 H8 NGÔ VĂN VUI G84 Nguyễn Thị Hạnh 30 30
11:24 H8 PHẠM THỊ CHUNG HIẾU LỢN RỪNG Lâm Thị Huyền 124
11:32 H9 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 91-94 Lê Thị Định 242 242
11:32 H9 NGUYỄN HUY HOÀNG 92-95 Nguyễn Thị Tuấn Duyên 294
11:32 H10 PHẠM NGỌC HOÀNG G78 Ngô Thị Lan Hương 416
11:32 H10 PHẠM DUY HÙNG G86 Phạm Ngọc Anh 168
11:40 H11 TRUNG THÀNH ĐINH MÃO Nguyễn Thu Hương 410
11:40 H11 LÊ VĂN HÙNG TRÂU VÀNG Bùi Thị Hiển 172 172
11:40 H12 LÊ VĂN NAM 1982 Vũ Quỳnh Trang 1993 306
11:40 H12 TRỊNH VĂN HỆ G79 Doãn Thị Thảo 200
11:48 B1 PHẠM LÊ CƯỜNG KHỈ VÀNG Nguyễn Thị Mai 98 98
11:48 B1 NGUYỄN XUÂN VIỆT 91-94 Nguyễn Thị Xuyên 115 115
11:48 B2 NGUYỄN QUỐC MẾN G84 Lê Thị Dung 188
11:48 B2 VŨ HƯNG BÌNH G78 Nguyễn Thị Hường 72 72
11:56 B3 KHẮC LUÂN ĐINH MÃO Cao Thị Thu Thảo 297
11:56 B3 DƯƠNG VĂN VINH G81 Phùng Thanh Hoa 415
11:56 B4 THÁI TRUNG HIẾU 1982 Vương Thị Nhung 69 69
11:56 B4 HOÀNG VĂN HÙNG G79 Bùi Thị Thu 299
12:04 B5 PHẠM MINH PHONG TRÂU VÀNG Hà Thị Hồng 123
12:04 B5 NGUYỄN ĐỨC NINH 92-95 Nguyễn Thị Hoài 02 2
12:04 B6 MAI ANH TUẤN G86 Trịnh Thị Trang 1993 228
12:04 B6 CÔNG TIẾN DŨNG LỢN RỪNG Nguyễn Thị Ngân Hà 66
12:12 A1 VŨ MINH HUY KHỈ VÀNG Nguyễn Hương Dịu 176
12:12 A1 BÙI MẠNH CƯỜNG G84 Nguyễn Thị Hằng 170
12:12 A2 VŨ QUANG HOÀNG 91-94 Hà Thị Ánh 348
12:12 A2 LƯU VĂN TUẤN G78 Phạm Thị Lan Anh 388
12:20 A3 PHẠM ĐỨC HOÀNG ĐINH MÃO Nguyễn Thị Thu 114
12:20 A3 DƯƠNG QUỐC TUYNH 1982 Trần Thị Tố Uyên 143
12:20 A4 BÙI VĂN MINH G81 Hoàng Thị Sáu 1989 209
12:20 A4 LAI THẾ CƯỜNG  G79 Hoàng Thị Hương Yên 341
12:28 A5 NGUYỄN VĂN BẰNG TRÂU VÀNG Nguyễn Thị Thu 288
12:28 A5 NGUYỄN THÁI DUONG G86 Nguyễn Thị Huệ 1989 237
12:28 A6 PHẠM CÔNG SƠN 92-95 Nguyễn Thị Tân 34 34
12:28 A6 LÊ VIỆT CƯỜNG LỢN RỪNG Nguyễn Thị Hoa 322
11:00 F1 NGUYỄN HOÀNG TÙNG KHỈ VÀNG Nguyễn Thị Thùy 145 145
11:00 F1 LÊ QUANG HƯNG 92-95 Nguyễn Thị Nhung 1989 261
11:00 F2 TRẦN THẾ PHƯƠNG G84 Nguyễn Thị Toàn 1991 122
11:00 F2 NGUYỄN VIỆT HÀ LỢN RỪNG Nguyễn Thị Hường  181
11:08 F3 LẠI QUANG HƯNG 91-94 Lê Thị Mai 109 109
11:08 F3 ĐOÀN TRỌNG BẰNG G81 Nguyễn Mai Trang 150 150
11:08 F4 ĐỖ THANH HẢI G78 Phùng Thị Hạnh 1994 241
11:08 F4 BÙI HỮU QUANG G79 Nguyễn Thị Loan 102
11:16 F5 CÔNG ĐỨC ĐINH MÃO Nguyễn Thị Hai 75
11:16 F5 VŨ VĂN VƯƠNG TRÂU VÀNG Nguyễn Thị Hường 23 23
11:16 F6 VŨ VĂN TỚI 1982 Nguyễn Thị Hạnh 07 7
11:16 F6 NGUYỄN NHẬT MINH G86 Phùng Thị Ngọc Ánh 169
11:24 F7 MAI HẢI NINH KHỈ VÀNG Nguyễn Thị Hoài Thu 424
11:24 F7 NGUYỄN ANH ĐỨC LỢN RỪNG Nguyễn Thị Thúy Cầm 139 139
11:24 F8 LÊ HỮU ĐỒNG  G84 Đào Thị Hạnh 155
11:24 F8 NGUYỄN NGỌC TUẤN G81 Nguyễn Thị Hợp 1993 223
11:32 F9 CAO ANH DŨNG 91-94 Nguyễn Thị Ngọc 156
11:32 F9 NGUYỄN NHƯ ANH G79 Đinh Thị Ngọc Ánh 1995 52
11:32 F10 BÙI ĐỨC ANH G78 Tạ Thị Lan Anh 10
11:32 F10 HOÀNG VĂN DŨNG TRÂU VÀNG Đỗ Thị Lan Ân 367
11:40 F11 THI ĐỖ ĐINH MÃO Đặng Thị Huế 418
11:40 F11 NGUYỄN ANH ĐỨC G86 Nguyễn Thị Hằng 442
11:40 F12 NGUYỄN KHẢI ANH 1982 Nguyễn Thị Hằng 177 177
11:40 F12 NGUYỄN VĂN LĂNG 92-95 Phạm Thị Hằng 407
11:48 F13 NGUYỄN MẠNH HÙNG KHỈ VÀNG Đào Thị Mai 97 97
11:48 F13 TRẦN TRỌNG HIẾU 92-95 Trịnh Ngọc Mai 1999 265
11:48 F14 HOÀNG XUÂN TRANG G84 Võ Thị Hương 227 227
11:48 F14 PHẠM QUỐC ANH G86 Cao Thị Yến 1993 311
11:56 F15 LÊ CƯỜNG 91-94 Nguyễn Thị Tâm 137 137
11:56 F15 NGUYỄN TIẾN HÒA TRÂU VÀNG Bùi Thị Minh Tâm 438
11:56 F16 NGÔ ANH DŨNG G78 Nguyễn Thị Ngọc 126
11:56 F16 BÙI TUẤN ANH G79 Đỗ Thị Khánh Linh 454
12:04 F17 CÔNG PHẠM ĐINH MÃO Nguyễn Thị Hằng 1998 182
12:04 F17 NGUYỄN HÒA BÌNH G81 Trần Thị Thanh Hải 132 132
12:04 F18 NGUYỄN THANH SƠN 1982 Hoàng Thị Kiều Nga 1996 259
12:04 F18 NGUYỄN VƯỢNG LỢN RỪNG Trần Thị Ngọc Hằng 318
12:12 C1 LA QUỐC ĐỨC KHỈ VÀNG Nguyễn Thị Thủy 1995 201
12:12 C1 NGUYỄN TIẾN SỸ G78 Nguyễn Thị Hồng Vân 140 140
12:12 C2 NGUYỄN HỒNG ĐỨC G84 Trần Thị Phương Anh 185
12:12 C2 NGUYỄN BẠCH DƯƠNG ĐINH MÃO Bùi Thị Phương Thảo 18 18
12:20 C3 HÀ QUANG TUẤN 91-94 Bạch Quỳnh Chi 157 157
12:20 C3 ĐÀM HỮU MẠNH 1982 Trịnh Thị Hà 85
12:20 C4 LÝ QUỐC HUY G81 Nguyễn Thị Thanh  212
12:20 C4 NGUYỄN ĐÌNH QUẢN 92-95 Nguyễn Thị Luân 1990 195
12:28 C5 LƯU HÙNG CƯỜNG G79 Bùi Bích Phương 57
12:28 C5 NGUYỄN TUẤN LINH LỢN RỪNG Hoàng Thị Thành 342
12:28 C6 LÊ XUÂN TRƯỜNG TRÂU VÀNG Phùng Thị Thảo 1988 178
12:28 C6 NGÔ DĐÌNH DIỆM G86 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 148 148
CD DỰ BỊ 1 Nguyễn Thị Tân 34 34
2 Vương Thị Tuyết 91 91
3 Nguyễn Thị Huyền 243
4 Đào Thị Linh 129
5 Hồ Thị Tình 390

GolfEdit.com

Branden Grace vượt qua Marc Warren để đăng quang giải Qatar Masters

Tin trước

Tổng thống Donald Trump đã chơi bao nhiêu vòng golf kể từ ngày nhậm chức?

Tin sau

Tin gợi ý

Tin liên quan: Tin tức

Phát triển bởi