<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/3242-kich-ban-nao-de-tiger-woods-vo-dich-fedexcup-2018.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Kịch bản nào để Tiger Woods vô địch FedExCup 2018</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Kịch bản nào để Tiger Woods vô địch FedExCup 2018</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/TigerWGCBridgestone03-777x444.jpg"> <figcaption>Kịch bản nào để Tiger Woods vô địch FedExCup 2018</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Đối với nhiều người c&acirc;u chuyện để Tiger Woods v&ocirc; địch FedExCup n&agrave;y l&agrave; giấc mơ hoang đường nhất</p></h3> </header> <p>Nhưng thực tế điều n&agrave;y ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể xảy ra về mặt l&yacute; thuyết. Tiger Woods đ&atilde; c&oacute; một m&ugrave;a trở lại đầy ấn tượng mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng mang về chiến thắng n&agrave;o. Anh xếp &Aacute; Qu&acirc;n PGA Championship, T2 ở Valspar v&agrave; T5 giải Arnold Palmer Invitational cũng như nhiều lần về trong top 15. Si&ecirc;u hổ vượt qua 3 giải đấu Playoffs để hi&ecirc;n ngang bước v&agrave;o Tour Championship với vị tr&iacute; thứ 20/30 tay golf c&oacute; điểm số FedExCup tốt nhất m&ugrave;a.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/BMW2018R1Tiger.jpg?1536803232763" alt="BMW2018R1Tiger" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Tiger Woods đ&aacute;nh 62 gậy v&ograve;ng mở m&agrave;n BMW Championship 2018 (Ảnh: Getty Images)</em></p> <p>Với c&aacute;ch xếp hạng n&agrave;y th&igrave; bất cứ tay golf n&agrave;o cũng c&oacute; cơ hội l&ecirc;n ng&ocirc;i v&ocirc; địch FedExCup. Người đang c&oacute; lợi thế nhất l&agrave; Bryson DeChambeau sau 2 chiến thắng ở The Northern Trust v&agrave; Dell Technologies. Tay golf sinh năm 1993 chỉ cần về trong Top6 l&agrave; đ&atilde;&nbsp;nhận cup&nbsp;FedEx, v&agrave; đương nhi&ecirc;n v&ocirc; địch Tour Championship th&igrave; anh l&ecirc;n ng&ocirc;i FedEx lu&ocirc;n.&nbsp;</p> <p>Top 5 golfer đứng đầu xếp hạng FedEx tại Tour Championship sẽ c&oacute; quyền tự quyết chức v&ocirc; địch FedExCup nếu l&ecirc;n ng&ocirc;i tại giải Playoffs cuối c&ugrave;ng n&agrave;y. C&aacute;c golfer từ vị tr&iacute; thứ 6 trở đi việc đăng quang Tour Championship vẫn chưa thể đảm bảo cho họ chiến thắng ở FedExCup bởi cần k&egrave;m theo điều kiện.&nbsp;</p> <p>Bước v&agrave;o&nbsp;giải&nbsp;đấu cuối c&ugrave;ng n&agrave;y, Tiger Woods xếp vị tr&iacute; thứ 20 tr&ecirc;n tổng số 30 tay golf. C&acirc;u hỏi đặt ra l&agrave; l&agrave;m thế n&agrave;o để Tiger Woods c&oacute; lần thứ 3 n&acirc;ng c&uacute;p FedExCup. Điều kiện đầu ti&ecirc;n m&agrave; Tiger cần phải c&oacute; được ch&iacute;nh l&agrave; v&ocirc; địch Tour Championship - giải đấu do Coca Cola t&agrave;i trợ. Nhưng để l&ecirc;n ng&ocirc;i FedEx th&igrave; phải đảm bảo c&aacute;c yếu tố sau:&nbsp;</p> <p><em>- Bryson DeChambeau (hạt giống số 1) về T15 hoặc tệ hơn</em></p> <p><em>-&nbsp;Justin Rose&nbsp;(hạt giống số 2) nằm trong 3 người xếp đồng hạng 5 hoặc tệ hơn</em></p> <p><em>- Toni Finau (hạt giống số 3) về T3 hoặc tệ hơn&nbsp;</em></p> <p><em>- Dustin Johnson&nbsp;(hạt giống số 4) nằm trong 3 người đồng hạng 2 hoặc tệ hơn.&nbsp;</em></p> <p><em>- Justin Thomas (hạt giống số 5) nằm trong 3 người đồng hạng 2 hoặc tệ hơn.&nbsp;</em></p> <p><em>- Keegan Bradley&nbsp;(hạt giống số 6) về đồng hạng 2 hoặc tệ hơn</em></p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; những điều kh&ocirc;ng phải l&agrave; kh&ocirc;ng thể xảy ra nhưng Tiger Woods biết rằng việc l&ecirc;n ng&ocirc;i v&ocirc; địch v&agrave;o thời điểm hiện tại l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng th&aacute;ch thức. Chưa kể c&oacute; qu&aacute; nhiều tay golf t&agrave;i năng xuất sắc đang thi đấu thăng hoa trong năm nay. Nhưng d&ugrave; Tiger Woods c&oacute; kết quả thế n&agrave;o đi nữa, việc vượt qua chấn thương cả năm 2017 v&agrave; trở lại mạnh mẽ trong năm 2018 đ&atilde; l&agrave; điều ch&iacute;nh anh cũng như người h&acirc;m mộ cảm thấy h&agrave;i l&ograve;ng.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Kịch bản nào để Tiger Woods vô địch FedExCup 2018

By GolfEdit.com - 13/09/2018

Golfedit.com - Đối với nhiều người câu chuyện để Tiger Woods vô địch FedExCup này là giấc mơ hoang đường nhất

Nhưng thực tế điều này hoàn toàn có thể xảy ra về mặt lý thuyết. Tiger Woods đã có một mùa trở lại đầy ấn tượng mặc dù không mang về chiến thắng nào. Anh xếp Á Quân PGA Championship, T2 ở Valspar và T5 giải Arnold Palmer Invitational cũng như nhiều lần về trong top 15. Siêu hổ vượt qua 3 giải đấu Playoffs để hiên ngang bước vào Tour Championship với vị trí thứ 20/30 tay golf có điểm số FedExCup tốt nhất mùa. 

BMW2018R1Tiger

Tiger Woods đánh 62 gậy vòng mở màn BMW Championship 2018 (Ảnh: Getty Images)

Với cách xếp hạng này thì bất cứ tay golf nào cũng có cơ hội lên ngôi vô địch FedExCup. Người đang có lợi thế nhất là Bryson DeChambeau sau 2 chiến thắng ở The Northern Trust và Dell Technologies. Tay golf sinh năm 1993 chỉ cần về trong Top6 là đã nhận cup FedEx, và đương nhiên vô địch Tour Championship thì anh lên ngôi FedEx luôn. 

Top 5 golfer đứng đầu xếp hạng FedEx tại Tour Championship sẽ có quyền tự quyết chức vô địch FedExCup nếu lên ngôi tại giải Playoffs cuối cùng này. Các golfer từ vị trí thứ 6 trở đi việc đăng quang Tour Championship vẫn chưa thể đảm bảo cho họ chiến thắng ở FedExCup bởi cần kèm theo điều kiện. 

Bước vào giải đấu cuối cùng này, Tiger Woods xếp vị trí thứ 20 trên tổng số 30 tay golf. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để Tiger Woods có lần thứ 3 nâng cúp FedExCup. Điều kiện đầu tiên mà Tiger cần phải có được chính là vô địch Tour Championship - giải đấu do Coca Cola tài trợ. Nhưng để lên ngôi FedEx thì phải đảm bảo các yếu tố sau: 

- Bryson DeChambeau (hạt giống số 1) về T15 hoặc tệ hơn

- Justin Rose (hạt giống số 2) nằm trong 3 người xếp đồng hạng 5 hoặc tệ hơn

- Toni Finau (hạt giống số 3) về T3 hoặc tệ hơn 

- Dustin Johnson (hạt giống số 4) nằm trong 3 người đồng hạng 2 hoặc tệ hơn. 

- Justin Thomas (hạt giống số 5) nằm trong 3 người đồng hạng 2 hoặc tệ hơn. 

- Keegan Bradley (hạt giống số 6) về đồng hạng 2 hoặc tệ hơn

Đây là những điều không phải là không thể xảy ra nhưng Tiger Woods biết rằng việc lên ngôi vô địch vào thời điểm hiện tại là vô cùng thách thức. Chưa kể có quá nhiều tay golf tài năng xuất sắc đang thi đấu thăng hoa trong năm nay. Nhưng dù Tiger Woods có kết quả thế nào đi nữa, việc vượt qua chấn thương cả năm 2017 và trở lại mạnh mẽ trong năm 2018 đã là điều chính anh cũng như người hâm mộ cảm thấy hài lòng.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump và hàng loạt người nổi tiếng chúc mừng chiến thắng của Tiger Woods

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Tràn ngập các phương tiện thể thao truyền thông thế giới sẽ là hình ảnh Tiger Woods đăng quang ở TOUR Championship 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods có danh hiệu PGA TOUR thứ 80 trong sự nghiệp khi lên ngôi TOUR Championship 2018

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Huyền thoại 14 lần vô địch Major người Mỹ Tiger Woods đã xuất sắc đăng quang giải golf cuối cùng trong năm TOUR Championship.  ...
Tin tức

Vòng 3 TOUR Championship: Tiger Woods thi đấu bứt phá, dẫn đầu cách biệt 3 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau hai vòng 1,2 lần lượt chia sẻ vị trí dẫn đầu với Rickie Fowler và Justin Rose thì Tiger Woods đã có ngày Moving Day đúng nghĩa khi...
Tin tức

Rory McIlroy nói về phong độ hiện tại: Được ngày nào hay ngày đấy

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tour Championship và Ryder Cup sẽ không thay đổi cục diện mùa giải 2018 của Rory Mcllroy ...
Tin tức

Oliver Fisher trở thành golfer đầu tiên trong lịch sử European Tour đánh 59 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau cú gạt bóng nhẹ nhàng để hoàn thành điểm PAR hố 18 tại sân Dom Pedro Victoria Golf Course, golfer 30 tuổi người Anh phải mất đến vài...
Tin tức

Tiger duy trì vị trí dẫn đầu, Koepka và DeChambeau đội sổ ở vòng 2 TOUR Championship

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Đánh 68 gậy vòng 2, Tiger Woods duy trì vị trí ngôi đầu giải TOUR Championship cũng với golfer số 1 thế giới Justin Rose ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi