<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/3237-tony-finau-nhan-suat-cuoi-cung-cua-tuyen-my-tham-du-ryder-cup.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tony Finau nhận suất cuối cùng của tuyển Mỹ tham dự Ryder Cup</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tony Finau nhận suất cuối cùng của tuyển Mỹ tham dự Ryder Cup</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/tony-finau-2018-630x360.jpg"> <figcaption>Tony Finau nhận suất cuối cùng của tuyển Mỹ tham dự Ryder Cup</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>GolfEdit.com &ndash; Một tuần trước Tony Finau đ&atilde; nhận x&eacute;t rằng phong độ gần đ&acirc;y đ&atilde; khiến Jim Furyk phải c&acirc;n nhắc sự c&oacute; mặt của anh thận trọng hơn. V&agrave; xem ra Tony Finau đ&atilde; đ&uacute;ng.</p></h3> </header> <p>Furyk đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o ch&iacute;nh thức chủ nh&acirc;n của tấm v&eacute; cuối c&ugrave;ng để đến Paris l&agrave; Tony Finau tại thứ hai. Đ&acirc;y sẽ l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n m&agrave; golfer 28 tuổi n&agrave;y được tham dự giải Ryder Cup.</p> <p>&ldquo;Anh ấy đ&atilde; c&oacute; một năm thi đấu tuyệt vời,&rdquo; Furyk n&oacute;i trong th&ocirc;ng b&aacute;o của m&igrave;nh. &ldquo;Trong tất cả những lần lọt v&agrave;o top 10, những lần thi đấu tại c&aacute;c giải đấu lớn, v&agrave; phong độ hiện tại của anh ấy, một lần về nhỉ, một lần về bốn v&agrave; t&aacute;m trong giải playoff. Anh ấy đ&atilde; cho thấy m&igrave;nh c&oacute; khả năng v&agrave; t&ocirc;i kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng chọn anh ấy.&rdquo;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/finau-tony-usnews.jpg?1536732666928" alt="finau-tony-usnews" /></p> <p>Trong 50 lần thi đấu qua 2 năm gần đ&acirc;y, Finau đ&atilde; c&oacute; 18 lần v&agrave;o top 10. S&aacute;u trong số đ&oacute; l&agrave; vị tr&iacute; &aacute; qu&acirc;n, một lần tại The Northern Trust v&agrave; ba lần kh&aacute;c l&agrave; tại c&aacute;c giải major, tất cả đều trong năm nay. V&agrave; với m&agrave;n tr&igrave;nh diễn tốt của anh trong thời gian v&agrave;i tuần gần đ&acirc;y. Biết được rằng vị tr&iacute; tại Ryder Cup của anh đang bị đe dọa, Finau ngay lập tức về nh&igrave;, bốn v&agrave; t&aacute;m lần lượt tại ba giải playoff, kết th&uacute;c v&ograve;ng cuối của BMW Championship chỉ với 65 gậy. Ngo&agrave;i ra Finau cũng c&oacute; kh&aacute; nhiều v&ograve;ng c&oacute; số gậy dưới 70 v&agrave; chỉ xếp sau một l&iacute;nh mới tại Ryder Cup kh&aacute;c l&agrave; Bryson DeChambeau.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i chưa bao giờ nghĩ rằng m&igrave;nh c&oacute; vị tr&iacute; trong đội cho đến khi nhận được cuộc gọi,&rdquo; Finau chia sẻ. &ldquo;T&ocirc;i đ&atilde; đảm bảo rằng m&igrave;nh sẽ thi đấu như c&aacute;ch đ&oacute;. T&ocirc;i đ&atilde; thi đấu như để chứng m&igrave;nh một điều. V&agrave; t&ocirc;i đ&atilde; cho mọi người trong đội biết rằng t&ocirc;i xứng đ&aacute;ng với một vị tr&iacute; trong đội v&agrave; t&ocirc;i đ&atilde; sẵn s&agrave;ng. Quả l&agrave; rất tuyệt khi đ&atilde; đạt được một điều g&igrave; đ&oacute; như thế n&agrave;y cũng như c&oacute; thể thi đấu tốt trong trường hợp n&agrave;y. Đ&oacute; l&agrave; điều m&agrave; t&ocirc;i rất tự h&agrave;o.&rdquo; D&ugrave; trước đ&oacute; Finau cũng đ&atilde; một v&agrave;i điểm trừ trong mắt của Jim Furyk nhưng những g&igrave; anh ấy đ&atilde; thể hiện trong thời gian gần đ&acirc;y cho thấy anh ấy đ&atilde; sẵn s&agrave;ng.</p> <p>&ldquo;Anh ấy chắn chắn sẽ rất hợp với mọi người,&rdquo; Horschel nhận x&eacute;t. &ldquo;Anh ấy sẽ l&agrave; một người đồng đội tuyệt vời. C&acirc;u hỏi duy nhất m&agrave; t&ocirc;i c&oacute; đối với bất k&igrave; t&acirc;n b&igrave;nh n&agrave;o đ&oacute; l&agrave; liệu anh ta c&oacute; thể kết th&uacute;c những trận đấu lớn kh&ocirc;ng. V&agrave; m&agrave;n thể hiện của anh ấy trong thời gian gần đ&acirc;y đ&atilde; cho thấy anh ấy ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; khả năng chơi tại c&aacute;c s&acirc;n đấu lớn nhất.&rdquo; V&agrave; giờ ch&uacute;ng ta sẽ được xem m&agrave;n tr&igrave;nh diễn đầu ti&ecirc;n tại Ryder Cup của Finau ra sao ngay trong th&aacute;ng 9 n&agrave;y.</p> <p><strong>GolfEdit.com</strong></p> </article> </body></html>

Tony Finau nhận suất cuối cùng của tuyển Mỹ tham dự Ryder Cup

By GolfEdit.com - 12/09/2018

GolfEdit.com – Một tuần trước Tony Finau đã nhận xét rằng phong độ gần đây đã khiến Jim Furyk phải cân nhắc sự có mặt của anh thận trọng hơn. Và xem ra Tony Finau đã đúng.

Furyk đã thông báo chính thức chủ nhân của tấm vé cuối cùng để đến Paris là Tony Finau tại thứ hai. Đây sẽ là lần đầu tiên mà golfer 28 tuổi này được tham dự giải Ryder Cup.

“Anh ấy đã có một năm thi đấu tuyệt vời,” Furyk nói trong thông báo của mình. “Trong tất cả những lần lọt vào top 10, những lần thi đấu tại các giải đấu lớn, và phong độ hiện tại của anh ấy, một lần về nhỉ, một lần về bốn và tám trong giải playoff. Anh ấy đã cho thấy mình có khả năng và tôi không thể không chọn anh ấy.”

finau-tony-usnews

Trong 50 lần thi đấu qua 2 năm gần đây, Finau đã có 18 lần vào top 10. Sáu trong số đó là vị trí á quân, một lần tại The Northern Trust và ba lần khác là tại các giải major, tất cả đều trong năm nay. Và với màn trình diễn tốt của anh trong thời gian vài tuần gần đây. Biết được rằng vị trí tại Ryder Cup của anh đang bị đe dọa, Finau ngay lập tức về nhì, bốn và tám lần lượt tại ba giải playoff, kết thúc vòng cuối của BMW Championship chỉ với 65 gậy. Ngoài ra Finau cũng có khá nhiều vòng có số gậy dưới 70 và chỉ xếp sau một lính mới tại Ryder Cup khác là Bryson DeChambeau.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có vị trí trong đội cho đến khi nhận được cuộc gọi,” Finau chia sẻ. “Tôi đã đảm bảo rằng mình sẽ thi đấu như cách đó. Tôi đã thi đấu như để chứng mình một điều. Và tôi đã cho mọi người trong đội biết rằng tôi xứng đáng với một vị trí trong đội và tôi đã sẵn sàng. Quả là rất tuyệt khi đã đạt được một điều gì đó như thế này cũng như có thể thi đấu tốt trong trường hợp này. Đó là điều mà tôi rất tự hào.” Dù trước đó Finau cũng đã một vài điểm trừ trong mắt của Jim Furyk nhưng những gì anh ấy đã thể hiện trong thời gian gần đây cho thấy anh ấy đã sẵn sàng.

“Anh ấy chắn chắn sẽ rất hợp với mọi người,” Horschel nhận xét. “Anh ấy sẽ là một người đồng đội tuyệt vời. Câu hỏi duy nhất mà tôi có đối với bất kì tân bình nào đó là liệu anh ta có thể kết thúc những trận đấu lớn không. Và màn thể hiện của anh ấy trong thời gian gần đây đã cho thấy anh ấy hoàn toàn có khả năng chơi tại các sân đấu lớn nhất.” Và giờ chúng ta sẽ được xem màn trình diễn đầu tiên tại Ryder Cup của Finau ra sao ngay trong tháng 9 này.

GolfEdit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump và hàng loạt người nổi tiếng chúc mừng chiến thắng của Tiger Woods

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Tràn ngập các phương tiện thể thao truyền thông thế giới sẽ là hình ảnh Tiger Woods đăng quang ở TOUR Championship 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods có danh hiệu PGA TOUR thứ 80 trong sự nghiệp khi lên ngôi TOUR Championship 2018

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Huyền thoại 14 lần vô địch Major người Mỹ Tiger Woods đã xuất sắc đăng quang giải golf cuối cùng trong năm TOUR Championship.  ...
Tin tức

Vòng 3 TOUR Championship: Tiger Woods thi đấu bứt phá, dẫn đầu cách biệt 3 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau hai vòng 1,2 lần lượt chia sẻ vị trí dẫn đầu với Rickie Fowler và Justin Rose thì Tiger Woods đã có ngày Moving Day đúng nghĩa khi...
Tin tức

Rory McIlroy nói về phong độ hiện tại: Được ngày nào hay ngày đấy

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tour Championship và Ryder Cup sẽ không thay đổi cục diện mùa giải 2018 của Rory Mcllroy ...
Tin tức

Oliver Fisher trở thành golfer đầu tiên trong lịch sử European Tour đánh 59 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau cú gạt bóng nhẹ nhàng để hoàn thành điểm PAR hố 18 tại sân Dom Pedro Victoria Golf Course, golfer 30 tuổi người Anh phải mất đến vài...
Tin tức

Tiger duy trì vị trí dẫn đầu, Koepka và DeChambeau đội sổ ở vòng 2 TOUR Championship

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Đánh 68 gậy vòng 2, Tiger Woods duy trì vị trí ngôi đầu giải TOUR Championship cũng với golfer số 1 thế giới Justin Rose ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi