<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/3229-keegan-bradley-vo-dich-bmw-championship-justin-rose-len-so-1-the-gioi.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Keegan Bradley vô địch BMW Championship, Justin Rose lên số 1 thế giới</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Keegan Bradley vô địch BMW Championship, Justin Rose lên số 1 thế giới</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/BMW2018Final01-777x444.jpg"> <figcaption>Keegan Bradley vô địch BMW Championship, Justin Rose lên số 1 thế giới</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Giải đấu thứ 3 trong loạt Playoffs FedExCup đ&atilde; gọi t&ecirc;n Keegan Bradley. Tay golf người Mỹ đ&atilde; chấm dứt cơn kh&aacute;t danh hiệu sau 6 năm với chiến thắng ở BMW Championship.</p></h3> </header> <p>Giải BMW Championship đ&atilde; kh&ocirc;ng thể kết th&uacute;c v&agrave;o ng&agrave;y Chủ Nhật khi tất cả giờ teetime v&ograve;ng 4 phải chuyển sang thứ 2 do thời tiết mưa lớn Aronimink, Philadenphia. Những lo ngại khi phải d&ugrave;ng kết quả v&ograve;ng 3 l&agrave;m kết quả cuối c&ugrave;ng nếu thứ Hai trời tiếp tục mưa đ&atilde; được xua tan. Giờ teeoff sớm nhất diễn ra l&uacute;c 7h00 v&agrave; mọi diễn biến thời tiết đều tốt đẹp như mong đợi.&nbsp;Justin Rose kh&ocirc;ng thể v&ocirc; địch BMW Championship nếu v&ograve;ng 4 hủy. V&agrave; trong ng&agrave;y thi đấu thăng hoa, Keegan Bradley đ&atilde; gieo sầu cho golfer người Anh.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/4y6RIykJZuc" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p>Keegan v&agrave; Justin đều c&oacute; c&ugrave;ng số điểm -21 khi kết th&uacute;c hố 17 v&agrave; cả 2 đều mắc bogey đường 18 để buộc phải ph&acirc;n định chức v&ocirc; địch bằng lượt đấu playoff. Trở lại ở hố 18, với một ng&agrave;y thi đấu xuất sắc 64 gậy, Keegan đ&atilde; hạ Justin Rose ở lượt đấu phụ đầu ti&ecirc;n khi về điểm PAR. Keegan Bradley đ&atilde; ch&iacute;nh thức giải cơn kh&aacute;t danh hiệu đ&atilde; 6 năm kể từ chức v&ocirc; địch WGC Bridgestone Invt 2012.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/BMW2018Final02.jpg?1536629922405" alt="BMW2018Final02" /></p> <p style="text-align: center;"><em>M&agrave;n thi đấu thăng hoa gi&uacute;p Keegan Bradley l&ecirc;n ng&ocirc;i v&ocirc; địch BMW Championship (Ảnh: Getty Images)</em></p> <p>Tay golf người Anh Justin Rose đ&atilde; rất gần với chiến thắng nhưng một ch&uacute;t thiếu may mắn khiến anh chỉ về vị tr&iacute; thứ 2. Nhưng với th&agrave;nh t&iacute;ch n&agrave;y cũng gi&uacute;p Rose lần đầu ti&ecirc;n l&ecirc;n ng&ocirc;i vị số 1 thế giới, thay thế Dustin Johnson. Anh c&oacute; số điểm 10,14 v&agrave; chỉ hơn Johnson 0,05 điểm mỏng manh v&agrave; thứ hạng n&agrave;y c&oacute; thể thay đổi ngay tuần n&agrave;y tại Tour Championship.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/BMW2018RoseLead01.jpg?1536629941812" alt="BMW2018RoseLead01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Justin Rose để lỡ chức v&ocirc; địch BMW Championship đầy đ&aacute;ng tiếc (Ảnh: Getty Images)</em></p> <p>V&ograve;ng 4 n&agrave;y chứng kiến m&agrave;n thi đấu bứt ph&aacute; của nh&agrave; v&ocirc; địch FedExCup 2012 Billy Horschel. Anh đ&aacute;nh 64 gậy để c&oacute; điểm tổng -19, xếp đồng hạng 3 với Xander Schauffele - tay golf cũng nỗ lực nhiều lần để vươn l&ecirc;n đầu bảng nhưng bất th&agrave;nh.</p> <p>Si&ecirc;u sao người Bắc Ai Len Rory McIlroy kh&ocirc;ng thể c&oacute; chiến thắng như kỳ vọng của người h&acirc;m mộ khi c&oacute; những v&ograve;ng đấu hưng phấn. Rory ho&agrave;n th&agrave;nh v&ograve;ng 4 với 68 gậy, tổng điểm chung cuộ -18 đứng solo ở vị tr&iacute; thứ 5.</p> <p>Tiger Woods khẳng định một năm trở lại với cảm gi&aacute;c cực tốt v&agrave; sẵn s&agrave;ng chinh phục danh hiệu trong thời gian tới. Anh leo 5 bậc v&agrave; về vị tr&iacute; T6 tại BMW Championship sau v&ograve;ng 4 đ&aacute;nh 65 gậy xuất sắc. Si&ecirc;u hổ tốt hơn 1 điểm &acirc;m so với nh&oacute;m sau gồm Tony Finau, Francesco Molinari, Tommy Fleetwood v&agrave; Rickie Fowler.</p> <p>Justin Thomas đ&aacute;nh 68 gậy với rơi về vị tr&iacute; T12(-15) c&ugrave;ng với Kevin Na v&agrave; Gary Woodland. Đứng vị tr&iacute; 15(-14) thuộc về golfer người Nhật Bản Hideki Matsuyama.</p> <p>Brooks Koepka xếp T19(-12) c&ugrave;ng với Bryson DeChambeau. Trong khi đ&oacute; Dustin Johnson về đồng hạng 24(-11).</p> <p>Jordan Spieth đ&atilde; kh&ocirc;ng thể c&oacute; v&ograve;ng đấu thứ 4 tốt nhất khi đ&aacute;nh 73 gậy (+2). Anh ch&iacute;nh thức kh&ocirc;ng thể lọt v&agrave;o top 30 FedEx để tham dự Tour Championship. Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n sau 5 năm Spieth bỏ lỡ suất tham dự giải đấu cuối c&ugrave;ng trong năm n&agrave;y.</p> <p>Với chiến thắng của Keegan Bradley, ngo&agrave;i khoản tiền thưởng 1,6 triệu đ&ocirc; la anh c&ograve;n nhận 2000 điểm FedExCup v&agrave; leo từ vị tr&iacute; 52 l&ecirc;n vị tr&iacute; thứ 6 tr&ecirc;n bảng XH n&agrave;y.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Keegan Bradley vô địch BMW Championship, Justin Rose lên số 1 thế giới

By GolfEdit.com - 11/09/2018

Golfedit.com - Giải đấu thứ 3 trong loạt Playoffs FedExCup đã gọi tên Keegan Bradley. Tay golf người Mỹ đã chấm dứt cơn khát danh hiệu sau 6 năm với chiến thắng ở BMW Championship.

Giải BMW Championship đã không thể kết thúc vào ngày Chủ Nhật khi tất cả giờ teetime vòng 4 phải chuyển sang thứ 2 do thời tiết mưa lớn Aronimink, Philadenphia. Những lo ngại khi phải dùng kết quả vòng 3 làm kết quả cuối cùng nếu thứ Hai trời tiếp tục mưa đã được xua tan. Giờ teeoff sớm nhất diễn ra lúc 7h00 và mọi diễn biến thời tiết đều tốt đẹp như mong đợi. Justin Rose không thể vô địch BMW Championship nếu vòng 4 hủy. Và trong ngày thi đấu thăng hoa, Keegan Bradley đã gieo sầu cho golfer người Anh. 

Keegan và Justin đều có cùng số điểm -21 khi kết thúc hố 17 và cả 2 đều mắc bogey đường 18 để buộc phải phân định chức vô địch bằng lượt đấu playoff. Trở lại ở hố 18, với một ngày thi đấu xuất sắc 64 gậy, Keegan đã hạ Justin Rose ở lượt đấu phụ đầu tiên khi về điểm PAR. Keegan Bradley đã chính thức giải cơn khát danh hiệu đã 6 năm kể từ chức vô địch WGC Bridgestone Invt 2012.

BMW2018Final02

Màn thi đấu thăng hoa giúp Keegan Bradley lên ngôi vô địch BMW Championship (Ảnh: Getty Images)

Tay golf người Anh Justin Rose đã rất gần với chiến thắng nhưng một chút thiếu may mắn khiến anh chỉ về vị trí thứ 2. Nhưng với thành tích này cũng giúp Rose lần đầu tiên lên ngôi vị số 1 thế giới, thay thế Dustin Johnson. Anh có số điểm 10,14 và chỉ hơn Johnson 0,05 điểm mỏng manh và thứ hạng này có thể thay đổi ngay tuần này tại Tour Championship. 

BMW2018RoseLead01

Justin Rose để lỡ chức vô địch BMW Championship đầy đáng tiếc (Ảnh: Getty Images)

Vòng 4 này chứng kiến màn thi đấu bứt phá của nhà vô địch FedExCup 2012 Billy Horschel. Anh đánh 64 gậy để có điểm tổng -19, xếp đồng hạng 3 với Xander Schauffele - tay golf cũng nỗ lực nhiều lần để vươn lên đầu bảng nhưng bất thành.

Siêu sao người Bắc Ai Len Rory McIlroy không thể có chiến thắng như kỳ vọng của người hâm mộ khi có những vòng đấu hưng phấn. Rory hoàn thành vòng 4 với 68 gậy, tổng điểm chung cuộ -18 đứng solo ở vị trí thứ 5.

Tiger Woods khẳng định một năm trở lại với cảm giác cực tốt và sẵn sàng chinh phục danh hiệu trong thời gian tới. Anh leo 5 bậc và về vị trí T6 tại BMW Championship sau vòng 4 đánh 65 gậy xuất sắc. Siêu hổ tốt hơn 1 điểm âm so với nhóm sau gồm Tony Finau, Francesco Molinari, Tommy Fleetwood và Rickie Fowler.

Justin Thomas đánh 68 gậy với rơi về vị trí T12(-15) cùng với Kevin Na và Gary Woodland. Đứng vị trí 15(-14) thuộc về golfer người Nhật Bản Hideki Matsuyama.

Brooks Koepka xếp T19(-12) cùng với Bryson DeChambeau. Trong khi đó Dustin Johnson về đồng hạng 24(-11).

Jordan Spieth đã không thể có vòng đấu thứ 4 tốt nhất khi đánh 73 gậy (+2). Anh chính thức không thể lọt vào top 30 FedEx để tham dự Tour Championship. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm Spieth bỏ lỡ suất tham dự giải đấu cuối cùng trong năm này.

Với chiến thắng của Keegan Bradley, ngoài khoản tiền thưởng 1,6 triệu đô la anh còn nhận 2000 điểm FedExCup và leo từ vị trí 52 lên vị trí thứ 6 trên bảng XH này.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump và hàng loạt người nổi tiếng chúc mừng chiến thắng của Tiger Woods

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Tràn ngập các phương tiện thể thao truyền thông thế giới sẽ là hình ảnh Tiger Woods đăng quang ở TOUR Championship 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods có danh hiệu PGA TOUR thứ 80 trong sự nghiệp khi lên ngôi TOUR Championship 2018

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Huyền thoại 14 lần vô địch Major người Mỹ Tiger Woods đã xuất sắc đăng quang giải golf cuối cùng trong năm TOUR Championship.  ...
Tin tức

Vòng 3 TOUR Championship: Tiger Woods thi đấu bứt phá, dẫn đầu cách biệt 3 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau hai vòng 1,2 lần lượt chia sẻ vị trí dẫn đầu với Rickie Fowler và Justin Rose thì Tiger Woods đã có ngày Moving Day đúng nghĩa khi...
Tin tức

Rory McIlroy nói về phong độ hiện tại: Được ngày nào hay ngày đấy

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tour Championship và Ryder Cup sẽ không thay đổi cục diện mùa giải 2018 của Rory Mcllroy ...
Tin tức

Oliver Fisher trở thành golfer đầu tiên trong lịch sử European Tour đánh 59 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau cú gạt bóng nhẹ nhàng để hoàn thành điểm PAR hố 18 tại sân Dom Pedro Victoria Golf Course, golfer 30 tuổi người Anh phải mất đến vài...
Tin tức

Tiger duy trì vị trí dẫn đầu, Koepka và DeChambeau đội sổ ở vòng 2 TOUR Championship

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Đánh 68 gậy vòng 2, Tiger Woods duy trì vị trí ngôi đầu giải TOUR Championship cũng với golfer số 1 thế giới Justin Rose ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi