<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/3097-tiger-woods-danh-am-3-diem-sau-khi-doi-ao.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tiger Woods đánh âm 3 điểm sau khi đổi áo</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tiger Woods đánh âm 3 điểm sau khi đổi áo</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/PGAChmship2018R1Tiger-777x444.jpg"> <figcaption>Tiger Woods đánh âm 3 điểm sau khi đổi áo</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Chiếc &aacute;o ươt sũng mồ h&ocirc;i khiến Tiger Woods&nbsp;phải đổi &aacute;o, c&oacute; lẽ từ l&uacute;c n&agrave;y anh thi đấu hay hơn hẳn.</p></h3> </header> <p>Xuất ph&aacute;t ở đường 10 để mở m&agrave;n cho v&ograve;ng 1 giải Major cuối c&ugrave;ng trong năm, Tiger Woods đ&atilde; mắc ngay hai điểm bogey - double bogey hố 1-2. Một sự khởi đầu kh&ocirc;ng như &yacute; khi c&oacute; số điểm +3 sau 2 hố.</p> <p>Đến hố thứ 3, Tiger Woods đ&atilde; thay đổi &aacute;o nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave; do thấm đẫm mồ h&ocirc;i.&nbsp; Anh đ&atilde; d&ugrave;ng 1 chiếc c&aacute;o Nike polo m&agrave;u navy kh&aacute;c. Ch&iacute;nh từ l&uacute;c n&agrave;y Tiger đ&atilde; c&oacute; điểm birdie đầu ti&ecirc;n trong ng&agrave;y ở hố 12. Chỉ mắc th&ecirc;m 1 bogey ở đường 16 trước khi anh bổ sung 3 birdie ở phần c&ograve;n lại của v&ograve;ng đấu. Như vậy kể từ l&uacute;c thay &aacute;o, Tiger Woods đ&atilde; đ&aacute;nh -3 để gi&uacute;p anh ho&agrave;n th&agrave;nh v&ograve;ng 1 PGA Championship với điểm even par, đ&aacute;nh 70 gậy. Đ&acirc;y cũng l&agrave; số gậy của Rory McIlroy, tay golf người Bắc Ai Len xuất ph&aacute;t c&ugrave;ng nh&oacute;m với Tiger Woods.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/PGAChmship2018R1Tiger02.jpg?1533886118119" alt="PGAChmship2018R1Tiger02" /></p> <p>Trả lời phỏng vấn sau v&ograve;ng đấu, Tiger Woods n&oacute;i: "Như bạn biết, t&ocirc;i l&agrave; người nhiều mồ h&ocirc;i v&agrave; đang bị tụt c&acirc;n. T&ocirc;i gặp kh&oacute; khăn trong cả m&ugrave;a h&egrave; n&agrave;y để duy tr&igrave; c&acirc;n nặng hợp l&yacute;. D&ugrave; cho t&ocirc;i đ&atilde; ăn, đ&atilde; uống thế n&agrave;o nhưng vẫn kh&ocirc;ng thể đảm bảo c&acirc;n nặng như &yacute; muốn. Thời tiết n&oacute;ng ch&iacute;nh l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&ocirc;ng nhỏ khiến t&ocirc;i gặp kh&oacute; khăn như vậy".</p> <p>Thời tiết ở Bellerive dự kiến tăng nhiệt rất cao. Đ&acirc;y cũng ch&iacute;nh l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến cỏ ở s&acirc;n đấu bị t&agrave;n ph&aacute; kh&aacute; nặng nề, mọc lởm chởm v&agrave; bị sần s&ugrave;i trước ng&agrave;y thi đấu.</p> <p>Giải th&iacute;ch cho việc &aacute;o ướt mồ h&ocirc;i ngay sau những hố đầu, Tiger n&oacute;i rằng, anh ấy đ&atilde; muốn đổi &aacute;o ngay khi ho&agrave;n th&agrave;nh khởi động sau v&ograve;ng đấu. Nhưng thật tiếc l&agrave; xuất ph&aacute;t ở hố 10, Woods kh&ocirc;ng t&igrave;m thấy khu vực n&agrave;o để thuận tiện cho việc thay trang phục. Chỉ khi đến hố 12, Woods mới c&oacute; cơ hội bỏ chiếc &aacute;o ướt đẫm mồ h&ocirc;i n&agrave;y v&agrave; thi đấu tập trung trở lại.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Tiger Woods đánh âm 3 điểm sau khi đổi áo

By GolfEdit.com - 10/08/2018

Golfedit.com - Chiếc áo ươt sũng mồ hôi khiến Tiger Woods phải đổi áo, có lẽ từ lúc này anh thi đấu hay hơn hẳn.

Xuất phát ở đường 10 để mở màn cho vòng 1 giải Major cuối cùng trong năm, Tiger Woods đã mắc ngay hai điểm bogey - double bogey hố 1-2. Một sự khởi đầu không như ý khi có số điểm +3 sau 2 hố.

Đến hố thứ 3, Tiger Woods đã thay đổi áo nguyên nhân là do thấm đẫm mồ hôi.  Anh đã dùng 1 chiếc cáo Nike polo màu navy khác. Chính từ lúc này Tiger đã có điểm birdie đầu tiên trong ngày ở hố 12. Chỉ mắc thêm 1 bogey ở đường 16 trước khi anh bổ sung 3 birdie ở phần còn lại của vòng đấu. Như vậy kể từ lúc thay áo, Tiger Woods đã đánh -3 để giúp anh hoàn thành vòng 1 PGA Championship với điểm even par, đánh 70 gậy. Đây cũng là số gậy của Rory McIlroy, tay golf người Bắc Ai Len xuất phát cùng nhóm với Tiger Woods.

PGAChmship2018R1Tiger02

Trả lời phỏng vấn sau vòng đấu, Tiger Woods nói: "Như bạn biết, tôi là người nhiều mồ hôi và đang bị tụt cân. Tôi gặp khó khăn trong cả mùa hè này để duy trì cân nặng hợp lý. Dù cho tôi đã ăn, đã uống thế nào nhưng vẫn không thể đảm bảo cân nặng như ý muốn. Thời tiết nóng chính là nguyên nhân không nhỏ khiến tôi gặp khó khăn như vậy".

Thời tiết ở Bellerive dự kiến tăng nhiệt rất cao. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cỏ ở sân đấu bị tàn phá khá nặng nề, mọc lởm chởm và bị sần sùi trước ngày thi đấu.

Giải thích cho việc áo ướt mồ hôi ngay sau những hố đầu, Tiger nói rằng, anh ấy đã muốn đổi áo ngay khi hoàn thành khởi động sau vòng đấu. Nhưng thật tiếc là xuất phát ở hố 10, Woods không tìm thấy khu vực nào để thuận tiện cho việc thay trang phục. Chỉ khi đến hố 12, Woods mới có cơ hội bỏ chiếc áo ướt đẫm mồ hôi này và thi đấu tập trung trở lại. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tiger Woods xác nhận thi đấu tại giải Playoff thứ 3 trong năm - BMW Championship

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Tiger đã thêm một chuyến đi đến Philadelphia nữa vào lịch thi đấu playoff cuối mùa của PGA TOUR ...
Tin tức

Tay golf nghiệp dư ghi 3 điểm Hole In One trong ngày để vô địch giải đấu

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Để ghi được điểm Hole in one, có nhiều người cả đời không được cái nào hay cùng lắm được 1 lần ghi điểm số may mắn này....
Tin tức

PGA Championship 2018: Tiger Woods khiến lượng người xem giải tăng khủng khiếp

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Phá vỡ kỷ lục người xem ở The Open năm nay so với năm 2000, Tiger Woods luôn tạo sức hút quá lớn của người hâm mộ. Tại...
Tin tức

Tiger Woods ôm chúc mừng chiến thắng của Brooks Koepka trước phòng nộp điểm

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Niềm tự hào Mỹ, đó là những gì chúng ta thấy về golf của quốc gia này. Người Mỹ tiếp tục mang về Major. ...
Tin tức

Bóng không vào fairway vẫn ghi âm 3 điểm, Nick Faldo gọi Woods là Seve Ballesteros thứ hai

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Nick Faldo gọi Woods là Seve Ballesteros thứ hai. Gary McCord miêu tả Woods là Houdini của làng golf. Dù bạn gọi Tiger Woods bằng cách nào thì...
Tin tức

Brooks Koepka xếp thứ 2 thế giới, Tiger Woods leo từ vị trí 51 lên 26 sau PGA Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brooks Koepka đang phả hơi nóng lên vị trí số 1 thế giới của Dustin Johnson khi anh leo lên vị trí thứ 2 thế giới sau chức...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi