Nguyễn Thị Cúc Anh

Nguyễn Thị Cúc Anh

Số bài viết

3

Điểm thưởng

15
Giới thiệu
Nguyễn Thị Cúc Anh hiện tại phụ trách truyền thông, marketing tại Swequity Ultimate Fitness - SUF, GolfNetic.

Bài chia sẻ

Lý do chơi golf có thể gây chấn thương cũng như thoát vị phần lưng dưới?

Lý do chơi golf có thể gây chấn thương cũng như thoát vị phần lưng dưới?

Cách giải toả ĐAU MỎI tại nhà giúp Swing thoát hơn cho golfer

Cách giải toả ĐAU MỎI tại nhà giúp Swing thoát hơn cho golfer

4 bài Test Nhanh chỉ ra những giới hạn Swing của golfer

4 bài Test Nhanh chỉ ra những giới hạn Swing của golfer