Thứ 4, 17 Tháng 4 2024 Hà Nội °C

"Sự tập trung xuất phát từ sự kết hợp của tự tin và khát khao." - Arnold Palmer

Luật chơi golf

10 điều "làm" và 10 điều "không nên làm" trong golf

10 điều

Mười điều "LÀM" trong golf

 

1, Respect the rules of the golf course you are playing.

(tôn trọng luật)

 

2, Be aware of other golfers on the course.

(tôn trọng bạn chơi)

 

3, Leave the course in the same condition that you found it, if not in better.

(ý thức giữ gìn sân chơi)

 

4, Play at a reasonable pace.

(chơi với tốc độ hợp lý)

 

5, Be ready to hit when it is your turn!

(luôn sẵn sàng khi đến lượt mình đánh)

 

6, Be quiet while someone is preparing to hit and hitting their shot.

(hãy yên lặng khi người khác đánh)

 

7, Play in the order you discuss with your group.

(chơi theo đúng thứ tự)

 

8, Putt in the appropriate order

(Putt bóng theo đúng thứ tự phù hợp)

 

9, Make sure you are playing the correct ball.

(đảm bảo sử dụng đúng bóng)

 

10, Make sure the flag is all the way in the hole before leaving the green.

(đặt lại cờ đúng vị trí sau khi hoàn thành hố)

 

Mười điều "KHÔNG NÊN LÀM" trong golf

Looking-for-ball-1

1, Walk across the line of another player’s putt on the green.
(Dẫm vào line golfer khác)

2, Hold up other players.
(Không nhường cho nhóm chơi nhanh hơn mình)

3, Throw your clubs.
(Ném gậy golf)

4, Walk off the green before everybody has finished putting.
(Rời khỏi Green trước khi mọi người hoàn thành hố)

5, Leave your shadow over someone’s ball when they are hitting.
(Đứng che ánh sáng golfer khác khi họ chuẩn bị đánh)

6, Use your cell phone during the round.
(Sử dụng điện thoại trong khi đánh)

7, Stand behind someone while they are hitting.
(Đứng sau golfer khác khi họ đang đánh)

8, Spend too much time looking for a lost ball.
(Dành quá nhiều thời gian để tìm bóng)

9, Show up late.
(Đến trễ)

10, Drive the golf cart wildly.
(Lái xe Cart đi lung tung)

#golfedit

Tin liên quan: Luật chơi golf

Tin gợi ý

Hội Golf đồng hành

golfedit
golfedit
golfedit
golfedit
golfedit

Đối tác

golfedit
@2012 Bản quyền bởi GolfEdit.com
Phát triển bởi