<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/ky-thuat/2787-khong-khoi-dong-va-chu-quan-golfer-viet-co-the-mac-11-chan-thuong-nay.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Không khởi động và chủ quan, Golfer Việt có thể mắc 11 chấn thương này</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Không khởi động và chủ quan, Golfer Việt có thể mắc 11 chấn thương này</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/Khampha/TigerWoodsInjury01-776x444.jpg"> <figcaption>Không khởi động và chủ quan, Golfer Việt có thể mắc 11 chấn thương này</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Rất nhiều người kh&ocirc;ng chơi golf sẽ thấy rằng đ&acirc;y l&agrave; bộ m&ocirc;n tr&ocirc;ng c&oacute; vẻ nhẹ nh&agrave;ng thư th&aacute;i chẳng tốn nhiều sức lực hay bị chấn thương. Nhưng mọi thứ kh&ocirc;ng như bạn nghĩ.</p></h3> </header> <p>Nhắc đến Golf ai cũng nghĩ tới đ&acirc;y l&agrave; m&ocirc;n thể thao qu&yacute; tộc lịch l&atilde;m. Nhưng điều đ&oacute; kh&ocirc;ng thể&nbsp;phủ nhận&nbsp;một thực tế đ&acirc;y cũng l&agrave; một m&ocirc;n thể thao. Kh&ocirc;ng như nhiều người vẫn nghĩ Golf l&agrave; chỉ cần đi&nbsp; bộ khoan thai, rồi cầm gậy đ&aacute;nh b&oacute;ng v&agrave; từ từ gạt v&agrave;o lỗ. Golf kh&ocirc;ng đơn giản như vậy. Đ&acirc;y l&agrave; một bộ m&ocirc;n đỏi hỏi kh&ocirc;ng chỉ sức khỏe về t&igrave;nh thần m&agrave; c&ograve;n cả sức bền thể chất.&nbsp;</p> <p>Golf v&agrave; Swing l&agrave; hai từ đi liền với nhau v&agrave; c&oacute; mối quan hệ mật thiết. Swing l&agrave; một từ m&ocirc; tả đến việc chuyển động qua lại, m&agrave; ở đ&acirc;y với golf l&agrave; cả phần cơ thể. Người chơi phải sử dụng phần th&acirc;n tr&ecirc;n, cơ bụng, vai rồi đến c&aacute;nh tay, cổ tay đặc biệt l&agrave; độ vững tr&atilde;i của ch&acirc;n v&agrave; cột sống để thực hiện việc điều khiển gậy. C&aacute;c golfer sẽ cố gắng truyền lực c&agrave;ng lớn v&agrave;o đầu gậy khi swing sẽ tăng cơ hội chuyển h&oacute;a năng lượng v&agrave;o b&oacute;ng, gi&uacute;p b&oacute;ng đi xa. Như vậy Golf l&agrave; một m&ocirc;n thể thao nếu kh&ocirc;ng c&oacute; kỹ thuật, hay khởi động tốt việc chấn thương sẽ rất dễ xảy ra khi khối cơ thể vận động kh&ocirc;ng đồng nhất.&nbsp;</p> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; những chấn thương phổ biến nhất ở Golf khiến nhiều người giật m&igrave;nh<br /><br /><em><strong>1. Đau lưng:</strong></em></p> <p>Theo thống k&ecirc; c&oacute; khoảng&nbsp;75-85% người Mỹ phải trải qua một số dạng bệnh đau lưng trong suốt cuộc đời họ, v&agrave; con số n&agrave;y c&oacute; thể cao hơn ở những người chơi golf. Xoay qu&aacute; mức khi swing gia tăng &aacute;p lực l&ecirc;n cột sống v&agrave; cơ. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; tập v&agrave; chơi h&agrave;ng tiếng đồng hồ đồng nghĩa với việc người chơi phải nhiều lần c&uacute;i đầu, lặp đi lặp lại một động t&aacute;c h&agrave;ng trăm lần. Kh&ocirc;ng c&ograve;n nghi ngờ g&igrave; nữa khi chơi golf kh&ocirc;ng đ&uacute;ng c&aacute;ch sẽ g&acirc;y ra những tổn thương đến lưng&nbsp;v&agrave; một v&agrave;i chấn thương. Ở Việt Nam, nhiều c&aacute;c golfer gặp vấn đề về lưng đặc biệt l&agrave; bệnh tho&aacute;t vị đĩa đệm do swing g&acirc;y ra.</p> <p>Để giữ lưng vẫn tốt v&agrave; đ&aacute;nh golf tốt, cần phải c&oacute; c&aacute;c b&agrave;i tập co gi&atilde;n v&agrave; tăng sức bền cho lưng. Để hiểu hơn về n&oacute; th&igrave; bạn h&atilde;y gặp c&aacute;c chuy&ecirc;n gia thể lực PT. Họ sẽ đưa ra c&aacute;c lời khuy&ecirc;n v&agrave; b&agrave;i tập về lưng ph&ugrave; hợp nhằm t&aacute;i tạo c&aacute;c nh&oacute;m cơ bị tổn thương cũng như ph&ograve;ng ngừa c&aacute;c cơn đau lưng bất ngờ.&nbsp;</p> <p>Tiger Woods đ&atilde; phải trải qua 4 lần phẫu thuật lưng gần đ&acirc;y để trở lại thi đấu đỉnh cao. Chấn thương lưng khiến anh trắng tay cả m&ugrave;a giải 2017.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/TigerWoodsInjury02.jpg?1528082415087" alt="TigerWoodsInjury02" /></p> <p><em><strong>2. Vi&ecirc;m g&acirc;n khuỷu tay:</strong></em></p> <p>G&acirc;n l&agrave; một bộ phận quan trọng trong cơ thể, c&oacute; nhiệm vụ nối cơ v&agrave;o xương. Về t&iacute;nh chất, g&acirc;n tạo th&agrave;nh một m&ocirc; bền v&agrave; đ&agrave;n hồi, c&oacute; vai tr&ograve; vận chuyển lực của cơ đến khớp để thực hiện vận động.</p> <p>D&acirc;y chằng l&agrave; những sợi bao bọc khớp để củng cố bao khớp. Vi&ecirc;m g&acirc;n l&agrave; t&igrave;nh trạng d&acirc;y chằng bị vi&ecirc;m v&agrave; k&iacute;ch ứng, g&acirc;y đau đớn l&agrave;m cho người bệnh vận động kh&oacute; khăn. Vi&ecirc;m g&acirc;n c&oacute; thể xảy ra ở bất kỳ d&acirc;y chằng n&agrave;o của cơ thể nhưng phổ biến nhất l&agrave; tr&ecirc;n vai, khuỷu tay, cổ tay v&agrave; g&oacute;t ch&acirc;n. Với golfer vi&ecirc;m g&acirc;n ở khuỷu tay rất dễ xảy ra. Với người chơi Tennis th&igrave; hay gặp chấn thương g&acirc;n ngo&agrave;i "tennis elbow", c&ograve;n c&aacute;c golfer d&iacute;nh chấn thương g&acirc;n b&ecirc;n trong.&nbsp;Nguy cơ bị vi&ecirc;m g&acirc;n tăng theo độ tuổi, v&agrave; cao hơn ở những người thường xuy&ecirc;n thực hiện c&aacute;c hoạt động đ&ograve;i hỏi c&aacute;c chuyển động lặp đi lặp lại l&agrave;m tăng&nbsp;cường độ l&ecirc;n&nbsp;c&aacute;c g&acirc;n dễ bị tổn thương, chẳng hạn&nbsp;như đ&aacute;nh golf.&nbsp;Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c loại chấn thương n&agrave;y c&oacute; thể trầm trọng hơn do chuyển động xoay kh&ocirc;ng đ&uacute;ng.</p> <p>Khi bị vi&ecirc;m g&acirc;n khuỷu tay h&atilde;y nghỉ đấu v&agrave; tập trung điều trị, giảm vi&ecirc;m. Ở hầu hết người gặp chấn thương n&agrave;y, bệnh vi&ecirc;m g&acirc;n dễ d&agrave;ng giải quyết bằng c&aacute;ch điều trị.&nbsp;<br /><br /><em><strong>3. Đau đầu gối:</strong></em></p> <p>Đau đầu gối c&oacute; thể xảy ra do trọng lực cơ thể được gia tăng khi swing. Lực bị dồn qu&aacute; mức l&ecirc;n đầu gối c&ograve;n c&oacute; thể dẫn đến r&aacute;ch d&acirc;y chằng. Những người bị vi&ecirc;m khớp c&oacute; thể gặp nhiều vấn đề hơn với đầu gối do c&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n tho&aacute;i h&oacute;a, dẫn đến sụn khớp dần dần yếu v&agrave; k&eacute;m đi.</p> <p>Điều trị đau đầu gối phụ thuộc ho&agrave;n to&agrave;n v&agrave;o nguy&ecirc;n nh&acirc;n của vấn đề trước ti&ecirc;n. Cần hiểu cơ địa của cơ thể để c&oacute; phương ph&aacute;p điều trị ph&ugrave; hợp cũng như tập luyện đ&uacute;ng. V&igrave; vậy nếu bạn gặp c&aacute;c triệu trứng của đau đầu gối h&atilde;y đi kh&aacute;m b&aacute;c sĩ. Nếu đơn giản th&igrave; h&atilde;y cuộn băng để giảm c&aacute;c &aacute;p lực l&ecirc;n đầu gối khi chơi.</p> <p><em><strong>4. Tổn thương cơ rotator cuff&nbsp;</strong></em></p> <p>Khớp vai ch&uacute;ng ta gồm đầu xương c&aacute;nh tay (head of the humerus), nằm trong hốc l&otilde;m của xương bả vai (glenoid fossa of the scapula). Củ động b&igrave;nh thường, trơn tru cần c&oacute; một nh&oacute;m cơ bao bọc chung quanh khớp xương vai, ổn định khớp đồng thời cho ph&eacute;p c&aacute;c th&agrave;nh phần của khớp di chuyển (dynamic stabilizer) &uacute;c khớp vai cử động, kh&ocirc;ng cho c&aacute;nh tay bị k&eacute;o lệch vế ph&iacute;a tr&ecirc;n. Nh&oacute;m cơ n&agrave;y gọi l&agrave; rotator cuff ("ống xoay").</p> <p>C&aacute;c g&acirc;n v&agrave; d&acirc;y chằng ở vai c&oacute; vai tr&ograve; quan trọng trong việc xoay v&agrave; hoạt động c&aacute;nh tay. Hội chứng Rotator cuff l&agrave; tập hợp c&aacute;c bệnh kh&aacute;c nhau li&ecirc;n quan đến g&acirc;n v&agrave; d&acirc;y chằng quanh khớp vai. N&oacute; c&oacute; thể l&agrave; c&aacute;c bệnh: chấn thương do va chạm, vi&ecirc;m (vi&ecirc;m g&acirc;n, vi&ecirc;m d&acirc;y chằng, vi&ecirc;m bao hoạt dịch...). Những golfer bị gặp chấn thương n&agrave;y thường cảm thấy đau vai lan đến khuỷu tay. Đau khi n&acirc;ng rộng vai hoặc khi tay đưa đi đưa lại tr&ecirc;n kh&ocirc;ng. Đau tăng l&ecirc;n về đ&ecirc;m v&agrave; khi đi ngủ.&nbsp;<br /><br />Tổn thương cơ Rotator cuff&nbsp;c&oacute; thể được chữa trị bằng nhiều loại thuốc chống vi&ecirc;m. Một v&agrave;i trường hợp c&oacute; thể t&iacute;nh đến chuyện phẫu thuật. Người chơi sẽ phải t&iacute;nh to&aacute;n thay đổi điều chỉnh swing, kết hợp với điều h&ograve;a cường độ tập luyện để c&oacute; thể&nbsp;l&agrave;m giảm c&aacute;c triệu chứng v&agrave; ngăn ngừa chấn thương th&ecirc;m.</p> <p><strong>5, Đau, tức cơ li&ecirc;n sườn:</strong></p> <p>Khi swing th&igrave; phần cơ thể tr&ecirc;n phải xoay v&agrave; chuyển động k&eacute;o theo khối cơ lớn hai b&ecirc;n sườn hoạt động theo. Hệ thống cơ sườn c&oacute; vai tr&ograve; quan trọng trong việc tạo ra độ xoắn, sức bật đ&agrave;n hồi cho c&uacute; swing. Người chơi đ&aacute;nh ngay tức th&igrave; kh&ocirc;ng qua khởi động hay vận động qu&aacute; nhanh mạnh khiến khu vực sườn n&agrave;y dễ bị tổn thương. Nguy cơ đau tức v&agrave; vi&ecirc;m cơ ở sườn l&agrave; rất cao. Chấn thương n&agrave;y khiến nhiều người chơi kh&ocirc;ng thể thực hiện Swing th&ocirc;ng thường. N&oacute; ảnh hưởng tương tự như chấn thương do lưng g&acirc;y ra. Golfer từng 4 lần v&ocirc; địch Major Rory McIlroy cũng phải mất nhiều th&aacute;ng điều trị để dứt điểm c&aacute;c cơn đau li&ecirc;n sườn v&agrave; trở lại thi đấu.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/RoryInjury01.jpg?1528082441590" alt="RoryInjury01" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>6. Chấn thương cẳng tay v&agrave; ng&oacute;n tay:</strong></em></p> <p>Cũng như chấn thương cổ tay, th&igrave; chấn thương c&aacute;nh tay ng&oacute;n tay cũng li&ecirc;n quan đến những chuyển động khi đ&aacute;nh golf. C&agrave;ng tăng cường độ, tốc độ swing th&igrave; nguy cơ&nbsp; n&agrave;y c&agrave;ng lớn. Nhẹ th&igrave; bị vi&ecirc;m g&acirc;n, nếu trầm trọng hơn th&igrave; c&oacute; thể gẫy đốt nếu kh&ocirc;ng đ&aacute;nh đ&uacute;ng c&aacute;ch.&nbsp;<br /><br />H&atilde;y học c&aacute;ch cầm nắm gậy chuẩn theo kỹ thuật, tr&aacute;nh vội v&agrave;ng đ&aacute;nh golf mạnh cường độ ngay sau một thời gian bỏ b&ecirc; kh&ocirc;ng tập luyện.&nbsp;</p> <p><em><strong>7, Chấn thương cổ tay:</strong></em></p> <p>Golf l&agrave; bộ m&ocirc;n của những chuyển động lặp đi lặp lại. Khi tăng tốc độ swing sẽ khiến cổ tay c&oacute; nguy cơ cao gặp chấn thương. Đau v&agrave; nhức ở cổ tay khiến cho việc backswing khi đạt đỉnh hay l&uacute;c v&agrave;o b&oacute;ng sẽ ảnh hưởng rất lớn. C&aacute;c chấn thương cổ tay li&ecirc;n quan đến golf phổ biến nhất l&agrave; vi&ecirc;m g&acirc;n hoặc sưng g&acirc;n nơi chịu tr&aacute;ch nhiệm cho chuyển động. Đ&acirc;y l&agrave; bệnh c&oacute; thể chữa v&agrave; ngăn ngừa nếu c&oacute; phương ph&aacute;p v&agrave; chương tr&igrave;nh tập luyện ph&ugrave; hợp mọi l&uacute;c mọi nơi.</p> <p>Nh&agrave; v&ocirc; địch US Open 2017 Brooks Koepka phải bỏ nhiều giải đấu do chấn thương cổ tay.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/BrooksWristInjury.jpg?1528082487120" alt="BrooksWristInjury" /></p> <p><em><strong>8. Chấn thương cổ</strong></em></p> <p>Chấn thương cổ l&agrave; phổ biến ở những người chơi golf mới, những người kh&ocirc;ng quen với việc xoắn cơ thể của họ qu&aacute; nhiều. Sau một v&agrave;i giờ swing với gậy v&agrave; đ&aacute;nh b&oacute;ng, cơ cổ c&oacute; thể r&uacute;t ngắn co thắt v&agrave; co cứng cổ khiến nhiều người mới chơi cảm thấy đau đớn.</p> <p>Một lần nữa, giống như hầu hết c&aacute;c chấn thương, chấn thương cổ c&oacute; thể được ngăn ngừa bằng c&aacute;ch l&agrave;m ấm cơ bắp đầu ti&ecirc;n. Vừa tập vừa nghỉ v&agrave; mọi thứ lu&ocirc;n phải đi từ từ kh&ocirc;ng vội v&agrave;ng. Để tr&aacute;nh c&aacute;c chấn thương cổ của bạn l&agrave; khởi động căng vai co gi&atilde;n cả phần lưng tr&ecirc;n.</p> <p><em><strong>9. Chấn thương ch&acirc;n v&agrave; mắt c&aacute; ch&acirc;n:</strong></em></p> <p>Năng lượng của c&uacute; swing được sản sinh ra từ việc ch&acirc;n giữ đ&egrave; l&ecirc;n mặt đất. Ch&acirc;n di chuyển kh&aacute;c nhau trong mỗi c&uacute; đ&aacute;nh golf. Ch&acirc;n sau tạo nhịp điệu khi ch&uacute;t xoay l&ecirc;n khi b&oacute;ng được đ&aacute;nh đi. Chấn thương c&oacute; thể xảy ra khi người chơi golf đ&aacute;nh mất thăng bằng trong khi xoay, hay với&nbsp;cơ chế xoay kh&ocirc;ng đ&uacute;ng, v&agrave; khi đ&aacute;nh b&oacute;ng ra một bề mặt kh&ocirc;ng bằng phẳng.</p> <p>Bong g&acirc;n ở mắt c&aacute; ch&acirc;n, vi&ecirc;m g&acirc;n trong mắt c&aacute; ch&acirc;n v&agrave; xương ch&acirc;n, v&agrave; vi&ecirc;m v&agrave; mụn nước l&agrave; thương t&iacute;ch phổ biến c&oacute; thể gặp khi chơi golf. Do vậy người chơi cần ch&uacute; &yacute; mang theo gi&agrave;y golf đặc chủng của m&ocirc;n thể thao n&agrave;y. Cải thiện việc chuyển động xoay ph&ugrave; hợp với cơ thể để ngăn ngừa chấn thương b&agrave;n ch&acirc;n v&agrave; mắt c&aacute; ch&acirc;n.<br /><br /><em><strong>10.&nbsp;Chấn thương h&ocirc;ng:</strong></em></p> <p>Khớp h&ocirc;ng thường rất&nbsp;linh động v&agrave; c&oacute; thể chịu được &aacute;p lực lớn từ cơ thể khi swing. Nhưng n&oacute; cũng l&agrave; nơi dễ xảy ra chấn thương bởi chuyển động của h&ocirc;ng đỏi hỏi cơ chế xoay vặn nh&oacute;m cơ rất lớn. Trong khi xoay, h&ocirc;ng phải chịu trọng lực cơ thể cũng như lực uốn cong. Do vậy Swing đỏi hỏi&nbsp;rất nhiều sự kiểm so&aacute;t hoạt động để đảm bảo c&aacute;c nh&oacute;m cơ h&ocirc;ng vốn dĩ c&oacute; cấu tạo phức tạp được ổn định. Xoay h&ocirc;ng kh&ocirc;ng đ&uacute;ng c&aacute;ch c&ograve;n k&eacute;o theo chấn thương kh&aacute;c như h&aacute;ng hay đau lưng cấp. trong suốt c&aacute;c cơ m&ocirc;ng v&agrave; phức tạp cơ adductor. Đ&oacute; l&agrave; những lực quay v&agrave; cắt g&acirc;y thương t&iacute;ch như c&aacute;c d&ograve;ng h&aacute;ng v&agrave; chấn thương lưng thấp.</p> <p>Khớp h&ocirc;ng l&agrave; tương tự như khớp vai hoặc nh&oacute;m cơ rotator cuff đề cập ở tr&ecirc;n, do đ&oacute;, c&aacute;c&nbsp;chấn&nbsp;thương duy tr&igrave; đến h&ocirc;ng cũng như vậy. Nguy cơ vi&ecirc;m, đ&acirc;u h&ocirc;ng khi Swing lu&ocirc;n tiềm ẩn cho những người chơi thiếu cẩn trọng. Một lần nữa, lời khuy&ecirc;n được đưa ra l&agrave; h&atilde;y khởi động ấm c&aacute;c cơ như l&agrave; một điều bắt buộc khi thi đấu. Điều n&agrave;y gi&uacute;p tăng th&ecirc;m t&iacute;nh linh hoạt v&agrave; sức mạnh cho c&aacute;c cơ xung quanh khớp h&ocirc;ng. (Huyền thoại Jack Nicklaus hay Peter Jacobsen từng phải phẫu thuật chấn thương h&ocirc;ng.)&nbsp;</p> <p><em><strong>11.&nbsp;Ch&aacute;y nắng:</strong></em></p> <p>Da l&agrave; cơ quan lớn nhất của cơ thể, v&agrave; cũng v&igrave; thế n&oacute; dễ bị tổn thương nhất khi chơi golf. Tiếp x&uacute;c nhiều lần với &aacute;nh nắng mặt trời c&oacute; thể dẫn đến tổn thương da v&agrave; thậm ch&iacute; ung thư da. V&igrave; người chơi golf thường d&agrave;nh 4-5 giờ để tiếp x&uacute;c với &aacute;nh nắng mặt trời - thường l&agrave; trong phần n&oacute;ng nhất trong ng&agrave;y - họ c&oacute; nhiều khả năng l&agrave;m tổn thương da của họ&nbsp;do bị&nbsp;ch&aacute;y nắng. Bạn kh&ocirc;ng lạ lẫm khi thấy những người chơi golf chuy&ecirc;n nghiệp tr&ecirc;n thế giới c&oacute; phần da bị ch&aacute;y v&agrave; tổn thương rất lớn từ &aacute;nh nắng mặt trời.&nbsp;</p> <p>Ph&ograve;ng ngừa l&agrave; c&aacute;ch tốt nhất chống lại mặt trời. Lu&ocirc;n thoa kem chống nắng c&oacute; SPF 15 hoặc cao hơn v&agrave; thường xuy&ecirc;n thoa lại trong khi thi đấu. Đội mũ, đeo k&iacute;nh r&acirc;m v&agrave; quần &aacute;o bảo hộ nếu bạn định ở ngo&agrave;i trời l&acirc;u.</p> <p><em>Như vậy, Golf cũng chứa đầy đủ c&aacute;c chấn thương tiềm t&agrave;ng. Việc của bạn l&agrave; l&agrave;m sao ngăn ngừa c&aacute;c chấn thương đ&oacute; một c&aacute;ch hữu hiệu nhất. T&igrave;m hiểu kỹ về cơ chế swing để c&oacute; c&uacute; đ&aacute;nh ph&ugrave; hợp với ch&iacute;nh m&igrave;nh. Tham gia c&aacute;c buổi hướng dẫn tập golf cụ thể được tổ chức bởi những người c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n cao về golf. Sử dụng thiết bị ph&ugrave; hợp từ gậy golf đền giầy, quần &aacute;o, mũ. Tr&aacute;nh c&aacute;c buổi luyện tập d&agrave;i, lu&ocirc;n thực hiện th&oacute;i quen khởi động trước khi luyện tập v&agrave; chơi golf.&nbsp;</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Không khởi động và chủ quan, Golfer Việt có thể mắc 11 chấn thương này

By GolfEdit.com - 04/06/2018

Golfedit.com - Rất nhiều người không chơi golf sẽ thấy rằng đây là bộ môn trông có vẻ nhẹ nhàng thư thái chẳng tốn nhiều sức lực hay bị chấn thương. Nhưng mọi thứ không như bạn nghĩ.

Nhắc đến Golf ai cũng nghĩ tới đây là môn thể thao quý tộc lịch lãm. Nhưng điều đó không thể phủ nhận một thực tế đây cũng là một môn thể thao. Không như nhiều người vẫn nghĩ Golf là chỉ cần đi  bộ khoan thai, rồi cầm gậy đánh bóng và từ từ gạt vào lỗ. Golf không đơn giản như vậy. Đây là một bộ môn đỏi hỏi không chỉ sức khỏe về tình thần mà còn cả sức bền thể chất. 

Golf và Swing là hai từ đi liền với nhau và có mối quan hệ mật thiết. Swing là một từ mô tả đến việc chuyển động qua lại, mà ở đây với golf là cả phần cơ thể. Người chơi phải sử dụng phần thân trên, cơ bụng, vai rồi đến cánh tay, cổ tay đặc biệt là độ vững trãi của chân và cột sống để thực hiện việc điều khiển gậy. Các golfer sẽ cố gắng truyền lực càng lớn vào đầu gậy khi swing sẽ tăng cơ hội chuyển hóa năng lượng vào bóng, giúp bóng đi xa. Như vậy Golf là một môn thể thao nếu không có kỹ thuật, hay khởi động tốt việc chấn thương sẽ rất dễ xảy ra khi khối cơ thể vận động không đồng nhất. 

Dưới đây là những chấn thương phổ biến nhất ở Golf khiến nhiều người giật mình

1. Đau lưng:

Theo thống kê có khoảng 75-85% người Mỹ phải trải qua một số dạng bệnh đau lưng trong suốt cuộc đời họ, và con số này có thể cao hơn ở những người chơi golf. Xoay quá mức khi swing gia tăng áp lực lên cột sống và cơ. Bên cạnh đó tập và chơi hàng tiếng đồng hồ đồng nghĩa với việc người chơi phải nhiều lần cúi đầu, lặp đi lặp lại một động tác hàng trăm lần. Không còn nghi ngờ gì nữa khi chơi golf không đúng cách sẽ gây ra những tổn thương đến lưng và một vài chấn thương. Ở Việt Nam, nhiều các golfer gặp vấn đề về lưng đặc biệt là bệnh thoát vị đĩa đệm do swing gây ra.

Để giữ lưng vẫn tốt và đánh golf tốt, cần phải có các bài tập co giãn và tăng sức bền cho lưng. Để hiểu hơn về nó thì bạn hãy gặp các chuyên gia thể lực PT. Họ sẽ đưa ra các lời khuyên và bài tập về lưng phù hợp nhằm tái tạo các nhóm cơ bị tổn thương cũng như phòng ngừa các cơn đau lưng bất ngờ. 

Tiger Woods đã phải trải qua 4 lần phẫu thuật lưng gần đây để trở lại thi đấu đỉnh cao. Chấn thương lưng khiến anh trắng tay cả mùa giải 2017.

TigerWoodsInjury02

2. Viêm gân khuỷu tay:

Gân là một bộ phận quan trọng trong cơ thể, có nhiệm vụ nối cơ vào xương. Về tính chất, gân tạo thành một mô bền và đàn hồi, có vai trò vận chuyển lực của cơ đến khớp để thực hiện vận động.

Dây chằng là những sợi bao bọc khớp để củng cố bao khớp. Viêm gân là tình trạng dây chằng bị viêm và kích ứng, gây đau đớn làm cho người bệnh vận động khó khăn. Viêm gân có thể xảy ra ở bất kỳ dây chằng nào của cơ thể nhưng phổ biến nhất là trên vai, khuỷu tay, cổ tay và gót chân. Với golfer viêm gân ở khuỷu tay rất dễ xảy ra. Với người chơi Tennis thì hay gặp chấn thương gân ngoài "tennis elbow", còn các golfer dính chấn thương gân bên trong. Nguy cơ bị viêm gân tăng theo độ tuổi, và cao hơn ở những người thường xuyên thực hiện các hoạt động đòi hỏi các chuyển động lặp đi lặp lại làm tăng cường độ lên các gân dễ bị tổn thương, chẳng hạn như đánh golf. Ngoài ra, các loại chấn thương này có thể trầm trọng hơn do chuyển động xoay không đúng.

Khi bị viêm gân khuỷu tay hãy nghỉ đấu và tập trung điều trị, giảm viêm. Ở hầu hết người gặp chấn thương này, bệnh viêm gân dễ dàng giải quyết bằng cách điều trị. 

3. Đau đầu gối:

Đau đầu gối có thể xảy ra do trọng lực cơ thể được gia tăng khi swing. Lực bị dồn quá mức lên đầu gối còn có thể dẫn đến rách dây chằng. Những người bị viêm khớp có thể gặp nhiều vấn đề hơn với đầu gối do các nguyên nhân thoái hóa, dẫn đến sụn khớp dần dần yếu và kém đi.

Điều trị đau đầu gối phụ thuộc hoàn toàn vào nguyên nhân của vấn đề trước tiên. Cần hiểu cơ địa của cơ thể để có phương pháp điều trị phù hợp cũng như tập luyện đúng. Vì vậy nếu bạn gặp các triệu trứng của đau đầu gối hãy đi khám bác sĩ. Nếu đơn giản thì hãy cuộn băng để giảm các áp lực lên đầu gối khi chơi.

4. Tổn thương cơ rotator cuff 

Khớp vai chúng ta gồm đầu xương cánh tay (head of the humerus), nằm trong hốc lõm của xương bả vai (glenoid fossa of the scapula). Củ động bình thường, trơn tru cần có một nhóm cơ bao bọc chung quanh khớp xương vai, ổn định khớp đồng thời cho phép các thành phần của khớp di chuyển (dynamic stabilizer) úc khớp vai cử động, không cho cánh tay bị kéo lệch vế phía trên. Nhóm cơ này gọi là rotator cuff ("ống xoay").

Các gân và dây chằng ở vai có vai trò quan trọng trong việc xoay và hoạt động cánh tay. Hội chứng Rotator cuff là tập hợp các bệnh khác nhau liên quan đến gân và dây chằng quanh khớp vai. Nó có thể là các bệnh: chấn thương do va chạm, viêm (viêm gân, viêm dây chằng, viêm bao hoạt dịch...). Những golfer bị gặp chấn thương này thường cảm thấy đau vai lan đến khuỷu tay. Đau khi nâng rộng vai hoặc khi tay đưa đi đưa lại trên không. Đau tăng lên về đêm và khi đi ngủ. 

Tổn thương cơ Rotator cuff có thể được chữa trị bằng nhiều loại thuốc chống viêm. Một vài trường hợp có thể tính đến chuyện phẫu thuật. Người chơi sẽ phải tính toán thay đổi điều chỉnh swing, kết hợp với điều hòa cường độ tập luyện để có thể làm giảm các triệu chứng và ngăn ngừa chấn thương thêm.

5, Đau, tức cơ liên sườn:

Khi swing thì phần cơ thể trên phải xoay và chuyển động kéo theo khối cơ lớn hai bên sườn hoạt động theo. Hệ thống cơ sườn có vai trò quan trọng trong việc tạo ra độ xoắn, sức bật đàn hồi cho cú swing. Người chơi đánh ngay tức thì không qua khởi động hay vận động quá nhanh mạnh khiến khu vực sườn này dễ bị tổn thương. Nguy cơ đau tức và viêm cơ ở sườn là rất cao. Chấn thương này khiến nhiều người chơi không thể thực hiện Swing thông thường. Nó ảnh hưởng tương tự như chấn thương do lưng gây ra. Golfer từng 4 lần vô địch Major Rory McIlroy cũng phải mất nhiều tháng điều trị để dứt điểm các cơn đau liên sườn và trở lại thi đấu.

RoryInjury01

 

6. Chấn thương cẳng tay và ngón tay:

Cũng như chấn thương cổ tay, thì chấn thương cánh tay ngón tay cũng liên quan đến những chuyển động khi đánh golf. Càng tăng cường độ, tốc độ swing thì nguy cơ  này càng lớn. Nhẹ thì bị viêm gân, nếu trầm trọng hơn thì có thể gẫy đốt nếu không đánh đúng cách. 

Hãy học cách cầm nắm gậy chuẩn theo kỹ thuật, tránh vội vàng đánh golf mạnh cường độ ngay sau một thời gian bỏ bê không tập luyện. 

7, Chấn thương cổ tay:

Golf là bộ môn của những chuyển động lặp đi lặp lại. Khi tăng tốc độ swing sẽ khiến cổ tay có nguy cơ cao gặp chấn thương. Đau và nhức ở cổ tay khiến cho việc backswing khi đạt đỉnh hay lúc vào bóng sẽ ảnh hưởng rất lớn. Các chấn thương cổ tay liên quan đến golf phổ biến nhất là viêm gân hoặc sưng gân nơi chịu trách nhiệm cho chuyển động. Đây là bệnh có thể chữa và ngăn ngừa nếu có phương pháp và chương trình tập luyện phù hợp mọi lúc mọi nơi.

Nhà vô địch US Open 2017 Brooks Koepka phải bỏ nhiều giải đấu do chấn thương cổ tay.

BrooksWristInjury

8. Chấn thương cổ

Chấn thương cổ là phổ biến ở những người chơi golf mới, những người không quen với việc xoắn cơ thể của họ quá nhiều. Sau một vài giờ swing với gậy và đánh bóng, cơ cổ có thể rút ngắn co thắt và co cứng cổ khiến nhiều người mới chơi cảm thấy đau đớn.

Một lần nữa, giống như hầu hết các chấn thương, chấn thương cổ có thể được ngăn ngừa bằng cách làm ấm cơ bắp đầu tiên. Vừa tập vừa nghỉ và mọi thứ luôn phải đi từ từ không vội vàng. Để tránh các chấn thương cổ của bạn là khởi động căng vai co giãn cả phần lưng trên.

9. Chấn thương chân và mắt cá chân:

Năng lượng của cú swing được sản sinh ra từ việc chân giữ đè lên mặt đất. Chân di chuyển khác nhau trong mỗi cú đánh golf. Chân sau tạo nhịp điệu khi chút xoay lên khi bóng được đánh đi. Chấn thương có thể xảy ra khi người chơi golf đánh mất thăng bằng trong khi xoay, hay với cơ chế xoay không đúng, và khi đánh bóng ra một bề mặt không bằng phẳng.

Bong gân ở mắt cá chân, viêm gân trong mắt cá chân và xương chân, và viêm và mụn nước là thương tích phổ biến có thể gặp khi chơi golf. Do vậy người chơi cần chú ý mang theo giày golf đặc chủng của môn thể thao này. Cải thiện việc chuyển động xoay phù hợp với cơ thể để ngăn ngừa chấn thương bàn chân và mắt cá chân.

10. Chấn thương hông:

Khớp hông thường rất linh động và có thể chịu được áp lực lớn từ cơ thể khi swing. Nhưng nó cũng là nơi dễ xảy ra chấn thương bởi chuyển động của hông đỏi hỏi cơ chế xoay vặn nhóm cơ rất lớn. Trong khi xoay, hông phải chịu trọng lực cơ thể cũng như lực uốn cong. Do vậy Swing đỏi hỏi rất nhiều sự kiểm soát hoạt động để đảm bảo các nhóm cơ hông vốn dĩ có cấu tạo phức tạp được ổn định. Xoay hông không đúng cách còn kéo theo chấn thương khác như háng hay đau lưng cấp. trong suốt các cơ mông và phức tạp cơ adductor. Đó là những lực quay và cắt gây thương tích như các dòng háng và chấn thương lưng thấp.

Khớp hông là tương tự như khớp vai hoặc nhóm cơ rotator cuff đề cập ở trên, do đó, các chấn thương duy trì đến hông cũng như vậy. Nguy cơ viêm, đâu hông khi Swing luôn tiềm ẩn cho những người chơi thiếu cẩn trọng. Một lần nữa, lời khuyên được đưa ra là hãy khởi động ấm các cơ như là một điều bắt buộc khi thi đấu. Điều này giúp tăng thêm tính linh hoạt và sức mạnh cho các cơ xung quanh khớp hông. (Huyền thoại Jack Nicklaus hay Peter Jacobsen từng phải phẫu thuật chấn thương hông.) 

11. Cháy nắng:

Da là cơ quan lớn nhất của cơ thể, và cũng vì thế nó dễ bị tổn thương nhất khi chơi golf. Tiếp xúc nhiều lần với ánh nắng mặt trời có thể dẫn đến tổn thương da và thậm chí ung thư da. Vì người chơi golf thường dành 4-5 giờ để tiếp xúc với ánh nắng mặt trời - thường là trong phần nóng nhất trong ngày - họ có nhiều khả năng làm tổn thương da của họ do bị cháy nắng. Bạn không lạ lẫm khi thấy những người chơi golf chuyên nghiệp trên thế giới có phần da bị cháy và tổn thương rất lớn từ ánh nắng mặt trời. 

Phòng ngừa là cách tốt nhất chống lại mặt trời. Luôn thoa kem chống nắng có SPF 15 hoặc cao hơn và thường xuyên thoa lại trong khi thi đấu. Đội mũ, đeo kính râm và quần áo bảo hộ nếu bạn định ở ngoài trời lâu.

Như vậy, Golf cũng chứa đầy đủ các chấn thương tiềm tàng. Việc của bạn là làm sao ngăn ngừa các chấn thương đó một cách hữu hiệu nhất. Tìm hiểu kỹ về cơ chế swing để có cú đánh phù hợp với chính mình. Tham gia các buổi hướng dẫn tập golf cụ thể được tổ chức bởi những người có chuyên môn cao về golf. Sử dụng thiết bị phù hợp từ gậy golf đền giầy, quần áo, mũ. Tránh các buổi luyện tập dài, luôn thực hiện thói quen khởi động trước khi luyện tập và chơi golf. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Kỹ thuật chơi

Động tác takeaway và cú swing liên quan đến nhau như thế nào?

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Một điều quan trọng với mọi golfer đo là phải hiểu được rằng Động tác takeaway và cú swing của bạn liên quan đến nhau. ...
Kỹ thuật chơi

Điều gì khiến bóng xoáy trái (Hook) và làm cách nào để ngăn chặn.

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Nếu bạn là một người thường xuyên đánh bóng xoáy sang trái thì đây là một sản phẩm lỗi của việc cầm gậy không chính xác.  ...
Kỹ thuật chơi

Sử dụng hông để tránh việc đánh bóng bay quá cao

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Nếu bạn thường xuyên đánh bóng từ tee lên quá cao hoặc bóng không lăn xa khi chạm fairway thì có thể bạn đang có tiếp xúc ở...
Kỹ thuật chơi

Tập đánh bóng tại bunker

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Đánh bóng ở bunker là một phần quan trọng trong thi đấu golf mà rất nhiều người gặp khó khăn.  ...
Kỹ thuật chơi

Vị trí bóng cơ bản khi setup trong Golf

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Những vị trí bóng cơ bản dưới đây sẽ giúp bạn nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm ra khoảng cách tối ưu. ...
Kỹ thuật chơi

Kiểm soát khoảng cách bóng bay từ bunker cạnh green

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Bạn có thường xuyên phải đánh bóng tại bunker không? Nếu có thì hãy cân nhắc những gợi ý này để cải thiện khả năng đánh bóng từ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi