<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/ky-thuat/2416-david-leadbetter-hai-chan-gan-lai-se-chip-chuan-hon.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>David Leadbetter: Hai chân gần lại sẽ chip chuẩn hơn</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>David Leadbetter: Hai chân gần lại sẽ chip chuẩn hơn</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/davidchipping02-630x360.jpg"> <figcaption>David Leadbetter: Hai chân gần lại sẽ chip chuẩn hơn</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Mở ch&acirc;n rộng khi swing l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến trục cột sống lệch khỏi theo vị tr&iacute; set up chuẩn khi backswing.</p></h3> </header> <p>C&oacute; thể bạn đ&atilde; nghe về kỹ thuật chip b&oacute;ng hiệu quả theo đ&oacute; người chơi phải giữ trọng t&acirc;m dồn về ph&iacute;a ch&acirc;n trước khi thực hiện c&uacute; swing. Tuy nhi&ecirc;n, d&ugrave; người chơi đ&atilde; thực hiện đ&uacute;ng thao t&aacute;c tr&ecirc;n những vẫn c&oacute; thể swing hướng l&ecirc;n khi v&agrave;o b&oacute;ng. Điều n&agrave;y ho&agrave;n to&agrave;n xảy ra nếu bạn để phần th&acirc;n tr&ecirc;n gồm cả đầu kh&ocirc;ng c&ugrave;ng đường thẳng với vị tr&iacute; b&oacute;ng hay phần body tr&ecirc;n bị&nbsp;nghi&ecirc;ng nhẹ hẳn so với ph&iacute;a mục ti&ecirc;u.</p> <p>Độ rộng của hai b&agrave;n ch&acirc;n cần phải ch&uacute; &yacute; v&igrave; n&oacute; ảnh hưởng kh&aacute; nhiều trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện một c&uacute; chip &#039;nuột&#039;. Nếu set up với hai ch&acirc;n rộng th&igrave; gi&uacute;p người chơi cảm thấy dễ d&agrave;ng thực hiện một c&uacute; backswing nhưng k&eacute;o theo phần xương sống cũng lệch xa nhẹ khỏi&nbsp;ph&iacute;a mục ti&ecirc;u (h&igrave;nh ngo&agrave;i c&ugrave;ng, b&ecirc;n tr&aacute;i), điều n&agrave;y khiến người chơi đưa gậy tiếp x&uacute;c v&agrave;o b&oacute;ng kh&aacute; "mỏng&#039;. Thay v&agrave;o đ&oacute; người chơi n&ecirc;n set up với hai ch&acirc;n hẹp hơn v&agrave; cảm gi&aacute;c phần cơ thể nghi&ecirc;n nhẹ về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u (h&igrave;nh giửa). Khi swing, duy tr&igrave; vị tr&iacute; th&acirc;n hướng về trước, điều n&agrave;y gi&uacute;p người chơi giữ được tay trước mặt gậy khi v&agrave;o b&oacute;ng. L&uacute;c n&agrave;y gậy đi xuống v&agrave; xuy&ecirc;n thấu v&agrave;o dưới b&oacute;ng, một&nbsp;thao t&aacute;c&nbsp;l&yacute; tưởng cho một c&uacute; đ&aacute;nh sắc b&eacute;n.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/david-leadbetter-chipping02.jpg?1510187370795" alt="david-leadbetter-chipping02" /></p> <p style="text-align: left;"><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

David Leadbetter: Hai chân gần lại sẽ chip chuẩn hơn

By GolfEdit.com - 09/11/2017

Mở chân rộng khi swing là nguyên nhân khiến trục cột sống lệch khỏi theo vị trí set up chuẩn khi backswing.

Có thể bạn đã nghe về kỹ thuật chip bóng hiệu quả theo đó người chơi phải giữ trọng tâm dồn về phía chân trước khi thực hiện cú swing. Tuy nhiên, dù người chơi đã thực hiện đúng thao tác trên những vẫn có thể swing hướng lên khi vào bóng. Điều này hoàn toàn xảy ra nếu bạn để phần thân trên gồm cả đầu không cùng đường thẳng với vị trí bóng hay phần body trên bị nghiêng nhẹ hẳn so với phía mục tiêu.

Độ rộng của hai bàn chân cần phải chú ý vì nó ảnh hưởng khá nhiều trong quá trình thực hiện một cú chip 'nuột'. Nếu set up với hai chân rộng thì giúp người chơi cảm thấy dễ dàng thực hiện một cú backswing nhưng kéo theo phần xương sống cũng lệch xa nhẹ khỏi phía mục tiêu (hình ngoài cùng, bên trái), điều này khiến người chơi đưa gậy tiếp xúc vào bóng khá "mỏng'. Thay vào đó người chơi nên set up với hai chân hẹp hơn và cảm giác phần cơ thể nghiên nhẹ về phía mục tiêu (hình giửa). Khi swing, duy trì vị trí thân hướng về trước, điều này giúp người chơi giữ được tay trước mặt gậy khi vào bóng. Lúc này gậy đi xuống và xuyên thấu vào dưới bóng, một thao tác lý tưởng cho một cú đánh sắc bén. 

david-leadbetter-chipping02

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi