<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/ky-thuat/1942-sua-slice-van-de-o-mat-gay.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Sửa Slice: vấn đề ở mặt gậy</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Sửa Slice: vấn đề ở mặt gậy</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/JSpiethswing-630x360.jpg"> <figcaption>Sửa Slice: vấn đề ở mặt gậy</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Nếu người chơi vẫn gặp kh&oacute; khăn do vẫn đưa b&oacute;ng rơi sang b&ecirc;n phải, việc cần l&agrave;m l&uacute;c n&agrave;y l&agrave; kiểm so&aacute;t mặt gậy thật chuẩn để chấm dứt ngay những c&uacute; slice đ&aacute;ng gh&eacute;t.</p></h3> </header> <p style="text-align: center;">Một trong những nguy&ecirc;n nh&acirc;n c&oacute; thể thấy ở c&aacute;c học vi&ecirc;n v&agrave; người chơi l&agrave; họ thường để gậy bị mở khi được đưa l&ecirc;n tới đỉnh của c&uacute; backswing. Từ vị tr&iacute; n&agrave;y, hầu như sẽ khiến gậy ch&eacute;m ngang b&oacute;ng l&uacute;c tiếp x&uacute;c v&agrave; một c&uacute; slice nhẹ cũng đ&atilde; khiến người chơi phải trả gi&aacute; bằng khoảng c&aacute;ch v&agrave; độ ch&iacute;nh x&aacute;c. Ngo&agrave;i ra để khắc phục Slice, người chơi cần ch&uacute; &yacute; đến việc cầm gậy chuẩn, bởi bất cứ một sự &#039;rung lắc&#039; n&agrave;o cũng khiến mặt gậy bị thay đổi.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/p79.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Một m&aacute;ch gi&uacute;p c&oacute; thể tập luyện khi ở nh&agrave; l&agrave; h&atilde;y cầm một mắc &aacute;o gỗ, phần thanh d&agrave;i của mắc &aacute;o đặt nằm tr&ecirc;n grip, rồi cầm gậy giữ mắc &aacute;o, đảm bảo sao cho mắc &aacute;o lu&ocirc;n chạm b&ecirc;n trong cổ tay v&agrave; c&aacute;nh tay tr&aacute;i khi backswing. Ch&uacute; &yacute; tay cầm gậy khi set up như n&agrave;o vẫn giữ nguy&ecirc;n, tr&aacute;nh thay đổi chỉ để giữ c&aacute;i mắc &aacute;o. Việc l&agrave;m n&agrave;y thực chất gi&uacute;p người chơi ổn định mặt gậy khi backswing l&ecirc;n đỉnh, kh&ocirc;ng bị mở ra bởi đ&acirc;y l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến mặt gậy tiếp x&uacute;c b&oacute;ng kh&ocirc;ng chuẩn x&aacute;c, g&acirc;y ra Slice. Tập đi tập lại nhiều lần việc đưa gậy l&ecirc;n đỉnh backswing.&nbsp;Người chơi n&ecirc;n d&ugrave;ng gậy sắt 9 hoặc gậy Wedge, tập trung xoay cơ thể để gậy đi đ&uacute;ng vị tr&iacute; v&agrave; v&agrave;o b&oacute;ng ngọt ng&agrave;o.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong><span style="font-size: 12.16px;">&nbsp;</span></p> </article> </body></html>

Sửa Slice: vấn đề ở mặt gậy

By GolfEdit.com - 13/03/2017

Nếu người chơi vẫn gặp khó khăn do vẫn đưa bóng rơi sang bên phải, việc cần làm lúc này là kiểm soát mặt gậy thật chuẩn để chấm dứt ngay những cú slice đáng ghét.

Một trong những nguyên nhân có thể thấy ở các học viên và người chơi là họ thường để gậy bị mở khi được đưa lên tới đỉnh của cú backswing. Từ vị trí này, hầu như sẽ khiến gậy chém ngang bóng lúc tiếp xúc và một cú slice nhẹ cũng đã khiến người chơi phải trả giá bằng khoảng cách và độ chính xác. Ngoài ra để khắc phục Slice, người chơi cần chú ý đến việc cầm gậy chuẩn, bởi bất cứ một sự 'rung lắc' nào cũng khiến mặt gậy bị thay đổi.

 

Một mách giúp có thể tập luyện khi ở nhà là hãy cầm một mắc áo gỗ, phần thanh dài của mắc áo đặt nằm trên grip, rồi cầm gậy giữ mắc áo, đảm bảo sao cho mắc áo luôn chạm bên trong cổ tay và cánh tay trái khi backswing. Chú ý tay cầm gậy khi set up như nào vẫn giữ nguyên, tránh thay đổi chỉ để giữ cái mắc áo. Việc làm này thực chất giúp người chơi ổn định mặt gậy khi backswing lên đỉnh, không bị mở ra bởi đây là nguyên nhân khiến mặt gậy tiếp xúc bóng không chuẩn xác, gây ra Slice. Tập đi tập lại nhiều lần việc đưa gậy lên đỉnh backswing. Người chơi nên dùng gậy sắt 9 hoặc gậy Wedge, tập trung xoay cơ thể để gậy đi đúng vị trí và vào bóng ngọt ngào. 

Golfedit.com 

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi