<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/ky-thuat/1900-phu-thuy-butch-harmon-huong-dan-sua-slice-va-tang-suc-manh-trong-3-giay.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Phù thủy Butch Harmon hướng dẫn sửa slice và tăng sức mạnh trong 3 giây</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Phù thủy Butch Harmon hướng dẫn sửa slice và tăng sức mạnh trong 3 giây</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/ButchHarmon01-630x360.jpg"> <figcaption>Phù thủy Butch Harmon hướng dẫn sửa slice và tăng sức mạnh trong 3 giây</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Khi c&aacute;c golfer muốn tăng th&ecirc;m v&agrave;i yards cho c&uacute; đ&aacute;nh của m&igrave;nh th&igrave; họ thường đứng c&aacute;ch xa so với b&oacute;ng v&agrave; thật sự đưa thẳng tay ra.</p></h3> </header> <p>Điều n&agrave;y gi&uacute;p c&aacute;c golfer đ&oacute; cảm thấy dễ d&agrave;ng tăng th&ecirc;m sức mạnh cho c&uacute; đ&aacute;nh với tư thế đứng được mở rộng. Nhưng thực tế c&oacute; phải như vậy nếu họ thực hiện với tốc độ swing chậm v&agrave; &#039;bạt&#039; b&oacute;ng với lực hơi &#039;non&#039; sang b&ecirc;n phải. Dưới đ&acirc;y l&agrave; giải th&iacute;ch của Butch Harmon, thầy dạy golf cũ của Tiger Woods:</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Butch-Harmon-powerful-drives-setup.jpg" alt="" border="0" />&nbsp;</p> <p>Butch Harmon khi đề cập vấn đề n&agrave;y &ocirc;ng chỉ ra rằng, vấn đề khi đưa tay ra xa th&igrave; l&uacute;c n&agrave;y cơ thể sẽ c&oacute; xu hướng uốn cong nhiều hơn, v&agrave; trọng lượng cơ thể dịch chuyển sang ph&iacute;a ng&oacute;n ch&acirc;n. Khi bạn swing từ vị tr&iacute; đ&oacute;, trọng lực sẽ k&eacute;o bạn ra xa hơn so với tư thế, v&agrave; như một cơ chế tự động cơ thể bạn sẽ phản ứng bằng c&aacute;ch <span style="color: #008000;"><strong>k&eacute;o lại để lấy c&acirc;n bằng</strong></span>. (Ảnh đầu ti&ecirc;n, b&ecirc;n tr&ecirc;n)</p> <p>C&aacute;ch tiếp cận tốt hơn khi bạn muốn c&oacute; th&ecirc;m yards cho những c&uacute; đ&aacute;nh của m&igrave;nh l&agrave; n&ecirc;n <span style="color: #008000;"><strong>set-up cho một c&uacute; đ&aacute;nh Draw</strong></span>. Bắt đầu với việc tay được thư giản thả lỏng xuống so với vai, sau đ&oacute; chọn một tư thế đứng đ&oacute;ng k&iacute;n, với ch&acirc;n, h&ocirc;ng v&agrave; vai được hướng sang b&ecirc;n phải so với mục ti&ecirc;u (Ảnh thứ 2 b&ecirc;n b&ecirc;n tr&ecirc;n). Sau đ&oacute; cố gắng thực hiện c&uacute; swing hướng sang b&ecirc;n phải so với mục ti&ecirc;u v&agrave; đ&aacute;nh b&oacute;ng v&agrave;o trong một phần của b&oacute;ng. Điều n&agrave;y rất giống một c&uacute; đ&aacute;nh thuận tay trong Tennis. Bạn sẽ quăng mạnh gậy xuy&ecirc;n qua v&agrave; xoay tay phải vượt qua tay tr&aacute;i. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; một c&uacute; Draw- v&agrave; lực sẽ thực sự mạnh mẽ.&nbsp;</p> <p>Tư thế đứng để tạo ra một c&uacute; đ&aacute;nh uy lực của Butch Harmon:</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Butch-Harmon-powerful-drives-tee.jpg" alt="" border="0" />&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Phù thủy Butch Harmon hướng dẫn sửa slice và tăng sức mạnh trong 3 giây

By GolfEdit.com - 20/01/2017

Khi các golfer muốn tăng thêm vài yards cho cú đánh của mình thì họ thường đứng cách xa so với bóng và thật sự đưa thẳng tay ra.

Điều này giúp các golfer đó cảm thấy dễ dàng tăng thêm sức mạnh cho cú đánh với tư thế đứng được mở rộng. Nhưng thực tế có phải như vậy nếu họ thực hiện với tốc độ swing chậm và 'bạt' bóng với lực hơi 'non' sang bên phải. Dưới đây là giải thích của Butch Harmon, thầy dạy golf cũ của Tiger Woods:

 

Butch Harmon khi đề cập vấn đề này ông chỉ ra rằng, vấn đề khi đưa tay ra xa thì lúc này cơ thể sẽ có xu hướng uốn cong nhiều hơn, và trọng lượng cơ thể dịch chuyển sang phía ngón chân. Khi bạn swing từ vị trí đó, trọng lực sẽ kéo bạn ra xa hơn so với tư thế, và như một cơ chế tự động cơ thể bạn sẽ phản ứng bằng cách kéo lại để lấy cân bằng. (Ảnh đầu tiên, bên trên)

Cách tiếp cận tốt hơn khi bạn muốn có thêm yards cho những cú đánh của mình là nên set-up cho một cú đánh Draw. Bắt đầu với việc tay được thư giản thả lỏng xuống so với vai, sau đó chọn một tư thế đứng đóng kín, với chân, hông và vai được hướng sang bên phải so với mục tiêu (Ảnh thứ 2 bên bên trên). Sau đó cố gắng thực hiện cú swing hướng sang bên phải so với mục tiêu và đánh bóng vào trong một phần của bóng. Điều này rất giống một cú đánh thuận tay trong Tennis. Bạn sẽ quăng mạnh gậy xuyên qua và xoay tay phải vượt qua tay trái. Đó chính là một cú Draw- và lực sẽ thực sự mạnh mẽ. 

Tư thế đứng để tạo ra một cú đánh uy lực của Butch Harmon:

 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi