<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2932-r-a-tang-tien-thuong-the-open-2018.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>R&A tăng tiền thưởng The Open 2018</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>R&A tăng tiền thưởng The Open 2018</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/TheOpen2018-630x360.jpg"> <figcaption>R&A tăng tiền thưởng The Open 2018</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Claret Jug l&agrave; một trong những chiếc c&uacute;p danh gi&aacute; nhất của l&agrave;ng golf thế giới. Nh&agrave; v&ocirc; địch cũng nhận được một khoản tiền lớn khi sở hữu n&oacute;.</p></h3> </header> <p>The Open l&agrave; giải đấu do tổ chức R&amp;A điều h&agrave;nh. Đ&acirc;y l&agrave; giải Major l&acirc;u đời nhất thế giới v&agrave; năm 2018 đ&aacute;nh dấu lần thứ 147 năm được tổ chức.</p> <p>V&agrave;o ng&agrave;y 9/7, R&amp;A đ&atilde; c&ocirc;ng bố tổng gi&aacute; trị giải thưởng The Open l&ecirc;n con số 10,8 triệu đ&ocirc; la v&agrave; nh&agrave; v&ocirc; địch nhận 1,89 triệu. Năm 2017 con số n&agrave;y l&agrave; 10,25 triệu đ&ocirc; latổng quỹ v&agrave; chia sẻ 1,85 triệu đ&ocirc; la cho người đạt c&uacute;p Claret Jug.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Carnoustie-Golf-Club.jpg?1531209426976" alt="Carnoustie-Golf-Club" /></p> <p style="text-align: center;"><em>S&acirc;n Carnoustie, chủ nh&agrave; của The Open 147 trong lịch sử (Ảnh: Getty Images)</em></p> <p>Martin Slumbers, gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh R&amp;A n&oacute;i: <em>"Gi&aacute; trị giải thưởng phản &aacute;nh đẳng cấp của giải đấu hay nhất v&agrave; c&oacute; bề dầy lịch sử l&acirc;u đời nhất thế giới n&agrave;y. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang mong chờ từng ng&agrave;y để được chứng kiến nh&agrave; v&ocirc; địch cầm tr&ecirc;n chiếc c&uacute;p Claret Jug ở Carnoustie tới đ&acirc;y&rdquo;</em></p> <p>Ở vị tr&iacute; &Aacute; qu&acirc;n của giải sẽ nhận 1,089 triệu đ&ocirc; la. Tiếp theo l&agrave; ở vị tr&iacute; thứ 3 sẽ l&agrave; 701 ng&agrave;n. Top 21 vận động vi&ecirc;n sẽ nhận số tiền với 6 con số.</p> <p>The Open vẫn l&agrave; giải đấu c&oacute; mức tiền thường kh&ocirc;ng phải l&agrave; lớn nhất trong số c&aacute;c giải Major. Patrick Reed v&ocirc; địch The Masters v&agrave; nhận 1,98 triệu đ&ocirc; la. Brooks Koepka lần thứ 2 l&ecirc;n ng&ocirc;i US Open v&agrave; mang về 2,16 triệu đ&ocirc; ở Shinnecock.</p> <p>The Open 2018 sẽ khởi tranh từ ng&agrave;y 19/7 ở Carnoustie. Jordan Spieth hiện l&agrave; đương kim v&ocirc; địch giải.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

R&A tăng tiền thưởng The Open 2018

By GolfEdit.com - 10/07/2018

Claret Jug là một trong những chiếc cúp danh giá nhất của làng golf thế giới. Nhà vô địch cũng nhận được một khoản tiền lớn khi sở hữu nó.

The Open là giải đấu do tổ chức R&A điều hành. Đây là giải Major lâu đời nhất thế giới và năm 2018 đánh dấu lần thứ 147 năm được tổ chức.

Vào ngày 9/7, R&A đã công bố tổng giá trị giải thưởng The Open lên con số 10,8 triệu đô la và nhà vô địch nhận 1,89 triệu. Năm 2017 con số này là 10,25 triệu đô latổng quỹ và chia sẻ 1,85 triệu đô la cho người đạt cúp Claret Jug.

Carnoustie-Golf-Club

Sân Carnoustie, chủ nhà của The Open 147 trong lịch sử (Ảnh: Getty Images)

Martin Slumbers, giám đốc điều hành R&A nói: "Giá trị giải thưởng phản ánh đẳng cấp của giải đấu hay nhất và có bề dầy lịch sử lâu đời nhất thế giới này. Chúng tôi đang mong chờ từng ngày để được chứng kiến nhà vô địch cầm trên chiếc cúp Claret Jug ở Carnoustie tới đây”

Ở vị trí Á quân của giải sẽ nhận 1,089 triệu đô la. Tiếp theo là ở vị trí thứ 3 sẽ là 701 ngàn. Top 21 vận động viên sẽ nhận số tiền với 6 con số.

The Open vẫn là giải đấu có mức tiền thường không phải là lớn nhất trong số các giải Major. Patrick Reed vô địch The Masters và nhận 1,98 triệu đô la. Brooks Koepka lần thứ 2 lên ngôi US Open và mang về 2,16 triệu đô ở Shinnecock.

The Open 2018 sẽ khởi tranh từ ngày 19/7 ở Carnoustie. Jordan Spieth hiện là đương kim vô địch giải.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tee time vòng 1,2 The Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - The Open lần thứ 147 lịch chuẩn bị khởi tranh trên sân golf Carnoustie Golf Links, Scotland ...
Tin tức

Brandon Stone vô địch Scottish Open trong ngày cân bằng kỷ lục của European Tour

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brandon Stone vô địch Scottish Open sau màn trình diễn đẳng cấp.  ...
Tin tức

Michael Kim vô địch giải Máy Cày John Deere Classic với điểm số kỷ lục

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Ngôi sao golf trường học một thời Michael Kim đã có danh hiệu PGA TOUR đầu tiên trong sự nghiệp ...
Tin tức

Caleb Jye Perry vô địch - Hanako Kawasaki về á quân Vietnam Junior Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vận động viên người Úc Caleb Jye Perry đã lên ngôi vô địch giải golf trẻ nghiệp dư Quốc Gia Việt Nam 2018. ...
Tin tức

Vòng 3 Vietnam Junior Open tạm hoãn vì mưa quá lớn

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vòng 3 giải golf trẻ VĐQG tạm dừng do thời tiết mưa lớn. ...
Tin tức

Michael Kim nới rộng khoảng cách dẫn điểm ở vòng 3 John Deere Classic

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Một ngày nữa giải đấu bị trì hoãn bởi thời tiết nhưng không thể cản bước được Michael Kim ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi