<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2926-kevin-na-giai-con-khat-danh-hieu-pga-tour-sau-7-nam.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Kevin Na giải cơn khát danh hiệu PGA TOUR sau 7 năm</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Kevin Na giải cơn khát danh hiệu PGA TOUR sau 7 năm</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/greenbrier2018WinnerNa01-630x360.jpg"> <figcaption>Kevin Na giải cơn khát danh hiệu PGA TOUR sau 7 năm</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - The Greenbrier 2018 đ&atilde; gọi t&ecirc;n nh&agrave; v&ocirc; địch người Mỹ Kevin Na</p></h3> </header> <p>Kevin Na đ&atilde; c&oacute; danh hiệu PGA TOUR thứ 2 trong sự nghiệp sau khi xuất sắc l&ecirc;n ng&ocirc;i The Greenbrier với tổng điểm -19. Anh hơn người đứng thứ 2 l&agrave; Kelly Kraft tới 4 gậy c&aacute;ch biệt.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/greenbrier2018WinnerNa02.jpg?1531110230471" alt="greenbrier2018WinnerNa02" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Kevin Na c&oacute; v&ograve;ng 4 đ&aacute;nh 64 gậy để l&ecirc;n ng&ocirc;i v&ocirc; địch The Greenbrier 2018 (Ảnh: Getty Images)</em></p> <p>Kevin Na bắt đầu v&ograve;ng 4 với vị tr&iacute; thấp hơn 2 bậc so với nh&oacute;m dẫn đầu. Anh ghi 3 điểm PAR từ hố 1 đến 3 v&agrave; c&oacute; 5 birdie ở 6 đường tiếp theo. Na chỉ cần 29 gậy ho&agrave;n th&agrave;nh nửa v&ograve;ng đấu. Anh thi đấu cẩn trọng ở 9 đường cuối khi c&oacute; th&ecirc;m 2 birdie, mắc 1 bogey duy nhất trong ng&agrave;y ở hố 11. Kevin về 64 gậy (-6) để v&ocirc; địch giải The Greenbrier với -19 điểm.&nbsp;</p> <p>Chia sẻ sau chiến thắng, Kevin Na: "Một cảm gi&aacute;c qu&aacute; tuyệt vời. Đ&atilde; rất l&acirc;u rồi t&ocirc;i kh&ocirc;ng được chạm đến c&uacute;p v&ocirc; địch. Chiến thắng ở Old White TPC thật &yacute; nghĩa với t&ocirc;i".</p> <p>Điểm birdie hố 18 gi&uacute;p Kelly Kraft về vị tr&iacute; thứ 2 với tổng -14 sau, số điểm đảm bảo chắc chắn một suất tham dự The Open 2018.&nbsp;</p> <p>Brandt Snedeker (về đ&iacute;ch 64 gậy) v&agrave; Jason Kokrak đứng đồng hạng 3 với -13 điểm. Austin Cook nhận suất tham dự The Open thứ 4 khi về T5(-12) do xếp hạng tốt hơn c&aacute;c golfer đồng hạng c&ograve;n lại.</p> <p>Trong nh&oacute;m -12 c&oacute; golfer dẫn đầu sau v&ograve;ng 3 l&agrave; Varner&nbsp;v&agrave;&nbsp;Sam Saunders. Varne kh&ocirc;ng c&ograve;n thi đấu thăng hoa nữa khi về 72 gậy (+2) khiến anh lỡ cơ hội tham dự The Open đ&uacute;ng 1 gậy.&nbsp;</p> <p>Chiến thắng của Kevin Na đem về cho golfer người Mỹ khoản tiền thưởng hơn 1,3 triệu đ&ocirc; la v&agrave; 500 điểm FedEx. The Greenbrier l&agrave; danh hiệu PGA TOUR thứ 2 trong sự nghiệp, trước đ&oacute; anh l&ecirc;n ng&ocirc;i ở&nbsp;Shriners Hospitals for Children Open 2011.</p> <p><em>Chỉ số thi đấu của Kevin Na tại giải:</em></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1" width="250"> <tbody> <tr style="height: 13px;"> <td style="text-align: center; height: 13px;" width="150"><strong>Chỉ số</strong></td> <td style="text-align: center; height: 13px;" width="64"><strong>Tổng</strong></td> <td style="text-align: center; height: 13px;" width="64"><strong>XH</strong></td> </tr> <tr style="height: 35px;"> <td style="height: 35px;"> <p>EAGLES</p> </td> <td style="height: 35px;">1</td> <td style="height: 35px;">T2</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px;">BIRDIES</td> <td style="height: 13px;">23</td> <td style="height: 13px;">T1</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px;">PARS</td> <td style="height: 13px;">42</td> <td style="height: 13px;">T69</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px;">BOGEYS</td> <td style="height: 13px;">6</td> <td style="height: 13px;">T11</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px;">DOUBLE BOGEYS</td> <td style="height: 13px;">0</td> <td style="height: 13px;">T1</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px;">3+ BOGEYS</td> <td style="height: 13px;">0</td> <td style="height: 13px;">T1</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="height: 26px;">DRIVING ACCURACY</td> <td style="height: 26px;">67.86% (38/56)</td> <td style="height: 26px;">T32</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px;">DRIVING DISTANCE</td> <td style="height: 13px;">323.2</td> <td style="height: 13px;">18</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px;">LONGEST DRIVE</td> <td style="height: 13px;">356</td> <td style="height: 13px;">T36</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="height: 26px;">SAND SAVES</td> <td style="height: 26px;">66.67% (2/3)</td> <td style="height: 26px;">T12</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px;">SCRAMBLING</td> <td style="height: 13px;">0.7895</td> <td style="height: 13px;">2</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="height: 26px;">GREENS IN REGULATION</td> <td style="height: 26px;">73.61% (53/72)</td> <td style="height: 26px;">T34</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px;">PUTTS PER GIR</td> <td style="height: 13px;">1.604</td> <td style="height: 13px;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p><em>Giải đấu tuần tới:</em></p> <p>- Giải:&nbsp;John Deere Classic</p> <p>- S&acirc;n: TPC Deere Run, Silvis, IL</p> <p>- Thưởng: 5.3 triệu đ&ocirc; la</p> <p>- Đương kim v&ocirc; địch:&nbsp;Bryson DeChambeau&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Kevin Na giải cơn khát danh hiệu PGA TOUR sau 7 năm

By GolfEdit.com - 09/07/2018

Golfedit.com - The Greenbrier 2018 đã gọi tên nhà vô địch người Mỹ Kevin Na

Kevin Na đã có danh hiệu PGA TOUR thứ 2 trong sự nghiệp sau khi xuất sắc lên ngôi The Greenbrier với tổng điểm -19. Anh hơn người đứng thứ 2 là Kelly Kraft tới 4 gậy cách biệt. 

greenbrier2018WinnerNa02

Kevin Na có vòng 4 đánh 64 gậy để lên ngôi vô địch The Greenbrier 2018 (Ảnh: Getty Images)

Kevin Na bắt đầu vòng 4 với vị trí thấp hơn 2 bậc so với nhóm dẫn đầu. Anh ghi 3 điểm PAR từ hố 1 đến 3 và có 5 birdie ở 6 đường tiếp theo. Na chỉ cần 29 gậy hoàn thành nửa vòng đấu. Anh thi đấu cẩn trọng ở 9 đường cuối khi có thêm 2 birdie, mắc 1 bogey duy nhất trong ngày ở hố 11. Kevin về 64 gậy (-6) để vô địch giải The Greenbrier với -19 điểm. 

Chia sẻ sau chiến thắng, Kevin Na: "Một cảm giác quá tuyệt vời. Đã rất lâu rồi tôi không được chạm đến cúp vô địch. Chiến thắng ở Old White TPC thật ý nghĩa với tôi".

Điểm birdie hố 18 giúp Kelly Kraft về vị trí thứ 2 với tổng -14 sau, số điểm đảm bảo chắc chắn một suất tham dự The Open 2018. 

Brandt Snedeker (về đích 64 gậy) và Jason Kokrak đứng đồng hạng 3 với -13 điểm. Austin Cook nhận suất tham dự The Open thứ 4 khi về T5(-12) do xếp hạng tốt hơn các golfer đồng hạng còn lại.

Trong nhóm -12 có golfer dẫn đầu sau vòng 3 là Varner và Sam Saunders. Varne không còn thi đấu thăng hoa nữa khi về 72 gậy (+2) khiến anh lỡ cơ hội tham dự The Open đúng 1 gậy. 

Chiến thắng của Kevin Na đem về cho golfer người Mỹ khoản tiền thưởng hơn 1,3 triệu đô la và 500 điểm FedEx. The Greenbrier là danh hiệu PGA TOUR thứ 2 trong sự nghiệp, trước đó anh lên ngôi ở Shriners Hospitals for Children Open 2011.

Chỉ số thi đấu của Kevin Na tại giải:

Chỉ số Tổng XH

EAGLES

1 T2
BIRDIES 23 T1
PARS 42 T69
BOGEYS 6 T11
DOUBLE BOGEYS 0 T1
3+ BOGEYS 0 T1
DRIVING ACCURACY 67.86% (38/56) T32
DRIVING DISTANCE 323.2 18
LONGEST DRIVE 356 T36
SAND SAVES 66.67% (2/3) T12
SCRAMBLING 0.7895 2
GREENS IN REGULATION 73.61% (53/72) T34
PUTTS PER GIR 1.604 1

Giải đấu tuần tới:

- Giải: John Deere Classic

- Sân: TPC Deere Run, Silvis, IL

- Thưởng: 5.3 triệu đô la

- Đương kim vô địch: Bryson DeChambeau 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump và hàng loạt người nổi tiếng chúc mừng chiến thắng của Tiger Woods

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Tràn ngập các phương tiện thể thao truyền thông thế giới sẽ là hình ảnh Tiger Woods đăng quang ở TOUR Championship 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods có danh hiệu PGA TOUR thứ 80 trong sự nghiệp khi lên ngôi TOUR Championship 2018

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Huyền thoại 14 lần vô địch Major người Mỹ Tiger Woods đã xuất sắc đăng quang giải golf cuối cùng trong năm TOUR Championship.  ...
Tin tức

Vòng 3 TOUR Championship: Tiger Woods thi đấu bứt phá, dẫn đầu cách biệt 3 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau hai vòng 1,2 lần lượt chia sẻ vị trí dẫn đầu với Rickie Fowler và Justin Rose thì Tiger Woods đã có ngày Moving Day đúng nghĩa khi...
Tin tức

Rory McIlroy nói về phong độ hiện tại: Được ngày nào hay ngày đấy

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tour Championship và Ryder Cup sẽ không thay đổi cục diện mùa giải 2018 của Rory Mcllroy ...
Tin tức

Oliver Fisher trở thành golfer đầu tiên trong lịch sử European Tour đánh 59 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau cú gạt bóng nhẹ nhàng để hoàn thành điểm PAR hố 18 tại sân Dom Pedro Victoria Golf Course, golfer 30 tuổi người Anh phải mất đến vài...
Tin tức

Tiger duy trì vị trí dẫn đầu, Koepka và DeChambeau đội sổ ở vòng 2 TOUR Championship

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Đánh 68 gậy vòng 2, Tiger Woods duy trì vị trí ngôi đầu giải TOUR Championship cũng với golfer số 1 thế giới Justin Rose ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi