<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2926-kevin-na-giai-con-khat-danh-hieu-pga-tour-sau-7-nam.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Kevin Na giải cơn khát danh hiệu PGA TOUR sau 7 năm</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Kevin Na giải cơn khát danh hiệu PGA TOUR sau 7 năm</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/greenbrier2018WinnerNa01-630x360.jpg"> <figcaption>Kevin Na giải cơn khát danh hiệu PGA TOUR sau 7 năm</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - The Greenbrier 2018 đ&atilde; gọi t&ecirc;n nh&agrave; v&ocirc; địch người Mỹ Kevin Na</p></h3> </header> <p>Kevin Na đ&atilde; c&oacute; danh hiệu PGA TOUR thứ 2 trong sự nghiệp sau khi xuất sắc l&ecirc;n ng&ocirc;i The Greenbrier với tổng điểm -19. Anh hơn người đứng thứ 2 l&agrave; Kelly Kraft tới 4 gậy c&aacute;ch biệt.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/greenbrier2018WinnerNa02.jpg?1531110230471" alt="greenbrier2018WinnerNa02" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Kevin Na c&oacute; v&ograve;ng 4 đ&aacute;nh 64 gậy để l&ecirc;n ng&ocirc;i v&ocirc; địch The Greenbrier 2018 (Ảnh: Getty Images)</em></p> <p>Kevin Na bắt đầu v&ograve;ng 4 với vị tr&iacute; thấp hơn 2 bậc so với nh&oacute;m dẫn đầu. Anh ghi 3 điểm PAR từ hố 1 đến 3 v&agrave; c&oacute; 5 birdie ở 6 đường tiếp theo. Na chỉ cần 29 gậy ho&agrave;n th&agrave;nh nửa v&ograve;ng đấu. Anh thi đấu cẩn trọng ở 9 đường cuối khi c&oacute; th&ecirc;m 2 birdie, mắc 1 bogey duy nhất trong ng&agrave;y ở hố 11. Kevin về 64 gậy (-6) để v&ocirc; địch giải The Greenbrier với -19 điểm.&nbsp;</p> <p>Chia sẻ sau chiến thắng, Kevin Na: "Một cảm gi&aacute;c qu&aacute; tuyệt vời. Đ&atilde; rất l&acirc;u rồi t&ocirc;i kh&ocirc;ng được chạm đến c&uacute;p v&ocirc; địch. Chiến thắng ở Old White TPC thật &yacute; nghĩa với t&ocirc;i".</p> <p>Điểm birdie hố 18 gi&uacute;p Kelly Kraft về vị tr&iacute; thứ 2 với tổng -14 sau, số điểm đảm bảo chắc chắn một suất tham dự The Open 2018.&nbsp;</p> <p>Brandt Snedeker (về đ&iacute;ch 64 gậy) v&agrave; Jason Kokrak đứng đồng hạng 3 với -13 điểm. Austin Cook nhận suất tham dự The Open thứ 4 khi về T5(-12) do xếp hạng tốt hơn c&aacute;c golfer đồng hạng c&ograve;n lại.</p> <p>Trong nh&oacute;m -12 c&oacute; golfer dẫn đầu sau v&ograve;ng 3 l&agrave; Varner&nbsp;v&agrave;&nbsp;Sam Saunders. Varne kh&ocirc;ng c&ograve;n thi đấu thăng hoa nữa khi về 72 gậy (+2) khiến anh lỡ cơ hội tham dự The Open đ&uacute;ng 1 gậy.&nbsp;</p> <p>Chiến thắng của Kevin Na đem về cho golfer người Mỹ khoản tiền thưởng hơn 1,3 triệu đ&ocirc; la v&agrave; 500 điểm FedEx. The Greenbrier l&agrave; danh hiệu PGA TOUR thứ 2 trong sự nghiệp, trước đ&oacute; anh l&ecirc;n ng&ocirc;i ở&nbsp;Shriners Hospitals for Children Open 2011.</p> <p><em>Chỉ số thi đấu của Kevin Na tại giải:</em></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1" width="250"> <tbody> <tr style="height: 13px;"> <td style="text-align: center; height: 13px;" width="150"><strong>Chỉ số</strong></td> <td style="text-align: center; height: 13px;" width="64"><strong>Tổng</strong></td> <td style="text-align: center; height: 13px;" width="64"><strong>XH</strong></td> </tr> <tr style="height: 35px;"> <td style="height: 35px;"> <p>EAGLES</p> </td> <td style="height: 35px;">1</td> <td style="height: 35px;">T2</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px;">BIRDIES</td> <td style="height: 13px;">23</td> <td style="height: 13px;">T1</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px;">PARS</td> <td style="height: 13px;">42</td> <td style="height: 13px;">T69</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px;">BOGEYS</td> <td style="height: 13px;">6</td> <td style="height: 13px;">T11</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px;">DOUBLE BOGEYS</td> <td style="height: 13px;">0</td> <td style="height: 13px;">T1</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px;">3+ BOGEYS</td> <td style="height: 13px;">0</td> <td style="height: 13px;">T1</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="height: 26px;">DRIVING ACCURACY</td> <td style="height: 26px;">67.86% (38/56)</td> <td style="height: 26px;">T32</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px;">DRIVING DISTANCE</td> <td style="height: 13px;">323.2</td> <td style="height: 13px;">18</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px;">LONGEST DRIVE</td> <td style="height: 13px;">356</td> <td style="height: 13px;">T36</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="height: 26px;">SAND SAVES</td> <td style="height: 26px;">66.67% (2/3)</td> <td style="height: 26px;">T12</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px;">SCRAMBLING</td> <td style="height: 13px;">0.7895</td> <td style="height: 13px;">2</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="height: 26px;">GREENS IN REGULATION</td> <td style="height: 26px;">73.61% (53/72)</td> <td style="height: 26px;">T34</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px;">PUTTS PER GIR</td> <td style="height: 13px;">1.604</td> <td style="height: 13px;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p><em>Giải đấu tuần tới:</em></p> <p>- Giải:&nbsp;John Deere Classic</p> <p>- S&acirc;n: TPC Deere Run, Silvis, IL</p> <p>- Thưởng: 5.3 triệu đ&ocirc; la</p> <p>- Đương kim v&ocirc; địch:&nbsp;Bryson DeChambeau&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Kevin Na giải cơn khát danh hiệu PGA TOUR sau 7 năm

By GolfEdit.com - 09/07/2018

Golfedit.com - The Greenbrier 2018 đã gọi tên nhà vô địch người Mỹ Kevin Na

Kevin Na đã có danh hiệu PGA TOUR thứ 2 trong sự nghiệp sau khi xuất sắc lên ngôi The Greenbrier với tổng điểm -19. Anh hơn người đứng thứ 2 là Kelly Kraft tới 4 gậy cách biệt. 

greenbrier2018WinnerNa02

Kevin Na có vòng 4 đánh 64 gậy để lên ngôi vô địch The Greenbrier 2018 (Ảnh: Getty Images)

Kevin Na bắt đầu vòng 4 với vị trí thấp hơn 2 bậc so với nhóm dẫn đầu. Anh ghi 3 điểm PAR từ hố 1 đến 3 và có 5 birdie ở 6 đường tiếp theo. Na chỉ cần 29 gậy hoàn thành nửa vòng đấu. Anh thi đấu cẩn trọng ở 9 đường cuối khi có thêm 2 birdie, mắc 1 bogey duy nhất trong ngày ở hố 11. Kevin về 64 gậy (-6) để vô địch giải The Greenbrier với -19 điểm. 

Chia sẻ sau chiến thắng, Kevin Na: "Một cảm giác quá tuyệt vời. Đã rất lâu rồi tôi không được chạm đến cúp vô địch. Chiến thắng ở Old White TPC thật ý nghĩa với tôi".

Điểm birdie hố 18 giúp Kelly Kraft về vị trí thứ 2 với tổng -14 sau, số điểm đảm bảo chắc chắn một suất tham dự The Open 2018. 

Brandt Snedeker (về đích 64 gậy) và Jason Kokrak đứng đồng hạng 3 với -13 điểm. Austin Cook nhận suất tham dự The Open thứ 4 khi về T5(-12) do xếp hạng tốt hơn các golfer đồng hạng còn lại.

Trong nhóm -12 có golfer dẫn đầu sau vòng 3 là Varner và Sam Saunders. Varne không còn thi đấu thăng hoa nữa khi về 72 gậy (+2) khiến anh lỡ cơ hội tham dự The Open đúng 1 gậy. 

Chiến thắng của Kevin Na đem về cho golfer người Mỹ khoản tiền thưởng hơn 1,3 triệu đô la và 500 điểm FedEx. The Greenbrier là danh hiệu PGA TOUR thứ 2 trong sự nghiệp, trước đó anh lên ngôi ở Shriners Hospitals for Children Open 2011.

Chỉ số thi đấu của Kevin Na tại giải:

Chỉ số Tổng XH

EAGLES

1 T2
BIRDIES 23 T1
PARS 42 T69
BOGEYS 6 T11
DOUBLE BOGEYS 0 T1
3+ BOGEYS 0 T1
DRIVING ACCURACY 67.86% (38/56) T32
DRIVING DISTANCE 323.2 18
LONGEST DRIVE 356 T36
SAND SAVES 66.67% (2/3) T12
SCRAMBLING 0.7895 2
GREENS IN REGULATION 73.61% (53/72) T34
PUTTS PER GIR 1.604 1

Giải đấu tuần tới:

- Giải: John Deere Classic

- Sân: TPC Deere Run, Silvis, IL

- Thưởng: 5.3 triệu đô la

- Đương kim vô địch: Bryson DeChambeau 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tee time vòng 1,2 The Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - The Open lần thứ 147 lịch chuẩn bị khởi tranh trên sân golf Carnoustie Golf Links, Scotland ...
Tin tức

Brandon Stone vô địch Scottish Open trong ngày cân bằng kỷ lục của European Tour

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brandon Stone vô địch Scottish Open sau màn trình diễn đẳng cấp.  ...
Tin tức

Michael Kim vô địch giải Máy Cày John Deere Classic với điểm số kỷ lục

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Ngôi sao golf trường học một thời Michael Kim đã có danh hiệu PGA TOUR đầu tiên trong sự nghiệp ...
Tin tức

Caleb Jye Perry vô địch - Hanako Kawasaki về á quân Vietnam Junior Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vận động viên người Úc Caleb Jye Perry đã lên ngôi vô địch giải golf trẻ nghiệp dư Quốc Gia Việt Nam 2018. ...
Tin tức

Vòng 3 Vietnam Junior Open tạm hoãn vì mưa quá lớn

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vòng 3 giải golf trẻ VĐQG tạm dừng do thời tiết mưa lớn. ...
Tin tức

Michael Kim nới rộng khoảng cách dẫn điểm ở vòng 3 John Deere Classic

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Một ngày nữa giải đấu bị trì hoãn bởi thời tiết nhưng không thể cản bước được Michael Kim ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi