<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2922-kelly-kraft-harold-varner-iii-huong-toi-danh-hieu-pga-tour-dau-tien-trong-su-nghiep.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Kelly Kraft, Harold Varner III hướng tới danh hiệu PGA TOUR đầu tiên trong sự nghiệp</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Kelly Kraft, Harold Varner III hướng tới danh hiệu PGA TOUR đầu tiên trong sự nghiệp</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/varner-kraft-greenbrier-630x360.jpg"> <figcaption>Kelly Kraft, Harold Varner III hướng tới danh hiệu PGA TOUR đầu tiên trong sự nghiệp</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Tổng hợp v&ograve;ng 3 giải&nbsp;The Greenbrier 2018 đang diễn ra tr&ecirc;n s&acirc;n đấu&nbsp;The Old White TPC ở White Sulphur Springs, W. Va.</p></h3> </header> <p>Kelly Kraft kh&ocirc;ng thể nới rộng khoảng c&aacute;ch dẫn v&agrave; phải chia sẻ ng&ocirc;i dẫn đầu với Harold Varner III.</p> <p>Đ&aacute;nh 69 gậy ghi -1 ở v&ograve;ng 3 gi&uacute;p Kraft vẫn duy tr&igrave; ở tr&ecirc;n đỉnh bảng xếp hạng. Anh c&oacute; c&ugrave;ng tổng -14 điểm với Harold Varner III, tay golf ghi 4 birdie ở 8 đường cuối để ho&agrave;n th&agrave;nh v&ograve;ng với 66 gậy (-4).</p> <p>Kraft, 29 tuổi, lần đầu ti&ecirc;n dẫn đầu một giải đấu của PGA TOUR sau 36 hố v&agrave; c&oacute; vẻ thi đấu bị &aacute;p lực trong ng&agrave;y thứ Bảy. Kelly Kraft từng l&ecirc;n ng&ocirc;i v&ocirc; địch U.S. Amateur v&agrave;o năm 2011.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/varner-kraft-greenbrier.jpg?1531019553637" alt="varner-kraft-greenbrier" /></p> <p>Kraft bắt đầu v&ograve;ng 3 với 9 điểm par li&ecirc;n tiếp trước khi c&oacute; 3 birdie từ hố 10-12 trong đ&oacute; c&oacute; 1 c&uacute; ghi điểm chip-in. Tay golf sinh năm 1989 nới rộng khoảng c&aacute;ch dẫn l&ecirc;n con số 3 gậy.&nbsp; Nhưng sau đ&oacute; sự lo lắng đ&atilde; xuất hiện khi anh ghi par ở 3 hố tiếp để rồi d&iacute;nh điểm 2 bogey ở c&aacute;c hố 16 v&agrave; 18.</p> <p>Varner thi đấu ổn định v&agrave; ghi 10 par li&ecirc;n tiếp để c&oacute; m&agrave;n bứt tốc sau đ&oacute;. Anh c&oacute; v&ograve;ng đấu bogey-free 66 gậy, ghi -4. Tay golf 27 tuổi tham gia The Greenbrier khi chưa c&oacute; một lần n&agrave;o về trong top 40 ở 5 giải anh thi đấu gần đ&acirc;y. Th&agrave;nh t&iacute;ch tốt nhất trong năm nay của Varner l&agrave; về T-7 The Players Championship.</p> <p>Kể cả Kelly Kraft cũng chỉ c&oacute; duy nhất 1 lần về trong top 40 (T35 ở Memorial) trong 11 giải tham dự m&ugrave;a n&agrave;y. Cả hai tay golf đang đều hướng tới danh hiệu PGA TOUR đầut ti&ecirc;n trong sự nghiệp.</p> <p>Nh&oacute;m b&aacute;m đuổi ph&iacute;a sau gồm c&oacute; đương kim v&ocirc; địch Xander Schauffele sau v&ograve;ng đấu đ&aacute;nh 65 gậy gi&uacute;p anh k&eacute;m nh&oacute;m đấu&nbsp; đ&uacute;ng 1 gậy. Ở vị tr&iacute; c&ugrave;ng điểm -13 với Xander c&oacute; Kevin Na, người cũng c&oacute; v&ograve;ng đấu 65 gậy. Sam Saunders xếp solo ở vị tr&iacute; 5 với -12. Bubba Watson xếp T6(-11) c&ugrave;ng với Joel Dahmen (67) v&agrave; Anirban Lahiri (71). Bubba đ&atilde; c&oacute; 3 chức v&ocirc; địch trong m&ugrave;a v&agrave; đang tr&agrave;n đầy cơ hội v&ocirc; địch The Greenbrier.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Kelly Kraft, Harold Varner III hướng tới danh hiệu PGA TOUR đầu tiên trong sự nghiệp

By GolfEdit.com - 08/07/2018

Tổng hợp vòng 3 giải The Greenbrier 2018 đang diễn ra trên sân đấu The Old White TPC ở White Sulphur Springs, W. Va.

Kelly Kraft không thể nới rộng khoảng cách dẫn và phải chia sẻ ngôi dẫn đầu với Harold Varner III.

Đánh 69 gậy ghi -1 ở vòng 3 giúp Kraft vẫn duy trì ở trên đỉnh bảng xếp hạng. Anh có cùng tổng -14 điểm với Harold Varner III, tay golf ghi 4 birdie ở 8 đường cuối để hoàn thành vòng với 66 gậy (-4).

Kraft, 29 tuổi, lần đầu tiên dẫn đầu một giải đấu của PGA TOUR sau 36 hố và có vẻ thi đấu bị áp lực trong ngày thứ Bảy. Kelly Kraft từng lên ngôi vô địch U.S. Amateur vào năm 2011.

varner-kraft-greenbrier

Kraft bắt đầu vòng 3 với 9 điểm par liên tiếp trước khi có 3 birdie từ hố 10-12 trong đó có 1 cú ghi điểm chip-in. Tay golf sinh năm 1989 nới rộng khoảng cách dẫn lên con số 3 gậy.  Nhưng sau đó sự lo lắng đã xuất hiện khi anh ghi par ở 3 hố tiếp để rồi dính điểm 2 bogey ở các hố 16 và 18.

Varner thi đấu ổn định và ghi 10 par liên tiếp để có màn bứt tốc sau đó. Anh có vòng đấu bogey-free 66 gậy, ghi -4. Tay golf 27 tuổi tham gia The Greenbrier khi chưa có một lần nào về trong top 40 ở 5 giải anh thi đấu gần đây. Thành tích tốt nhất trong năm nay của Varner là về T-7 The Players Championship.

Kể cả Kelly Kraft cũng chỉ có duy nhất 1 lần về trong top 40 (T35 ở Memorial) trong 11 giải tham dự mùa này. Cả hai tay golf đang đều hướng tới danh hiệu PGA TOUR đầut tiên trong sự nghiệp.

Nhóm bám đuổi phía sau gồm có đương kim vô địch Xander Schauffele sau vòng đấu đánh 65 gậy giúp anh kém nhóm đấu  đúng 1 gậy. Ở vị trí cùng điểm -13 với Xander có Kevin Na, người cũng có vòng đấu 65 gậy. Sam Saunders xếp solo ở vị trí 5 với -12. Bubba Watson xếp T6(-11) cùng với Joel Dahmen (67) và Anirban Lahiri (71). Bubba đã có 3 chức vô địch trong mùa và đang tràn đầy cơ hội vô địch The Greenbrier.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump và hàng loạt người nổi tiếng chúc mừng chiến thắng của Tiger Woods

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Tràn ngập các phương tiện thể thao truyền thông thế giới sẽ là hình ảnh Tiger Woods đăng quang ở TOUR Championship 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods có danh hiệu PGA TOUR thứ 80 trong sự nghiệp khi lên ngôi TOUR Championship 2018

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Huyền thoại 14 lần vô địch Major người Mỹ Tiger Woods đã xuất sắc đăng quang giải golf cuối cùng trong năm TOUR Championship.  ...
Tin tức

Vòng 3 TOUR Championship: Tiger Woods thi đấu bứt phá, dẫn đầu cách biệt 3 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau hai vòng 1,2 lần lượt chia sẻ vị trí dẫn đầu với Rickie Fowler và Justin Rose thì Tiger Woods đã có ngày Moving Day đúng nghĩa khi...
Tin tức

Rory McIlroy nói về phong độ hiện tại: Được ngày nào hay ngày đấy

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tour Championship và Ryder Cup sẽ không thay đổi cục diện mùa giải 2018 của Rory Mcllroy ...
Tin tức

Oliver Fisher trở thành golfer đầu tiên trong lịch sử European Tour đánh 59 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau cú gạt bóng nhẹ nhàng để hoàn thành điểm PAR hố 18 tại sân Dom Pedro Victoria Golf Course, golfer 30 tuổi người Anh phải mất đến vài...
Tin tức

Tiger duy trì vị trí dẫn đầu, Koepka và DeChambeau đội sổ ở vòng 2 TOUR Championship

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Đánh 68 gậy vòng 2, Tiger Woods duy trì vị trí ngôi đầu giải TOUR Championship cũng với golfer số 1 thế giới Justin Rose ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi