<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2922-kelly-kraft-harold-varner-iii-huong-toi-danh-hieu-pga-tour-dau-tien-trong-su-nghiep.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Kelly Kraft, Harold Varner III hướng tới danh hiệu PGA TOUR đầu tiên trong sự nghiệp</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Kelly Kraft, Harold Varner III hướng tới danh hiệu PGA TOUR đầu tiên trong sự nghiệp</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/varner-kraft-greenbrier-630x360.jpg"> <figcaption>Kelly Kraft, Harold Varner III hướng tới danh hiệu PGA TOUR đầu tiên trong sự nghiệp</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Tổng hợp v&ograve;ng 3 giải&nbsp;The Greenbrier 2018 đang diễn ra tr&ecirc;n s&acirc;n đấu&nbsp;The Old White TPC ở White Sulphur Springs, W. Va.</p></h3> </header> <p>Kelly Kraft kh&ocirc;ng thể nới rộng khoảng c&aacute;ch dẫn v&agrave; phải chia sẻ ng&ocirc;i dẫn đầu với Harold Varner III.</p> <p>Đ&aacute;nh 69 gậy ghi -1 ở v&ograve;ng 3 gi&uacute;p Kraft vẫn duy tr&igrave; ở tr&ecirc;n đỉnh bảng xếp hạng. Anh c&oacute; c&ugrave;ng tổng -14 điểm với Harold Varner III, tay golf ghi 4 birdie ở 8 đường cuối để ho&agrave;n th&agrave;nh v&ograve;ng với 66 gậy (-4).</p> <p>Kraft, 29 tuổi, lần đầu ti&ecirc;n dẫn đầu một giải đấu của PGA TOUR sau 36 hố v&agrave; c&oacute; vẻ thi đấu bị &aacute;p lực trong ng&agrave;y thứ Bảy. Kelly Kraft từng l&ecirc;n ng&ocirc;i v&ocirc; địch U.S. Amateur v&agrave;o năm 2011.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/varner-kraft-greenbrier.jpg?1531019553637" alt="varner-kraft-greenbrier" /></p> <p>Kraft bắt đầu v&ograve;ng 3 với 9 điểm par li&ecirc;n tiếp trước khi c&oacute; 3 birdie từ hố 10-12 trong đ&oacute; c&oacute; 1 c&uacute; ghi điểm chip-in. Tay golf sinh năm 1989 nới rộng khoảng c&aacute;ch dẫn l&ecirc;n con số 3 gậy.&nbsp; Nhưng sau đ&oacute; sự lo lắng đ&atilde; xuất hiện khi anh ghi par ở 3 hố tiếp để rồi d&iacute;nh điểm 2 bogey ở c&aacute;c hố 16 v&agrave; 18.</p> <p>Varner thi đấu ổn định v&agrave; ghi 10 par li&ecirc;n tiếp để c&oacute; m&agrave;n bứt tốc sau đ&oacute;. Anh c&oacute; v&ograve;ng đấu bogey-free 66 gậy, ghi -4. Tay golf 27 tuổi tham gia The Greenbrier khi chưa c&oacute; một lần n&agrave;o về trong top 40 ở 5 giải anh thi đấu gần đ&acirc;y. Th&agrave;nh t&iacute;ch tốt nhất trong năm nay của Varner l&agrave; về T-7 The Players Championship.</p> <p>Kể cả Kelly Kraft cũng chỉ c&oacute; duy nhất 1 lần về trong top 40 (T35 ở Memorial) trong 11 giải tham dự m&ugrave;a n&agrave;y. Cả hai tay golf đang đều hướng tới danh hiệu PGA TOUR đầut ti&ecirc;n trong sự nghiệp.</p> <p>Nh&oacute;m b&aacute;m đuổi ph&iacute;a sau gồm c&oacute; đương kim v&ocirc; địch Xander Schauffele sau v&ograve;ng đấu đ&aacute;nh 65 gậy gi&uacute;p anh k&eacute;m nh&oacute;m đấu&nbsp; đ&uacute;ng 1 gậy. Ở vị tr&iacute; c&ugrave;ng điểm -13 với Xander c&oacute; Kevin Na, người cũng c&oacute; v&ograve;ng đấu 65 gậy. Sam Saunders xếp solo ở vị tr&iacute; 5 với -12. Bubba Watson xếp T6(-11) c&ugrave;ng với Joel Dahmen (67) v&agrave; Anirban Lahiri (71). Bubba đ&atilde; c&oacute; 3 chức v&ocirc; địch trong m&ugrave;a v&agrave; đang tr&agrave;n đầy cơ hội v&ocirc; địch The Greenbrier.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Kelly Kraft, Harold Varner III hướng tới danh hiệu PGA TOUR đầu tiên trong sự nghiệp

By GolfEdit.com - 08/07/2018

Tổng hợp vòng 3 giải The Greenbrier 2018 đang diễn ra trên sân đấu The Old White TPC ở White Sulphur Springs, W. Va.

Kelly Kraft không thể nới rộng khoảng cách dẫn và phải chia sẻ ngôi dẫn đầu với Harold Varner III.

Đánh 69 gậy ghi -1 ở vòng 3 giúp Kraft vẫn duy trì ở trên đỉnh bảng xếp hạng. Anh có cùng tổng -14 điểm với Harold Varner III, tay golf ghi 4 birdie ở 8 đường cuối để hoàn thành vòng với 66 gậy (-4).

Kraft, 29 tuổi, lần đầu tiên dẫn đầu một giải đấu của PGA TOUR sau 36 hố và có vẻ thi đấu bị áp lực trong ngày thứ Bảy. Kelly Kraft từng lên ngôi vô địch U.S. Amateur vào năm 2011.

varner-kraft-greenbrier

Kraft bắt đầu vòng 3 với 9 điểm par liên tiếp trước khi có 3 birdie từ hố 10-12 trong đó có 1 cú ghi điểm chip-in. Tay golf sinh năm 1989 nới rộng khoảng cách dẫn lên con số 3 gậy.  Nhưng sau đó sự lo lắng đã xuất hiện khi anh ghi par ở 3 hố tiếp để rồi dính điểm 2 bogey ở các hố 16 và 18.

Varner thi đấu ổn định và ghi 10 par liên tiếp để có màn bứt tốc sau đó. Anh có vòng đấu bogey-free 66 gậy, ghi -4. Tay golf 27 tuổi tham gia The Greenbrier khi chưa có một lần nào về trong top 40 ở 5 giải anh thi đấu gần đây. Thành tích tốt nhất trong năm nay của Varner là về T-7 The Players Championship.

Kể cả Kelly Kraft cũng chỉ có duy nhất 1 lần về trong top 40 (T35 ở Memorial) trong 11 giải tham dự mùa này. Cả hai tay golf đang đều hướng tới danh hiệu PGA TOUR đầut tiên trong sự nghiệp.

Nhóm bám đuổi phía sau gồm có đương kim vô địch Xander Schauffele sau vòng đấu đánh 65 gậy giúp anh kém nhóm đấu  đúng 1 gậy. Ở vị trí cùng điểm -13 với Xander có Kevin Na, người cũng có vòng đấu 65 gậy. Sam Saunders xếp solo ở vị trí 5 với -12. Bubba Watson xếp T6(-11) cùng với Joel Dahmen (67) và Anirban Lahiri (71). Bubba đã có 3 chức vô địch trong mùa và đang tràn đầy cơ hội vô địch The Greenbrier.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tee time vòng 1,2 The Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - The Open lần thứ 147 lịch chuẩn bị khởi tranh trên sân golf Carnoustie Golf Links, Scotland ...
Tin tức

Brandon Stone vô địch Scottish Open trong ngày cân bằng kỷ lục của European Tour

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brandon Stone vô địch Scottish Open sau màn trình diễn đẳng cấp.  ...
Tin tức

Michael Kim vô địch giải Máy Cày John Deere Classic với điểm số kỷ lục

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Ngôi sao golf trường học một thời Michael Kim đã có danh hiệu PGA TOUR đầu tiên trong sự nghiệp ...
Tin tức

Caleb Jye Perry vô địch - Hanako Kawasaki về á quân Vietnam Junior Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vận động viên người Úc Caleb Jye Perry đã lên ngôi vô địch giải golf trẻ nghiệp dư Quốc Gia Việt Nam 2018. ...
Tin tức

Vòng 3 Vietnam Junior Open tạm hoãn vì mưa quá lớn

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vòng 3 giải golf trẻ VĐQG tạm dừng do thời tiết mưa lớn. ...
Tin tức

Michael Kim nới rộng khoảng cách dẫn điểm ở vòng 3 John Deere Classic

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Một ngày nữa giải đấu bị trì hoãn bởi thời tiết nhưng không thể cản bước được Michael Kim ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi