<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2814-hanako-kawasaki-chien-thang-cua-tinh-than-vo-si-dao.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Hanako Kawasaki: Chiến thắng của tinh thần võ sĩ đạo</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Hanako Kawasaki: Chiến thắng của tinh thần võ sĩ đạo</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/VLAO2018winner03-630x360.jpg"> <figcaption>Hanako Kawasaki: Chiến thắng của tinh thần võ sĩ đạo</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Hanako Kawasaki đ&atilde; c&oacute; lần thứ hai l&ecirc;n ng&ocirc;i vị cao nhất giải golf VĐQG Nữ.</p></h3> </header> <p>Th&agrave;nh t&iacute;ch 74 gậy được lập lại trong ng&agrave;y chung kết gi&uacute;p tay golf c&oacute; mẹ l&agrave; người Việt Nam, bố Nhật Bản lần thứ 2 đăng quang giải golf v&ocirc; địch Quốc Gia Nữ với tổng điểm +11. Hanako Kawasaki bỏ c&aacute;ch biệt tới 3 gậy so với người đứng thứ 2, golfer hạng 332 nghiệp dư thế giới Nguyễn Thảo My. Hanako thi đấu v&ocirc; c&ugrave;ng ổn định ở v&ograve;ng 3 n&agrave;y khi ghi 1 birdie, c&oacute; 14 điểm par mắc 3 bogey.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/VLAO2018winner05.jpg?1528714248350" alt="VLAO2018winner05" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Hanako Kawasaki v&ocirc; địch VLAO 2018 đầy thuyết phục (Ảnh: Duy Dương)</em></p> <p>Hanako Kawasaki gặp bất lợi sau v&ograve;ng 1 do bị trượt ng&atilde; v&agrave; cần tới sự hỗ trợ của b&aacute;c sĩ. Tay golf sinh năm 1999 phải băng cổ tay trước l&uacute;c xuất ph&aacute;t v&ograve;ng 2. Mẹ của Hanako từng n&oacute;i với con sau khi xuất ph&aacute;t ở đường 1, v&ograve;ng 2 rằng:<em> "Con ơi, nếu đau qu&aacute; th&igrave; kh&ocirc;ng cần cố gắng đ&acirc;u. H&atilde;y dừng thi đấu nh&eacute;".</em> Bất cứ người mẹ n&agrave;o cũng x&oacute;t con v&agrave; hiểu rằng cuộc thi l&agrave; rất quan trọng nhưng kh&ocirc;ng phải l&agrave; tất cả. Kịch bản r&uacute;t lui khỏi VLAO đ&atilde; được gia đ&igrave;nh Hanako t&iacute;nh đến để tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng chấn thương nặng l&ecirc;n. H&igrave;nh như &yacute; ch&iacute; v&agrave; tinh thần của một chiến binh Samurai trong người đ&atilde; khiến Hanako Kawasaki kh&ocirc;ng bỏ cuộc. Golfer 19 tuổi đ&atilde; quyết định tiếp tục thi đấu tiếp.</p> <p>Ch&iacute;nh l&uacute;c kh&oacute; khăn nhất th&igrave; nh&agrave; v&ocirc; địch năm 2016 lại thể hiện đẳng cấp ở sự ổn định vốn c&oacute;. C&ocirc; l&agrave; golfer c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch gậy tốt nhất ở v&ograve;ng 2&nbsp;khi&nbsp;ghi được 3 birdie,&nbsp;5 bogey để đ&aacute;nh 74 gậy (+2). Hanako Kawasaki leo l&ecirc;n vị tr&iacute; thứ 2 tr&ecirc;n bảng xếp hạng, k&eacute;m người dẫn đầu l&agrave; đương kim v&ocirc; địch giải Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh đ&uacute;ng 1 gậy. Nhưng Hanako đ&atilde; sớm vươn l&ecirc;n dẫn đầu giải khi c&oacute; 3 điểm Par li&ecirc;n tiếp c&ograve;n Khu&ecirc; Minh mắc bogey hố 2, v&agrave; double bogey hố 3. Ghi th&ecirc;m c&aacute;c điểm pả hố 4,5,6,7 v&agrave; mắc duy nhất 1 bogey hố 8 trước khi kết th&uacute;c hố 9 với 1 điểm par nữa. C&aacute;ch thi đấu của Hanako từ xưa đến nay vẫn lu&ocirc;n ổn định v&agrave; an to&agrave;n như vậy. Một c&aacute;ch thi đấu kiểu &lsquo;ru ngủ&rsquo; v&agrave; dễ g&acirc;y t&acirc;m l&yacute; mất ki&ecirc;n nhẫn ở người chơi c&ugrave;ng. Như gi&aacute;m đốc giải Vũ Nguy&ecirc;n, người theo d&otilde;i Hanako thi đấu nhiều năm nhận định: <em>&ldquo;Nếu bạn kh&ocirc;ng xuất sắc hơn th&igrave; kh&oacute; c&oacute; thể vượt qua được tay golf n&agrave;y&rdquo;.</em> C&oacute; lẽ biệt danh <em>&ldquo;người kh&ocirc;ng lỗi&rdquo;</em> kh&aacute; ph&ugrave; hợp với Hanako Kawasaki. Thi đấu hai ng&agrave;y cuối với c&aacute;nh tay bị đau l&agrave; một điều quả cảm cũng như ẩn chứa đầy rủi ro. Nhiều l&uacute;c kh&aacute;n giả theo d&otilde;i cảm gi&aacute;c như Hanako thi đấu bằng một tay tr&aacute;i, c&ograve;n tay phải chỉ như l&agrave; chạm v&agrave;o&nbsp;gậy v&agrave; kh&ocirc;ng d&aacute;m đi hết tay. Hanako v&agrave; Thảo My c&acirc;n bằng số điểm +10 sau 12 hố v&agrave; vượt l&ecirc;n trước với điểm birdie hố 11. Thế c&acirc;n bằng một lần nữa lặp lại ở hố 13 khi Hananko mắc bogey, Thảo My ghi par. Ở hố 14, Hanako Kawasaki tiếp tục đứng vị tr&iacute; thứ 1 mặc d&ugrave; d&iacute;nh bogey bởi Thảo My với c&uacute; đ&aacute;nh b&oacute;ng OB để về với điểm số double bogey. Tay golf đang theo học trường Bắc Carolina mắc th&ecirc;m bogey 15, v&agrave; thu hẹp khoảng c&aacute;ch c&ograve;n 1 gậy khi c&oacute; birdie ở hố 16 PAR3 với c&uacute; đ&aacute;nh c&aacute;ch cờ chưa tới 2 yards. Nhưng Thảo My đ&atilde; dập tắt cơ hội của ch&iacute;nh m&igrave;nh khi c&oacute; double bogey thứ 2 trong ng&agrave;y ở hố 17&nbsp;c&ograve;n&nbsp;Hanako ghi 5 par li&ecirc;n tiếp&nbsp;từ hố 14-18 để chiến thắng với c&aacute;ch biệt 3 gậy.&nbsp;Mặc d&ugrave; 74 gậy chưa phải l&agrave; v&ograve;ng đấu tốt nh&agrave; m&agrave; Hanako đ&atilde; từng thể hiện ở VLAO 2016 hay VJO 2017 nhưng&nbsp;tinh thần của c&ocirc; ở&nbsp;v&ograve;ng 2,3 khiến kh&ocirc;ng &iacute;t người th&aacute;n phục. Hanako Kawasaki đ&atilde; vượt qua được ứng cử vi&ecirc;n cho chức v&ocirc; địch Nguyễn Thảo My &ndash; người c&oacute; một năm trở lại đ&acirc;y tiến bộ vượt bậc tr&ecirc;n WAGR. Ch&iacute;nh chiến thắng n&agrave;y gi&uacute;p Hanako c&acirc;n bằng số lần v&ocirc; địch giải với ch&iacute;nh người bạn th&acirc;n Thảo My (v&ocirc; địch VLAO 2014,2015). Vietnam Ladies Amateur Open l&agrave; giải đấu được xếp hạng nghiệp dự thế giới, v&agrave; chức v&ocirc; địch n&agrave;y sẽ cải thiện vị tr&iacute; của Hanako Kawasaki tr&ecirc;n WAGR. Hanako đ&atilde; đăng k&yacute; học trường đại học Boston của Hoa Kỳ v&agrave; hứa hẹn sẽ l&agrave; một vận động vi&ecirc;n tiềm năng cho đội tuyển nơi c&ocirc; theo học những năm tới. Nếu thi đấu ở nhiều giải được xếp hạng WAGR, Hanako Kawasaki sẽ c&oacute; thể cải thiện nhanh ch&oacute;ng vị tr&iacute; xếp hạng giống như Thảo My đ&atilde; v&agrave; đang thực hiện ở trường Bắc Carolina.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/VLAO2018FinalThaoMy01.jpg?1528713962549" alt="VLAO2018FinalThaoMy01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Thảo My đ&atilde; c&oacute; khởi đầu rất tốt nhưng những hố đấu cuối khiến Thảo My kh&ocirc;ng thể lần thứ 3 đăng quang chức v&ocirc; địch (Ảnh: Duy Dương)</em></p> <p>Golfer dẫn đầu sau v&ograve;ng 2 l&agrave; Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh đ&atilde; c&oacute; giải đấu kh&aacute; tốt khi xếp đồng hạng 3 giải với tổng điểm +17 c&ugrave;ng với golfer đến từ Hong Kong &ndash; Leung Isabella. Nh&agrave; v&ocirc; địch giải năm 2017 g&acirc;y ấn tượng cực mạnh khi dẫn đầu giải đấu sau v&ograve;ng 2 với tổng điểm +8. Nhưng trong ng&agrave;y chung kết, &aacute;p lực của golfer dẫn đầu cộng với việc thi đấu với hai người đ&agrave;n chị đang tr&igrave;nh diễn qu&aacute; hay khiến Khu&ecirc; Minh li&ecirc;n tiếp mắc lỗi. Ở 9 đường đầu, golfer 15 tuổi thuộc tuyển H&agrave; Nội cảm gi&aacute;c kh&ocirc;ng được tốt khi mắc 2 double bogey, 3 bogey v&agrave; rơi về vị tr&iacute; thứ 3. Thi đấu ổn định hơn ở 9 đường sau khi Khu&ecirc; Minh chỉ mắc th&ecirc;m 2 bogey v&agrave; về đ&iacute;ch với số gậy 81. Sự trưởng th&agrave;nh v&agrave; chững chạc hơn của Khu&ecirc; Minh đ&atilde; được thể hiện ở giải VĐQG năm nay. C&ocirc; thi đấu s&ograve;ng phẳng v&agrave; sẵn s&agrave;ng cạnh tranh với 4 golfer đang xếp hạng WAGR. Th&agrave;nh t&iacute;ch n&agrave;y một lần nữa cho thấy một tương lai đầy hứa hẹn cho nh&agrave; v&ocirc; địch trẻ tuổi nhất lịch sử quốc gia Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh. Sau VLAO 2018, Khu&ecirc; Minh đ&atilde; c&oacute; th&ecirc;m những trải nghiệm bổ &iacute;ch để trở lại mạnh mẽ nhất v&agrave;o VLAO 2019. Trước mắt Khu&ecirc; Minh phải nỗ lực cho v&ocirc; địch golf trẻ quốc gia VJO v&agrave;o th&agrave;ng 7 tới ở Hồ Tr&agrave;m, nơi c&oacute; nhiều tay golf trẻ xuất sắc tham dự.</p> <p>Hai đại diện nước ngo&agrave;i tham dự giải năm nay l&agrave; Leung Isabella người Hong Kong về T3(+17) v&agrave; Callista Chen golfer người Singapore đứng solo vị tr&iacute; thứ 5(+21). Isabella l&agrave; tay golf xếp hạng 539 WAGR, c&ograve;n Callista Chen nằm trong th&agrave;nh phần đội tuyển SEAGames của đảo quốc sư tử. Hơi đ&aacute;ng tiếc cho Callista khi c&ocirc; c&oacute; v&ograve;ng 1 tệ hại khi đ&aacute;nh tới 87 gậy. Nhưng đẳng cấp của golfer với handicap 2.5 đ&atilde; được khẳng định khi c&ocirc; l&agrave; golfer duy nhất ghi điểm eagle giải đấu. Golfer người Singapore cũng l&agrave; golfer duy nhất c&oacute; v&ograve;ng đấu đ&aacute;nh evenpar, kết quả ở v&ograve;ng chung kết VLAO. Callista Chen c&oacute; 3 birdie, mắc 3 bogey ở v&ograve;ng 3 n&agrave;y. Nếu kh&ocirc;ng sớm đổ bể ở v&ograve;ng 1, cuộc đua chức v&ocirc; địch giải VLAO 2018 chắc chắn sẽ c&ograve;n hấp dẫn hơn rất nhiều.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/VLAO2018winner04.jpg?1528713802891" alt="VLAO2018winner04" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Kết th&uacute;c giải VĐQG Nữ, cả 5 golfer đứng tr&ecirc;n đỉnh bảng xếp hạng đều nhận được qu&agrave; t&agrave;i trợ v&agrave; giải thưởng từ ban tổ chức. (Ảnh: Duy Dương)</em></p> <p>Giải đấu kh&eacute;p lại với nhiều kỷ niệm đẹp ấn tr&ecirc;n s&acirc;n đấu tuyệt vời của SAM Tuyền L&acirc;m. Ba golfer Hanako Kawasaki, Thảo My, Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh sẽ đại diện cho nữ tham dự tuyển Asiad 2018 ở Indonesia tới đ&acirc;y.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Hanako Kawasaki: Chiến thắng của tinh thần võ sĩ đạo

By GolfEdit.com - 11/06/2018

Hanako Kawasaki đã có lần thứ hai lên ngôi vị cao nhất giải golf VĐQG Nữ.

Thành tích 74 gậy được lập lại trong ngày chung kết giúp tay golf có mẹ là người Việt Nam, bố Nhật Bản lần thứ 2 đăng quang giải golf vô địch Quốc Gia Nữ với tổng điểm +11. Hanako Kawasaki bỏ cách biệt tới 3 gậy so với người đứng thứ 2, golfer hạng 332 nghiệp dư thế giới Nguyễn Thảo My. Hanako thi đấu vô cùng ổn định ở vòng 3 này khi ghi 1 birdie, có 14 điểm par mắc 3 bogey.

VLAO2018winner05

Hanako Kawasaki vô địch VLAO 2018 đầy thuyết phục (Ảnh: Duy Dương)

Hanako Kawasaki gặp bất lợi sau vòng 1 do bị trượt ngã và cần tới sự hỗ trợ của bác sĩ. Tay golf sinh năm 1999 phải băng cổ tay trước lúc xuất phát vòng 2. Mẹ của Hanako từng nói với con sau khi xuất phát ở đường 1, vòng 2 rằng: "Con ơi, nếu đau quá thì không cần cố gắng đâu. Hãy dừng thi đấu nhé". Bất cứ người mẹ nào cũng xót con và hiểu rằng cuộc thi là rất quan trọng nhưng không phải là tất cả. Kịch bản rút lui khỏi VLAO đã được gia đình Hanako tính đến để tránh tình trạng chấn thương nặng lên. Hình như ý chí và tinh thần của một chiến binh Samurai trong người đã khiến Hanako Kawasaki không bỏ cuộc. Golfer 19 tuổi đã quyết định tiếp tục thi đấu tiếp.

Chính lúc khó khăn nhất thì nhà vô địch năm 2016 lại thể hiện đẳng cấp ở sự ổn định vốn có. Cô là golfer có thành tích gậy tốt nhất ở vòng 2 khi ghi được 3 birdie, 5 bogey để đánh 74 gậy (+2). Hanako Kawasaki leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém người dẫn đầu là đương kim vô địch giải Đoàn Xuân Khuê Minh đúng 1 gậy. Nhưng Hanako đã sớm vươn lên dẫn đầu giải khi có 3 điểm Par liên tiếp còn Khuê Minh mắc bogey hố 2, và double bogey hố 3. Ghi thêm các điểm pả hố 4,5,6,7 và mắc duy nhất 1 bogey hố 8 trước khi kết thúc hố 9 với 1 điểm par nữa. Cách thi đấu của Hanako từ xưa đến nay vẫn luôn ổn định và an toàn như vậy. Một cách thi đấu kiểu ‘ru ngủ’ và dễ gây tâm lý mất kiên nhẫn ở người chơi cùng. Như giám đốc giải Vũ Nguyên, người theo dõi Hanako thi đấu nhiều năm nhận định: “Nếu bạn không xuất sắc hơn thì khó có thể vượt qua được tay golf này”. Có lẽ biệt danh “người không lỗi” khá phù hợp với Hanako Kawasaki. Thi đấu hai ngày cuối với cánh tay bị đau là một điều quả cảm cũng như ẩn chứa đầy rủi ro. Nhiều lúc khán giả theo dõi cảm giác như Hanako thi đấu bằng một tay trái, còn tay phải chỉ như là chạm vào gậy và không dám đi hết tay. Hanako và Thảo My cân bằng số điểm +10 sau 12 hố và vượt lên trước với điểm birdie hố 11. Thế cân bằng một lần nữa lặp lại ở hố 13 khi Hananko mắc bogey, Thảo My ghi par. Ở hố 14, Hanako Kawasaki tiếp tục đứng vị trí thứ 1 mặc dù dính bogey bởi Thảo My với cú đánh bóng OB để về với điểm số double bogey. Tay golf đang theo học trường Bắc Carolina mắc thêm bogey 15, và thu hẹp khoảng cách còn 1 gậy khi có birdie ở hố 16 PAR3 với cú đánh cách cờ chưa tới 2 yards. Nhưng Thảo My đã dập tắt cơ hội của chính mình khi có double bogey thứ 2 trong ngày ở hố 17 còn Hanako ghi 5 par liên tiếp từ hố 14-18 để chiến thắng với cách biệt 3 gậy. Mặc dù 74 gậy chưa phải là vòng đấu tốt nhà mà Hanako đã từng thể hiện ở VLAO 2016 hay VJO 2017 nhưng tinh thần của cô ở vòng 2,3 khiến không ít người thán phục. Hanako Kawasaki đã vượt qua được ứng cử viên cho chức vô địch Nguyễn Thảo My – người có một năm trở lại đây tiến bộ vượt bậc trên WAGR. Chính chiến thắng này giúp Hanako cân bằng số lần vô địch giải với chính người bạn thân Thảo My (vô địch VLAO 2014,2015). Vietnam Ladies Amateur Open là giải đấu được xếp hạng nghiệp dự thế giới, và chức vô địch này sẽ cải thiện vị trí của Hanako Kawasaki trên WAGR. Hanako đã đăng ký học trường đại học Boston của Hoa Kỳ và hứa hẹn sẽ là một vận động viên tiềm năng cho đội tuyển nơi cô theo học những năm tới. Nếu thi đấu ở nhiều giải được xếp hạng WAGR, Hanako Kawasaki sẽ có thể cải thiện nhanh chóng vị trí xếp hạng giống như Thảo My đã và đang thực hiện ở trường Bắc Carolina.

VLAO2018FinalThaoMy01

Thảo My đã có khởi đầu rất tốt nhưng những hố đấu cuối khiến Thảo My không thể lần thứ 3 đăng quang chức vô địch (Ảnh: Duy Dương)

Golfer dẫn đầu sau vòng 2 là Đoàn Xuân Khuê Minh đã có giải đấu khá tốt khi xếp đồng hạng 3 giải với tổng điểm +17 cùng với golfer đến từ Hong Kong – Leung Isabella. Nhà vô địch giải năm 2017 gây ấn tượng cực mạnh khi dẫn đầu giải đấu sau vòng 2 với tổng điểm +8. Nhưng trong ngày chung kết, áp lực của golfer dẫn đầu cộng với việc thi đấu với hai người đàn chị đang trình diễn quá hay khiến Khuê Minh liên tiếp mắc lỗi. Ở 9 đường đầu, golfer 15 tuổi thuộc tuyển Hà Nội cảm giác không được tốt khi mắc 2 double bogey, 3 bogey và rơi về vị trí thứ 3. Thi đấu ổn định hơn ở 9 đường sau khi Khuê Minh chỉ mắc thêm 2 bogey và về đích với số gậy 81. Sự trưởng thành và chững chạc hơn của Khuê Minh đã được thể hiện ở giải VĐQG năm nay. Cô thi đấu sòng phẳng và sẵn sàng cạnh tranh với 4 golfer đang xếp hạng WAGR. Thành tích này một lần nữa cho thấy một tương lai đầy hứa hẹn cho nhà vô địch trẻ tuổi nhất lịch sử quốc gia Đoàn Xuân Khuê Minh. Sau VLAO 2018, Khuê Minh đã có thêm những trải nghiệm bổ ích để trở lại mạnh mẽ nhất vào VLAO 2019. Trước mắt Khuê Minh phải nỗ lực cho vô địch golf trẻ quốc gia VJO vào thàng 7 tới ở Hồ Tràm, nơi có nhiều tay golf trẻ xuất sắc tham dự.

Hai đại diện nước ngoài tham dự giải năm nay là Leung Isabella người Hong Kong về T3(+17) và Callista Chen golfer người Singapore đứng solo vị trí thứ 5(+21). Isabella là tay golf xếp hạng 539 WAGR, còn Callista Chen nằm trong thành phần đội tuyển SEAGames của đảo quốc sư tử. Hơi đáng tiếc cho Callista khi cô có vòng 1 tệ hại khi đánh tới 87 gậy. Nhưng đẳng cấp của golfer với handicap 2.5 đã được khẳng định khi cô là golfer duy nhất ghi điểm eagle giải đấu. Golfer người Singapore cũng là golfer duy nhất có vòng đấu đánh evenpar, kết quả ở vòng chung kết VLAO. Callista Chen có 3 birdie, mắc 3 bogey ở vòng 3 này. Nếu không sớm đổ bể ở vòng 1, cuộc đua chức vô địch giải VLAO 2018 chắc chắn sẽ còn hấp dẫn hơn rất nhiều.

VLAO2018winner04

Kết thúc giải VĐQG Nữ, cả 5 golfer đứng trên đỉnh bảng xếp hạng đều nhận được quà tài trợ và giải thưởng từ ban tổ chức. (Ảnh: Duy Dương)

Giải đấu khép lại với nhiều kỷ niệm đẹp ấn trên sân đấu tuyệt vời của SAM Tuyền Lâm. Ba golfer Hanako Kawasaki, Thảo My, Đoàn Xuân Khuê Minh sẽ đại diện cho nữ tham dự tuyển Asiad 2018 ở Indonesia tới đây.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump và hàng loạt người nổi tiếng chúc mừng chiến thắng của Tiger Woods

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Tràn ngập các phương tiện thể thao truyền thông thế giới sẽ là hình ảnh Tiger Woods đăng quang ở TOUR Championship 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods có danh hiệu PGA TOUR thứ 80 trong sự nghiệp khi lên ngôi TOUR Championship 2018

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Huyền thoại 14 lần vô địch Major người Mỹ Tiger Woods đã xuất sắc đăng quang giải golf cuối cùng trong năm TOUR Championship.  ...
Tin tức

Vòng 3 TOUR Championship: Tiger Woods thi đấu bứt phá, dẫn đầu cách biệt 3 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau hai vòng 1,2 lần lượt chia sẻ vị trí dẫn đầu với Rickie Fowler và Justin Rose thì Tiger Woods đã có ngày Moving Day đúng nghĩa khi...
Tin tức

Rory McIlroy nói về phong độ hiện tại: Được ngày nào hay ngày đấy

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tour Championship và Ryder Cup sẽ không thay đổi cục diện mùa giải 2018 của Rory Mcllroy ...
Tin tức

Oliver Fisher trở thành golfer đầu tiên trong lịch sử European Tour đánh 59 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau cú gạt bóng nhẹ nhàng để hoàn thành điểm PAR hố 18 tại sân Dom Pedro Victoria Golf Course, golfer 30 tuổi người Anh phải mất đến vài...
Tin tức

Tiger duy trì vị trí dẫn đầu, Koepka và DeChambeau đội sổ ở vòng 2 TOUR Championship

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Đánh 68 gậy vòng 2, Tiger Woods duy trì vị trí ngôi đầu giải TOUR Championship cũng với golfer số 1 thế giới Justin Rose ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi