<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2797-7-nhan-to-noi-bat-o-giai-golf-nu-vdqg-vlao-2018.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>7 nhân tố nổi bật ở giải golf Nữ VĐQG - VLAO 2018</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>7 nhân tố nổi bật ở giải golf Nữ VĐQG - VLAO 2018</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/VLAO2018PThaoMy01-630x360.jpg"> <figcaption>7 nhân tố nổi bật ở giải golf Nữ VĐQG - VLAO 2018</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Giải Golf Nữ VĐQG 2018 sẽ ch&iacute;nh thức khởi tranh từ ng&agrave;y 9/6 tr&ecirc;n s&acirc;n golf SAM Tuyền L&acirc;m, Đ&agrave; Lạt, tỉnh L&acirc;m Đồng. Hơn 80 tay golf nữ trong nước v&agrave; quốc tế đ&atilde; c&oacute; mặt trong buổi tập ng&agrave;y thứ 6 để sẵn s&agrave;ng tranh t&agrave;i ở giải đấu lớn nhất trong năm.</p></h3> </header> <p>VĐQG 2018 l&agrave; năm thứ 7 trong lịch sử giải đấu ch&iacute;nh thức t&aacute;ch ri&ecirc;ng ra khỏi VĐQG nam. VLAO đ&atilde; c&oacute; nhiều bước tiến lớn khi thu h&uacute;t được đ&ocirc;ng đảo tay golf nữ tr&ecirc;n cả nước tham dự. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; giải đấu cũng t&igrave;m ra nhiều gương mặt trẻ mới t&agrave;i năng v&agrave; l&agrave; n&ograve;ng cốt của tuyển golf quốc gia. VĐQG năm nay sẽ v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn khi c&oacute; rất nhiều gương mặt đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, hứa hẹn c&aacute;c cuộc đua kịch t&iacute;nh để tranh suất v&ocirc; địch.</p> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; những nh&acirc;n tố nổi bật ở giải golf Nữ VĐQG - VLAO 2018 GolfEdit lựa chọn:</p> <p><em><strong>1, Nguyễn Thảo My:</strong></em></p> <p>Tham dự giải VĐQG sau hai năm vắng b&oacute;ng nhưng Nguyễn Thảo My vẫn l&agrave; ứng cử vi&ecirc;n cho chức v&ocirc; địch giải đấu. Tay golf sở hữu danh hiệu lớn nhất quốc gia hai năm li&ecirc;n tiếp 2014, 2015 đ&atilde; c&oacute; bước tiến vượt bậc từ năm 2017 trở lại đ&acirc;y khi leo l&ecirc;n vị tr&iacute; 332 tr&ecirc;n BXH nghiệp dư thế giới v&agrave;o thời điểm hiện tại. Thảo My tham gia c&aacute;c giải đấu v&agrave; l&agrave; đại diện ưu t&uacute; của trường Bắc Carolina khi đạt được rất nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch tốt.&nbsp;C&ocirc;&nbsp;đứng đồng hạng nhất ở giải William &amp; Mary Invitational 2017, về T10 ở giải Lady Paladin Invitational 2017, T6 giải Kiawah Island Intercollegiate 2018 v&agrave; gần đ&acirc;y nhất l&agrave; xếp T9 giải CAA Championship.&nbsp;</p> <p>Chuẩn bị cho giải đấu VĐQG 2018, Thảo My bay sang Th&aacute;i để gặp c&aacute;c huấn luyện vi&ecirc;n nhằm bổ trợ n&acirc;ng cao kỹ thuật Swing. C&ugrave;ng theo d&otilde;i Thảo My vượt qua thử th&aacute;ch của s&acirc;n SAM Tuyền L&acirc;m như thế n&agrave;o khi tee được BTC đặt kh&oacute; hơn, điều kiện fairway hẹp v&agrave; green kh&aacute; nhanh.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/ThaoMyVJO2016.jpg?1528440021014" alt="ThaoMyVJO2016" /></p> <p><em><strong>2, Hanako Kawasaki:</strong></em></p> <p>Hanako Kawasaki hiện tại đứng vị tr&iacute; vị tr&iacute; 1584 tr&ecirc;n bảng WAGR. C&ocirc; kh&ocirc;ng tham dự nhiều c&aacute;c giải đấu c&oacute; t&iacute;nh điểm hệ số xếp hạng nghiệp dư ngo&agrave;i c&aacute;c giải đấu của Việt Nam. Nhưng tương lai khi theo học ở Mỹ, Hanako Kawasaki c&oacute; thể l&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n n&ograve;ng cốt của tuyển trường. Hanako đ&atilde; trải qua một năm 2017 đầy th&agrave;nh c&ocirc;ng khi ho&agrave;n th&agrave;nh trọn bộ Grandslam danh hiệu quốc gia cho nữ khi v&ocirc; địch VJO 2017 v&agrave; Vietnam Matchplay Championship - giải đấu c&ocirc; loại ch&iacute;nh người bạn Nguyễn Thảo My ở hố 18 cuối c&ugrave;ng đầy kịch t&iacute;nh. Hanako Kawasaki c&oacute; 1 chức v&ocirc; địch Quốc Gia năm 2016 khi lập kỷ lục ghi điểm &acirc;m 3 ở v&ograve;ng 1 tr&ecirc;n s&acirc;n FLC Sầm Sơn Golf Links. Hanako Kawasaki được giới chuy&ecirc;n m&ocirc;n đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; một trong những tay golf c&oacute; bản lĩnh thi đấu vững chắc, chơi cực kỳ ổn định. Đối thủ muốn vượt qua c&ocirc; chỉ c&oacute; mỗi c&aacute;ch l&agrave; phải đ&aacute;nh &acirc;m hoặc chơi xuất sắc hơn hẳn Hanako Kawasaki. Những kh&aacute;n giả quan t&acirc;m giải VLAO 2018 kỳ vọng sẽ được tiếp tục chứng kiến m&agrave;n so t&agrave;i giữa hai golfer nữ h&agrave;ng đầu Việt Nam l&agrave; Nguyễn Thảo My v&agrave; Hanako Kawasaki. Một kịch bản chung kết giống như ở Đ&agrave; Lạt Palace năm 2015 rất c&oacute; thể xảy ra.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/HanakoVJO2017.jpg?1528439957340" alt="HanakoVJO2017" /></p> <p><strong>3,&nbsp;<em>Isabella Leung</em></strong></p> <p style="text-align: center;"><em><strong><img src="/images/A_Photos/2018/VLAO2018Leung01.jpg?1527586183186" alt="VLAO2018Leung01" /></strong></em></p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; t&agrave;i năng trẻ đến từ HonKong. Hiện tại c&ocirc; xếp hạng 598 tr&ecirc;n WAGR v&agrave; nằm trong đội tuyển quốc gia. Isabella Leung tham dự 7 giải đấu kể từ đầu năm n&agrave;y gồm&nbsp;World University Championship, EFG Hong Kong Ladies Open (Pro), SINGHA Thailand Amateur Match Play Championship, Western Australia Amateur, Riversdale Cup, Women&#039;s Amateur Asia-Pacific Championship, Philippine Ladies Ope. Trong đ&oacute; giải EFG HongKong Ladies Open (Pro), Isabella đ&atilde; đ&aacute;nh 3 v&ograve;ng với kết quả xuất sắc l&agrave; 73,72,71 gậy. Tay golf trẻ người Hong Kong hiện theo học trường đại học Hawaii,&nbsp;Mỹ. Dịp nghỉ h&egrave; về nước Leung đ&atilde; quyết định đăng k&yacute; thi đấu ở giải v&ocirc; địch golf nữ quốc gia Việt Nam.&nbsp;</p> <p><em><strong>4, Callista Chen</strong></em></p> <p style="text-align: center;"><em><strong><img src="/images/A_Photos/2018/VLAO2018CallistaChen01.jpg?1527586227546" alt="VLAO2018CallistaChen01" /></strong></em></p> <p>Callista Chen l&agrave; golfer nghiệp dư đại diện cho quốc đảo sư tử tham dự ở giải Women&#039;s Amateur Asia Pacific đầu năm nay. C&ocirc; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n tinh t&uacute;y của đội tuyển quốc gia Singapore. Callista Chen tham dự rất nhiều c&aacute;c giải đấu thuộc trường học trước kia&nbsp;cũng như&nbsp;quốc gia v&agrave; đạt nhiều giải thưởng. Năm 2017, Callista Chen chiến thắng giải National Ranking Game sau khi đ&aacute;nh 79,76,75 ở c&aacute;c v&ograve;ng. C&ocirc; cũng tham dự SEAGames năm 2017 nhưng rất tiếc đội tuyển của c&ocirc; kh&ocirc;ng đạt được huy chương n&agrave;o. Sự g&oacute;p mặt của&nbsp;Chen sẽ khiến giải VLAO 2018&nbsp;kịch t&iacute;nh&nbsp;hơn rất nhiều.&nbsp;</p> <p><em><strong>5, Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh:</strong></em></p> <p>Khu&ecirc; Minh đi v&agrave;o lịch sử l&agrave;ng golf Việt Nam khi trở th&agrave;nh tay golf trẻ tuổi nh&acirc;t v&ocirc; địch giải quốc gia.&nbsp;Golfer 14 tuổi n&agrave;y&nbsp;xuất sắc vượt qua golfer t&agrave;i năng đồng trang lứa Joung Sun Mi để lần đầu l&ecirc;n ng&ocirc;i giải VLAO 2017. Khu&ecirc; Minh được cho l&agrave; c&oacute; lợi thế khi giải đấu thiếu vắng sự g&oacute;p mặt của hai đ&agrave;n chị l&agrave; Thảo My v&agrave; Hanako Kawasaki. Nhưng điều n&agrave;y kh&ocirc;ng thể phủ nhận tiềm năng cực lớn của Khu&ecirc; Minh. C&oacute; lợi thế l&agrave; những c&uacute; Swing mạnh mẽ, nhưng điều Khu&ecirc; Minh cần l&uacute;c n&agrave;y l&agrave; cải thiện nhiều hơn kỹ năng shortgame v&agrave; giữ vững t&acirc;m l&yacute; thi đấu. Tuổi trẻ l&agrave; một lợi thế về sức mạnh những cũng ch&iacute;nh l&agrave; l&uacute;c bất ổn nhất về mặt kiểm so&aacute;t tinh thần. VLAO 2018 l&agrave; m&agrave;n thử lửa t&ocirc;i luyện &yacute; ch&iacute; của&nbsp;Khu&ecirc; Minh, gi&uacute;p c&ocirc; chứng tỏ chiến thắng&nbsp;ở năm 2017 kh&ocirc;ng phải l&agrave; ngẫu nhi&ecirc;n v&agrave; sẵn s&agrave;ng thử th&aacute;ch với c&aacute;c tay golf đ&agrave;n chị đẳng cấp kh&aacute;c.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/KhueMinhvdqg201703.jpg?1528439885702" alt="KhueMinhvdqg201703" /></p> <p>&nbsp;<em><strong>6,&nbsp;Nguyễn Thị Lạng</strong></em></p> <p>Th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;nh&nbsp;evenpar v&ograve;ng 1&nbsp;ở giải Trung Cao Ni&ecirc;n Quốc Gia đầu năm nay của golfer Nguyễn Thị Lạng cho thấy chị cũng kh&ocirc;ng k&eacute;m cạnh c&aacute;c golfer trẻ. Th&agrave;nh t&iacute;ch nổi bật ở v&ograve;ng 1 giải đấu n&agrave;y sau đ&oacute; gi&uacute;p tay golf Nguyễn Thị Lạng đăng quang giải đấu với điểm số +5. Tham dự bảng VĐQG 2018 với handicap index l&agrave; 8,8 - nh&agrave; v&ocirc; địch Trung Cao Ni&ecirc;n Quốc Gia sẽ quyết t&acirc;m thể hiện m&igrave;nh v&agrave;&nbsp;cho thấy&nbsp;một điều "gừng c&agrave;ng gi&agrave; c&agrave;ng cay".</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/VSC2018R1Lang.jpg?1528439802406" alt="VSC2018R1Lang" /></p> <p><em><strong>7, Tứ h&ugrave;ng ở bảng đồng đội:</strong></em></p> <p>VĐQG Nữ 2018 c&oacute; 4 đội tuyển tham gia bảng đồng đội gồm: CLB H&agrave; Nội, CLB TP Hồ Ch&iacute; Minh, CLB B&igrave;nh Dương v&agrave; CLB Ng&ocirc;i Sao V&acirc;n Tr&igrave;.&nbsp;Trong đ&oacute; đội H&agrave; Nội gồm c&aacute;c golfer trẻ gồm Nguyễn Thảo My, Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh, Phạm Yến Vy v&agrave; Nguyễn Thị Khuy&ecirc;n. Tuyển Hồ Ch&iacute; Minh gồm Hanako Kawasaki, Nguyễn V&acirc;n Anh, Luyện Thị V&acirc;n Anh v&agrave; Nguyễn Thị Tố Uy&ecirc;n. Đội tuyển B&igrave;nh Dương gồm những t&ecirc;n tuổi quen thuộc như Ng&ocirc; Thị An Trinh, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Hồng Lan, Nguyễn Thị H&agrave;. CLB Ng&ocirc;i sao V&acirc;n Tr&igrave; với c&aacute;c đại diện l&agrave; Trịnh Thị Mai Hồng, Nguyễn Tuyết Trang, Đỗ Mai Lan, Nguyễn Thị V&acirc;n Anh. Lực lượng của tuyển H&agrave; Nội v&agrave; Hồ Ch&iacute; Minh rất mạnh v&agrave; cơ hội cạnh tranh chức v&ocirc; địch l&agrave; rất lớn.</p> <p><em>Giải VĐQG 2018 thiếu vắng một số c&aacute;c golfer nữ nổi bật kh&aacute;c như Nguyễn Thị V&acirc;n Anh, Ng&ocirc; L&ecirc; Ho&agrave;ng Nam Phương hay &Aacute; qu&acirc;n VLAO 2017 Joung Sun Mi. Golfer V&acirc;n Anh đạt nhiều giải Best Gross nhưng duy nhất chưa một lần được l&ecirc;n ng&ocirc;i vị cao nhất quốc gia. Năm 2017 chị tham dự giải khi bị chấn thương ở lưng, điều n&agrave;y khiến chị sau đ&oacute; kh&ocirc;ng thể nổ lực lọt v&agrave;o top 3 giải đấu. Năm 2018, giải đấu sẽ lần đầu ti&ecirc;n thực hiện livestream 3 v&ograve;ng đấu. C&aacute;c kh&aacute;n giả mến mộ golf Nữ sẽ c&oacute; thể theo d&otilde;i qua k&ecirc;nh của hiệp hội Golf Việt Nam cũng nhưng cập nhập điểm Livescore qua hệ thống BOAR18.COM. C&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị kỹ lưỡng chu đ&aacute;o sẽ tăng th&ecirc;m phần sinh động cho giải đấu v&ocirc; địch quốc gia năm nay.</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

7 nhân tố nổi bật ở giải golf Nữ VĐQG - VLAO 2018

By GolfEdit.com - 08/06/2018

Golfedit.com - Giải Golf Nữ VĐQG 2018 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 9/6 trên sân golf SAM Tuyền Lâm, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hơn 80 tay golf nữ trong nước và quốc tế đã có mặt trong buổi tập ngày thứ 6 để sẵn sàng tranh tài ở giải đấu lớn nhất trong năm.

VĐQG 2018 là năm thứ 7 trong lịch sử giải đấu chính thức tách riêng ra khỏi VĐQG nam. VLAO đã có nhiều bước tiến lớn khi thu hút được đông đảo tay golf nữ trên cả nước tham dự. Bên cạnh đó giải đấu cũng tìm ra nhiều gương mặt trẻ mới tài năng và là nòng cốt của tuyển golf quốc gia. VĐQG năm nay sẽ vô cùng hấp dẫn khi có rất nhiều gương mặt đáng chú ý, hứa hẹn các cuộc đua kịch tính để tranh suất vô địch.

Dưới đây là những nhân tố nổi bật ở giải golf Nữ VĐQG - VLAO 2018 GolfEdit lựa chọn:

1, Nguyễn Thảo My:

Tham dự giải VĐQG sau hai năm vắng bóng nhưng Nguyễn Thảo My vẫn là ứng cử viên cho chức vô địch giải đấu. Tay golf sở hữu danh hiệu lớn nhất quốc gia hai năm liên tiếp 2014, 2015 đã có bước tiến vượt bậc từ năm 2017 trở lại đây khi leo lên vị trí 332 trên BXH nghiệp dư thế giới vào thời điểm hiện tại. Thảo My tham gia các giải đấu và là đại diện ưu tú của trường Bắc Carolina khi đạt được rất nhiều thành tích tốt. Cô đứng đồng hạng nhất ở giải William & Mary Invitational 2017, về T10 ở giải Lady Paladin Invitational 2017, T6 giải Kiawah Island Intercollegiate 2018 và gần đây nhất là xếp T9 giải CAA Championship. 

Chuẩn bị cho giải đấu VĐQG 2018, Thảo My bay sang Thái để gặp các huấn luyện viên nhằm bổ trợ nâng cao kỹ thuật Swing. Cùng theo dõi Thảo My vượt qua thử thách của sân SAM Tuyền Lâm như thế nào khi tee được BTC đặt khó hơn, điều kiện fairway hẹp và green khá nhanh. 

ThaoMyVJO2016

2, Hanako Kawasaki:

Hanako Kawasaki hiện tại đứng vị trí vị trí 1584 trên bảng WAGR. Cô không tham dự nhiều các giải đấu có tính điểm hệ số xếp hạng nghiệp dư ngoài các giải đấu của Việt Nam. Nhưng tương lai khi theo học ở Mỹ, Hanako Kawasaki có thể là một thành viên nòng cốt của tuyển trường. Hanako đã trải qua một năm 2017 đầy thành công khi hoàn thành trọn bộ Grandslam danh hiệu quốc gia cho nữ khi vô địch VJO 2017 và Vietnam Matchplay Championship - giải đấu cô loại chính người bạn Nguyễn Thảo My ở hố 18 cuối cùng đầy kịch tính. Hanako Kawasaki có 1 chức vô địch Quốc Gia năm 2016 khi lập kỷ lục ghi điểm âm 3 ở vòng 1 trên sân FLC Sầm Sơn Golf Links. Hanako Kawasaki được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tay golf có bản lĩnh thi đấu vững chắc, chơi cực kỳ ổn định. Đối thủ muốn vượt qua cô chỉ có mỗi cách là phải đánh âm hoặc chơi xuất sắc hơn hẳn Hanako Kawasaki. Những khán giả quan tâm giải VLAO 2018 kỳ vọng sẽ được tiếp tục chứng kiến màn so tài giữa hai golfer nữ hàng đầu Việt Nam là Nguyễn Thảo My và Hanako Kawasaki. Một kịch bản chung kết giống như ở Đà Lạt Palace năm 2015 rất có thể xảy ra.

HanakoVJO2017

3, Isabella Leung

VLAO2018Leung01

Đây là tài năng trẻ đến từ HonKong. Hiện tại cô xếp hạng 598 trên WAGR và nằm trong đội tuyển quốc gia. Isabella Leung tham dự 7 giải đấu kể từ đầu năm này gồm World University Championship, EFG Hong Kong Ladies Open (Pro), SINGHA Thailand Amateur Match Play Championship, Western Australia Amateur, Riversdale Cup, Women's Amateur Asia-Pacific Championship, Philippine Ladies Ope. Trong đó giải EFG HongKong Ladies Open (Pro), Isabella đã đánh 3 vòng với kết quả xuất sắc là 73,72,71 gậy. Tay golf trẻ người Hong Kong hiện theo học trường đại học Hawaii, Mỹ. Dịp nghỉ hè về nước Leung đã quyết định đăng ký thi đấu ở giải vô địch golf nữ quốc gia Việt Nam. 

4, Callista Chen

VLAO2018CallistaChen01

Callista Chen là golfer nghiệp dư đại diện cho quốc đảo sư tử tham dự ở giải Women's Amateur Asia Pacific đầu năm nay. Cô là thành viên tinh túy của đội tuyển quốc gia Singapore. Callista Chen tham dự rất nhiều các giải đấu thuộc trường học trước kia cũng như quốc gia và đạt nhiều giải thưởng. Năm 2017, Callista Chen chiến thắng giải National Ranking Game sau khi đánh 79,76,75 ở các vòng. Cô cũng tham dự SEAGames năm 2017 nhưng rất tiếc đội tuyển của cô không đạt được huy chương nào. Sự góp mặt của Chen sẽ khiến giải VLAO 2018 kịch tính hơn rất nhiều. 

5, Đoàn Xuân Khuê Minh:

Khuê Minh đi vào lịch sử làng golf Việt Nam khi trở thành tay golf trẻ tuổi nhât vô địch giải quốc gia. Golfer 14 tuổi này xuất sắc vượt qua golfer tài năng đồng trang lứa Joung Sun Mi để lần đầu lên ngôi giải VLAO 2017. Khuê Minh được cho là có lợi thế khi giải đấu thiếu vắng sự góp mặt của hai đàn chị là Thảo My và Hanako Kawasaki. Nhưng điều này không thể phủ nhận tiềm năng cực lớn của Khuê Minh. Có lợi thế là những cú Swing mạnh mẽ, nhưng điều Khuê Minh cần lúc này là cải thiện nhiều hơn kỹ năng shortgame và giữ vững tâm lý thi đấu. Tuổi trẻ là một lợi thế về sức mạnh những cũng chính là lúc bất ổn nhất về mặt kiểm soát tinh thần. VLAO 2018 là màn thử lửa tôi luyện ý chí của Khuê Minh, giúp cô chứng tỏ chiến thắng ở năm 2017 không phải là ngẫu nhiên và sẵn sàng thử thách với các tay golf đàn chị đẳng cấp khác. 

KhueMinhvdqg201703

 6, Nguyễn Thị Lạng

Thành tích đánh evenpar vòng 1 ở giải Trung Cao Niên Quốc Gia đầu năm nay của golfer Nguyễn Thị Lạng cho thấy chị cũng không kém cạnh các golfer trẻ. Thành tích nổi bật ở vòng 1 giải đấu này sau đó giúp tay golf Nguyễn Thị Lạng đăng quang giải đấu với điểm số +5. Tham dự bảng VĐQG 2018 với handicap index là 8,8 - nhà vô địch Trung Cao Niên Quốc Gia sẽ quyết tâm thể hiện mình và cho thấy một điều "gừng càng già càng cay".

VSC2018R1Lang

7, Tứ hùng ở bảng đồng đội:

VĐQG Nữ 2018 có 4 đội tuyển tham gia bảng đồng đội gồm: CLB Hà Nội, CLB TP Hồ Chí Minh, CLB Bình Dương và CLB Ngôi Sao Vân Trì. Trong đó đội Hà Nội gồm các golfer trẻ gồm Nguyễn Thảo My, Đoàn Xuân Khuê Minh, Phạm Yến Vy và Nguyễn Thị Khuyên. Tuyển Hồ Chí Minh gồm Hanako Kawasaki, Nguyễn Vân Anh, Luyện Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Tố Uyên. Đội tuyển Bình Dương gồm những tên tuổi quen thuộc như Ngô Thị An Trinh, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Hồng Lan, Nguyễn Thị Hà. CLB Ngôi sao Vân Trì với các đại diện là Trịnh Thị Mai Hồng, Nguyễn Tuyết Trang, Đỗ Mai Lan, Nguyễn Thị Vân Anh. Lực lượng của tuyển Hà Nội và Hồ Chí Minh rất mạnh và cơ hội cạnh tranh chức vô địch là rất lớn.

Giải VĐQG 2018 thiếu vắng một số các golfer nữ nổi bật khác như Nguyễn Thị Vân Anh, Ngô Lê Hoàng Nam Phương hay Á quân VLAO 2017 Joung Sun Mi. Golfer Vân Anh đạt nhiều giải Best Gross nhưng duy nhất chưa một lần được lên ngôi vị cao nhất quốc gia. Năm 2017 chị tham dự giải khi bị chấn thương ở lưng, điều này khiến chị sau đó không thể nổ lực lọt vào top 3 giải đấu. Năm 2018, giải đấu sẽ lần đầu tiên thực hiện livestream 3 vòng đấu. Các khán giả mến mộ golf Nữ sẽ có thể theo dõi qua kênh của hiệp hội Golf Việt Nam cũng nhưng cập nhập điểm Livescore qua hệ thống BOAR18.COM. Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo sẽ tăng thêm phần sinh động cho giải đấu vô địch quốc gia năm nay.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump và hàng loạt người nổi tiếng chúc mừng chiến thắng của Tiger Woods

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Tràn ngập các phương tiện thể thao truyền thông thế giới sẽ là hình ảnh Tiger Woods đăng quang ở TOUR Championship 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods có danh hiệu PGA TOUR thứ 80 trong sự nghiệp khi lên ngôi TOUR Championship 2018

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Huyền thoại 14 lần vô địch Major người Mỹ Tiger Woods đã xuất sắc đăng quang giải golf cuối cùng trong năm TOUR Championship.  ...
Tin tức

Vòng 3 TOUR Championship: Tiger Woods thi đấu bứt phá, dẫn đầu cách biệt 3 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau hai vòng 1,2 lần lượt chia sẻ vị trí dẫn đầu với Rickie Fowler và Justin Rose thì Tiger Woods đã có ngày Moving Day đúng nghĩa khi...
Tin tức

Rory McIlroy nói về phong độ hiện tại: Được ngày nào hay ngày đấy

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tour Championship và Ryder Cup sẽ không thay đổi cục diện mùa giải 2018 của Rory Mcllroy ...
Tin tức

Oliver Fisher trở thành golfer đầu tiên trong lịch sử European Tour đánh 59 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau cú gạt bóng nhẹ nhàng để hoàn thành điểm PAR hố 18 tại sân Dom Pedro Victoria Golf Course, golfer 30 tuổi người Anh phải mất đến vài...
Tin tức

Tiger duy trì vị trí dẫn đầu, Koepka và DeChambeau đội sổ ở vòng 2 TOUR Championship

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Đánh 68 gậy vòng 2, Tiger Woods duy trì vị trí ngôi đầu giải TOUR Championship cũng với golfer số 1 thế giới Justin Rose ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi