<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2711-justin-thomas-len-ngoi-so-1-the-gioi.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Justin Thomas lên ngôi số 1 thế giới</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Justin Thomas lên ngôi số 1 thế giới</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/JustinThomasWorldN1-630x360.jpg"> <figcaption>Justin Thomas lên ngôi số 1 thế giới</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Sau lần bỏ lỡ ở&nbsp;Wells Fargo Championship, Justin Thomas đ&atilde; ch&iacute;nh thức&nbsp;l&ecirc;n ng&ocirc;i số 1 thế giới sau The Players Championship 2018</p></h3> </header> <p>Dustin Johnson cho thấy quyết t&acirc;m kh&ocirc;ng dễ d&agrave;ng lấy vị tr&iacute; số 1 thế giới của anh sau m&agrave;n tr&igrave;nh diễn ch&oacute;i s&aacute;ng ở v&ograve;ng 1 khi đồng dẫn đầu giải The Players Championship. Tất cả c&aacute;c chuy&ecirc;n gia đều đ&aacute;nh gi&aacute; rằng, kết quả tốt ở v&ograve;ng 1 c&oacute; được nhờ Johnson thay đổi chiến thuật thi đấu. Nh&agrave; v&ocirc; địch US Open 2016 sử dụng kỹ thuật đọc green aimpoint v&agrave; đổi gậy putter mới v&agrave; đ&ecirc;m lại th&agrave;nh t&iacute;ch tốt ở TPC Sawgrass.</p> <p>Johnson đ&atilde; giữ vị tr&iacute; số 1 thế giới kể từ ng&agrave;y 19/2/2017 đến nay nhưng bị lung lay ở trước tuần The Players bởi bốn tay golf đứng sau anh l&agrave; Justin Thomas, Jon Rahm, Jordan Spieth v&agrave; Justin Rose each đều c&oacute; cơ hội so&aacute;n ng&ocirc;i vương của DJ.&nbsp;</p> <p>Chia sẻ về việc n&agrave;y, Dustin n&oacute;i: <em>"T&ocirc;i kh&ocirc;ng quan t&acirc;m vị tr&iacute; số 1. T&ocirc;i chỉ cần đ&aacute;nh thật tốt l&agrave; điều t&ocirc;i cần nhất l&uacute;c n&agrave;y".</em></p> <p>Johsnon đ&aacute;nh 69 gậy, ghi -3 ở v&ograve;ng 3 để đứng một m&igrave;nh ở vị tr&iacute; thứ 3 trước ng&agrave;y chung kết. Anh c&oacute; cơ hội giữ vị tr&iacute; số 1 thế giới rất lớn bởi nếu duy tr&igrave; thứ hạng 3 v&agrave; Justin Thomas đứng sau th&igrave; Dustin vẫn ở vị tr&iacute; đỉnh của OWGR.&nbsp;</p> <p>Nhưng sau v&ograve;ng đấu đ&aacute;nh 72 gậy ng&agrave;y chung kết, Dustin Johson kết th&uacute;c giải ở vị tr&iacute; T17(-10). Anh ch&iacute;nh thức mất ng&ocirc;i số 1&nbsp;về tay&nbsp;Justin Thomas khi tay golf sinh năm 1993 về T11(-11). Thomas đ&aacute;nh 66 gậy, ghi &acirc;m 6 điểm ở v&ograve;ng 4.&nbsp;</p> <p>Tuần trước, nếu Justin Thomas về vị tr&iacute; trong top 12 giải Wells Fargo Championship th&igrave; anh đ&atilde; sớm l&ecirc;n ng&ocirc;i số 1 thế giới khi Dustin kh&ocirc;ng tham dự giải đấu n&agrave;y. Nhưng đ&aacute;ng tiếc l&agrave; Thomas đứng T21 chung cuộc.&nbsp;</p> <p>Dustin Johnson n&oacute;i về kỳ t&iacute;ch n&agrave;y:<em> "Điều n&agrave;y thật &yacute; nghĩa với t&ocirc;i. T&ocirc;i sẽ quyết t&acirc;m giữ vị tr&iacute; n&agrave;y l&acirc;u nhất c&oacute; thể như c&aacute;i c&aacute;ch DJ hay Tiger Woods đ&atilde; l&agrave;m".</em></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/JustinThomasWorldN101.jpg?1526259735715" alt="JustinThomasWorldN101" /></p> <p>Tuần tới bảng xếp hạng OWGR sẽ sắp xếp lại v&agrave; Justin Thomas lần đầu l&ecirc;n đỉnh thế giới.&nbsp;</p> <p><strong><em>Dưới đ&acirc;y l&agrave; những điều kiện để Dustin Johnson giữ ng&ocirc;i số 1 thế giới nhưng đ&atilde; bị bỏ lỡ:&nbsp;</em></strong></p> <p><em>Johnson&nbsp;thắng</em><br /><em>Johnson về thứ 2 v&agrave; Thomas kh&ocirc;ng v&ocirc; địch The Players</em><br /><em>Johnson&nbsp;về thứ 3 v&agrave; đứng trước Thomas</em><br /><em>Johnson&nbsp;về thứ 4 v&agrave; Thomas về ngo&agrave;i top 6</em><br /><em>Johnson&nbsp;về thứ 5 v&agrave; Thomas về ngo&agrave;i top 10</em><br /><em>Johnson về thứ&nbsp;6 v&agrave; Thomas về ngo&agrave;i top 16</em><br /><em>Johnson về thứ&nbsp;7 v&agrave; Thomas về ngo&agrave;i top 20</em><br /><em>Johnson về thứ&nbsp;8 v&agrave; Thomas về ngo&agrave;i top 31</em><br /><em>Johnson về thứ&nbsp;9 v&agrave; Thomas về ngo&agrave;i top 42</em><br /><em>Johnson về thứ&nbsp;10 v&agrave; Thomas về ngo&agrave;i top 53</em><br /><em>Johnson về thứ&nbsp;11 v&agrave; Thomas về ngo&agrave;i top 60.</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Justin Thomas lên ngôi số 1 thế giới

By GolfEdit.com - 14/05/2018

Golfedit.com - Sau lần bỏ lỡ ở Wells Fargo Championship, Justin Thomas đã chính thức lên ngôi số 1 thế giới sau The Players Championship 2018

Dustin Johnson cho thấy quyết tâm không dễ dàng lấy vị trí số 1 thế giới của anh sau màn trình diễn chói sáng ở vòng 1 khi đồng dẫn đầu giải The Players Championship. Tất cả các chuyên gia đều đánh giá rằng, kết quả tốt ở vòng 1 có được nhờ Johnson thay đổi chiến thuật thi đấu. Nhà vô địch US Open 2016 sử dụng kỹ thuật đọc green aimpoint và đổi gậy putter mới và đêm lại thành tích tốt ở TPC Sawgrass.

Johnson đã giữ vị trí số 1 thế giới kể từ ngày 19/2/2017 đến nay nhưng bị lung lay ở trước tuần The Players bởi bốn tay golf đứng sau anh là Justin Thomas, Jon Rahm, Jordan Spieth và Justin Rose each đều có cơ hội soán ngôi vương của DJ. 

Chia sẻ về việc này, Dustin nói: "Tôi không quan tâm vị trí số 1. Tôi chỉ cần đánh thật tốt là điều tôi cần nhất lúc này".

Johsnon đánh 69 gậy, ghi -3 ở vòng 3 để đứng một mình ở vị trí thứ 3 trước ngày chung kết. Anh có cơ hội giữ vị trí số 1 thế giới rất lớn bởi nếu duy trì thứ hạng 3 và Justin Thomas đứng sau thì Dustin vẫn ở vị trí đỉnh của OWGR. 

Nhưng sau vòng đấu đánh 72 gậy ngày chung kết, Dustin Johson kết thúc giải ở vị trí T17(-10). Anh chính thức mất ngôi số 1 về tay Justin Thomas khi tay golf sinh năm 1993 về T11(-11). Thomas đánh 66 gậy, ghi âm 6 điểm ở vòng 4. 

Tuần trước, nếu Justin Thomas về vị trí trong top 12 giải Wells Fargo Championship thì anh đã sớm lên ngôi số 1 thế giới khi Dustin không tham dự giải đấu này. Nhưng đáng tiếc là Thomas đứng T21 chung cuộc. 

Dustin Johnson nói về kỳ tích này: "Điều này thật ý nghĩa với tôi. Tôi sẽ quyết tâm giữ vị trí này lâu nhất có thể như cái cách DJ hay Tiger Woods đã làm".

JustinThomasWorldN101

Tuần tới bảng xếp hạng OWGR sẽ sắp xếp lại và Justin Thomas lần đầu lên đỉnh thế giới. 

Dưới đây là những điều kiện để Dustin Johnson giữ ngôi số 1 thế giới nhưng đã bị bỏ lỡ: 

Johnson thắng
Johnson về thứ 2 và Thomas không vô địch The Players
Johnson về thứ 3 và đứng trước Thomas
Johnson về thứ 4 và Thomas về ngoài top 6
Johnson về thứ 5 và Thomas về ngoài top 10
Johnson về thứ 6 và Thomas về ngoài top 16
Johnson về thứ 7 và Thomas về ngoài top 20
Johnson về thứ 8 và Thomas về ngoài top 31
Johnson về thứ 9 và Thomas về ngoài top 42
Johnson về thứ 10 và Thomas về ngoài top 53
Johnson về thứ 11 và Thomas về ngoài top 60.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Justin Rose dẫn cách biệt 4 gậy trước chung kết Fort Worth Invitational

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Golfer người Anh là Justin Rose đang tràn đầy cơ hội vô địch giải Fort Worth Invitational khi tiếp tục dẫn đầu sau vòng 3. ...
Tin tức

Rory McIlroy để Molinari độc chiếm ngôi đầu sau vòng 3 giải BMW PGA Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Rory McIlroy đánh mất lợi thế nới rộng khoảng cách dẫn đầu do mắc lội ở 6 đường đầu ...
Tin tức

Justin Rose vươn lên dẫn đầu trước vòng 3 giải Fort Worth Invitational

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Đánh 64 gậy ghi -6 điểm ở vòng 2, Justin Rose vươn lên dẫn đầu giải Fort Worth Invitational với cách biệt tối thiểu.  ...
Tin tức

Alex Noren: thi đấu cùng Rory xong tôi nghĩ mình nên từ bỏ golf

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Golfer người Bắc Ai Len là Rory McIlroy đã có vòng đấu xuất sắc để vươn lên dẫn đầu giải golf BMW PGA Championship đang diễn ra ở...
Tin tức

Rory McIlroy mở màn ấn tượng ở giải đấu có tổng thưởng 7 triệu đô la

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Giải BMW PGA Champions thuộc hệ thống thi đấu của European Tour đã chính thức khởi tranh trên sân Wentworth Club, vương quốc Anh ...
Tin tức

Kevin Na có vòng đấu bogey-free 62 gậy giải Fort Worth Invitational

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Golfer người Mỹ Kevin Na có vòng đấu không mắc lỗi để vươn lên dẫn đầu giải Fort Worth Invitational ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi