<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2709-danh-73-gay-webb-simpson-van-len-ngoi-players-championship-voi-cach-biet-4-gay.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Đánh 73 gậy, Webb Simpson vẫn lên ngôi Players Championship với cách biệt 4 gậy</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Đánh 73 gậy, Webb Simpson vẫn lên ngôi Players Championship với cách biệt 4 gậy</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2015/Players2018WinnerWebb02-825x478.jpg"> <figcaption>Đánh 73 gậy, Webb Simpson vẫn lên ngôi Players Championship với cách biệt 4 gậy</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Nh&agrave; v&ocirc; địch US Open 2013 Webb Simpson đ&atilde; giải cơn kh&aacute;t danh hiệu sau&nbsp;5 năm bằng chiến thắng ở The Players Championship 2018</p></h3> </header> <p>Tay golf sinh năm 1985 người Mỹ bước v&agrave;o v&ograve;ng chung kết với số điểm kỷ lục -19, dẫn&nbsp;c&aacute;ch biệt tới 7 gậy so với người đứng sau l&agrave; Danny Lee của&nbsp;New Zealand (-12). Mặc d&ugrave; đ&aacute;nh vượt chuẩn 1 gậy, 73 ở v&ograve;ng 4 nhưng số điểm n&agrave;y cũng gi&uacute;p Simpson đăng quang Players Championship với tổng -18. Ở vị tr&iacute; đồng hạng 2(-14) gồm 3 golfer l&agrave; Charl Schwartzel (Nam Phi), Jimmy Walker v&agrave; Xander Schauffele.<a class="name expansion"><span class="hidden-small">&nbsp;</span></a></p> <p style="text-align: center;"><span class="hidden-small"><img src="/images/A_Photos/2015/Players2018WinnerWebb03.jpg?1526255757037" alt="Players2018WinnerWebb03" /></span></p> <p><span class="hidden-small">Webb Simpson lẽ ra c&oacute; v&ograve;ng chung kết tốt hơn nếu kh&ocirc;ng mắc điểm double bogey đ&aacute;ng tiếc ở hố 18 sau c&uacute; đ&aacute;nh thứ 2 xuống nước. Trước đ&oacute; Simpson ghi được 3 birdie, 13 par v&agrave;&nbsp;2 bogey.&nbsp;</span></p> <p>Chia sẻ sau chiến thắng, Simpson:<em> "Mọi thứ kh&ocirc;ng hề dễ như bạn nghĩ khi &aacute;p lực của một người dẫn đầu. C&aacute;ch biệt tới 7 gậy nhưng bất cứ sai lầm n&agrave;o cũng đều phải trả gi&aacute;. Chức v&ocirc; địch n&agrave;y rất &yacute; nghĩa với t&ocirc;i. Cảm gi&aacute;c thật hạnh ph&uacute;c khi lần đầu đăng quang The Players Championship".</em></p> <p>Tay golf đ&aacute;nh c&ugrave;ng Simpson ở v&ograve;ng chung kết l&agrave; Danny Lee về 72 gậy xếp đồng hạng 7 tr&ecirc;n bảng xếp hạng.</p> <p>V&ograve;ng 4 n&agrave;y tiếp tục chứng kiến m&agrave;n thi đấu tuyệt vời của si&ecirc;u hổ khi anh c&oacute; thời điểm về vị tr&iacute; T4 tr&ecirc;n bảng tổng sắp. Đ&aacute;ng tiếc l&agrave; pha đ&aacute;nh xuống nước ở hố 17 kh&iacute; Woods mắc điểm double bogey để kết th&uacute;c ng&agrave;y chung kết với 69 gậy, &acirc;m 3 điểm. Anh xếp vị tr&iacute; đồng hạng 11(-11) với 5 tay golf kh&aacute;c trong đ&oacute; c&oacute; Justin Thomas, Brooke Koepka, Adam Scott, Ian Poulter v&agrave; Chesson Hadley.</p> <p>Dustin Johnson đ&aacute;nh 72 gậy, ghi even par về vị tr&iacute; T17 ở Players Championship. Như vậy ng&ocirc;i số 1 thế giới ch&iacute;nh thức về tay Justin Thomas khi Johnson kh&ocirc;ng thể về trong top 5 để duy tr&igrave; vị tr&iacute; số 1 của m&igrave;nh.&nbsp;</p> <p>Chiến thắng n&agrave;y mang về cho Webb Simpson khoản tiền thưởng l&ecirc;n tới 1,9 triệu đ&ocirc; la Mỹ v&agrave; 600 điểm FedExCup. Đ&acirc;y l&agrave; danh hiệu PGA TOUR thứ 5 trong sự nghiệp của Webb Simpson bao gồm 1 major (US Open 2012)</p> <p><em>Chỉ số thi đấu tại giải của Webb Simpson:&nbsp;</em></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; height: 325px; width: 243px;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 113px; height: 13px; text-align: center;"><em><strong>Chỉ số</strong></em></td> <td style="width: 55px; height: 13px; text-align: center;"><em><strong>Tổng</strong></em></td> <td style="width: 53px; height: 13px; text-align: center;"><em><strong>XH</strong></em></td> </tr> <tr style="height: 35px;"> <td style="width: 113px; height: 35px;"> <p><em>EAGLES</em></p> </td> <td style="width: 55px; height: 35px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 53px; height: 35px; text-align: center;">T3</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 113px; height: 13px;"><em>BIRDIES</em></td> <td style="width: 55px; height: 13px; text-align: center;">23</td> <td style="width: 53px; height: 13px; text-align: center;">T2</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 113px; height: 13px;"><em>PARS</em></td> <td style="width: 55px; height: 13px; text-align: center;">40</td> <td style="width: 53px; height: 13px; text-align: center;">T47</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 113px; height: 13px;"><em>BOGEYS</em></td> <td style="width: 55px; height: 13px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 53px; height: 13px; text-align: center;">T2</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 113px; height: 13px;"><em>DOUBLE BOGEYS</em></td> <td style="width: 55px; height: 13px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 53px; height: 13px; text-align: center;">T56</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 113px; height: 13px;"><em>3+ BOGEYS</em></td> <td style="width: 55px; height: 13px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 53px; height: 13px; text-align: center;">T1</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 113px; height: 26px;"><em>DRIVING ACCURACY</em></td> <td style="width: 55px; height: 26px; text-align: center;">82.14% (46/56)</td> <td style="width: 53px; height: 26px; text-align: center;">1</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 113px; height: 13px;"><em>DRIVING DISTANCE</em></td> <td style="width: 55px; height: 13px; text-align: center;">280.6</td> <td style="width: 53px; height: 13px; text-align: center;">71</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 113px; height: 13px;"><em>LONGEST DRIVE</em></td> <td style="width: 55px; height: 13px; text-align: center;">323</td> <td style="width: 53px; height: 13px; text-align: center;">T208</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 113px; height: 26px;"><em>SAND SAVES</em></td> <td style="width: 55px; height: 26px; text-align: center;">57.14% (4/7)</td> <td style="width: 53px; height: 26px; text-align: center;">T20</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 113px; height: 13px;"><em>SCRAMBLING</em></td> <td style="width: 55px; height: 13px; text-align: center;">64.71%</td> <td style="width: 53px; height: 13px; text-align: center;">24</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 113px; height: 26px;"><em>GREENS IN REGULATION</em></td> <td style="width: 55px; height: 26px; text-align: center;">76.39% (55/72)</td> <td style="width: 53px; height: 26px; text-align: center;">T5</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 113px; height: 13px;"><em>PUTTS PER GIR</em></td> <td style="width: 55px; height: 13px; text-align: center;">1600</td> <td style="width: 53px; height: 13px; text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table> <p><em>T&uacute;i gậy của Webb Simpson:&nbsp;</em></p> <p>DRIVER: Titleist 917D2 (9.5 độ),Graphite Design Tour AD IZ-5X shaft<br />FAIRWAY WOOD: TaylorMade M2 (15 độ), Mitsubishi Tensei Blue CK Pro 70TX shaft; Titleist 913Fd (18 độ), UST Mamiya Proforce VTS 8TX shaft<br />HYBRIDS: Titleist 913Hd (20 độ), Graphite Design Tour AD DI 105X Hybrid shaft; Titleist 915Hd (23.5 độ), True Temper Dynamic Gold Tour Issue X100 shaft<br />IRONS: Titleist 718 MB (5-PW), with True Temper Dynamic Gold Tour Issue X100 shafts<br />WEDGES: Titleist Vokey SM7 (54, 60 độ), True Temper Dynamic Gold Tour Issue S400 shafts<br />PUTTER: Odyssey Tank Cruiser V-Line<br />B&oacute;ng: Titleist Pro V1<br />C&aacute;n gậy: Golf Pride Tour Velvet</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Đánh 73 gậy, Webb Simpson vẫn lên ngôi Players Championship với cách biệt 4 gậy

By GolfEdit.com - 14/05/2018

Golfedit.com - Nhà vô địch US Open 2013 Webb Simpson đã giải cơn khát danh hiệu sau 5 năm bằng chiến thắng ở The Players Championship 2018

Tay golf sinh năm 1985 người Mỹ bước vào vòng chung kết với số điểm kỷ lục -19, dẫn cách biệt tới 7 gậy so với người đứng sau là Danny Lee của New Zealand (-12). Mặc dù đánh vượt chuẩn 1 gậy, 73 ở vòng 4 nhưng số điểm này cũng giúp Simpson đăng quang Players Championship với tổng -18. Ở vị trí đồng hạng 2(-14) gồm 3 golfer là Charl Schwartzel (Nam Phi), Jimmy Walker và Xander Schauffele. 

Players2018WinnerWebb03

Webb Simpson lẽ ra có vòng chung kết tốt hơn nếu không mắc điểm double bogey đáng tiếc ở hố 18 sau cú đánh thứ 2 xuống nước. Trước đó Simpson ghi được 3 birdie, 13 par và 2 bogey. 

Chia sẻ sau chiến thắng, Simpson: "Mọi thứ không hề dễ như bạn nghĩ khi áp lực của một người dẫn đầu. Cách biệt tới 7 gậy nhưng bất cứ sai lầm nào cũng đều phải trả giá. Chức vô địch này rất ý nghĩa với tôi. Cảm giác thật hạnh phúc khi lần đầu đăng quang The Players Championship".

Tay golf đánh cùng Simpson ở vòng chung kết là Danny Lee về 72 gậy xếp đồng hạng 7 trên bảng xếp hạng.

Vòng 4 này tiếp tục chứng kiến màn thi đấu tuyệt vời của siêu hổ khi anh có thời điểm về vị trí T4 trên bảng tổng sắp. Đáng tiếc là pha đánh xuống nước ở hố 17 khí Woods mắc điểm double bogey để kết thúc ngày chung kết với 69 gậy, âm 3 điểm. Anh xếp vị trí đồng hạng 11(-11) với 5 tay golf khác trong đó có Justin Thomas, Brooke Koepka, Adam Scott, Ian Poulter và Chesson Hadley.

Dustin Johnson đánh 72 gậy, ghi even par về vị trí T17 ở Players Championship. Như vậy ngôi số 1 thế giới chính thức về tay Justin Thomas khi Johnson không thể về trong top 5 để duy trì vị trí số 1 của mình. 

Chiến thắng này mang về cho Webb Simpson khoản tiền thưởng lên tới 1,9 triệu đô la Mỹ và 600 điểm FedExCup. Đây là danh hiệu PGA TOUR thứ 5 trong sự nghiệp của Webb Simpson bao gồm 1 major (US Open 2012)

Chỉ số thi đấu tại giải của Webb Simpson: 

Chỉ số Tổng XH

EAGLES

2 T3
BIRDIES 23 T2
PARS 40 T47
BOGEYS 5 T2
DOUBLE BOGEYS 2 T56
3+ BOGEYS 0 T1
DRIVING ACCURACY 82.14% (46/56) 1
DRIVING DISTANCE 280.6 71
LONGEST DRIVE 323 T208
SAND SAVES 57.14% (4/7) T20
SCRAMBLING 64.71% 24
GREENS IN REGULATION 76.39% (55/72) T5
PUTTS PER GIR 1600 3

Túi gậy của Webb Simpson: 

DRIVER: Titleist 917D2 (9.5 độ),Graphite Design Tour AD IZ-5X shaft
FAIRWAY WOOD: TaylorMade M2 (15 độ), Mitsubishi Tensei Blue CK Pro 70TX shaft; Titleist 913Fd (18 độ), UST Mamiya Proforce VTS 8TX shaft
HYBRIDS: Titleist 913Hd (20 độ), Graphite Design Tour AD DI 105X Hybrid shaft; Titleist 915Hd (23.5 độ), True Temper Dynamic Gold Tour Issue X100 shaft
IRONS: Titleist 718 MB (5-PW), with True Temper Dynamic Gold Tour Issue X100 shafts
WEDGES: Titleist Vokey SM7 (54, 60 độ), True Temper Dynamic Gold Tour Issue S400 shafts
PUTTER: Odyssey Tank Cruiser V-Line
Bóng: Titleist Pro V1
Cán gậy: Golf Pride Tour Velvet

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tiger Woods xác nhận thi đấu tại giải Playoff thứ 3 trong năm - BMW Championship

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Tiger đã thêm một chuyến đi đến Philadelphia nữa vào lịch thi đấu playoff cuối mùa của PGA TOUR ...
Tin tức

Tay golf nghiệp dư ghi 3 điểm Hole In One trong ngày để vô địch giải đấu

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Để ghi được điểm Hole in one, có nhiều người cả đời không được cái nào hay cùng lắm được 1 lần ghi điểm số may mắn này....
Tin tức

PGA Championship 2018: Tiger Woods khiến lượng người xem giải tăng khủng khiếp

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Phá vỡ kỷ lục người xem ở The Open năm nay so với năm 2000, Tiger Woods luôn tạo sức hút quá lớn của người hâm mộ. Tại...
Tin tức

Tiger Woods ôm chúc mừng chiến thắng của Brooks Koepka trước phòng nộp điểm

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Niềm tự hào Mỹ, đó là những gì chúng ta thấy về golf của quốc gia này. Người Mỹ tiếp tục mang về Major. ...
Tin tức

Bóng không vào fairway vẫn ghi âm 3 điểm, Nick Faldo gọi Woods là Seve Ballesteros thứ hai

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Nick Faldo gọi Woods là Seve Ballesteros thứ hai. Gary McCord miêu tả Woods là Houdini của làng golf. Dù bạn gọi Tiger Woods bằng cách nào thì...
Tin tức

Brooks Koepka xếp thứ 2 thế giới, Tiger Woods leo từ vị trí 51 lên 26 sau PGA Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brooks Koepka đang phả hơi nóng lên vị trí số 1 thế giới của Dustin Johnson khi anh leo lên vị trí thứ 2 thế giới sau chức...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi