<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2611-danh-even-par-golfer-nguyen-thi-lang-thi-dau-hay-nhat-vong-1-giai-vsc-2018.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Đánh Even Par, golfer Nguyễn Thị Lạng thi đấu hay nhất vòng 1 giải VSC 2018</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Đánh Even Par, golfer Nguyễn Thị Lạng thi đấu hay nhất vòng 1 giải VSC 2018</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/VSC2018R1Lang-630x360.jpg"> <figcaption>Đánh Even Par, golfer Nguyễn Thị Lạng thi đấu hay nhất vòng 1 giải VSC 2018</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>V&ograve;ng 1 giải Trung Cao Ni&ecirc;n Quốc Gia 2018 (VSC) đ&atilde; kết th&uacute;c. Ở bảng Nam, dẫn đầu l&agrave; golfer Lương Văn Cung với điểm tổng 76. Chiếm đỉnh bảng Nữ l&agrave; Nguyễn Thị Lạng khi xuất sắc đ&aacute;nh&nbsp;số gậy đạt chuẩn của s&acirc;n 71.</p></h3> </header> <p>Giải golf Trung Cao Ni&ecirc;n Quốc Gia 2018 ch&iacute;nh thức khởi tranh tr&ecirc;n s&acirc;n FLC Ha Long Golf Club từ ng&agrave;y 14/4 với gần 150 vận động vi&ecirc;n tham dự. C&oacute; 4 bảng đấu ch&iacute;nh gồm Bảng trung ni&ecirc;n Nam (tuỏi từ 50-60 tuổi) - Bảng cao ni&ecirc;n Nam (tr&ecirc;n 60 tuổi) - Bảng trung ni&ecirc;n Nữ (từ 45--55 tuổi) - Bảng cao ni&ecirc;n Nữ (tr&ecirc;n 55 tuổi).&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/VSC2018R1Lang.jpg?1523758562006" alt="VSC2018R1Lang" /></p> <p>Với một điểm Eagle c&oacute; được trong ng&agrave;y, golfer ngữ Nguyễn Thị Lạng c&oacute; v&ograve;ng đấu đ&aacute;nh 71 để dẫn đầu bảng nữ Trung Ni&ecirc;n, to&agrave;n bảng Nữ giải v&agrave; đ&acirc;y l&agrave; số gậy tốt nhất to&agrave;n giải ở v&ograve;ng 1 n&agrave;y. Người chơi hay nhất ở bảng Nam tổng thuộc về golfer ở b&agrave;ng Trung Ni&ecirc;n Lương Văn Cung với +5 điểm, 76 gậy. Nhất bảng Cao Ni&ecirc;n Nam - Nữ lần lượt thuộc&nbsp;thuộc về hai vận động vi&ecirc;n Nguyễn Tiến Long (+7, đ&aacute;nh 78 gậy), Trần Thị Lan (+6, đ&aacute;nh 77 gậy).</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n Nữ Trung Cao Ni&ecirc;n được tổ chức gộp c&ugrave;ng Nam. Kết quả tổng ở v&ograve;ng 1 cho thấy c&aacute;c vận động vi&ecirc;n Nữ đang c&oacute; cơ hội lớn để l&ecirc;n ng&ocirc;i ở giải V&ocirc; địch Trung Cao Ni&ecirc;n Quốc Gia. Nếu tiếp tục thi đấu thăng hoa như v&ograve;ng 1, golfer Nữ Trung Ni&ecirc;n Nguyễn Thị Lạng rất c&oacute; thể tạo n&ecirc;n kỳ t&iacute;ch lớn cho l&agrave;ng golf nữ Trung Cao Ni&ecirc;n Việt Nam.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/vsc2018Cup.jpg?1523758603467" alt="vsc2018Cup" /></p> <p>Thời tiết tương đối thuận lợi ở v&ograve;ng 1 cho c&aacute;c tay golf tham dự giải&nbsp;VSC. Trời đ&atilde; c&oacute; mưa gi&ocirc;ng lớn&nbsp;ở Vịnh Hạ Long do ảnh hưởng của kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh v&agrave;o tối thứ Bảy. Hi vọng điều n&agrave;y kh&ocirc;ng ảnh hưởng qu&aacute; lớn đến ngay thi đấu chung kết sẽ diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y Chủ Nhật để t&igrave;m ra nh&agrave; v&ocirc; địch.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Đánh Even Par, golfer Nguyễn Thị Lạng thi đấu hay nhất vòng 1 giải VSC 2018

By GolfEdit.com - 15/04/2018

Vòng 1 giải Trung Cao Niên Quốc Gia 2018 (VSC) đã kết thúc. Ở bảng Nam, dẫn đầu là golfer Lương Văn Cung với điểm tổng 76. Chiếm đỉnh bảng Nữ là Nguyễn Thị Lạng khi xuất sắc đánh số gậy đạt chuẩn của sân 71.

Giải golf Trung Cao Niên Quốc Gia 2018 chính thức khởi tranh trên sân FLC Ha Long Golf Club từ ngày 14/4 với gần 150 vận động viên tham dự. Có 4 bảng đấu chính gồm Bảng trung niên Nam (tuỏi từ 50-60 tuổi) - Bảng cao niên Nam (trên 60 tuổi) - Bảng trung niên Nữ (từ 45--55 tuổi) - Bảng cao niên Nữ (trên 55 tuổi). 

VSC2018R1Lang

Với một điểm Eagle có được trong ngày, golfer ngữ Nguyễn Thị Lạng có vòng đấu đánh 71 để dẫn đầu bảng nữ Trung Niên, toàn bảng Nữ giải và đây là số gậy tốt nhất toàn giải ở vòng 1 này. Người chơi hay nhất ở bảng Nam tổng thuộc về golfer ở bàng Trung Niên Lương Văn Cung với +5 điểm, 76 gậy. Nhất bảng Cao Niên Nam - Nữ lần lượt thuộc thuộc về hai vận động viên Nguyễn Tiến Long (+7, đánh 78 gậy), Trần Thị Lan (+6, đánh 77 gậy).

Đây là lần đầu tiên Nữ Trung Cao Niên được tổ chức gộp cùng Nam. Kết quả tổng ở vòng 1 cho thấy các vận động viên Nữ đang có cơ hội lớn để lên ngôi ở giải Vô địch Trung Cao Niên Quốc Gia. Nếu tiếp tục thi đấu thăng hoa như vòng 1, golfer Nữ Trung Niên Nguyễn Thị Lạng rất có thể tạo nên kỳ tích lớn cho làng golf nữ Trung Cao Niên Việt Nam. 

vsc2018Cup

Thời tiết tương đối thuận lợi ở vòng 1 cho các tay golf tham dự giải VSC. Trời đã có mưa giông lớn ở Vịnh Hạ Long do ảnh hưởng của không khí lạnh vào tối thứ Bảy. Hi vọng điều này không ảnh hưởng quá lớn đến ngay thi đấu chung kết sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật để tìm ra nhà vô địch.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump đã chơi bao nhiêu vòng golf kể từ ngày nhậm chức?

By GolfEdit.com
Khác biệt với các đời tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sở hữu tới 17 sân golf trước khi đứng đầu nhà Trắng. Điều đó cho thấy ông Trump là...
Tin tức

Mặc tình hình chiến sự, Donald Trump vẫn mời thủ tướng Nhật chơi golf

By GolfEdit.com
Tổng thổng Mỹ Donald Trump có buổi tiếp đón ngài thủ tưởng Nhật Shinzo abe ở Palm Beach, bang Florida vào hai ngày 17-18/4. ...
Tin tức

Golfer số 1 nghiệp dư thế giới chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp

By GolfEdit.com
Giải Valero Texas Open diễn ra tuần này sẽ chứng kiến màn ra mắt với tư cách chuyên nghiệp của golfer nghiệp dư số 1 thế giới người Chi Lê Joaquin...
Tin tức

Sergio Garcia hưng phấn trở lại thi đấu sau khi bị loại khỏi The Masters 2018

By GolfEdit.com
Golfer người Tây Ban Nha trở lại Tour tuần này với giải đấu Valero Texas Open.  ...
Giải trí - Khám phá

Vô địch đánh xa thế giới hóa trang thành ông già 80 tuổi đánh lừa mọi người

By GolfEdit.com
Nhà vô địch World Long Drive hóa trang thành ông già 80 tuổi xuất hiện trong quảng cáo của hãng Cleveland Golf ...
Tin tức

Golfer lỡ nhát cắt do đánh bóng trúng ...chim

By GolfEdit.com
Một chuyện hi hữu xảy ra ở giải đấu RBC Heritage tuần trước với Kelly Kraft, khi golfer này đã đánh bóng trúng chim đang bay ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi