<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2611-danh-even-par-golfer-nguyen-thi-lang-thi-dau-hay-nhat-vong-1-giai-vsc-2018.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Đánh Even Par, golfer Nguyễn Thị Lạng thi đấu hay nhất vòng 1 giải VSC 2018</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Đánh Even Par, golfer Nguyễn Thị Lạng thi đấu hay nhất vòng 1 giải VSC 2018</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/VSC2018R1Lang-630x360.jpg"> <figcaption>Đánh Even Par, golfer Nguyễn Thị Lạng thi đấu hay nhất vòng 1 giải VSC 2018</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>V&ograve;ng 1 giải Trung Cao Ni&ecirc;n Quốc Gia 2018 (VSC) đ&atilde; kết th&uacute;c. Ở bảng Nam, dẫn đầu l&agrave; golfer Lương Văn Cung với điểm tổng 76. Chiếm đỉnh bảng Nữ l&agrave; Nguyễn Thị Lạng khi xuất sắc đ&aacute;nh&nbsp;số gậy đạt chuẩn của s&acirc;n 71.</p></h3> </header> <p>Giải golf Trung Cao Ni&ecirc;n Quốc Gia 2018 ch&iacute;nh thức khởi tranh tr&ecirc;n s&acirc;n FLC Ha Long Golf Club từ ng&agrave;y 14/4 với gần 150 vận động vi&ecirc;n tham dự. C&oacute; 4 bảng đấu ch&iacute;nh gồm Bảng trung ni&ecirc;n Nam (tuỏi từ 50-60 tuổi) - Bảng cao ni&ecirc;n Nam (tr&ecirc;n 60 tuổi) - Bảng trung ni&ecirc;n Nữ (từ 45--55 tuổi) - Bảng cao ni&ecirc;n Nữ (tr&ecirc;n 55 tuổi).&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/VSC2018R1Lang.jpg?1523758562006" alt="VSC2018R1Lang" /></p> <p>Với một điểm Eagle c&oacute; được trong ng&agrave;y, golfer ngữ Nguyễn Thị Lạng c&oacute; v&ograve;ng đấu đ&aacute;nh 71 để dẫn đầu bảng nữ Trung Ni&ecirc;n, to&agrave;n bảng Nữ giải v&agrave; đ&acirc;y l&agrave; số gậy tốt nhất to&agrave;n giải ở v&ograve;ng 1 n&agrave;y. Người chơi hay nhất ở bảng Nam tổng thuộc về golfer ở b&agrave;ng Trung Ni&ecirc;n Lương Văn Cung với +5 điểm, 76 gậy. Nhất bảng Cao Ni&ecirc;n Nam - Nữ lần lượt thuộc&nbsp;thuộc về hai vận động vi&ecirc;n Nguyễn Tiến Long (+7, đ&aacute;nh 78 gậy), Trần Thị Lan (+6, đ&aacute;nh 77 gậy).</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n Nữ Trung Cao Ni&ecirc;n được tổ chức gộp c&ugrave;ng Nam. Kết quả tổng ở v&ograve;ng 1 cho thấy c&aacute;c vận động vi&ecirc;n Nữ đang c&oacute; cơ hội lớn để l&ecirc;n ng&ocirc;i ở giải V&ocirc; địch Trung Cao Ni&ecirc;n Quốc Gia. Nếu tiếp tục thi đấu thăng hoa như v&ograve;ng 1, golfer Nữ Trung Ni&ecirc;n Nguyễn Thị Lạng rất c&oacute; thể tạo n&ecirc;n kỳ t&iacute;ch lớn cho l&agrave;ng golf nữ Trung Cao Ni&ecirc;n Việt Nam.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/vsc2018Cup.jpg?1523758603467" alt="vsc2018Cup" /></p> <p>Thời tiết tương đối thuận lợi ở v&ograve;ng 1 cho c&aacute;c tay golf tham dự giải&nbsp;VSC. Trời đ&atilde; c&oacute; mưa gi&ocirc;ng lớn&nbsp;ở Vịnh Hạ Long do ảnh hưởng của kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh v&agrave;o tối thứ Bảy. Hi vọng điều n&agrave;y kh&ocirc;ng ảnh hưởng qu&aacute; lớn đến ngay thi đấu chung kết sẽ diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y Chủ Nhật để t&igrave;m ra nh&agrave; v&ocirc; địch.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Đánh Even Par, golfer Nguyễn Thị Lạng thi đấu hay nhất vòng 1 giải VSC 2018

By GolfEdit.com - 15/04/2018

Vòng 1 giải Trung Cao Niên Quốc Gia 2018 (VSC) đã kết thúc. Ở bảng Nam, dẫn đầu là golfer Lương Văn Cung với điểm tổng 76. Chiếm đỉnh bảng Nữ là Nguyễn Thị Lạng khi xuất sắc đánh số gậy đạt chuẩn của sân 71.

Giải golf Trung Cao Niên Quốc Gia 2018 chính thức khởi tranh trên sân FLC Ha Long Golf Club từ ngày 14/4 với gần 150 vận động viên tham dự. Có 4 bảng đấu chính gồm Bảng trung niên Nam (tuỏi từ 50-60 tuổi) - Bảng cao niên Nam (trên 60 tuổi) - Bảng trung niên Nữ (từ 45--55 tuổi) - Bảng cao niên Nữ (trên 55 tuổi). 

VSC2018R1Lang

Với một điểm Eagle có được trong ngày, golfer ngữ Nguyễn Thị Lạng có vòng đấu đánh 71 để dẫn đầu bảng nữ Trung Niên, toàn bảng Nữ giải và đây là số gậy tốt nhất toàn giải ở vòng 1 này. Người chơi hay nhất ở bảng Nam tổng thuộc về golfer ở bàng Trung Niên Lương Văn Cung với +5 điểm, 76 gậy. Nhất bảng Cao Niên Nam - Nữ lần lượt thuộc thuộc về hai vận động viên Nguyễn Tiến Long (+7, đánh 78 gậy), Trần Thị Lan (+6, đánh 77 gậy).

Đây là lần đầu tiên Nữ Trung Cao Niên được tổ chức gộp cùng Nam. Kết quả tổng ở vòng 1 cho thấy các vận động viên Nữ đang có cơ hội lớn để lên ngôi ở giải Vô địch Trung Cao Niên Quốc Gia. Nếu tiếp tục thi đấu thăng hoa như vòng 1, golfer Nữ Trung Niên Nguyễn Thị Lạng rất có thể tạo nên kỳ tích lớn cho làng golf nữ Trung Cao Niên Việt Nam. 

vsc2018Cup

Thời tiết tương đối thuận lợi ở vòng 1 cho các tay golf tham dự giải VSC. Trời đã có mưa giông lớn ở Vịnh Hạ Long do ảnh hưởng của không khí lạnh vào tối thứ Bảy. Hi vọng điều này không ảnh hưởng quá lớn đến ngay thi đấu chung kết sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật để tìm ra nhà vô địch.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tee time vòng 1,2 The Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - The Open lần thứ 147 lịch chuẩn bị khởi tranh trên sân golf Carnoustie Golf Links, Scotland ...
Tin tức

Brandon Stone vô địch Scottish Open trong ngày cân bằng kỷ lục của European Tour

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brandon Stone vô địch Scottish Open sau màn trình diễn đẳng cấp.  ...
Tin tức

Michael Kim vô địch giải Máy Cày John Deere Classic với điểm số kỷ lục

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Ngôi sao golf trường học một thời Michael Kim đã có danh hiệu PGA TOUR đầu tiên trong sự nghiệp ...
Tin tức

Caleb Jye Perry vô địch - Hanako Kawasaki về á quân Vietnam Junior Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vận động viên người Úc Caleb Jye Perry đã lên ngôi vô địch giải golf trẻ nghiệp dư Quốc Gia Việt Nam 2018. ...
Tin tức

Vòng 3 Vietnam Junior Open tạm hoãn vì mưa quá lớn

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vòng 3 giải golf trẻ VĐQG tạm dừng do thời tiết mưa lớn. ...
Tin tức

Michael Kim nới rộng khoảng cách dẫn điểm ở vòng 3 John Deere Classic

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Một ngày nữa giải đấu bị trì hoãn bởi thời tiết nhưng không thể cản bước được Michael Kim ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi