<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2609-dustin-johnson-lan-dau-danh-duoi-70-gay-o-rbc-heritage.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Dustin Johnson lần đầu đánh dưới 70 gậy ở RBC Heritage</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Dustin Johnson lần đầu đánh dưới 70 gậy ở RBC Heritage</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/RBCHeri2018Dustin01-630x360.jpg"> <figcaption>Dustin Johnson lần đầu đánh dưới 70 gậy ở RBC Heritage</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Sau The Masters, PGA TOUR trở lại với RBC Heritage diễn ra ở Harbour Town Golf Links, Nam Carolina -s&acirc;n đấu c&oacute; chiều d&agrave;i hố trung b&igrave;nh ngắn nhất hệ thống Tour - 7000 yards.&nbsp;</p></h3> </header> <p>Rory Sabbatini dẫn đầu bảng xếp hạng RBC Heritage sau v&ograve;ng 1 đ&aacute;nh 64 gậy. Đ&acirc;y l&agrave; v&ograve;ng đấu thấp nhất của anh ở Harbour. Golfer người Nam Phi ghi bảy birdie kh&ocirc;ng mắc bogey n&agrave;o để c&oacute; số điểm -7, c&aacute;ch biệt -2 điểm so với bốn người xếp đồng hạng ph&iacute;a sau.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/RBCHeri2018RorySabba01.jpg?1523615911933" alt="RBCHeri2018RorySabba01" /></p> <p>Trong số golfer đứng T2(-5) phải kể đến Matt Kuchar, tay golf về T21 tại The Masters tuần trước. Nếu kh&ocirc;ng mắc điểm bogey hố 17, Kuchar đ&atilde; c&oacute; một v&ograve;ng đấu kh&ocirc;ng lỗi bogey -free với 5 birdie. Chia sẻ vị tr&iacute; n&agrave;y với anh c&oacute; cựu v&ocirc; địch FedEx Cup Billy Horschel với v&ograve;ng đấu ghi 7 birdie, 2 bogey.</p> <p>RBC Heritage năm nay ch&agrave;o đ&oacute;n sự g&oacute;p mặt lần thứ 3 sau 9 năm của golfer số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại - Dustin Johnson. Anh đ&aacute;nh 69 gậy cho s&acirc;n đấu chuẩn PAR71 v&agrave; tạm thời xếp vị tr&iacute; T20 với 19 tay golf kh&aacute;c. Mặc d&ugrave; vậy đ&acirc;y cũng l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n Johnson đ&aacute;nh dưới 70 gậy ở giải đấu tr&ecirc;n qu&ecirc; nh&agrave;. Xuất ph&aacute;t ở đường 1 v&agrave; mở m&agrave;n với 3 birdie li&ecirc;n tiếp c&aacute;c hố 1-2-3 tưởng chừng sẽ c&oacute; một ng&agrave;y dễ thở với Dustin Johnson. Nhưng ở 6 đường tiếp theo anh mắc 3 bogey ở c&aacute;c hố 5,6,9 v&agrave; kịp vớt v&aacute;t lại nửa v&ograve;ng đầu với điểm birdie hố 8. Ở 9 đường sau, Johnson d&iacute;nh th&ecirc;m 1 điểm bogey ở đường 11 v&agrave; trở lại cuộc đấu với 2 birdie nữa. Với số điểm -2, anh c&oacute; nhiều hơn người dẫn đầu tới 5 gậy c&aacute;ch biệt.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/RBCHeri2018Dustin01.jpg?1523615851591" alt="RBCHeri2018Dustin01" /></p> <p style="text-align: left;">Trước khi bước v&agrave;o giải đấu n&agrave;y, Dustin Johnson chia sẻ rằng anh sẽ kh&ocirc;ng sử dụng nhiều gậy Driver c&ugrave;ng bởi l&yacute; do đ&acirc;y l&agrave; s&acirc;n đấu ngắn nhất Tour. Với một vận động vi&ecirc;n sở hữu những c&uacute; Drive sấm s&eacute;t đưa b&oacute;ng bay gần 400 yards th&igrave; s&acirc;n Harbour thực sự kh&ocirc;ng &#039;vừa&#039; tay anh. Dusin Johnson n&oacute;i: "Thực ra d&ugrave; bạn đ&aacute;nh gậy n&agrave;o đi nữa th&igrave; vẫn cần phải đi thẳng v&agrave; đ&uacute;ng hướng l&ecirc;n fairway. Từ đ&oacute; mới t&iacute;nh đến c&aacute;c việc tiếp theo". Dustin cũng chỉ c&oacute; 9 lần đưa b&oacute;ng được l&ecirc;n fairway trong tổng số 18 hố đấu v&ograve;ng 1.</p> <p>Johnson ngự trị ở vị tr&iacute; số 1 thế giới hơn 1 năm. Anh l&ecirc;n ng&ocirc;i ở Kapalua v&agrave; c&oacute; 4 giải đấu về trong top 10 kể từ th&aacute;ng 1, 2018 bao gồm cả xếp đồng hạng 10 ở The Masters. C&oacute; vẻ Dustin Johnson sẽ duy tr&igrave; phong độ n&agrave;y v&agrave; bứt ph&aacute; ở Harbour Town trong những v&ograve;ng đấu tới. Anh đ&atilde; ghi -9 điểm ở v&ograve;ng Pro-am RBC Heritage v&agrave;o h&ocirc;m thứ tư vừa qua.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Dustin Johnson lần đầu đánh dưới 70 gậy ở RBC Heritage

By GolfEdit.com - 13/04/2018

Sau The Masters, PGA TOUR trở lại với RBC Heritage diễn ra ở Harbour Town Golf Links, Nam Carolina -sân đấu có chiều dài hố trung bình ngắn nhất hệ thống Tour - 7000 yards. 

Rory Sabbatini dẫn đầu bảng xếp hạng RBC Heritage sau vòng 1 đánh 64 gậy. Đây là vòng đấu thấp nhất của anh ở Harbour. Golfer người Nam Phi ghi bảy birdie không mắc bogey nào để có số điểm -7, cách biệt -2 điểm so với bốn người xếp đồng hạng phía sau.

RBCHeri2018RorySabba01

Trong số golfer đứng T2(-5) phải kể đến Matt Kuchar, tay golf về T21 tại The Masters tuần trước. Nếu không mắc điểm bogey hố 17, Kuchar đã có một vòng đấu không lỗi bogey -free với 5 birdie. Chia sẻ vị trí này với anh có cựu vô địch FedEx Cup Billy Horschel với vòng đấu ghi 7 birdie, 2 bogey.

RBC Heritage năm nay chào đón sự góp mặt lần thứ 3 sau 9 năm của golfer số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại - Dustin Johnson. Anh đánh 69 gậy cho sân đấu chuẩn PAR71 và tạm thời xếp vị trí T20 với 19 tay golf khác. Mặc dù vậy đây cũng là lần đầu tiên Johnson đánh dưới 70 gậy ở giải đấu trên quê nhà. Xuất phát ở đường 1 và mở màn với 3 birdie liên tiếp các hố 1-2-3 tưởng chừng sẽ có một ngày dễ thở với Dustin Johnson. Nhưng ở 6 đường tiếp theo anh mắc 3 bogey ở các hố 5,6,9 và kịp vớt vát lại nửa vòng đầu với điểm birdie hố 8. Ở 9 đường sau, Johnson dính thêm 1 điểm bogey ở đường 11 và trở lại cuộc đấu với 2 birdie nữa. Với số điểm -2, anh có nhiều hơn người dẫn đầu tới 5 gậy cách biệt.

RBCHeri2018Dustin01

Trước khi bước vào giải đấu này, Dustin Johnson chia sẻ rằng anh sẽ không sử dụng nhiều gậy Driver cùng bởi lý do đây là sân đấu ngắn nhất Tour. Với một vận động viên sở hữu những cú Drive sấm sét đưa bóng bay gần 400 yards thì sân Harbour thực sự không 'vừa' tay anh. Dusin Johnson nói: "Thực ra dù bạn đánh gậy nào đi nữa thì vẫn cần phải đi thẳng và đúng hướng lên fairway. Từ đó mới tính đến các việc tiếp theo". Dustin cũng chỉ có 9 lần đưa bóng được lên fairway trong tổng số 18 hố đấu vòng 1.

Johnson ngự trị ở vị trí số 1 thế giới hơn 1 năm. Anh lên ngôi ở Kapalua và có 4 giải đấu về trong top 10 kể từ tháng 1, 2018 bao gồm cả xếp đồng hạng 10 ở The Masters. Có vẻ Dustin Johnson sẽ duy trì phong độ này và bứt phá ở Harbour Town trong những vòng đấu tới. Anh đã ghi -9 điểm ở vòng Pro-am RBC Heritage vào hôm thứ tư vừa qua.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump đã chơi bao nhiêu vòng golf kể từ ngày nhậm chức?

By GolfEdit.com
Khác biệt với các đời tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sở hữu tới 17 sân golf trước khi đứng đầu nhà Trắng. Điều đó cho thấy ông Trump là...
Tin tức

Mặc tình hình chiến sự, Donald Trump vẫn mời thủ tướng Nhật chơi golf

By GolfEdit.com
Tổng thổng Mỹ Donald Trump có buổi tiếp đón ngài thủ tưởng Nhật Shinzo abe ở Palm Beach, bang Florida vào hai ngày 17-18/4. ...
Tin tức

Golfer số 1 nghiệp dư thế giới chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp

By GolfEdit.com
Giải Valero Texas Open diễn ra tuần này sẽ chứng kiến màn ra mắt với tư cách chuyên nghiệp của golfer nghiệp dư số 1 thế giới người Chi Lê Joaquin...
Tin tức

Sergio Garcia hưng phấn trở lại thi đấu sau khi bị loại khỏi The Masters 2018

By GolfEdit.com
Golfer người Tây Ban Nha trở lại Tour tuần này với giải đấu Valero Texas Open.  ...
Giải trí - Khám phá

Vô địch đánh xa thế giới hóa trang thành ông già 80 tuổi đánh lừa mọi người

By GolfEdit.com
Nhà vô địch World Long Drive hóa trang thành ông già 80 tuổi xuất hiện trong quảng cáo của hãng Cleveland Golf ...
Tin tức

Golfer lỡ nhát cắt do đánh bóng trúng ...chim

By GolfEdit.com
Một chuyện hi hữu xảy ra ở giải đấu RBC Heritage tuần trước với Kelly Kraft, khi golfer này đã đánh bóng trúng chim đang bay ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi