<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2609-dustin-johnson-lan-dau-danh-duoi-70-gay-o-rbc-heritage.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Dustin Johnson lần đầu đánh dưới 70 gậy ở RBC Heritage</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Dustin Johnson lần đầu đánh dưới 70 gậy ở RBC Heritage</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/RBCHeri2018Dustin01-630x360.jpg"> <figcaption>Dustin Johnson lần đầu đánh dưới 70 gậy ở RBC Heritage</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Sau The Masters, PGA TOUR trở lại với RBC Heritage diễn ra ở Harbour Town Golf Links, Nam Carolina -s&acirc;n đấu c&oacute; chiều d&agrave;i hố trung b&igrave;nh ngắn nhất hệ thống Tour - 7000 yards.&nbsp;</p></h3> </header> <p>Rory Sabbatini dẫn đầu bảng xếp hạng RBC Heritage sau v&ograve;ng 1 đ&aacute;nh 64 gậy. Đ&acirc;y l&agrave; v&ograve;ng đấu thấp nhất của anh ở Harbour. Golfer người Nam Phi ghi bảy birdie kh&ocirc;ng mắc bogey n&agrave;o để c&oacute; số điểm -7, c&aacute;ch biệt -2 điểm so với bốn người xếp đồng hạng ph&iacute;a sau.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/RBCHeri2018RorySabba01.jpg?1523615911933" alt="RBCHeri2018RorySabba01" /></p> <p>Trong số golfer đứng T2(-5) phải kể đến Matt Kuchar, tay golf về T21 tại The Masters tuần trước. Nếu kh&ocirc;ng mắc điểm bogey hố 17, Kuchar đ&atilde; c&oacute; một v&ograve;ng đấu kh&ocirc;ng lỗi bogey -free với 5 birdie. Chia sẻ vị tr&iacute; n&agrave;y với anh c&oacute; cựu v&ocirc; địch FedEx Cup Billy Horschel với v&ograve;ng đấu ghi 7 birdie, 2 bogey.</p> <p>RBC Heritage năm nay ch&agrave;o đ&oacute;n sự g&oacute;p mặt lần thứ 3 sau 9 năm của golfer số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại - Dustin Johnson. Anh đ&aacute;nh 69 gậy cho s&acirc;n đấu chuẩn PAR71 v&agrave; tạm thời xếp vị tr&iacute; T20 với 19 tay golf kh&aacute;c. Mặc d&ugrave; vậy đ&acirc;y cũng l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n Johnson đ&aacute;nh dưới 70 gậy ở giải đấu tr&ecirc;n qu&ecirc; nh&agrave;. Xuất ph&aacute;t ở đường 1 v&agrave; mở m&agrave;n với 3 birdie li&ecirc;n tiếp c&aacute;c hố 1-2-3 tưởng chừng sẽ c&oacute; một ng&agrave;y dễ thở với Dustin Johnson. Nhưng ở 6 đường tiếp theo anh mắc 3 bogey ở c&aacute;c hố 5,6,9 v&agrave; kịp vớt v&aacute;t lại nửa v&ograve;ng đầu với điểm birdie hố 8. Ở 9 đường sau, Johnson d&iacute;nh th&ecirc;m 1 điểm bogey ở đường 11 v&agrave; trở lại cuộc đấu với 2 birdie nữa. Với số điểm -2, anh c&oacute; nhiều hơn người dẫn đầu tới 5 gậy c&aacute;ch biệt.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/RBCHeri2018Dustin01.jpg?1523615851591" alt="RBCHeri2018Dustin01" /></p> <p style="text-align: left;">Trước khi bước v&agrave;o giải đấu n&agrave;y, Dustin Johnson chia sẻ rằng anh sẽ kh&ocirc;ng sử dụng nhiều gậy Driver c&ugrave;ng bởi l&yacute; do đ&acirc;y l&agrave; s&acirc;n đấu ngắn nhất Tour. Với một vận động vi&ecirc;n sở hữu những c&uacute; Drive sấm s&eacute;t đưa b&oacute;ng bay gần 400 yards th&igrave; s&acirc;n Harbour thực sự kh&ocirc;ng &#039;vừa&#039; tay anh. Dusin Johnson n&oacute;i: "Thực ra d&ugrave; bạn đ&aacute;nh gậy n&agrave;o đi nữa th&igrave; vẫn cần phải đi thẳng v&agrave; đ&uacute;ng hướng l&ecirc;n fairway. Từ đ&oacute; mới t&iacute;nh đến c&aacute;c việc tiếp theo". Dustin cũng chỉ c&oacute; 9 lần đưa b&oacute;ng được l&ecirc;n fairway trong tổng số 18 hố đấu v&ograve;ng 1.</p> <p>Johnson ngự trị ở vị tr&iacute; số 1 thế giới hơn 1 năm. Anh l&ecirc;n ng&ocirc;i ở Kapalua v&agrave; c&oacute; 4 giải đấu về trong top 10 kể từ th&aacute;ng 1, 2018 bao gồm cả xếp đồng hạng 10 ở The Masters. C&oacute; vẻ Dustin Johnson sẽ duy tr&igrave; phong độ n&agrave;y v&agrave; bứt ph&aacute; ở Harbour Town trong những v&ograve;ng đấu tới. Anh đ&atilde; ghi -9 điểm ở v&ograve;ng Pro-am RBC Heritage v&agrave;o h&ocirc;m thứ tư vừa qua.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Dustin Johnson lần đầu đánh dưới 70 gậy ở RBC Heritage

By GolfEdit.com - 13/04/2018

Sau The Masters, PGA TOUR trở lại với RBC Heritage diễn ra ở Harbour Town Golf Links, Nam Carolina -sân đấu có chiều dài hố trung bình ngắn nhất hệ thống Tour - 7000 yards. 

Rory Sabbatini dẫn đầu bảng xếp hạng RBC Heritage sau vòng 1 đánh 64 gậy. Đây là vòng đấu thấp nhất của anh ở Harbour. Golfer người Nam Phi ghi bảy birdie không mắc bogey nào để có số điểm -7, cách biệt -2 điểm so với bốn người xếp đồng hạng phía sau.

RBCHeri2018RorySabba01

Trong số golfer đứng T2(-5) phải kể đến Matt Kuchar, tay golf về T21 tại The Masters tuần trước. Nếu không mắc điểm bogey hố 17, Kuchar đã có một vòng đấu không lỗi bogey -free với 5 birdie. Chia sẻ vị trí này với anh có cựu vô địch FedEx Cup Billy Horschel với vòng đấu ghi 7 birdie, 2 bogey.

RBC Heritage năm nay chào đón sự góp mặt lần thứ 3 sau 9 năm của golfer số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại - Dustin Johnson. Anh đánh 69 gậy cho sân đấu chuẩn PAR71 và tạm thời xếp vị trí T20 với 19 tay golf khác. Mặc dù vậy đây cũng là lần đầu tiên Johnson đánh dưới 70 gậy ở giải đấu trên quê nhà. Xuất phát ở đường 1 và mở màn với 3 birdie liên tiếp các hố 1-2-3 tưởng chừng sẽ có một ngày dễ thở với Dustin Johnson. Nhưng ở 6 đường tiếp theo anh mắc 3 bogey ở các hố 5,6,9 và kịp vớt vát lại nửa vòng đầu với điểm birdie hố 8. Ở 9 đường sau, Johnson dính thêm 1 điểm bogey ở đường 11 và trở lại cuộc đấu với 2 birdie nữa. Với số điểm -2, anh có nhiều hơn người dẫn đầu tới 5 gậy cách biệt.

RBCHeri2018Dustin01

Trước khi bước vào giải đấu này, Dustin Johnson chia sẻ rằng anh sẽ không sử dụng nhiều gậy Driver cùng bởi lý do đây là sân đấu ngắn nhất Tour. Với một vận động viên sở hữu những cú Drive sấm sét đưa bóng bay gần 400 yards thì sân Harbour thực sự không 'vừa' tay anh. Dusin Johnson nói: "Thực ra dù bạn đánh gậy nào đi nữa thì vẫn cần phải đi thẳng và đúng hướng lên fairway. Từ đó mới tính đến các việc tiếp theo". Dustin cũng chỉ có 9 lần đưa bóng được lên fairway trong tổng số 18 hố đấu vòng 1.

Johnson ngự trị ở vị trí số 1 thế giới hơn 1 năm. Anh lên ngôi ở Kapalua và có 4 giải đấu về trong top 10 kể từ tháng 1, 2018 bao gồm cả xếp đồng hạng 10 ở The Masters. Có vẻ Dustin Johnson sẽ duy trì phong độ này và bứt phá ở Harbour Town trong những vòng đấu tới. Anh đã ghi -9 điểm ở vòng Pro-am RBC Heritage vào hôm thứ tư vừa qua.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump và hàng loạt người nổi tiếng chúc mừng chiến thắng của Tiger Woods

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Tràn ngập các phương tiện thể thao truyền thông thế giới sẽ là hình ảnh Tiger Woods đăng quang ở TOUR Championship 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods có danh hiệu PGA TOUR thứ 80 trong sự nghiệp khi lên ngôi TOUR Championship 2018

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Huyền thoại 14 lần vô địch Major người Mỹ Tiger Woods đã xuất sắc đăng quang giải golf cuối cùng trong năm TOUR Championship.  ...
Tin tức

Vòng 3 TOUR Championship: Tiger Woods thi đấu bứt phá, dẫn đầu cách biệt 3 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau hai vòng 1,2 lần lượt chia sẻ vị trí dẫn đầu với Rickie Fowler và Justin Rose thì Tiger Woods đã có ngày Moving Day đúng nghĩa khi...
Tin tức

Rory McIlroy nói về phong độ hiện tại: Được ngày nào hay ngày đấy

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tour Championship và Ryder Cup sẽ không thay đổi cục diện mùa giải 2018 của Rory Mcllroy ...
Tin tức

Oliver Fisher trở thành golfer đầu tiên trong lịch sử European Tour đánh 59 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau cú gạt bóng nhẹ nhàng để hoàn thành điểm PAR hố 18 tại sân Dom Pedro Victoria Golf Course, golfer 30 tuổi người Anh phải mất đến vài...
Tin tức

Tiger duy trì vị trí dẫn đầu, Koepka và DeChambeau đội sổ ở vòng 2 TOUR Championship

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Đánh 68 gậy vòng 2, Tiger Woods duy trì vị trí ngôi đầu giải TOUR Championship cũng với golfer số 1 thế giới Justin Rose ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi