<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2608-nha-ve-vui-mung-khi-tiger-woods-xac-nhan-thi-dau-us-open-vao-thang-6-toi-day.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Nhà vé vui mừng khi Tiger Woods xác nhận thi đấu US Open vào tháng 6 tới đây</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Nhà vé vui mừng khi Tiger Woods xác nhận thi đấu US Open vào tháng 6 tới đây</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/Masters2018Tiger07-630x360.jpg"> <figcaption>Nhà vé vui mừng khi Tiger Woods xác nhận thi đấu US Open vào tháng 6 tới đây</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Việc Tiger Woods th&ocirc;ng b&aacute;o ch&iacute;nh thức tham dự US Open kh&ocirc;ng qu&aacute; ngạc nhi&ecirc;n với mọi người bởi những g&igrave; si&ecirc;u hổ đang thể hiện trong thời gian gần đ&acirc;y. Nhưng điều n&agrave;y lại c&oacute; &yacute; nghĩa rất lớn cho c&aacute;c đại l&yacute; b&aacute;n v&eacute; xem giải Major thứ 2 trong năm n&agrave;y.</p></h3> </header> <p>Woods thi đấu ở US Open 2018 sẽ đ&aacute;nh dấu sự trở lại sau 3 năm kể từ lần g&oacute;p mặt tại giải diễn ra ở Chambers Bay năm 2015. Sự kiện lần đ&oacute; anh đ&atilde; kh&ocirc;ng thể qua l&aacute;t cắt khi c&oacute; hai v&ograve;ng đấu đ&aacute;nh 80-76 gậy. Anh đ&atilde; thi đấu tổng cộng 19 giải US Opens v&agrave; v&ocirc; địch 3 lần v&agrave;o c&aacute;c năm: 2000, 2002 v&agrave; 2008.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="/images/A_Photos/2018/TigerWoodsUSOpenFirm.jpg?1523577217029" alt="TigerWoodsUSOpenFirm" /></p> <p>Năm 2018 l&agrave; năm cuối c&ugrave;ng Tiger Woods được đặc c&aacute;ch thi đấu ở giải US Open m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải trải qua v&ograve;ng ph&acirc;n hạng. Theo quy định th&igrave; nh&agrave; v&ocirc; địch US Open sẽ miễn qua v&ograve;ng tuyển chọn v&agrave; được v&agrave;o thẳng v&ograve;ng đấu ch&iacute;nh thức của giải đấu trong 10 năm tiếp theo. Tiger Woods l&ecirc;n ng&ocirc;i v&ocirc; địch US Open 2008 ở Torrey Pines v&agrave; 2018 sẽ l&agrave; năm cuối c&ugrave;ng anh được nhận ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu ti&ecirc;n n&agrave;y. Anh sẽ được nhận th&ecirc;m đặc c&aacute;ch thi đấu nếu về trong top 10 giải đấu năm nay, lọt v&agrave;o Tour Championship 2018 hoặc về trong Top 60 thế giới cho trước sự kiện v&agrave;o năm tới. Woods sẽ nhận được miễn ph&eacute;p đặc biệt từ USGA.&nbsp;</p> <p>Lần đầu ti&ecirc;n Woods thi đấu ở Shinnecock l&agrave; tại US Open năm 1995, v&agrave; anh phải r&uacute;t lui ở v&ograve;ng 2 do chấn thương.&nbsp;</p> <p>Giải US Open 2018 sẽ diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 14/6 tới đ&acirc;y ở tr&ecirc;n s&acirc;n Shinnecock Golf Club</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Nhà vé vui mừng khi Tiger Woods xác nhận thi đấu US Open vào tháng 6 tới đây

By GolfEdit.com - 13/04/2018

Việc Tiger Woods thông báo chính thức tham dự US Open không quá ngạc nhiên với mọi người bởi những gì siêu hổ đang thể hiện trong thời gian gần đây. Nhưng điều này lại có ý nghĩa rất lớn cho các đại lý bán vé xem giải Major thứ 2 trong năm này.

Woods thi đấu ở US Open 2018 sẽ đánh dấu sự trở lại sau 3 năm kể từ lần góp mặt tại giải diễn ra ở Chambers Bay năm 2015. Sự kiện lần đó anh đã không thể qua lát cắt khi có hai vòng đấu đánh 80-76 gậy. Anh đã thi đấu tổng cộng 19 giải US Opens và vô địch 3 lần vào các năm: 2000, 2002 và 2008.

 TigerWoodsUSOpenFirm

Năm 2018 là năm cuối cùng Tiger Woods được đặc cách thi đấu ở giải US Open mà không cần phải trải qua vòng phân hạng. Theo quy định thì nhà vô địch US Open sẽ miễn qua vòng tuyển chọn và được vào thẳng vòng đấu chính thức của giải đấu trong 10 năm tiếp theo. Tiger Woods lên ngôi vô địch US Open 2008 ở Torrey Pines và 2018 sẽ là năm cuối cùng anh được nhận chính sách ưu tiên này. Anh sẽ được nhận thêm đặc cách thi đấu nếu về trong top 10 giải đấu năm nay, lọt vào Tour Championship 2018 hoặc về trong Top 60 thế giới cho trước sự kiện vào năm tới. Woods sẽ nhận được miễn phép đặc biệt từ USGA. 

Lần đầu tiên Woods thi đấu ở Shinnecock là tại US Open năm 1995, và anh phải rút lui ở vòng 2 do chấn thương. 

Giải US Open 2018 sẽ diễn ra vào ngày 14/6 tới đây ở trên sân Shinnecock Golf Club

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tee time vòng 1,2 The Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - The Open lần thứ 147 lịch chuẩn bị khởi tranh trên sân golf Carnoustie Golf Links, Scotland ...
Tin tức

Brandon Stone vô địch Scottish Open trong ngày cân bằng kỷ lục của European Tour

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brandon Stone vô địch Scottish Open sau màn trình diễn đẳng cấp.  ...
Tin tức

Michael Kim vô địch giải Máy Cày John Deere Classic với điểm số kỷ lục

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Ngôi sao golf trường học một thời Michael Kim đã có danh hiệu PGA TOUR đầu tiên trong sự nghiệp ...
Tin tức

Caleb Jye Perry vô địch - Hanako Kawasaki về á quân Vietnam Junior Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vận động viên người Úc Caleb Jye Perry đã lên ngôi vô địch giải golf trẻ nghiệp dư Quốc Gia Việt Nam 2018. ...
Tin tức

Vòng 3 Vietnam Junior Open tạm hoãn vì mưa quá lớn

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vòng 3 giải golf trẻ VĐQG tạm dừng do thời tiết mưa lớn. ...
Tin tức

Michael Kim nới rộng khoảng cách dẫn điểm ở vòng 3 John Deere Classic

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Một ngày nữa giải đấu bị trì hoãn bởi thời tiết nhưng không thể cản bước được Michael Kim ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi