<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2608-nha-ve-vui-mung-khi-tiger-woods-xac-nhan-thi-dau-us-open-vao-thang-6-toi-day.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Nhà vé vui mừng khi Tiger Woods xác nhận thi đấu US Open vào tháng 6 tới đây</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Nhà vé vui mừng khi Tiger Woods xác nhận thi đấu US Open vào tháng 6 tới đây</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/Masters2018Tiger07-630x360.jpg"> <figcaption>Nhà vé vui mừng khi Tiger Woods xác nhận thi đấu US Open vào tháng 6 tới đây</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Việc Tiger Woods th&ocirc;ng b&aacute;o ch&iacute;nh thức tham dự US Open kh&ocirc;ng qu&aacute; ngạc nhi&ecirc;n với mọi người bởi những g&igrave; si&ecirc;u hổ đang thể hiện trong thời gian gần đ&acirc;y. Nhưng điều n&agrave;y lại c&oacute; &yacute; nghĩa rất lớn cho c&aacute;c đại l&yacute; b&aacute;n v&eacute; xem giải Major thứ 2 trong năm n&agrave;y.</p></h3> </header> <p>Woods thi đấu ở US Open 2018 sẽ đ&aacute;nh dấu sự trở lại sau 3 năm kể từ lần g&oacute;p mặt tại giải diễn ra ở Chambers Bay năm 2015. Sự kiện lần đ&oacute; anh đ&atilde; kh&ocirc;ng thể qua l&aacute;t cắt khi c&oacute; hai v&ograve;ng đấu đ&aacute;nh 80-76 gậy. Anh đ&atilde; thi đấu tổng cộng 19 giải US Opens v&agrave; v&ocirc; địch 3 lần v&agrave;o c&aacute;c năm: 2000, 2002 v&agrave; 2008.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="/images/A_Photos/2018/TigerWoodsUSOpenFirm.jpg?1523577217029" alt="TigerWoodsUSOpenFirm" /></p> <p>Năm 2018 l&agrave; năm cuối c&ugrave;ng Tiger Woods được đặc c&aacute;ch thi đấu ở giải US Open m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải trải qua v&ograve;ng ph&acirc;n hạng. Theo quy định th&igrave; nh&agrave; v&ocirc; địch US Open sẽ miễn qua v&ograve;ng tuyển chọn v&agrave; được v&agrave;o thẳng v&ograve;ng đấu ch&iacute;nh thức của giải đấu trong 10 năm tiếp theo. Tiger Woods l&ecirc;n ng&ocirc;i v&ocirc; địch US Open 2008 ở Torrey Pines v&agrave; 2018 sẽ l&agrave; năm cuối c&ugrave;ng anh được nhận ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu ti&ecirc;n n&agrave;y. Anh sẽ được nhận th&ecirc;m đặc c&aacute;ch thi đấu nếu về trong top 10 giải đấu năm nay, lọt v&agrave;o Tour Championship 2018 hoặc về trong Top 60 thế giới cho trước sự kiện v&agrave;o năm tới. Woods sẽ nhận được miễn ph&eacute;p đặc biệt từ USGA.&nbsp;</p> <p>Lần đầu ti&ecirc;n Woods thi đấu ở Shinnecock l&agrave; tại US Open năm 1995, v&agrave; anh phải r&uacute;t lui ở v&ograve;ng 2 do chấn thương.&nbsp;</p> <p>Giải US Open 2018 sẽ diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 14/6 tới đ&acirc;y ở tr&ecirc;n s&acirc;n Shinnecock Golf Club</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Nhà vé vui mừng khi Tiger Woods xác nhận thi đấu US Open vào tháng 6 tới đây

By GolfEdit.com - 13/04/2018

Việc Tiger Woods thông báo chính thức tham dự US Open không quá ngạc nhiên với mọi người bởi những gì siêu hổ đang thể hiện trong thời gian gần đây. Nhưng điều này lại có ý nghĩa rất lớn cho các đại lý bán vé xem giải Major thứ 2 trong năm này.

Woods thi đấu ở US Open 2018 sẽ đánh dấu sự trở lại sau 3 năm kể từ lần góp mặt tại giải diễn ra ở Chambers Bay năm 2015. Sự kiện lần đó anh đã không thể qua lát cắt khi có hai vòng đấu đánh 80-76 gậy. Anh đã thi đấu tổng cộng 19 giải US Opens và vô địch 3 lần vào các năm: 2000, 2002 và 2008.

 TigerWoodsUSOpenFirm

Năm 2018 là năm cuối cùng Tiger Woods được đặc cách thi đấu ở giải US Open mà không cần phải trải qua vòng phân hạng. Theo quy định thì nhà vô địch US Open sẽ miễn qua vòng tuyển chọn và được vào thẳng vòng đấu chính thức của giải đấu trong 10 năm tiếp theo. Tiger Woods lên ngôi vô địch US Open 2008 ở Torrey Pines và 2018 sẽ là năm cuối cùng anh được nhận chính sách ưu tiên này. Anh sẽ được nhận thêm đặc cách thi đấu nếu về trong top 10 giải đấu năm nay, lọt vào Tour Championship 2018 hoặc về trong Top 60 thế giới cho trước sự kiện vào năm tới. Woods sẽ nhận được miễn phép đặc biệt từ USGA. 

Lần đầu tiên Woods thi đấu ở Shinnecock là tại US Open năm 1995, và anh phải rút lui ở vòng 2 do chấn thương. 

Giải US Open 2018 sẽ diễn ra vào ngày 14/6 tới đây ở trên sân Shinnecock Golf Club

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump đã chơi bao nhiêu vòng golf kể từ ngày nhậm chức?

By GolfEdit.com
Khác biệt với các đời tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sở hữu tới 17 sân golf trước khi đứng đầu nhà Trắng. Điều đó cho thấy ông Trump là...
Tin tức

Mặc tình hình chiến sự, Donald Trump vẫn mời thủ tướng Nhật chơi golf

By GolfEdit.com
Tổng thổng Mỹ Donald Trump có buổi tiếp đón ngài thủ tưởng Nhật Shinzo abe ở Palm Beach, bang Florida vào hai ngày 17-18/4. ...
Tin tức

Golfer số 1 nghiệp dư thế giới chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp

By GolfEdit.com
Giải Valero Texas Open diễn ra tuần này sẽ chứng kiến màn ra mắt với tư cách chuyên nghiệp của golfer nghiệp dư số 1 thế giới người Chi Lê Joaquin...
Tin tức

Sergio Garcia hưng phấn trở lại thi đấu sau khi bị loại khỏi The Masters 2018

By GolfEdit.com
Golfer người Tây Ban Nha trở lại Tour tuần này với giải đấu Valero Texas Open.  ...
Giải trí - Khám phá

Vô địch đánh xa thế giới hóa trang thành ông già 80 tuổi đánh lừa mọi người

By GolfEdit.com
Nhà vô địch World Long Drive hóa trang thành ông già 80 tuổi xuất hiện trong quảng cáo của hãng Cleveland Golf ...
Tin tức

Golfer lỡ nhát cắt do đánh bóng trúng ...chim

By GolfEdit.com
Một chuyện hi hữu xảy ra ở giải đấu RBC Heritage tuần trước với Kelly Kraft, khi golfer này đã đánh bóng trúng chim đang bay ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi