<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2600-patrick-reed-len-ngoi-vo-dich-the-masters-2018.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Patrick Reed lên ngôi vô địch The Masters 2018</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Patrick Reed lên ngôi vô địch The Masters 2018</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/Masters2018R4Reed06-825x472.jpg"> <figcaption>Patrick Reed lên ngôi vô địch The Masters 2018</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Tay golf người&nbsp; Mỹ Patrick Reed đ&atilde; c&oacute; danh hiệu major đầu ti&ecirc;n trong sự nghiệp khi l&ecirc;n ng&ocirc;i The Masters &ndash; giải đấu golf được khao kh&aacute;t nhất thế giới.</p></h3> </header> <p>Thi đấu kh&ocirc;ng qu&aacute; nổi bật ở v&ograve;ng chung kết khi chỉ c&oacute; th&ecirc;m -1 điểm, đ&aacute;nh 71 gậy. Nhưng số điểm n&agrave;y đủ để Patrick Reed đem về chiếc &aacute;o Green Jacket. Anh kết th&uacute;c giải với tổng điểm -15, hơn &acirc;m 1 điểm so với người đứng sau l&agrave; Rickie Fowler.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Masters2018R4Reed03.jpg?1523231318885" alt="Masters2018R4Reed03" /></p> <p>V&ograve;ng chung kết được mong đợi sẽ l&agrave; sự ganh đua giữa Patrick Reed v&agrave; Rory McIlroy cuối c&ugrave;ng đ&atilde; kh&ocirc;ng xảy ra khi Rory kh&ocirc;ng thể bứt ph&aacute; mạnh mẽ ở v&ograve;ng cuối để r&uacute;t ngắn khoảng c&aacute;ch. Ngược lại tay golf người Bắc Ai Len phải cần tới 74 gậy mới ho&agrave;n th&agrave;nh v&ograve;ng 4. Anh xếp đồng hạng 5 c&ugrave;ng với Henrik Stenson, Bubba Watson v&agrave; Cameron Smith. Một lần nữa người ta lại thấy Reed nhỉnh hơn Rory khi&nbsp;hai tay golf n&agrave;y chạm tr&aacute;n nhau&nbsp;ở nội dung đấu hố cũng như đấu gậy. Giấc mơ ho&agrave;n thiện trọn bộ Grandslam của Rory McIlroy vẫn c&ograve;n dang dở.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Masters2018R4Reed05.jpg?1523231284431" alt="Masters2018R4Reed05" /></p> <p>Fowler đ&aacute;nh 67 gậy (-5) để về vị tr&iacute; &Aacute; Qu&acirc;n với -14 điểm. Anh ghi tới 6 birdie, mắc 1 điểm bogey. Đặc biệt 9 đường cuối thi đấu xuất sắc v&agrave; c&aacute;c fan h&acirc;m mộ đ&atilde; li&ecirc;n tưởng đến khả năng thi đấu playoff. Nhưng bản lĩnh c&ugrave;ng với sự chắc chắn vốn c&oacute;, Patrick Reed thực hiện c&uacute; gạt ghi điểm Par th&agrave;nh c&ocirc;ng hố 18 để lần đầu ti&ecirc;n v&ocirc; địch major.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Masters2018R4Rickie01.jpg?1523231480949" alt="Masters2018R4Rickie01" /></p> <p>Golfer thi đấu xuất sắc nhất ở v&ograve;ng 4 n&agrave;y chắc chắn thuộc về Jordan Spieth. Nếu kh&ocirc;ng mắc điểm bogey hố 18, nh&agrave; v&ocirc; địch The Masters 2015 sẽ về đồng hạng &Aacute; qu&acirc;n với người bạn th&acirc;n Rickie Fowler. Một lần nữa Jordan Spieth cho thấy c&aacute;i duy&ecirc;n của anh khi thi đấu ở Augusta. Trong 6 lần thi đấu tại The Masters, Spieth c&oacute; 1 chức v&ocirc; đich, 2 vị tr&iacute; &Aacute; qu&acirc;n, 1 lần về T11 v&agrave; về solo thứ 3 ở giải đấu năm nay.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Masters2018R4Spieth01.jpg?1523231491924" alt="Masters2018R4Spieth01" /></p> <p>Ở vị tr&iacute; thứ 4 l&agrave; tay golf người T&acirc;y Ban Nha &ndash; Jon Rahm với tổng điểm -11. Marc Leishman về vị tr&iacute; thứ 9 với số điểm -8. Chia sẻ vị tr&iacute; đồng hạng 10 l&agrave; Tony Finau v&agrave; Dustin Johnson.</p> <p>Với th&agrave;nh t&iacute;ch 69 gậy (-3) ở v&ograve;ng 4, Tiger Woods kết th&uacute;c The Masters 2018 ở vị tr&iacute; T32(+1). Kết quả&nbsp;kh&ocirc;ng qu&aacute; tệ với sự trở lại lần n&agrave;y của si&ecirc;u hổ.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Masters2018R4Tiger02.jpg?1523231504326" alt="Masters2018R4Tiger02" /></p> <p><em>Danh hiệu v&ocirc; địch The Masters gi&uacute;p Reed bổ sung danh hiệu major đầu ti&ecirc;n trong sự nghiệp v&agrave; nhận khoản tiền thưởng gần 2 triệu đ&ocirc; la. Anh giải cơn kh&aacute;t danh hiệu sau năm 2017 trắng tay.</em></p> <p><strong><em>Th&ocirc;ng tin về Patrick Reed:</em></strong></p> <p><em>Sinh ng&agrave;y: 5/8/1990</em></p> <p><em>Ở: San Antonio, Texas, U.S.</em></p> <p><em>Nickname : Captain America</em></p> <p><em>Cao 1,83 - nặng 91 kg</em></p> <p><em>Vợ Justine Karain Reed v&agrave; c&oacute; 2 con</em></p> <p><em>Thi đấu chuy&ecirc;n nghiệp: 2011</em></p> <p><em>Tour hiện tại: PGA TOUR</em></p> <p><em>Danh hiệu: 6 PGA TOUR, 1 European Tour</em></p> <p>Th&agrave;nh t&iacute;ch ở Major:</p> <p><em>Masters Tournament: v&ocirc; địch 2018;&nbsp;</em><em>U.S. Open: T13 (2017);&nbsp;</em><em>The Open Championship: T12 (2016);&nbsp;</em><em>PGA Championship: T2 (2017)</em></p> <p><em><strong>T&uacute;i gậy của Patrick Reed</strong></em></p> <p>Ball: Titleist Pro V1</p> <p>Driver: Ping G400 LST (Aldila Rogue Silver 125MSI 70-X), 9.2 degrees</p> <p>3-wood: Nike VR Pro, 15 degrees</p> <p>Irons (3): Titleist 716 T-MB; (4): Callaway X Forged 13; (5-PW): Callaway MB1</p> <p>Wedges: Artisan Golf (51, 56 degrees); Titleist Vokey SM5 (61 degrees)</p> <p>Putter: Odyssey White Hot 3</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Patrick Reed lên ngôi vô địch The Masters 2018

By GolfEdit.com - 09/04/2018

Tay golf người  Mỹ Patrick Reed đã có danh hiệu major đầu tiên trong sự nghiệp khi lên ngôi The Masters – giải đấu golf được khao khát nhất thế giới.

Thi đấu không quá nổi bật ở vòng chung kết khi chỉ có thêm -1 điểm, đánh 71 gậy. Nhưng số điểm này đủ để Patrick Reed đem về chiếc áo Green Jacket. Anh kết thúc giải với tổng điểm -15, hơn âm 1 điểm so với người đứng sau là Rickie Fowler.

Masters2018R4Reed03

Vòng chung kết được mong đợi sẽ là sự ganh đua giữa Patrick Reed và Rory McIlroy cuối cùng đã không xảy ra khi Rory không thể bứt phá mạnh mẽ ở vòng cuối để rút ngắn khoảng cách. Ngược lại tay golf người Bắc Ai Len phải cần tới 74 gậy mới hoàn thành vòng 4. Anh xếp đồng hạng 5 cùng với Henrik Stenson, Bubba Watson và Cameron Smith. Một lần nữa người ta lại thấy Reed nhỉnh hơn Rory khi hai tay golf này chạm trán nhau ở nội dung đấu hố cũng như đấu gậy. Giấc mơ hoàn thiện trọn bộ Grandslam của Rory McIlroy vẫn còn dang dở.

Masters2018R4Reed05

Fowler đánh 67 gậy (-5) để về vị trí Á Quân với -14 điểm. Anh ghi tới 6 birdie, mắc 1 điểm bogey. Đặc biệt 9 đường cuối thi đấu xuất sắc và các fan hâm mộ đã liên tưởng đến khả năng thi đấu playoff. Nhưng bản lĩnh cùng với sự chắc chắn vốn có, Patrick Reed thực hiện cú gạt ghi điểm Par thành công hố 18 để lần đầu tiên vô địch major.

Masters2018R4Rickie01

Golfer thi đấu xuất sắc nhất ở vòng 4 này chắc chắn thuộc về Jordan Spieth. Nếu không mắc điểm bogey hố 18, nhà vô địch The Masters 2015 sẽ về đồng hạng Á quân với người bạn thân Rickie Fowler. Một lần nữa Jordan Spieth cho thấy cái duyên của anh khi thi đấu ở Augusta. Trong 6 lần thi đấu tại The Masters, Spieth có 1 chức vô đich, 2 vị trí Á quân, 1 lần về T11 và về solo thứ 3 ở giải đấu năm nay.

Masters2018R4Spieth01

Ở vị trí thứ 4 là tay golf người Tây Ban Nha – Jon Rahm với tổng điểm -11. Marc Leishman về vị trí thứ 9 với số điểm -8. Chia sẻ vị trí đồng hạng 10 là Tony Finau và Dustin Johnson.

Với thành tích 69 gậy (-3) ở vòng 4, Tiger Woods kết thúc The Masters 2018 ở vị trí T32(+1). Kết quả không quá tệ với sự trở lại lần này của siêu hổ.

Masters2018R4Tiger02

Danh hiệu vô địch The Masters giúp Reed bổ sung danh hiệu major đầu tiên trong sự nghiệp và nhận khoản tiền thưởng gần 2 triệu đô la. Anh giải cơn khát danh hiệu sau năm 2017 trắng tay.

Thông tin về Patrick Reed:

Sinh ngày: 5/8/1990

Ở: San Antonio, Texas, U.S.

Nickname : Captain America

Cao 1,83 - nặng 91 kg

Vợ Justine Karain Reed và có 2 con

Thi đấu chuyên nghiệp: 2011

Tour hiện tại: PGA TOUR

Danh hiệu: 6 PGA TOUR, 1 European Tour

Thành tích ở Major:

Masters Tournament: vô địch 2018; U.S. Open: T13 (2017); The Open Championship: T12 (2016); PGA Championship: T2 (2017)

Túi gậy của Patrick Reed

Ball: Titleist Pro V1

Driver: Ping G400 LST (Aldila Rogue Silver 125MSI 70-X), 9.2 degrees

3-wood: Nike VR Pro, 15 degrees

Irons (3): Titleist 716 T-MB; (4): Callaway X Forged 13; (5-PW): Callaway MB1

Wedges: Artisan Golf (51, 56 degrees); Titleist Vokey SM5 (61 degrees)

Putter: Odyssey White Hot 3

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump đã chơi bao nhiêu vòng golf kể từ ngày nhậm chức?

By GolfEdit.com
Khác biệt với các đời tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sở hữu tới 17 sân golf trước khi đứng đầu nhà Trắng. Điều đó cho thấy ông Trump là...
Tin tức

Mặc tình hình chiến sự, Donald Trump vẫn mời thủ tướng Nhật chơi golf

By GolfEdit.com
Tổng thổng Mỹ Donald Trump có buổi tiếp đón ngài thủ tưởng Nhật Shinzo abe ở Palm Beach, bang Florida vào hai ngày 17-18/4. ...
Tin tức

Golfer số 1 nghiệp dư thế giới chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp

By GolfEdit.com
Giải Valero Texas Open diễn ra tuần này sẽ chứng kiến màn ra mắt với tư cách chuyên nghiệp của golfer nghiệp dư số 1 thế giới người Chi Lê Joaquin...
Tin tức

Sergio Garcia hưng phấn trở lại thi đấu sau khi bị loại khỏi The Masters 2018

By GolfEdit.com
Golfer người Tây Ban Nha trở lại Tour tuần này với giải đấu Valero Texas Open.  ...
Giải trí - Khám phá

Vô địch đánh xa thế giới hóa trang thành ông già 80 tuổi đánh lừa mọi người

By GolfEdit.com
Nhà vô địch World Long Drive hóa trang thành ông già 80 tuổi xuất hiện trong quảng cáo của hãng Cleveland Golf ...
Tin tức

Golfer lỡ nhát cắt do đánh bóng trúng ...chim

By GolfEdit.com
Một chuyện hi hữu xảy ra ở giải đấu RBC Heritage tuần trước với Kelly Kraft, khi golfer này đã đánh bóng trúng chim đang bay ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi