<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2598-cap-dau-ryder-cup-kinh-dien-se-tai-hien-o-chung-ket-the-masters-2018.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Cặp đấu Ryder Cup kinh điển sẽ tái hiện ở chung kết The Masters 2018</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Cặp đấu Ryder Cup kinh điển sẽ tái hiện ở chung kết The Masters 2018</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/Masters2018ReedRory-825x472.jpg"> <figcaption>Cặp đấu Ryder Cup kinh điển sẽ tái hiện ở chung kết The Masters 2018</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>The Masters 2018 đ&atilde; kết th&uacute;c v&ograve;ng 3 với vị tr&iacute; dẫn đầu tiếp tục thuộc về Patrick Reed với số điểm -14.</p></h3> </header> <p>Patrick Reed ghi hai eagle ở hố 13,15 - Rory McIlroy c&oacute; v&ograve;ng đấu bogey-free với 5 birdie v&agrave; 1 eagle. Cả hai thực sự đ&atilde; c&oacute; một v&ograve;ng đấu ho&agrave;n hảo để chuẩn bị t&aacute;i hiện lại trận Ryder Cup đầy cảm x&uacute;c năm 2016. Những c&uacute; gạt đầy tự tin của Reed đ&atilde; gi&uacute;p anh một lần nữa dẫn ưu thế trước Rory McIlroy. Liệu tay golf người Bắc Ai Len c&oacute; thể xoay chuyển t&igrave;nh h&igrave;nh v&agrave;o v&ograve;ng chung kết The Masters khi cả hai sẽ xuất ph&aacute;t c&ugrave;ng nhau l&uacute;c muộn nhất ng&agrave;y 8/4.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Masters2018R3Reed01.jpg?1523148310006" alt="Masters2018R3Reed01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Patrick Reed chip-in eagle hố 15, v&ograve;ng 3 The Masters 2018 (Ảnh: HUNTER MARTIN/AUGUSTA NATIONAL)</em></p> <p>Patrick Reed bắt đầu v&ograve;ng 3 với c&aacute;ch biệt hai điểm &acirc;m so với nh&oacute;m sau, nhưng sau c&uacute; chip ghi eagle hố 8, cả hai tay golf đ&atilde; c&ugrave;ng h&ograve;a. Dường như mỗi lần bị Rory g&acirc;y &aacute;p lực th&igrave; Reed lại c&agrave;ng chơi hay. Kh&ocirc;ng c&oacute; một ch&uacute;t &#039;c&oacute;ng&#039; n&agrave;o, Reed ghi Eagle ở hố 13 v&agrave; Eagle hố 15 để bổ sung th&ecirc;m -5 sau v&ograve;ng đấu đ&aacute;nh 67 gậy. Patrick Reed tiếp tục dẫn đầu với -14, c&aacute;ch biệt tới -3 so với Rory McIlroy.&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Masters2018R3Rory01.jpg?1523148324973" alt="Masters2018R3Rory01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Rory McIlroy ăn mừng sau c&uacute; birdie hố 18 (Ảnh: SAM GREENWOOD/AUGUSTA NATIONAL)</em></p> <p>Rory ghi 3 điểm birdie c&aacute;c hố&nbsp;3,4 v&agrave; 6 trước khi ghi eagle hố&nbsp;8 để c&acirc;n bằng số điểm -9 với Patrick Reed. Vượt qua thử th&aacute;ch Amen Corner với c&aacute;c điểm PAR, Rory kh&eacute;p lại ng&agrave;y đấu với th&ecirc;m 2 điểm birdie c&aacute;c hố 15,18. Rory đang tr&agrave;n đầy cơ hội ho&agrave;n th&agrave;nh trọn bộ danh hiệu Grand Slam Major của anh. Nhưng khi thi đấu với Patrick Reed, Rory McIlroy cần phải b&igrave;nh tĩnh hơn nếu kh&ocirc;ng muốn bị Reed g&acirc;y &aacute;p lực t&acirc;m l&yacute; bằng c&uacute; putt thần sầu.&nbsp;</p> <p>Ở c&aacute;c vị tr&iacute; solo thứ 3,4,5 thuộc về c&aacute;c golfer Rickie Fowler (-9), Jon Rahm (-8) v&agrave; Henrik Stenson (-7). Trong đ&oacute; c&aacute;c Fowler v&agrave; Rahm để đ&aacute;nh 65 gậy (-7) ở v&ograve;ng 3 n&agrave;y.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Masters2018R3Rickie01.jpg?1523148358846" alt="Masters2018R3Rickie01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Rickie Fowler ho&agrave;n th&agrave;nh hố 18 v&ograve;ng 3 The Masters (Ảnh: CHRIS TROTMAN/AUGUSTA NATIONAL)</em></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Masters2018R3Rahm01.jpg?1523148690604" alt="Masters2018R3Rahm01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Jon Rahm ghi eagle hố 8, v&ograve;ng 3 The Masters 2018 (Ảnh: HUNTER MARTIN/AUGUSTA NATIONAL)</em></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Masters2018R3Dustin01.jpg?1523148784192" alt="Masters2018R3Dustin01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Dustin Johnson đọc line hố 2, v&ograve;ng 3 The Masters 2018 (Ảnh: SAM GREENWOOD/AUGUSTA NATIONAL)</em></p> <p>Vị tr&iacute; đồng hạng 6(-6) thuộc về Tommy Fleetwood, Bubba Watson, Marc Leishman. Jordan Spieth v&agrave; bạn th&acirc;n Justin Thomas chia sẻ vị tr&iacute; T9(-5). Golfer số 1 thế giới Dustin Johnson xếp solo vị tr&iacute; 11 với -4.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Masters2018R3Tommy03.jpg?1523148665193" alt="Masters2018R3Tommy03" /></p> <p style="text-align: center;">Tommy Fleetwood c&uacute; đ&aacute;nh thứ 2, hố 2 v&ograve;ng 3 The Masters 2018 (Ảnh: CHARLES LABERGE/AUGUSTA NATIONAL)</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Masters2018R3Speeth01.jpg?1523149012719" alt="Masters2018R3Speeth01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Nh&agrave; v&ocirc; địch Masters 2015 - Jordan Spieth đi tr&ecirc;n fairway hố 1 v&ograve;ng 3 giải đấu (Ảnh: SCOTT K. BROWN/AUGUSTA NATIONAL)</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img src="/images/A_Photos/2018/Masters2018R3Thomas01.jpg?1523149117242" alt="Masters2018R3Thomas01" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>Justin Thomas cảm ơn kh&aacute;n giả khi ho&agrave;n th&agrave;nh hố 2, v&ograve;ng 3 the Masters 2018 (Ảnh: SAM GREENWOOD/AUGUSTA NATIONAL)</em></p> <p>Tiger Woods xếp T40 với +4 sau 3 v&ograve;ng đấu.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Masters2018R3Tiger01.jpg?1523148531974" alt="Masters2018R3Tiger01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Tiger Woods vẫn đang tr&ecirc;n con đường chinh phục Major thứ 15 trong sự nghiệp</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Cặp đấu Ryder Cup kinh điển sẽ tái hiện ở chung kết The Masters 2018

By GolfEdit.com - 08/04/2018

The Masters 2018 đã kết thúc vòng 3 với vị trí dẫn đầu tiếp tục thuộc về Patrick Reed với số điểm -14.

Patrick Reed ghi hai eagle ở hố 13,15 - Rory McIlroy có vòng đấu bogey-free với 5 birdie và 1 eagle. Cả hai thực sự đã có một vòng đấu hoàn hảo để chuẩn bị tái hiện lại trận Ryder Cup đầy cảm xúc năm 2016. Những cú gạt đầy tự tin của Reed đã giúp anh một lần nữa dẫn ưu thế trước Rory McIlroy. Liệu tay golf người Bắc Ai Len có thể xoay chuyển tình hình vào vòng chung kết The Masters khi cả hai sẽ xuất phát cùng nhau lúc muộn nhất ngày 8/4. 

Masters2018R3Reed01

Patrick Reed chip-in eagle hố 15, vòng 3 The Masters 2018 (Ảnh: HUNTER MARTIN/AUGUSTA NATIONAL)

Patrick Reed bắt đầu vòng 3 với cách biệt hai điểm âm so với nhóm sau, nhưng sau cú chip ghi eagle hố 8, cả hai tay golf đã cùng hòa. Dường như mỗi lần bị Rory gây áp lực thì Reed lại càng chơi hay. Không có một chút 'cóng' nào, Reed ghi Eagle ở hố 13 và Eagle hố 15 để bổ sung thêm -5 sau vòng đấu đánh 67 gậy. Patrick Reed tiếp tục dẫn đầu với -14, cách biệt tới -3 so với Rory McIlroy.  

Masters2018R3Rory01

Rory McIlroy ăn mừng sau cú birdie hố 18 (Ảnh: SAM GREENWOOD/AUGUSTA NATIONAL)

Rory ghi 3 điểm birdie các hố 3,4 và 6 trước khi ghi eagle hố 8 để cân bằng số điểm -9 với Patrick Reed. Vượt qua thử thách Amen Corner với các điểm PAR, Rory khép lại ngày đấu với thêm 2 điểm birdie các hố 15,18. Rory đang tràn đầy cơ hội hoàn thành trọn bộ danh hiệu Grand Slam Major của anh. Nhưng khi thi đấu với Patrick Reed, Rory McIlroy cần phải bình tĩnh hơn nếu không muốn bị Reed gây áp lực tâm lý bằng cú putt thần sầu. 

Ở các vị trí solo thứ 3,4,5 thuộc về các golfer Rickie Fowler (-9), Jon Rahm (-8) và Henrik Stenson (-7). Trong đó các Fowler và Rahm để đánh 65 gậy (-7) ở vòng 3 này.

Masters2018R3Rickie01

Rickie Fowler hoàn thành hố 18 vòng 3 The Masters (Ảnh: CHRIS TROTMAN/AUGUSTA NATIONAL)

Masters2018R3Rahm01

Jon Rahm ghi eagle hố 8, vòng 3 The Masters 2018 (Ảnh: HUNTER MARTIN/AUGUSTA NATIONAL)

Masters2018R3Dustin01

Dustin Johnson đọc line hố 2, vòng 3 The Masters 2018 (Ảnh: SAM GREENWOOD/AUGUSTA NATIONAL)

Vị trí đồng hạng 6(-6) thuộc về Tommy Fleetwood, Bubba Watson, Marc Leishman. Jordan Spieth và bạn thân Justin Thomas chia sẻ vị trí T9(-5). Golfer số 1 thế giới Dustin Johnson xếp solo vị trí 11 với -4.

Masters2018R3Tommy03

Tommy Fleetwood cú đánh thứ 2, hố 2 vòng 3 The Masters 2018 (Ảnh: CHARLES LABERGE/AUGUSTA NATIONAL)

Masters2018R3Speeth01

Nhà vô địch Masters 2015 - Jordan Spieth đi trên fairway hố 1 vòng 3 giải đấu (Ảnh: SCOTT K. BROWN/AUGUSTA NATIONAL)

Masters2018R3Thomas01

Justin Thomas cảm ơn khán giả khi hoàn thành hố 2, vòng 3 the Masters 2018 (Ảnh: SAM GREENWOOD/AUGUSTA NATIONAL)

Tiger Woods xếp T40 với +4 sau 3 vòng đấu.

Masters2018R3Tiger01

Tiger Woods vẫn đang trên con đường chinh phục Major thứ 15 trong sự nghiệp

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tee time vòng 1,2 The Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - The Open lần thứ 147 lịch chuẩn bị khởi tranh trên sân golf Carnoustie Golf Links, Scotland ...
Tin tức

Brandon Stone vô địch Scottish Open trong ngày cân bằng kỷ lục của European Tour

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brandon Stone vô địch Scottish Open sau màn trình diễn đẳng cấp.  ...
Tin tức

Michael Kim vô địch giải Máy Cày John Deere Classic với điểm số kỷ lục

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Ngôi sao golf trường học một thời Michael Kim đã có danh hiệu PGA TOUR đầu tiên trong sự nghiệp ...
Tin tức

Caleb Jye Perry vô địch - Hanako Kawasaki về á quân Vietnam Junior Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vận động viên người Úc Caleb Jye Perry đã lên ngôi vô địch giải golf trẻ nghiệp dư Quốc Gia Việt Nam 2018. ...
Tin tức

Vòng 3 Vietnam Junior Open tạm hoãn vì mưa quá lớn

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vòng 3 giải golf trẻ VĐQG tạm dừng do thời tiết mưa lớn. ...
Tin tức

Michael Kim nới rộng khoảng cách dẫn điểm ở vòng 3 John Deere Classic

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Một ngày nữa giải đấu bị trì hoãn bởi thời tiết nhưng không thể cản bước được Michael Kim ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi