<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2598-cap-dau-ryder-cup-kinh-dien-se-tai-hien-o-chung-ket-the-masters-2018.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Cặp đấu Ryder Cup kinh điển sẽ tái hiện ở chung kết The Masters 2018</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Cặp đấu Ryder Cup kinh điển sẽ tái hiện ở chung kết The Masters 2018</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/Masters2018ReedRory-825x472.jpg"> <figcaption>Cặp đấu Ryder Cup kinh điển sẽ tái hiện ở chung kết The Masters 2018</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>The Masters 2018 đ&atilde; kết th&uacute;c v&ograve;ng 3 với vị tr&iacute; dẫn đầu tiếp tục thuộc về Patrick Reed với số điểm -14.</p></h3> </header> <p>Patrick Reed ghi hai eagle ở hố 13,15 - Rory McIlroy c&oacute; v&ograve;ng đấu bogey-free với 5 birdie v&agrave; 1 eagle. Cả hai thực sự đ&atilde; c&oacute; một v&ograve;ng đấu ho&agrave;n hảo để chuẩn bị t&aacute;i hiện lại trận Ryder Cup đầy cảm x&uacute;c năm 2016. Những c&uacute; gạt đầy tự tin của Reed đ&atilde; gi&uacute;p anh một lần nữa dẫn ưu thế trước Rory McIlroy. Liệu tay golf người Bắc Ai Len c&oacute; thể xoay chuyển t&igrave;nh h&igrave;nh v&agrave;o v&ograve;ng chung kết The Masters khi cả hai sẽ xuất ph&aacute;t c&ugrave;ng nhau l&uacute;c muộn nhất ng&agrave;y 8/4.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Masters2018R3Reed01.jpg?1523148310006" alt="Masters2018R3Reed01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Patrick Reed chip-in eagle hố 15, v&ograve;ng 3 The Masters 2018 (Ảnh: HUNTER MARTIN/AUGUSTA NATIONAL)</em></p> <p>Patrick Reed bắt đầu v&ograve;ng 3 với c&aacute;ch biệt hai điểm &acirc;m so với nh&oacute;m sau, nhưng sau c&uacute; chip ghi eagle hố 8, cả hai tay golf đ&atilde; c&ugrave;ng h&ograve;a. Dường như mỗi lần bị Rory g&acirc;y &aacute;p lực th&igrave; Reed lại c&agrave;ng chơi hay. Kh&ocirc;ng c&oacute; một ch&uacute;t &#039;c&oacute;ng&#039; n&agrave;o, Reed ghi Eagle ở hố 13 v&agrave; Eagle hố 15 để bổ sung th&ecirc;m -5 sau v&ograve;ng đấu đ&aacute;nh 67 gậy. Patrick Reed tiếp tục dẫn đầu với -14, c&aacute;ch biệt tới -3 so với Rory McIlroy.&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Masters2018R3Rory01.jpg?1523148324973" alt="Masters2018R3Rory01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Rory McIlroy ăn mừng sau c&uacute; birdie hố 18 (Ảnh: SAM GREENWOOD/AUGUSTA NATIONAL)</em></p> <p>Rory ghi 3 điểm birdie c&aacute;c hố&nbsp;3,4 v&agrave; 6 trước khi ghi eagle hố&nbsp;8 để c&acirc;n bằng số điểm -9 với Patrick Reed. Vượt qua thử th&aacute;ch Amen Corner với c&aacute;c điểm PAR, Rory kh&eacute;p lại ng&agrave;y đấu với th&ecirc;m 2 điểm birdie c&aacute;c hố 15,18. Rory đang tr&agrave;n đầy cơ hội ho&agrave;n th&agrave;nh trọn bộ danh hiệu Grand Slam Major của anh. Nhưng khi thi đấu với Patrick Reed, Rory McIlroy cần phải b&igrave;nh tĩnh hơn nếu kh&ocirc;ng muốn bị Reed g&acirc;y &aacute;p lực t&acirc;m l&yacute; bằng c&uacute; putt thần sầu.&nbsp;</p> <p>Ở c&aacute;c vị tr&iacute; solo thứ 3,4,5 thuộc về c&aacute;c golfer Rickie Fowler (-9), Jon Rahm (-8) v&agrave; Henrik Stenson (-7). Trong đ&oacute; c&aacute;c Fowler v&agrave; Rahm để đ&aacute;nh 65 gậy (-7) ở v&ograve;ng 3 n&agrave;y.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Masters2018R3Rickie01.jpg?1523148358846" alt="Masters2018R3Rickie01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Rickie Fowler ho&agrave;n th&agrave;nh hố 18 v&ograve;ng 3 The Masters (Ảnh: CHRIS TROTMAN/AUGUSTA NATIONAL)</em></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Masters2018R3Rahm01.jpg?1523148690604" alt="Masters2018R3Rahm01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Jon Rahm ghi eagle hố 8, v&ograve;ng 3 The Masters 2018 (Ảnh: HUNTER MARTIN/AUGUSTA NATIONAL)</em></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Masters2018R3Dustin01.jpg?1523148784192" alt="Masters2018R3Dustin01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Dustin Johnson đọc line hố 2, v&ograve;ng 3 The Masters 2018 (Ảnh: SAM GREENWOOD/AUGUSTA NATIONAL)</em></p> <p>Vị tr&iacute; đồng hạng 6(-6) thuộc về Tommy Fleetwood, Bubba Watson, Marc Leishman. Jordan Spieth v&agrave; bạn th&acirc;n Justin Thomas chia sẻ vị tr&iacute; T9(-5). Golfer số 1 thế giới Dustin Johnson xếp solo vị tr&iacute; 11 với -4.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Masters2018R3Tommy03.jpg?1523148665193" alt="Masters2018R3Tommy03" /></p> <p style="text-align: center;">Tommy Fleetwood c&uacute; đ&aacute;nh thứ 2, hố 2 v&ograve;ng 3 The Masters 2018 (Ảnh: CHARLES LABERGE/AUGUSTA NATIONAL)</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Masters2018R3Speeth01.jpg?1523149012719" alt="Masters2018R3Speeth01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Nh&agrave; v&ocirc; địch Masters 2015 - Jordan Spieth đi tr&ecirc;n fairway hố 1 v&ograve;ng 3 giải đấu (Ảnh: SCOTT K. BROWN/AUGUSTA NATIONAL)</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img src="/images/A_Photos/2018/Masters2018R3Thomas01.jpg?1523149117242" alt="Masters2018R3Thomas01" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>Justin Thomas cảm ơn kh&aacute;n giả khi ho&agrave;n th&agrave;nh hố 2, v&ograve;ng 3 the Masters 2018 (Ảnh: SAM GREENWOOD/AUGUSTA NATIONAL)</em></p> <p>Tiger Woods xếp T40 với +4 sau 3 v&ograve;ng đấu.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Masters2018R3Tiger01.jpg?1523148531974" alt="Masters2018R3Tiger01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Tiger Woods vẫn đang tr&ecirc;n con đường chinh phục Major thứ 15 trong sự nghiệp</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Cặp đấu Ryder Cup kinh điển sẽ tái hiện ở chung kết The Masters 2018

By GolfEdit.com - 08/04/2018

The Masters 2018 đã kết thúc vòng 3 với vị trí dẫn đầu tiếp tục thuộc về Patrick Reed với số điểm -14.

Patrick Reed ghi hai eagle ở hố 13,15 - Rory McIlroy có vòng đấu bogey-free với 5 birdie và 1 eagle. Cả hai thực sự đã có một vòng đấu hoàn hảo để chuẩn bị tái hiện lại trận Ryder Cup đầy cảm xúc năm 2016. Những cú gạt đầy tự tin của Reed đã giúp anh một lần nữa dẫn ưu thế trước Rory McIlroy. Liệu tay golf người Bắc Ai Len có thể xoay chuyển tình hình vào vòng chung kết The Masters khi cả hai sẽ xuất phát cùng nhau lúc muộn nhất ngày 8/4. 

Masters2018R3Reed01

Patrick Reed chip-in eagle hố 15, vòng 3 The Masters 2018 (Ảnh: HUNTER MARTIN/AUGUSTA NATIONAL)

Patrick Reed bắt đầu vòng 3 với cách biệt hai điểm âm so với nhóm sau, nhưng sau cú chip ghi eagle hố 8, cả hai tay golf đã cùng hòa. Dường như mỗi lần bị Rory gây áp lực thì Reed lại càng chơi hay. Không có một chút 'cóng' nào, Reed ghi Eagle ở hố 13 và Eagle hố 15 để bổ sung thêm -5 sau vòng đấu đánh 67 gậy. Patrick Reed tiếp tục dẫn đầu với -14, cách biệt tới -3 so với Rory McIlroy.  

Masters2018R3Rory01

Rory McIlroy ăn mừng sau cú birdie hố 18 (Ảnh: SAM GREENWOOD/AUGUSTA NATIONAL)

Rory ghi 3 điểm birdie các hố 3,4 và 6 trước khi ghi eagle hố 8 để cân bằng số điểm -9 với Patrick Reed. Vượt qua thử thách Amen Corner với các điểm PAR, Rory khép lại ngày đấu với thêm 2 điểm birdie các hố 15,18. Rory đang tràn đầy cơ hội hoàn thành trọn bộ danh hiệu Grand Slam Major của anh. Nhưng khi thi đấu với Patrick Reed, Rory McIlroy cần phải bình tĩnh hơn nếu không muốn bị Reed gây áp lực tâm lý bằng cú putt thần sầu. 

Ở các vị trí solo thứ 3,4,5 thuộc về các golfer Rickie Fowler (-9), Jon Rahm (-8) và Henrik Stenson (-7). Trong đó các Fowler và Rahm để đánh 65 gậy (-7) ở vòng 3 này.

Masters2018R3Rickie01

Rickie Fowler hoàn thành hố 18 vòng 3 The Masters (Ảnh: CHRIS TROTMAN/AUGUSTA NATIONAL)

Masters2018R3Rahm01

Jon Rahm ghi eagle hố 8, vòng 3 The Masters 2018 (Ảnh: HUNTER MARTIN/AUGUSTA NATIONAL)

Masters2018R3Dustin01

Dustin Johnson đọc line hố 2, vòng 3 The Masters 2018 (Ảnh: SAM GREENWOOD/AUGUSTA NATIONAL)

Vị trí đồng hạng 6(-6) thuộc về Tommy Fleetwood, Bubba Watson, Marc Leishman. Jordan Spieth và bạn thân Justin Thomas chia sẻ vị trí T9(-5). Golfer số 1 thế giới Dustin Johnson xếp solo vị trí 11 với -4.

Masters2018R3Tommy03

Tommy Fleetwood cú đánh thứ 2, hố 2 vòng 3 The Masters 2018 (Ảnh: CHARLES LABERGE/AUGUSTA NATIONAL)

Masters2018R3Speeth01

Nhà vô địch Masters 2015 - Jordan Spieth đi trên fairway hố 1 vòng 3 giải đấu (Ảnh: SCOTT K. BROWN/AUGUSTA NATIONAL)

Masters2018R3Thomas01

Justin Thomas cảm ơn khán giả khi hoàn thành hố 2, vòng 3 the Masters 2018 (Ảnh: SAM GREENWOOD/AUGUSTA NATIONAL)

Tiger Woods xếp T40 với +4 sau 3 vòng đấu.

Masters2018R3Tiger01

Tiger Woods vẫn đang trên con đường chinh phục Major thứ 15 trong sự nghiệp

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump đã chơi bao nhiêu vòng golf kể từ ngày nhậm chức?

By GolfEdit.com
Khác biệt với các đời tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sở hữu tới 17 sân golf trước khi đứng đầu nhà Trắng. Điều đó cho thấy ông Trump là...
Tin tức

Mặc tình hình chiến sự, Donald Trump vẫn mời thủ tướng Nhật chơi golf

By GolfEdit.com
Tổng thổng Mỹ Donald Trump có buổi tiếp đón ngài thủ tưởng Nhật Shinzo abe ở Palm Beach, bang Florida vào hai ngày 17-18/4. ...
Tin tức

Golfer số 1 nghiệp dư thế giới chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp

By GolfEdit.com
Giải Valero Texas Open diễn ra tuần này sẽ chứng kiến màn ra mắt với tư cách chuyên nghiệp của golfer nghiệp dư số 1 thế giới người Chi Lê Joaquin...
Tin tức

Sergio Garcia hưng phấn trở lại thi đấu sau khi bị loại khỏi The Masters 2018

By GolfEdit.com
Golfer người Tây Ban Nha trở lại Tour tuần này với giải đấu Valero Texas Open.  ...
Giải trí - Khám phá

Vô địch đánh xa thế giới hóa trang thành ông già 80 tuổi đánh lừa mọi người

By GolfEdit.com
Nhà vô địch World Long Drive hóa trang thành ông già 80 tuổi xuất hiện trong quảng cáo của hãng Cleveland Golf ...
Tin tức

Golfer lỡ nhát cắt do đánh bóng trúng ...chim

By GolfEdit.com
Một chuyện hi hữu xảy ra ở giải đấu RBC Heritage tuần trước với Kelly Kraft, khi golfer này đã đánh bóng trúng chim đang bay ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi