<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2549-ttk-vga-nguyen-van-cuu-tai-tro-100-trieu-dong-cho-tuyen-union-cup-mien-bac.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>TTK VGA Nguyễn Văn Cựu tài trợ 100 triệu đồng cho tuyển Union Cup miền Bắc</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>TTK VGA Nguyễn Văn Cựu tài trợ 100 triệu đồng cho tuyển Union Cup miền Bắc</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/UnionCup2018MB01-630x360.jpg"> <figcaption>TTK VGA Nguyễn Văn Cựu tài trợ 100 triệu đồng cho tuyển Union Cup miền Bắc</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Tổng thư k&yacute; Hiệp Hội Golf Việt Nam &ocirc;ng Nguyễn Văn Cựu đ&atilde; t&agrave;i trợ n&oacute;ng cho tuyển Union Cup miền Bắc số tiền 100 triệu tại buổi tiệc Gala Lễ Ra Qu&acirc;n đội tuyển Miền Bắc, diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 9/3.</p></h3> </header> <p>Tuyển Union Cup miền Bắc đ&atilde; tổ chức lễ xuất qu&acirc;n ho&agrave;nh tr&aacute;ng với c&aacute;c hoạt động nổi bật như giao lưu Golf tại s&acirc;n Skylake do tuyển đ&agrave;i thọ to&agrave;n bộ v&agrave; đại tiệc do ch&iacute;nh đội trưởng L&ecirc; H&ugrave;ng Nam đứng ra chủ tr&igrave;.&nbsp;</p> <p>Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ Gala, đội trưởng L&ecirc; H&ugrave;ng Nam - người c&oacute; vai tr&ograve; quan trọng trong hai chiến thắng của tuyển trong hai năm qua chia sẻ: <em>"Năm nay lực lượng của đội tuyển c&oacute; nhiều thay đổi khi t&ocirc;i bổ sung c&aacute;c nh&acirc;n tố trẻ. Đội tuyển miền Nam vẫn lu&ocirc;n l&agrave; đội tuyển rất mạnh nhưng t&ocirc;i tin&nbsp;sự đo&agrave;n kết&nbsp;cũng như sự tự tin sẽ gi&uacute;p Union Cup miền Bắc&nbsp;sẽ tiếp tục&nbsp;đăng quang giải đấu".&nbsp;</em>C&oacute; lẽ&nbsp;niềm tin chiến thắng của&nbsp;người đứng đầu đội tuyển l&agrave; c&aacute;ch kh&iacute;ch lệ tinh thần chiến đấu kh&ocirc;ng thể tốt hơn cho to&agrave;n thể th&agrave;nh vi&ecirc;n.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><em><img src="/images/A_Photos/2018/UnionCup2018MB02.jpg?1520641654693" alt="UnionCup2018MB02" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>Đội trưởng L&ecirc; H&ugrave;ng Nam thi đấu trong buổi Golf giao lưu của tuyển v&agrave;o s&aacute;ng 9/3 tr&ecirc;n s&acirc;n SkyLake -</em> Ảnh Duy Dương</p> <p>Cũng&nbsp;tại buổi tiệc xuất qu&acirc;n c&oacute; sự&nbsp;tham dự&nbsp;của Tổng thư k&yacute; Hiệp Hội Golf Việt Nam - &ocirc;ng Nguyễn Văn Cựu. &Ocirc;ng Cựu b&agrave;y tỏ sự&nbsp;vui mừng&nbsp;trước sự ph&aacute;t triển của giải đấu VGA Union Cup.&nbsp;Tổng thư k&yacute; VGA tin tưởng rằng giải đấu sẽ ng&agrave;y c&agrave;ng trở n&ecirc;n hấp dẫn, thu h&uacute;t nhiều hơn sự quan t&acirc;m của người h&acirc;m mộ cũng như nh&agrave; t&agrave;i trợ để g&oacute;p phần n&acirc;ng cao thương hiệu của giải. Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; tr&agrave;n đầy niềm vui của ng&agrave;y tuyển Miền Bắc ra qu&acirc;n, &ocirc;ng Nguyễn Văn Cựu c&ocirc;ng bố t&agrave;i trợ 100 triệu đồng v&agrave; ch&uacute;c tuyển chiến thắng.</p> <p>2018 l&agrave;&nbsp;năm thứ Ba của giải đấu VGA Union Cup với t&ecirc;n gọi C&uacute;p Thống Nhất. Cả hai lần thi đấu trước tuyển Union Cup đều d&agrave;nh chiến thắng xuất sắc với c&aacute;c tỷ số lần lượt l&agrave; 12,5-11,5 (2016) v&agrave; 16-12 (2017). To&agrave;n bộ đội tuyển đ&atilde;&nbsp;sẵn s&agrave;ng chinh phục danh hiệu thứ 3 li&ecirc;n tiếp. VGA Union Cup 2018 sẽ ch&iacute;nh thức khởi tranh từ ng&agrave;y 22-24/3 tr&ecirc;n s&acirc;n golf Long Th&agrave;nh, tỉnh Đồng Nai.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

TTK VGA Nguyễn Văn Cựu tài trợ 100 triệu đồng cho tuyển Union Cup miền Bắc

By GolfEdit.com - 10/03/2018

Tổng thư ký Hiệp Hội Golf Việt Nam ông Nguyễn Văn Cựu đã tài trợ nóng cho tuyển Union Cup miền Bắc số tiền 100 triệu tại buổi tiệc Gala Lễ Ra Quân đội tuyển Miền Bắc, diễn ra vào ngày 9/3.

Tuyển Union Cup miền Bắc đã tổ chức lễ xuất quân hoành tráng với các hoạt động nổi bật như giao lưu Golf tại sân Skylake do tuyển đài thọ toàn bộ và đại tiệc do chính đội trưởng Lê Hùng Nam đứng ra chủ trì. 

Phát biểu tại buổi lễ Gala, đội trưởng Lê Hùng Nam - người có vai trò quan trọng trong hai chiến thắng của tuyển trong hai năm qua chia sẻ: "Năm nay lực lượng của đội tuyển có nhiều thay đổi khi tôi bổ sung các nhân tố trẻ. Đội tuyển miền Nam vẫn luôn là đội tuyển rất mạnh nhưng tôi tin sự đoàn kết cũng như sự tự tin sẽ giúp Union Cup miền Bắc sẽ tiếp tục đăng quang giải đấu". Có lẽ niềm tin chiến thắng của người đứng đầu đội tuyển là cách khích lệ tinh thần chiến đấu không thể tốt hơn cho toàn thể thành viên. 

UnionCup2018MB02

Đội trưởng Lê Hùng Nam thi đấu trong buổi Golf giao lưu của tuyển vào sáng 9/3 trên sân SkyLake - Ảnh Duy Dương

Cũng tại buổi tiệc xuất quân có sự tham dự của Tổng thư ký Hiệp Hội Golf Việt Nam - ông Nguyễn Văn Cựu. Ông Cựu bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển của giải đấu VGA Union Cup. Tổng thư ký VGA tin tưởng rằng giải đấu sẽ ngày càng trở nên hấp dẫn, thu hút nhiều hơn sự quan tâm của người hâm mộ cũng như nhà tài trợ để góp phần nâng cao thương hiệu của giải. Trong không khí tràn đầy niềm vui của ngày tuyển Miền Bắc ra quân, ông Nguyễn Văn Cựu công bố tài trợ 100 triệu đồng và chúc tuyển chiến thắng.

2018 là năm thứ Ba của giải đấu VGA Union Cup với tên gọi Cúp Thống Nhất. Cả hai lần thi đấu trước tuyển Union Cup đều dành chiến thắng xuất sắc với các tỷ số lần lượt là 12,5-11,5 (2016) và 16-12 (2017). Toàn bộ đội tuyển đã sẵn sàng chinh phục danh hiệu thứ 3 liên tiếp. VGA Union Cup 2018 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 22-24/3 trên sân golf Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump và hàng loạt người nổi tiếng chúc mừng chiến thắng của Tiger Woods

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Tràn ngập các phương tiện thể thao truyền thông thế giới sẽ là hình ảnh Tiger Woods đăng quang ở TOUR Championship 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods có danh hiệu PGA TOUR thứ 80 trong sự nghiệp khi lên ngôi TOUR Championship 2018

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Huyền thoại 14 lần vô địch Major người Mỹ Tiger Woods đã xuất sắc đăng quang giải golf cuối cùng trong năm TOUR Championship.  ...
Tin tức

Vòng 3 TOUR Championship: Tiger Woods thi đấu bứt phá, dẫn đầu cách biệt 3 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau hai vòng 1,2 lần lượt chia sẻ vị trí dẫn đầu với Rickie Fowler và Justin Rose thì Tiger Woods đã có ngày Moving Day đúng nghĩa khi...
Tin tức

Rory McIlroy nói về phong độ hiện tại: Được ngày nào hay ngày đấy

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tour Championship và Ryder Cup sẽ không thay đổi cục diện mùa giải 2018 của Rory Mcllroy ...
Tin tức

Oliver Fisher trở thành golfer đầu tiên trong lịch sử European Tour đánh 59 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau cú gạt bóng nhẹ nhàng để hoàn thành điểm PAR hố 18 tại sân Dom Pedro Victoria Golf Course, golfer 30 tuổi người Anh phải mất đến vài...
Tin tức

Tiger duy trì vị trí dẫn đầu, Koepka và DeChambeau đội sổ ở vòng 2 TOUR Championship

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Đánh 68 gậy vòng 2, Tiger Woods duy trì vị trí ngôi đầu giải TOUR Championship cũng với golfer số 1 thế giới Justin Rose ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi