<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2523-tut-10-kg-bubba-watson-bat-khoc-noi-vo-dich-genesis-open-co-the-la-chien-thang-cuoi-cung.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/Genesis2018Bubba01-630x360.jpg"> <figcaption>Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Bubba Watson đ&atilde; chấm dứt con kh&aacute;t danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open.</p></h3> </header> <p>Đ&atilde; từ&nbsp;rất l&acirc;u&nbsp;rồi người h&acirc;m mộ mới được chứng kiến&nbsp;Bubba đăng quang ở một giải đấu v&agrave; lần n&agrave;y lại l&agrave; tại giải Genesis Open - giải đấu anh đ&atilde; c&oacute; 2 lần v&ocirc; địch với t&ecirc;n giải trước l&agrave; Northern Trust c&ugrave;ng tr&ecirc;n s&acirc;n đấu Riviera huyền thoại. Với v&ograve;ng 4 đ&aacute;nh 69 gậy, golfer 39 tuổi người Mỹ đ&atilde; l&ecirc;n ng&ocirc;i với tổng số điểm - 12, anh c&oacute; số điểm &acirc;m tốt hơn nh&oacute;m đứng sau tới 2 điểm.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Genesis2018Bubba03.jpg?1519048144341" alt="Genesis2018Bubba03" /></p> <p>Bubba Watson đ&atilde; tụt c&acirc;n tới hơn 20 pound tương đương với hơn 9 kg do gặp vấn đề về sức khỏe m&agrave; anh kh&ocirc;ng tiết lộ. Bubba đang t&iacute;nh đến chuyện giải nghệ sớm. Chiến thắng ở Genesis Open thực sự mang lại kh&aacute;t khao chiến thắng v&agrave; niềm tin trở lại cho golfer từng 2 lần v&ocirc; địch The Masters.&nbsp;</p> <p>Từ năm 2017, Bubba thi đấu 26 giải, anh lỡ nh&aacute;t cắt tới 8 lần - r&uacute;t lui 1 v&agrave; chỉ c&oacute; 2 lần về trong top 10. Anh bắt đầu Genesis Open tuần n&agrave;y với vị tr&iacute; 117 thế giới.&nbsp;</p> <p>Chia sẻ sau chiến thắng đầy cảm x&uacute;c, Bubba Watson n&oacute;i: "Được h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o từng gi&acirc;y ph&uacute;t tuyệt vời tr&ecirc;n s&acirc;n v&agrave; kết th&uacute;c bằng một chiến thắng trước sự chứng kiến của người h&acirc;m mộ thật kh&ocirc;ng c&ograve;n g&igrave; bằng. Niềm tin v&agrave; sự tự tin đ&atilde; đem đến cho t&ocirc;i vinh quang n&agrave;y. Cảm x&uacute;c thật kh&oacute; tả. Đ&acirc;y c&oacute; thể l&agrave; chiến thắng cuối c&ugrave;ng trong sự nghiệp của t&ocirc;i."</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Genesis2018Bubba02.jpg?1519048165332" alt="Genesis2018Bubba02" /></p> <p>Danh hiệu gần nhất m&agrave; Bubba Watson c&oacute; được l&agrave; tại Northern Trust 2016. Đ&acirc;y cũng l&agrave; danh hiệu PGA TOUR thứ 10 trong sự nghiệp của golfer tay tr&aacute;i sở hữu c&uacute; swing đặc biệt n&agrave;y. Chiến thắng ở Genesis Open mang về cho Bubba Watson khoản tiền thưởng hơn 1,2 triệu đ&ocirc; la v&agrave; 500 điểm FedEx.</p> <p><em>Ở vị tr&iacute; đồng hạng 2(-10) gồm 2 golfer người Mỹ kh&aacute;c l&agrave; Kevin Na v&agrave; Tony Finau, đều đ&aacute;nh 69 gậy ở v&ograve;ng 4. Ở vị tr&iacute; đồng hạng 4 l&agrave; Scotts Stallings v&agrave; Patrick Cantlay.</em></p> <p><em>Phil Mickelson c&oacute; giải đấu thứ 3 trong m&ugrave;a về trong top 6. The Lefty xếp đồng hạng 6(-8) với Adam Hadwin v&agrave; Cameron Smith.&nbsp;</em></p> <p><em>Jordan Spieth v&agrave; Justin Thomas đứng đồng hạng 9(-7) với 3 tay golf kh&aacute;c.&nbsp;</em></p> <p><em>Đ&acirc;y l&agrave; giải đấu c&oacute; sự tham dự của Tiger Woods nhưng rất tiếc si&ecirc;u hổ đ&atilde; kh&ocirc;ng vượt qua được l&aacute;t cắt. Anh sẽ&nbsp;trở lại trong&nbsp;giải đấu tiếp theo -The Honda Classic được tổ chức tr&ecirc;n s&acirc;n Palm Beach Gardens, Florida rất gần với nh&agrave; của Tiger Woods.&nbsp;</em></p> <p><strong>Diễn biến ở v&ograve;ng chung kết:</strong></p> <p style="text-align: center;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/qgGAblnnkdg" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Giải đấu tuần tới:</strong></p> <p>- Giải The Honda Classic</p> <p>- S&acirc;n&nbsp;PGA National (Champion), Palm Beach Gardens,&nbsp; FL</p> <p>- Tổng thưởng: 6.6 triệu đ&ocirc; la</p> <p>- Đương kim v&ocirc; địch: Rickie Fowler</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com - 19/02/2018

Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open.

Đã từ rất lâu rồi người hâm mộ mới được chứng kiến Bubba đăng quang ở một giải đấu và lần này lại là tại giải Genesis Open - giải đấu anh đã có 2 lần vô địch với tên giải trước là Northern Trust cùng trên sân đấu Riviera huyền thoại. Với vòng 4 đánh 69 gậy, golfer 39 tuổi người Mỹ đã lên ngôi với tổng số điểm - 12, anh có số điểm âm tốt hơn nhóm đứng sau tới 2 điểm.

Genesis2018Bubba03

Bubba Watson đã tụt cân tới hơn 20 pound tương đương với hơn 9 kg do gặp vấn đề về sức khỏe mà anh không tiết lộ. Bubba đang tính đến chuyện giải nghệ sớm. Chiến thắng ở Genesis Open thực sự mang lại khát khao chiến thắng và niềm tin trở lại cho golfer từng 2 lần vô địch The Masters. 

Từ năm 2017, Bubba thi đấu 26 giải, anh lỡ nhát cắt tới 8 lần - rút lui 1 và chỉ có 2 lần về trong top 10. Anh bắt đầu Genesis Open tuần này với vị trí 117 thế giới. 

Chia sẻ sau chiến thắng đầy cảm xúc, Bubba Watson nói: "Được hòa mình vào từng giây phút tuyệt vời trên sân và kết thúc bằng một chiến thắng trước sự chứng kiến của người hâm mộ thật không còn gì bằng. Niềm tin và sự tự tin đã đem đến cho tôi vinh quang này. Cảm xúc thật khó tả. Đây có thể là chiến thắng cuối cùng trong sự nghiệp của tôi."

Genesis2018Bubba02

Danh hiệu gần nhất mà Bubba Watson có được là tại Northern Trust 2016. Đây cũng là danh hiệu PGA TOUR thứ 10 trong sự nghiệp của golfer tay trái sở hữu cú swing đặc biệt này. Chiến thắng ở Genesis Open mang về cho Bubba Watson khoản tiền thưởng hơn 1,2 triệu đô la và 500 điểm FedEx.

Ở vị trí đồng hạng 2(-10) gồm 2 golfer người Mỹ khác là Kevin Na và Tony Finau, đều đánh 69 gậy ở vòng 4. Ở vị trí đồng hạng 4 là Scotts Stallings và Patrick Cantlay.

Phil Mickelson có giải đấu thứ 3 trong mùa về trong top 6. The Lefty xếp đồng hạng 6(-8) với Adam Hadwin và Cameron Smith. 

Jordan Spieth và Justin Thomas đứng đồng hạng 9(-7) với 3 tay golf khác. 

Đây là giải đấu có sự tham dự của Tiger Woods nhưng rất tiếc siêu hổ đã không vượt qua được lát cắt. Anh sẽ trở lại trong giải đấu tiếp theo -The Honda Classic được tổ chức trên sân Palm Beach Gardens, Florida rất gần với nhà của Tiger Woods. 

Diễn biến ở vòng chung kết:

 

Giải đấu tuần tới:

- Giải The Honda Classic

- Sân PGA National (Champion), Palm Beach Gardens,  FL

- Tổng thưởng: 6.6 triệu đô la

- Đương kim vô địch: Rickie Fowler

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi