<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2518-gary-woodland-tang-chien-thang-wm-phoenix-open-cho-nguoi-con-gai-da-mat.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Gary Woodland tặng chiến thắng WM Phoenix Open cho người con gái đã mất</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Gary Woodland tặng chiến thắng WM Phoenix Open cho người con gái đã mất</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/WMPhoenixGary01-630x360.jpg"> <figcaption>Gary Woodland tặng chiến thắng WM Phoenix Open cho người con gái đã mất</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Vượt qua&nbsp;Chez Reavie ở hố playoff đầu ti&ecirc;n, Gary Woodland đ&atilde; c&oacute; danh hiệu PGA TOUR thứ 3 trong sự nghiệp khi v&ocirc; địch giải đấu ở Scottsdale, Arizona&nbsp;</p></h3> </header> <p>Gary Woodland v&agrave; Chez Reavie đều kết th&uacute;c 4 ng&agrave;y thi đấu với c&ugrave;ng số điểm -18. Cả hai tay golf bắt buộc phải ph&acirc;n định thắng thua bằng playoff. Với pha ghi điểm PAR ở ngay lượt đấu hố phụ thứ nhất, Gary Woodland đ&atilde; l&ecirc;n ng&ocirc;i giải đấu hấp dẫn h&agrave;ng đầu PGA TOUR- Waste Management Phoenix Open&nbsp; 2018. Khi thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng c&uacute; gạt b&oacute;ng ghi điểm, Gary đ&atilde; chỉ tay l&ecirc;n trời như tận hưởng chiến thắng.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/WMPhoenixGary01.jpg?1517842200141" alt="WMPhoenixGary01" /></p> <p>Chia sẻ sau kỳ t&iacute;ch, Gary Woodland n&oacute;i:<em> "V&acirc;ng, t&ocirc;i&nbsp;nh&igrave;n&nbsp;l&ecirc;n giời như muốn&nbsp;gi&agrave;nh trọn&nbsp;sự tưởng nhớ cho đứa con g&aacute;i nhỏ qua đời. Chiến thắng n&agrave;y&nbsp;hi vọng l&agrave; một niềm an ủi v&agrave; như một&nbsp;m&oacute;n qu&agrave; cho sinh nhật của vợ t&ocirc;i nữa".&nbsp;</em></p> <p>V&agrave;o ng&agrave;y 29/3 năm 2017, Woodland đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o rằng anh v&agrave; vợ. Gabby, đ&atilde; mất một người con g&aacute;i do sinh sớm trong ca mang thai sinh đ&ocirc;i. Anh ấy đ&atilde; r&uacute;t khỏi giải World Golf Championships-Dell Technologies Match Play l&uacute;c đ&oacute;. Anh đ&atilde;&nbsp;b&ecirc;n cạnh vợ v&agrave; để b&aacute;c sĩ kiểm tra sức khỏe cho cậu con trai vẫn c&ograve;n nằm trong thai. Sau hơn 10 th&aacute;ng, Gabby v&agrave; con trai họ, Jaxson, đ&atilde; c&ugrave;ng cha m&igrave;nh tận hưởng chiến thắng đầy ngọt ng&agrave;o kể từ danh hiệu Barracuda Championship 2013. Woodland n&oacute;i cậu con trai Jaxson l&agrave; điều kỳ diệu của cuộc đời v&agrave; anh cũng như Gabby sẽ lu&ocirc;n b&ecirc;n nhau v&igrave; con sau s&oacute;ng gi&oacute; của năm 2017.&nbsp;</p> <p>Chiến thắng n&agrave;y gi&uacute;p Gary Woodland leo l&ecirc;n vị tr&iacute; 38 tr&ecirc;n bảng xếp hạng FedEx. Anh đang rất h&aacute;o hức cho một m&ugrave;a giải PGA TOUR đầy s&ocirc;i động ph&iacute;a trước.&nbsp;Đầu m&ugrave;a giải,&nbsp;Woodland cũng về vị tr&iacute; T7 giải Sony Open in Hawaii v&agrave;&nbsp;&nbsp;T12 ở&nbsp;Farmers Insurance Open. Th&agrave;nh t&iacute;ch qu&aacute; tốt của tay golf sinh năm 1984 cho tới l&uacute;c n&agrave;y.&nbsp;</p> <p>Gary Woodland cũng đến California để chuẩn bị cho giải đấu&nbsp;AT&amp;T Pebble Beach Pro-Am,&nbsp;v&agrave; sẽ t&igrave;m lại h&agrave;o quang của sự nghiệp sau 5 năm đầy thăng trầm của cuộc sống.&nbsp;</p> <p><em><strong>Diễn biến ở v&ograve;ng 4:</strong></em></p> <p style="text-align: center;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/RJyC4s_bqRM" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p><em><strong>Chỉ số thi đấu của Gary Woodland tại giải:</strong></em></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 283.5px;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 147px; text-align: center; height: 13px;"><strong>Chỉ số</strong></td> <td style="width: 65px; text-align: center; height: 13px;"><strong>Tổng</strong></td> <td style="width: 54.5px; text-align: center; height: 13px;"><strong>XH</strong></td> </tr> <tr style="height: 35px;"> <td style="width: 147px; height: 35px;"> <p>EAGLES</p> </td> <td style="width: 65px; height: 35px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 54.5px; height: 35px; text-align: center;">T3</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 147px; height: 13px;">BIRDIES</td> <td style="width: 65px; height: 13px; text-align: center;">26</td> <td style="width: 54.5px; height: 13px; text-align: center;">1</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 147px; height: 13px;">PARS</td> <td style="width: 65px; height: 13px; text-align: center;">37</td> <td style="width: 54.5px; height: 13px; text-align: center;">T71</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 147px; height: 13px;">BOGEYS</td> <td style="width: 65px; height: 13px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 54.5px; height: 13px; text-align: center;">T12</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 147px; height: 13px;">DOUBLE BOGEYS</td> <td style="width: 65px; height: 13px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 54.5px; height: 13px; text-align: center;">T1</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 147px; height: 13px;">3+ BOGEYS</td> <td style="width: 65px; height: 13px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 54.5px; height: 13px; text-align: center;">T67</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 147px; height: 13px;">DRIVING ACCURACY</td> <td style="width: 65px; height: 13px; text-align: center;">60.71% (34/56)</td> <td style="width: 54.5px; height: 13px; text-align: center;">T19</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 147px; height: 13px;">DRIVING DISTANCE</td> <td style="width: 65px; height: 13px; text-align: center;">318.4</td> <td style="width: 54.5px; height: 13px; text-align: center;">T7</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 147px; height: 13px;">LONGEST DRIVE</td> <td style="width: 65px; height: 13px; text-align: center;">352</td> <td style="width: 54.5px; height: 13px; text-align: center;">T18</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 147px; height: 13px;">SAND SAVES</td> <td style="width: 65px; height: 13px; text-align: center;">33.33% (2/6)</td> <td style="width: 54.5px; height: 13px; text-align: center;">T55</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 147px; height: 13px;">SCRAMBLING</td> <td style="width: 65px; height: 13px; text-align: center;">68.75%</td> <td style="width: 54.5px; height: 13px; text-align: center;">25</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 147px; height: 13px;">GREENS IN REGULATION</td> <td style="width: 65px; height: 13px; text-align: center;">77.78% (56/72)</td> <td style="width: 54.5px; height: 13px; text-align: center;">4</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 147px; height: 13px;">PUTTS PER GIR</td> <td style="width: 65px; height: 13px; text-align: center;">1714</td> <td style="width: 54.5px; height: 13px; text-align: center;">T10</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Một số h&igrave;nh ảnh nổi bật:</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/2018/WMPhoenixR402.jpg?1517842631245" alt="WMPhoenixR402" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>Rickie Fowler đ&atilde; dẫn đầu c&aacute;c v&ograve;ng, nhưng đ&aacute;nh 73 gậy v&ograve;ng 4 khiến anh rơi về vị tr&iacute; T11 của giải đấu</em></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/2018/WMPhoenixR407.jpg?1517842673829" alt="WMPhoenixR407" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>Phil Mickelson vẫn cho thấy c&aacute;i duy&ecirc;n ở giải WM Phoenix khi về vị tr&iacute; T5(-14)</em></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/2018/WMPhoenixR405.jpg?1517842753948" alt="WMPhoenixR405" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>T&igrave;nh huống Chez Reavie gạt trượt ghi điểm bogey ở hố playoff.</em></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/2018/WMPhoenixR406.jpg?1517842787075" alt="WMPhoenixR406" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>Chiến thắng chung cuộc thuộc về Gary Woodland</em></p> <p><strong>Giải đấu tuần tới:</strong></p> <p>- Giải AT&amp;T Pebble Beach Pro-Am</p> <p>- S&acirc;n&nbsp;Pebble Beach GL,&nbsp; Pebble Beach,&nbsp; CA</p> <p>- Đương kim v&ocirc; địch: Jordan Spieth</p> <p>- Tổng thưởng: 7.4 triệu đ&ocirc;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Gary Woodland tặng chiến thắng WM Phoenix Open cho người con gái đã mất

By GolfEdit.com - 05/02/2018

Vượt qua Chez Reavie ở hố playoff đầu tiên, Gary Woodland đã có danh hiệu PGA TOUR thứ 3 trong sự nghiệp khi vô địch giải đấu ở Scottsdale, Arizona 

Gary Woodland và Chez Reavie đều kết thúc 4 ngày thi đấu với cùng số điểm -18. Cả hai tay golf bắt buộc phải phân định thắng thua bằng playoff. Với pha ghi điểm PAR ở ngay lượt đấu hố phụ thứ nhất, Gary Woodland đã lên ngôi giải đấu hấp dẫn hàng đầu PGA TOUR- Waste Management Phoenix Open  2018. Khi thực hiện thành công cú gạt bóng ghi điểm, Gary đã chỉ tay lên trời như tận hưởng chiến thắng. 

WMPhoenixGary01

Chia sẻ sau kỳ tích, Gary Woodland nói: "Vâng, tôi nhìn lên giời như muốn giành trọn sự tưởng nhớ cho đứa con gái nhỏ qua đời. Chiến thắng này hi vọng là một niềm an ủi và như một món quà cho sinh nhật của vợ tôi nữa". 

Vào ngày 29/3 năm 2017, Woodland đã thông báo rằng anh và vợ. Gabby, đã mất một người con gái do sinh sớm trong ca mang thai sinh đôi. Anh ấy đã rút khỏi giải World Golf Championships-Dell Technologies Match Play lúc đó. Anh đã bên cạnh vợ và để bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cậu con trai vẫn còn nằm trong thai. Sau hơn 10 tháng, Gabby và con trai họ, Jaxson, đã cùng cha mình tận hưởng chiến thắng đầy ngọt ngào kể từ danh hiệu Barracuda Championship 2013. Woodland nói cậu con trai Jaxson là điều kỳ diệu của cuộc đời và anh cũng như Gabby sẽ luôn bên nhau vì con sau sóng gió của năm 2017. 

Chiến thắng này giúp Gary Woodland leo lên vị trí 38 trên bảng xếp hạng FedEx. Anh đang rất háo hức cho một mùa giải PGA TOUR đầy sôi động phía trước. Đầu mùa giải, Woodland cũng về vị trí T7 giải Sony Open in Hawaii và  T12 ở Farmers Insurance Open. Thành tích quá tốt của tay golf sinh năm 1984 cho tới lúc này. 

Gary Woodland cũng đến California để chuẩn bị cho giải đấu AT&T Pebble Beach Pro-Am, và sẽ tìm lại hào quang của sự nghiệp sau 5 năm đầy thăng trầm của cuộc sống. 

Diễn biến ở vòng 4:

Chỉ số thi đấu của Gary Woodland tại giải:

Chỉ số Tổng XH

EAGLES

1 T3
BIRDIES 26 1
PARS 37 T71
BOGEYS 7 T12
DOUBLE BOGEYS 0 T1
3+ BOGEYS 1 T67
DRIVING ACCURACY 60.71% (34/56) T19
DRIVING DISTANCE 318.4 T7
LONGEST DRIVE 352 T18
SAND SAVES 33.33% (2/6) T55
SCRAMBLING 68.75% 25
GREENS IN REGULATION 77.78% (56/72) 4
PUTTS PER GIR 1714 T10

Một số hình ảnh nổi bật:

WMPhoenixR402

Rickie Fowler đã dẫn đầu các vòng, nhưng đánh 73 gậy vòng 4 khiến anh rơi về vị trí T11 của giải đấu

WMPhoenixR407

Phil Mickelson vẫn cho thấy cái duyên ở giải WM Phoenix khi về vị trí T5(-14)

WMPhoenixR405

Tình huống Chez Reavie gạt trượt ghi điểm bogey ở hố playoff.

WMPhoenixR406

Chiến thắng chung cuộc thuộc về Gary Woodland

Giải đấu tuần tới:

- Giải AT&T Pebble Beach Pro-Am

- Sân Pebble Beach GL,  Pebble Beach,  CA

- Đương kim vô địch: Jordan Spieth

- Tổng thưởng: 7.4 triệu đô

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Justin Rose dẫn cách biệt 4 gậy trước chung kết Fort Worth Invitational

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Golfer người Anh là Justin Rose đang tràn đầy cơ hội vô địch giải Fort Worth Invitational khi tiếp tục dẫn đầu sau vòng 3. ...
Tin tức

Rory McIlroy để Molinari độc chiếm ngôi đầu sau vòng 3 giải BMW PGA Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Rory McIlroy đánh mất lợi thế nới rộng khoảng cách dẫn đầu do mắc lội ở 6 đường đầu ...
Tin tức

Justin Rose vươn lên dẫn đầu trước vòng 3 giải Fort Worth Invitational

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Đánh 64 gậy ghi -6 điểm ở vòng 2, Justin Rose vươn lên dẫn đầu giải Fort Worth Invitational với cách biệt tối thiểu.  ...
Tin tức

Alex Noren: thi đấu cùng Rory xong tôi nghĩ mình nên từ bỏ golf

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Golfer người Bắc Ai Len là Rory McIlroy đã có vòng đấu xuất sắc để vươn lên dẫn đầu giải golf BMW PGA Championship đang diễn ra ở...
Tin tức

Rory McIlroy mở màn ấn tượng ở giải đấu có tổng thưởng 7 triệu đô la

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Giải BMW PGA Champions thuộc hệ thống thi đấu của European Tour đã chính thức khởi tranh trên sân Wentworth Club, vương quốc Anh ...
Tin tức

Kevin Na có vòng đấu bogey-free 62 gậy giải Fort Worth Invitational

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Golfer người Mỹ Kevin Na có vòng đấu không mắc lỗi để vươn lên dẫn đầu giải Fort Worth Invitational ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi