<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2490-tay-golf-nguoi-canada-khai-bao-dung-doping-o-pga-tour.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tay golf người Canada khai báo dùng doping ở PGA TOUR</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tay golf người Canada khai báo dùng doping ở PGA TOUR</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/BradFritschDoping-630x360.jpg"> <figcaption>Tay golf người Canada khai báo dùng doping ở PGA TOUR</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Lần thứ hai trong th&aacute;ng, PGA TOUR đ&atilde; tạm đ&igrave;nh chỉ thi đấu với vận động vi&ecirc;n vi phạm quy chế chống Do-ping</p></h3> </header> <p>Theo đ&oacute;, v&agrave;o thứ Hai ng&agrave;y 08/01, PGA TOUR th&ocirc;ng b&aacute;o rằng cựu qu&acirc;n nh&acirc;n&nbsp;Brad Fritsch tạm thời kh&ocirc;ng được tham dự hệ thống trong 3 th&aacute;ng do đ&atilde; sử dụng chất cấm. Một quan chức của Tour n&oacute;i: " Fritsch đ&atilde; tự tr&igrave;nh b&aacute;o sự việc n&agrave;y với ch&uacute;ng t&ocirc;i sau khi ph&aacute;t hiện ra rằng th&agrave;nh phần thuốc đang sử dụng nằm trong danh mục chứa Doping". Ban điều h&agrave;nh giải đấu đ&atilde; tiếp nhận khai b&aacute;o v&agrave; đưa ra thời hạn Fritsch c&oacute; thể thi đấu trở lại l&agrave; sau th&aacute;ng 2.&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/BradFritschDoping.jpg?1515507815298" alt="BradFritschDoping" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Brad Fritsch tees off hố 16, v&ograve;ng 3 giải Wyndham Championship&nbsp;v&agrave;o 19/8/2017 - Ảnh: William Howard/Icon Sportswire via Getty Images</em></p> <p>Theo như bản th&ocirc;ng c&aacute;o, Fritsch đ&atilde; đăng tải lời giải th&iacute;ch tr&ecirc;n facebook tr&igrave;nh b&agrave;y nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave; do anh đang thực hiện chương tr&igrave;nh ăn ki&ecirc;ng mới. "T&ocirc;i đ&atilde; cố gắng uống 3,6 l&iacute;t nước mỗi ng&agrave;y, trong đ&oacute; c&oacute; nhiều th&agrave;nh phần chất được bổ sung v&agrave;o như Mutilvitamin, tăng cường&nbsp;Vitamin D, giải ph&aacute;p Detox cơ thể". Theo như th&ocirc;ng b&aacute;o của tay golf 40 tuổi n&agrave;y l&agrave; trong đồ uống của anh chứa th&agrave;nh phần&nbsp;DHEA, chất nằm trong danh mục cấm sử dụng.&nbsp;</p> <p>"T&ocirc;i thật thất vọng với ch&iacute;nh m&igrave;nh về việc n&agrave;y. Gi&aacute; như t&ocirc;i để &yacute; tới chi tiết chương tr&igrave;nh ăn ki&ecirc;ng của m&igrave;nh hơn th&igrave; đ&atilde; kh&ocirc;ng để chuyện n&agrave;y xảy ra".</p> <p>Fritsch đ&atilde; thi đấu tổng cộng 18 Tours v&agrave;o năm ngo&aacute;i. Anh l&agrave; tay golf thứ 5 được c&ocirc;ng khai đ&igrave;nh chỉ thi đấu do vi phạm ch&iacute;nh s&aacute;ch chống Doping của PGA TOUR. V&agrave;o th&aacute;ng 12/2017,&nbsp;Mark Hensby&nbsp;cũng bị cấm 1 năm do dương t&iacute;nh với Doping.&nbsp;</p> <p><strong>Th&ocirc;ng tin về Brad Fritsch:</strong></p> <p><em>Brad Fritsch (sinh ng&agrave;y 9/11/1977) l&agrave; vận động vi&ecirc;n golf chuy&ecirc;n nghiệp người Canada. Anh&nbsp;sinh ra ở&nbsp;Edmonton, Alberta&nbsp;v&agrave; lớn l&ecirc;n ở&nbsp;Ottawa, Ontario.</em></p> <p><em>Fritsch thi đấu tr&ecirc;n Canadian Tour kể từ năm 2001-2006 v&agrave; trở lại v&agrave;o hai năm 2010, 2011. Th&agrave;nh t&iacute;ch tốt nhất l&agrave; về vị tr&iacute; thứ 2 ở Bay Mills Open Players Championship 2004. Anh thi đấu tr&ecirc;n Web.com Tour&nbsp;từ 2007-2009, 2012 v&agrave; 2015. Fritsch thắng&nbsp;Web.com Tour Qualifying Tournament 2014. Anh từng về T-2 ở Mylan Classic 2012.</em></p> <p><em>Fritsch&nbsp;d&agrave;nh được suất tham dự hệ thống&nbsp;PGA Tour năm 2013 v&agrave; 2014. Anh v&ocirc; địch Web.com Tour tournament, the Servientrega Championship,&nbsp;năm&nbsp;2016 v&agrave; thi đấu 18 giải đấu 2017 trước khi bị đ&igrave;nh chỉ 3 th&aacute;ng thi đấu do sử dụng Doping.&nbsp;</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Tay golf người Canada khai báo dùng doping ở PGA TOUR

By GolfEdit.com - 09/01/2018

Lần thứ hai trong tháng, PGA TOUR đã tạm đình chỉ thi đấu với vận động viên vi phạm quy chế chống Do-ping

Theo đó, vào thứ Hai ngày 08/01, PGA TOUR thông báo rằng cựu quân nhân Brad Fritsch tạm thời không được tham dự hệ thống trong 3 tháng do đã sử dụng chất cấm. Một quan chức của Tour nói: " Fritsch đã tự trình báo sự việc này với chúng tôi sau khi phát hiện ra rằng thành phần thuốc đang sử dụng nằm trong danh mục chứa Doping". Ban điều hành giải đấu đã tiếp nhận khai báo và đưa ra thời hạn Fritsch có thể thi đấu trở lại là sau tháng 2.  

BradFritschDoping

Brad Fritsch tees off hố 16, vòng 3 giải Wyndham Championship vào 19/8/2017 - Ảnh: William Howard/Icon Sportswire via Getty Images

Theo như bản thông cáo, Fritsch đã đăng tải lời giải thích trên facebook trình bày nguyên nhân là do anh đang thực hiện chương trình ăn kiêng mới. "Tôi đã cố gắng uống 3,6 lít nước mỗi ngày, trong đó có nhiều thành phần chất được bổ sung vào như Mutilvitamin, tăng cường Vitamin D, giải pháp Detox cơ thể". Theo như thông báo của tay golf 40 tuổi này là trong đồ uống của anh chứa thành phần DHEA, chất nằm trong danh mục cấm sử dụng. 

"Tôi thật thất vọng với chính mình về việc này. Giá như tôi để ý tới chi tiết chương trình ăn kiêng của mình hơn thì đã không để chuyện này xảy ra".

Fritsch đã thi đấu tổng cộng 18 Tours vào năm ngoái. Anh là tay golf thứ 5 được công khai đình chỉ thi đấu do vi phạm chính sách chống Doping của PGA TOUR. Vào tháng 12/2017, Mark Hensby cũng bị cấm 1 năm do dương tính với Doping. 

Thông tin về Brad Fritsch:

Brad Fritsch (sinh ngày 9/11/1977) là vận động viên golf chuyên nghiệp người Canada. Anh sinh ra ở Edmonton, Alberta và lớn lên ở Ottawa, Ontario.

Fritsch thi đấu trên Canadian Tour kể từ năm 2001-2006 và trở lại vào hai năm 2010, 2011. Thành tích tốt nhất là về vị trí thứ 2 ở Bay Mills Open Players Championship 2004. Anh thi đấu trên Web.com Tour từ 2007-2009, 2012 và 2015. Fritsch thắng Web.com Tour Qualifying Tournament 2014. Anh từng về T-2 ở Mylan Classic 2012.

Fritsch dành được suất tham dự hệ thống PGA Tour năm 2013 và 2014. Anh vô địch Web.com Tour tournament, the Servientrega Championship, năm 2016 và thi đấu 18 giải đấu 2017 trước khi bị đình chỉ 3 tháng thi đấu do sử dụng Doping. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi