<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2486-ghi-24-diem-dustin-johnson-vo-dich-sentry-toc-day-thuyet-phuc.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Ghi -24 điểm, Dustin Johnson vô địch Sentry TOC đầy thuyết phục</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Ghi -24 điểm, Dustin Johnson vô địch Sentry TOC đầy thuyết phục</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/SentryTOC2018WinnerDJ01-630x360.jpg"> <figcaption>Ghi -24 điểm, Dustin Johnson vô địch Sentry TOC đầy thuyết phục</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Dustin Johnson củng cố vị tr&iacute; số 1 thế giới bằng chiến thắng tuyệt đối tại giải PGA TOUR đầu ti&ecirc;n trong năm 2018 - Sentry Tournament of Champions (TOC), diễn ra tr&ecirc;n s&acirc;n&nbsp;Kapalua Resort Plantation Course, Hawaii. Đ&acirc;y l&agrave; s&acirc;n golf c&oacute; chiều d&agrave;i 7.452 yards PAR 73 v&agrave; đăng cai giải đấu n&agrave;y từ năm 1999.</p></h3> </header> <p>Vươn l&ecirc;n dẫn đầu từ v&ograve;ng&nbsp;3&nbsp;với tổng điểm -16, Dustin Johnson&nbsp;xếp tốt&nbsp;người đứng thứ 2 l&agrave; Jon Rahm&nbsp;với &iacute;t hơn tới&nbsp;4 gậy. Trong ng&agrave;y Chủ Nhật, nh&agrave; v&ocirc; địch US Open 2016 đ&atilde; kh&ocirc;ng cho c&aacute;c tay golf b&aacute;m sau anh c&oacute; cơ hội khi kết th&uacute;c v&ograve;ng đ&aacute;nh 65 gậy, ghi th&ecirc;m -8. Chung cuộc, Dustin Johnson ho&agrave;n th&agrave;nh giải đấu với -24 điểm, bỏ xa Jon Rahm tới 8 gậy &iacute;t hơn.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/SentryTOC2018WinnerDJ01.jpg?1515383443846" alt="SentryTOC2018WinnerDJ01" /></p> <p>Trong ng&agrave;y thời tiết c&oacute; ch&uacute;t mưa ở v&ograve;ng 4, Dustin Johnson bước v&agrave;o v&ograve;ng đấu với sự tự tin rất cao. Anh ghi 4 điểm birdie ở 9 đường đầu. Điểm bogey ở hố 11 cũng chỉ l&agrave; điểm tệ duy nhất khi anh ghi eagle hố 12 ngay sau đ&oacute;. Thăng hoa với 3 điểm birdie li&ecirc;n tiếp c&aacute;c hố 14,15,16 v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh Par ở hai hố cuối để kh&eacute;p lại m&agrave;n thi đấu th&agrave;nh c&ocirc;ng khởi đầu m&ugrave;a giải.</p> <p>Tay golf trẻ mới nổi đến từ T&acirc;y Ban Nha l&agrave; Jon Rahm l&agrave; người c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch tốt thứ 2 với tổng điểm -16. Số gậy qua 4 v&ograve;ng lần lượt l&agrave; 71,70,66 v&agrave; 69. Brian Harman xếp ngay sau với nhiều hơn 1 gậy so với Jon Rahm. Vị tr&iacute; đồng hạng 4, ghi &acirc;m 14 c&oacute; tới 3 vận động vi&ecirc;n l&agrave; Rickie Fowler, Hideki Matsuyama v&agrave; Pat Perez. Jordan Spieth sau m&agrave;n khởi đầu đ&aacute;nh 75 gậy cuối c&ugrave;ng cũng về trong top 10 với vị tr&iacute; solo thứ&nbsp;9 (-12). Nh&agrave; v&ocirc; địch giải Huyndai TOC năm ngo&aacute;i (nay l&agrave;&nbsp;Sentry TOC) Justin Thomas về T22(-4). Tay golf l&agrave;m mưa l&agrave;m gi&oacute; m&ugrave;a giải trước c&oacute; hai v&ograve;ng đấu 2,3 đều đ&aacute;nh 75 gậy.&nbsp;</p> <p><em>Sentry l&agrave; h&atilde;ng b&atilde;o hiểm lớn của Mỹ được th&agrave;nh lập từ năm 1904, c&oacute; tổng gi&aacute; trị t&agrave;i sản l&ecirc;n tới 14 tỷ đ&ocirc; la Mỹ. Sentry thay thế Huyndai để trở th&agrave;nh nh&agrave; t&agrave;i trợ ch&iacute;nh cho giải đấu năm nay tr&ecirc;n s&acirc;n Kapalua.</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img src="/images/A_Photos/2018/SentryTOC2018.jpg?1515383460696" alt="SentryTOC2018" /></em></p> <p><strong><em>Thống k&ecirc; v&agrave; chỉ số đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; của Dustin Johnson:</em></strong></p> <p><em>Với chức v&ocirc; địch ở Sentry TOC, Dustin Johnson c&oacute; tổng số 17 danh hiệu PGA TOUR. Danh hiệu gần nhất m&agrave; tay golf số 1 c&oacute; được l&agrave; tại giải Northern Trust diễn v&agrave;o th&aacute;ng 8/2017. Dustin Johnson nhận 1,2 triệu đ&ocirc; la tiền thưởng v&agrave; 500 điểm FEDEX.</em></p> <p>Chỉ số ghi điểm của Dustin Johnson tại giải Sentry TOC:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 242.5px;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 130px; text-align: center; height: 13px;"><strong>Chỉ số&nbsp;</strong></td> <td style="width: 58px; text-align: center; height: 13px;"><strong>Tổng</strong></td> <td style="width: 38.5px; text-align: center; height: 13px;"><strong>XH</strong></td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 130px; height: 28px;"> <p>EAGLES</p> </td> <td style="width: 58px; height: 28px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 38.5px; height: 28px; text-align: center;">1</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 130px; height: 13px;">BIRDIES</td> <td style="width: 58px; height: 13px; text-align: center;">23</td> <td style="width: 38.5px; height: 13px; text-align: center;">T1</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 130px; height: 13px;">PARS</td> <td style="width: 58px; height: 13px; text-align: center;">41</td> <td style="width: 38.5px; height: 13px; text-align: center;">T24</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 130px; height: 13px;">BOGEYS</td> <td style="width: 58px; height: 13px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 38.5px; height: 13px; text-align: center;">2</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 130px; height: 13px;">DOUBLE BOGEYS</td> <td style="width: 58px; height: 13px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 38.5px; height: 13px; text-align: center;">T1</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 130px; height: 13px;">3+ BOGEYS</td> <td style="width: 58px; height: 13px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 38.5px; height: 13px; text-align: center;">T1</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 130px; height: 26px;">DRIVING ACCURACY</td> <td style="width: 58px; height: 26px; text-align: center;">65.00% (39/60)</td> <td style="width: 38.5px; height: 26px; text-align: center;">T18</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 130px; height: 13px;">DRIVING DISTANCE</td> <td style="width: 58px; height: 13px; text-align: center;">296.2</td> <td style="width: 38.5px; height: 13px; text-align: center;">2</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 130px; height: 13px;">LONGEST DRIVE</td> <td style="width: 58px; height: 13px; text-align: center;">430</td> <td style="width: 38.5px; height: 13px; text-align: center;">T1</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 130px; height: 26px;">SAND SAVES</td> <td style="width: 58px; height: 26px; text-align: center;">60.00% (3/5)</td> <td style="width: 38.5px; height: 26px; text-align: center;">T6</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 130px; height: 13px;">SCRAMBLING</td> <td style="width: 58px; height: 13px; text-align: center;">0.6875</td> <td style="width: 38.5px; height: 13px; text-align: center;">T6</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 130px; height: 26px;">GREENS IN REGULATION</td> <td style="width: 58px; height: 26px; text-align: center;">77.78% (56/72)</td> <td style="width: 38.5px; height: 26px; text-align: center;">T8</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 130px; height: 13px;">PUTTS PER GIR</td> <td style="width: 58px; height: 13px; text-align: center;">1.625</td> <td style="width: 38.5px; height: 13px; text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><em><br /><br />Giải đấu tuần tới:</em></strong></p> <p><em>- Giải: Sony Hawaii Open</em></p> <p><em>- S&acirc;n: Waialae CC,&nbsp; Honolulu,&nbsp; HI</em></p> <p><em>- Tổng thưởng: 6,2 triệu đ&ocirc; la</em></p> <p><em>- Đương kim v&ocirc; địch: Justin Thomas</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Ghi -24 điểm, Dustin Johnson vô địch Sentry TOC đầy thuyết phục

By GolfEdit.com - 08/01/2018

Dustin Johnson củng cố vị trí số 1 thế giới bằng chiến thắng tuyệt đối tại giải PGA TOUR đầu tiên trong năm 2018 - Sentry Tournament of Champions (TOC), diễn ra trên sân Kapalua Resort Plantation Course, Hawaii. Đây là sân golf có chiều dài 7.452 yards PAR 73 và đăng cai giải đấu này từ năm 1999.

Vươn lên dẫn đầu từ vòng 3 với tổng điểm -16, Dustin Johnson xếp tốt người đứng thứ 2 là Jon Rahm với ít hơn tới 4 gậy. Trong ngày Chủ Nhật, nhà vô địch US Open 2016 đã không cho các tay golf bám sau anh có cơ hội khi kết thúc vòng đánh 65 gậy, ghi thêm -8. Chung cuộc, Dustin Johnson hoàn thành giải đấu với -24 điểm, bỏ xa Jon Rahm tới 8 gậy ít hơn. 

SentryTOC2018WinnerDJ01

Trong ngày thời tiết có chút mưa ở vòng 4, Dustin Johnson bước vào vòng đấu với sự tự tin rất cao. Anh ghi 4 điểm birdie ở 9 đường đầu. Điểm bogey ở hố 11 cũng chỉ là điểm tệ duy nhất khi anh ghi eagle hố 12 ngay sau đó. Thăng hoa với 3 điểm birdie liên tiếp các hố 14,15,16 và hoàn thành Par ở hai hố cuối để khép lại màn thi đấu thành công khởi đầu mùa giải.

Tay golf trẻ mới nổi đến từ Tây Ban Nha là Jon Rahm là người có thành tích tốt thứ 2 với tổng điểm -16. Số gậy qua 4 vòng lần lượt là 71,70,66 và 69. Brian Harman xếp ngay sau với nhiều hơn 1 gậy so với Jon Rahm. Vị trí đồng hạng 4, ghi âm 14 có tới 3 vận động viên là Rickie Fowler, Hideki Matsuyama và Pat Perez. Jordan Spieth sau màn khởi đầu đánh 75 gậy cuối cùng cũng về trong top 10 với vị trí solo thứ 9 (-12). Nhà vô địch giải Huyndai TOC năm ngoái (nay là Sentry TOC) Justin Thomas về T22(-4). Tay golf làm mưa làm gió mùa giải trước có hai vòng đấu 2,3 đều đánh 75 gậy. 

Sentry là hãng bão hiểm lớn của Mỹ được thành lập từ năm 1904, có tổng giá trị tài sản lên tới 14 tỷ đô la Mỹ. Sentry thay thế Huyndai để trở thành nhà tài trợ chính cho giải đấu năm nay trên sân Kapalua.

SentryTOC2018

Thống kê và chỉ số đáng chú ý của Dustin Johnson:

Với chức vô địch ở Sentry TOC, Dustin Johnson có tổng số 17 danh hiệu PGA TOUR. Danh hiệu gần nhất mà tay golf số 1 có được là tại giải Northern Trust diễn vào tháng 8/2017. Dustin Johnson nhận 1,2 triệu đô la tiền thưởng và 500 điểm FEDEX.

Chỉ số ghi điểm của Dustin Johnson tại giải Sentry TOC:

Chỉ số  Tổng XH

EAGLES

3 1
BIRDIES 23 T1
PARS 41 T24
BOGEYS 5 2
DOUBLE BOGEYS 0 T1
3+ BOGEYS 0 T1
DRIVING ACCURACY 65.00% (39/60) T18
DRIVING DISTANCE 296.2 2
LONGEST DRIVE 430 T1
SAND SAVES 60.00% (3/5) T6
SCRAMBLING 0.6875 T6
GREENS IN REGULATION 77.78% (56/72) T8
PUTTS PER GIR 1.625 1Giải đấu tuần tới:

- Giải: Sony Hawaii Open

- Sân: Waialae CC,  Honolulu,  HI

- Tổng thưởng: 6,2 triệu đô la

- Đương kim vô địch: Justin Thomas

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi