<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2471-4-yeu-to-loi-keo-nhieu-golfer-xuat-sac-cua-viet-nam-tham-du-giai-golf-vo-dich-doi-khang-quoc-gia.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>4 yếu tố lôi kéo nhiều golfer xuất sắc của Việt Nam tham dự giải golf vô địch đối kháng Quốc Gia</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>4 yếu tố lôi kéo nhiều golfer xuất sắc của Việt Nam tham dự giải golf vô địch đối kháng Quốc Gia</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/VMC20174lydo-630x360.jpg"> <figcaption>4 yếu tố lôi kéo nhiều golfer xuất sắc của Việt Nam tham dự giải golf vô địch đối kháng Quốc Gia</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Chỉ c&ograve;n đ&uacute;ng 1 tuần nữa giải golf đối kh&aacute;ng Quốc Gia năm thứ 2 sẽ ch&iacute;nh thức khởi tranh v&agrave; đ&acirc;y l&agrave; một trong giải đấu được kh&ocirc;ng &iacute;t vận động vi&ecirc;n h&aacute;o hức bởi sự kịch t&iacute;nh qua từng v&ograve;ng đấu.</p></h3> </header> <p>GolfEdit xin liệt k&ecirc; ra 4 yếu tố tạo n&ecirc;n sự hấp dẫn của giải golf đối kh&aacute;ng quốc gia. Giải đấu kh&eacute;p lại cho một m&ugrave;a thi đấu trong hệt hống giải của hiệp hội golf Việt Nam VGA:</p> <p><strong>Thu h&uacute;t được c&aacute;c hạt giống h&agrave;ng đầu của Golf Việt:</strong></p> <p>Giải đối kh&aacute;ng quốc gia được tổ chức v&agrave;o dịp cuối năm, đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; thời điểm kh&aacute; bận rộn với c&aacute;c vận động vi&ecirc;n trong nước nhưng lại l&agrave; khoảng thời gian nghỉ của những tay golf trẻ h&agrave;ng đầu Việt Nam đang học tại nước ngo&agrave;i c&oacute; thể về tham dự. Năm 2016 chứng kiến sự g&oacute;p mặt của những nh&acirc;n tổ golf trẻ xuất sắc như Trương Ch&iacute; Qu&acirc;n, Đỗ L&ecirc; Gia Đạt, Nguyễn Thảo My ngo&agrave;i ra c&oacute; cả Nguyễn Phương To&agrave;n, L&ecirc; H&ugrave;ng, Nguyễn H&ugrave;ng Dũng. Năm nay, giải VMC 2017 cũng ch&agrave;o đ&oacute;n sự trở lại c&aacute;c gương mặt đ&oacute;. Trương Ch&iacute; Qu&acirc;n v&agrave; Nguyễn Thảo My đều l&agrave; hạt giống số 1 ở bảng đấu tham dự. Nh&agrave; v&ocirc; địch VJO 2017, v&ocirc; địch golf nữ quốc gia 2016 Hanako Kawasaki cũng x&aacute;c nhận tham gia giải đấu. VMC 2017 cũng c&oacute; sự g&oacute;p mặt của đương kim v&ocirc; địch golf nữ nghiệp dư quốc gia trẻ tuổi l&agrave; Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Truong-Chi-Quan.jpg?1513603781587" alt="Truong-Chi-Quan" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Trương Ch&iacute; Qu&acirc;n đang l&agrave; đương kim v&ocirc; địch bảng Nam nghiệp dư giải v&ocirc; địch đối kh&aacute;ng 2016 - Ảnh: Duy Dương</em></p> <p>Ở giải chuy&ecirc;n nghiệp đối kh&aacute;ng nh&agrave; v&ocirc; địch 2016 L&ecirc; Hữu Giang sẽ quyết t&acirc;m bảo vệ chức v&ocirc; địch. Nhưng c&oacute; rất nhiều c&aacute;c đối thủ kh&aacute;c th&aacute;ch thức L&ecirc; Hữu Giang ở giải VMC năm nay khi Nguyễn Hữu Quyết - golfer về thứ 3 giải FLC Vietnam Masters cũng thi đấu tại VMC 2017.</p> <p>Ở bảng Nam nghiệp dư ngo&agrave;i t&ecirc;n tuổi trẻ như Trương Ch&iacute; Qu&acirc;n c&ograve;n c&oacute; &Aacute; qu&acirc;n, đội trưởng VGA Union Cup miền Bắc L&ecirc; H&ugrave;ng Nam. Anh kh&ocirc;ng chỉ chọn VMC 2017 l&agrave; giải đấu&nbsp;thử th&aacute;ch ch&iacute;nh m&igrave;nh&nbsp;m&agrave; đ&acirc;y c&ograve;n l&agrave; giải đấu để chọn lựa ra những gương mặt tham dự VGA Union Cup năm tới. Vận động vi&ecirc;n nghiệp dư n&agrave;o lọt được v&agrave;o b&aacute;n kết sẽ được x&eacute;t chọn Captain Pick cho đội tuyển. Như vậy giải golf v&ocirc; địch nghiệp dư v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp Quốc Gia 2017 hội tụ được rất nhiều tay golf nổi bật nhất của l&agrave;ng golf Việt Nam hiện nay, trong đ&oacute; đ&atilde; c&oacute; &iacute;t nhất 3 vận động vi&ecirc;n nằm tr&ecirc;n bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới WAGR.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/leHungNam.jpg?1513603859183" alt="leHungNam" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Golfer L&ecirc; H&ugrave;ng Nam - &Aacute; Qu&acirc;n bảng Nam nghiệp dư giải đối kh&aacute;ng Quốc Gia 2016</em></p> <p><strong>Thể thức thi đấu:</strong></p> <p>Hai từ đối kh&aacute;ng đ&atilde; n&oacute;i l&ecirc;n tất cả sự hấp dẫn của giải đấu v&agrave; thể thức thi đấu Matchplay l&agrave; thể thức qu&aacute; hay.</p> <p>Người tham dự VMC sau khi vượt qua v&ograve;ng ph&acirc;n hạng đấu gậy sẽ được sắp theo thứ tự hạt giống theo nguy&ecirc;n tắc hạt giống cao nhất sẽ đấu với hạt giống thấp nhất. Thể thức thi đấu Matchplay loại trực tiếp bắt đầu từ v&ograve;ng 2. Ở bảng Nam nghiệp dư sẽ chọn ra 32 vận động vi&ecirc;n chia ra 16 cặp đấu Để tới được trận chung kết vận động vi&ecirc;n cần phải vượt qua&nbsp;5&nbsp;trận&nbsp;đấu đối kh&aacute;ng đầy khắc nghiệt.</p> <p>Thể thức thi đấu Matchplay đ&atilde; khiến nhiều người h&agrave;o hứng khi kịch t&iacute;nh được đẩy qua từng hố đấu chứ kh&ocirc;ng phải đợi đến kết quả cuối c&ugrave;ng. Thắng bại v&agrave; sự đối đầu thể hiện qua từng đường golf. Ở thể thức Matchplay th&igrave; c&agrave;ng cho thấy một triết l&yacute; l&agrave; đ&iacute;ch đến kh&ocirc;ng quan trọng bằng những chặng đường đi. Bất cứ một ch&uacute;t xảy ch&acirc;n n&agrave;o cũng c&oacute; thể khiến người đang nắm chắc chiến thắng&nbsp;phải nếm thất bại cay đắng. Những m&agrave;n lội ngược d&ograve;ng kinh điển khiến người theo d&otilde;i vỡ &ograve;a cảm x&uacute;c cũng l&agrave; đặc sản của những giải đấu đối kh&aacute;ng. V&agrave; người v&ocirc; địch sẽ l&agrave; người loại được mọi đối thủ tr&ecirc;n con đường tiến đến ng&ocirc;i vị cao nhất tại giải.</p> <p><strong>Yếu tố bất ngờ:</strong></p> <p>Sẽ chẳng c&oacute; ai nghĩ một Nhất Long sinh năm 2003 thuộc đội tuyển golf trẻ H&agrave; Nội đ&atilde; loại&nbsp;tay golf k&igrave; cựu&nbsp;của l&agrave;ng golf Việt, đội trưởng VGA Union Cup miền Nam l&agrave; Andrew H&ugrave;ng Phạm. Nhất Long cũng su&yacute;t tạo n&ecirc;n cơn địa chấn v&agrave;o buổi chiều h&ocirc;m đ&oacute; khi khiến đội trưởng VGA Union Cup miền Bắc L&ecirc; H&ugrave;ng Nam cũng phải mướt mồ h&ocirc;i v&agrave; c&oacute; chiến thắng kh&aacute; nhọc nhằn. Ở giải Vietnam Matchplay Championship năm ngo&aacute;i cũng chứng khiến bất ngờ kh&aacute;c khi golfer trẻ cao hơn 1m8 L&ecirc; H&ugrave;ng bất ngờ reo sầu cho hai t&ecirc;n tuổi Nam nghiệp dư&nbsp;hot của l&agrave;ng golf Việt l&agrave; Trần Thế Cường v&agrave; Th&aacute;i Trung Hiếu. Với Matchplay mọi thứ đều c&oacute; thể xảy ra, golfer chơi tốt stroke play kh&ocirc;ng đảm bảo c&oacute; một chiến thắng dễ d&agrave;ng ở matchplay. Kinh nghiệm cũng phải ch&agrave;o thua nếu đ&uacute;ng ng&agrave;y "c&ocirc; thương" đ&aacute;nh như "l&ecirc;n đồng".&nbsp;</p> <p><strong>Tiền thưởng hấp dẫn:</strong></p> <p>Giải đấu đối kh&aacute;ng thực sự đ&atilde; c&oacute; c&aacute;ch đ&acirc;y hơn 6 năm trước nhưng năm 2016 đ&aacute;nh dấu năm bản lề khi lần đầu ti&ecirc;n VGA tổ chức một s&acirc;n chơi đối kh&aacute;ng chuy&ecirc;n nghiệp. Giải đấu đ&oacute;n ch&agrave;o sự trở lại của Nguyễn Th&aacute;i Dương sau một thời gian d&agrave;i kh&ocirc;ng tranh t&agrave;i đỉnh cao. V&agrave;o thời điểm đ&oacute;, Nguyễn Th&aacute;i Dương đ&atilde; bỏ lỡ cơ hội tham dự Ho Tram Open v&agrave; phải trải qua điều trị chấn thương ch&acirc;n do đ&aacute; b&oacute;ng. V&agrave; việc đăng k&yacute; tham dự VMC 2016 của Nguyễn Th&aacute;i Dương l&agrave; một điểm nhấn quan trọng cũng như khuấy động lại phong tr&agrave;o golf chuy&ecirc;n nghiệp trong nước. Giải đấu năm nay mức tiền thưởng tăng l&ecirc;n rất lớn với tổng gi&aacute; trị 350 triệu đồng ở bảng Nam v&agrave; lần đầu ti&ecirc;n mở rộng ra bảng Nữ chuy&ecirc;n nghiệp với tổng thưởng 50 triệu. Đ&acirc;y l&agrave; những nỗ lực đ&aacute;ng kế của VGA trong việc đẩy mạnh golf chuy&ecirc;n nghiệp.</p> <p><em>Vietnam Matchplay Championship mặc d&ugrave; tổ chức v&agrave;o dịp kh&aacute; cận kề Noel v&agrave; Tết Dương nhưng đ&acirc;y l&agrave; giải đấu lại thu h&uacute;t được đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c vận động vi&ecirc;n xuất sắc h&agrave;ng đầu quốc gia. Đ&acirc;y được coi l&agrave; yếu tố rất quan trọng l&agrave;m n&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng của giải đấu. C&oacute; lẽ việc n&ecirc;n l&agrave;m l&uacute;c n&agrave;y của ban tổ chức l&agrave; chuẩn bị gấp r&uacute;t cho VMC 2017 v&agrave; cũng l&ecirc;n một kế hoạch chi tiết, chu đ&aacute;o kỹ c&agrave;ng hơn cho giải đấu v&agrave;o năm những năm tiếp đến. Hi vọng sự hấp dẫn của giải sẽ thu h&uacute;t được nhiều hơn sự quan t&acirc;m của c&aacute;c đơn vị t&agrave;i trợ, truyền th&ocirc;ng cho giải đấu.</em></p> <p><em>------</em></p> <p><strong><em>Th&ocirc;ng tin giải đấu:</em></strong></p> <p><em>Giải V&ocirc; địch Golf Đối kh&aacute;ng v&agrave; Chuy&ecirc;n nghiệp Quốc gia 2017 (Viết tắt l&agrave; VMC2017) từ ng&agrave;y 25/12 đến ng&agrave;y 28/12/2017 tại s&acirc;n Vinpearl Golf Hải Ph&ograve;ng (Đảo Vũ Y&ecirc;n, th&agrave;nh phố Hải Ph&ograve;ng).</em></p> <p><em>Dự kiến giải VMC2017 sẽ c&oacute; sự tham dự của khoảng 140 golf thủ nghiệp dư v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp tới từ c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ golf v&agrave; c&aacute;c Hội golf tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. C&aacute;c gương mặt ti&ecirc;u biểu của l&agrave;ng golf Việt Nam như Trương Ch&iacute; Qu&acirc;n, L&ecirc; H&ugrave;ng Nam, L&ecirc; Hữu Giang, Nguyễn Thảo My, Hanako Kawasaki, Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh, Nguyễn Hữu Quyết... sẽ mang lại những trận so t&agrave;i hấp dẫn, kịch t&iacute;nh v&agrave; đầy t&iacute;nh bất ngờ. C&aacute;c Vận động vi&ecirc;n sẽ được ph&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;c bảng thi đấu như sau:</em></p> <p><em>1. BẢNG NAM NGHIỆP DƯ<br />2. BẢNG NAM CHUY&Ecirc;N NGHIỆP<br />3. BẢNG NỮ<br />4. BẢNG TRUNG NI&Ecirc;N</em></p> <p><em>C&aacute;c Vận động vi&ecirc;n sẽ thi đấu v&ograve;ng loại (đấu gậy 18 hố) ng&agrave;y 25/12/2017 để chọn ra c&aacute;c g&ocirc;n thủ gi&agrave;nh quyền v&agrave;o tiếp c&aacute;c v&ograve;ng đối kh&aacute;ng (dự kiến bảng Nam Nghiệp dư chọn ra 32 golf thủ, c&aacute;c bảng c&ograve;n lại mỗi bảng 16 golf thủ). S&aacute;ng ng&agrave;y 28/12/2017 sẽ diễn ra c&aacute;c trận đối kh&aacute;ng tranh giải Nhất- Nh&igrave; v&agrave; Ba-Tư của tất cả c&aacute;c bảng. C&aacute;c golf thủ sẽ thi đấu theo c&aacute;c tee do Ban tổ chức quy định.</em></p> <p><em>Khi đăng k&yacute; thi đấu, c&aacute;c golf thủ sẽ phải th&ocirc;ng b&aacute;o l&agrave; m&igrave;nh thi đấu theo tư c&aacute;ch nghiệp dư hay chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; sẽ được Ban tổ chức x&aacute;c nhận lại. C&aacute;c Vận động vi&ecirc;n Chuy&ecirc;n nghiệp nam v&agrave; nữ v&agrave;o s&acirc;u c&aacute;c v&ograve;ng trong sẽ c&oacute; cơ hội nhận c&aacute;c giải thưởng bằng tiền mặt với tổng gi&aacute; trị l&ecirc;n tới 400 triệu đồng. C&aacute;c Vận động vi&ecirc;n nghiệp dư đạt giải sẽ chỉ nhận c&aacute;c phần thưởng theo đ&uacute;ng quy định trong Luật về Tư c&aacute;ch nghiệp dư do Tổ chức R&amp;A ban h&agrave;nh. Theo kế hoạch, Hiệp hội Golf Việt Nam sẽ tổ chức th&ecirc;m nhiều giải golf Chuy&ecirc;n nghiệp thuộc Hệ thống giải golf Chuy&ecirc;n nghiệp Quốc gia VPG Tour trong năm 2018 với quỹ tiền thưởng hấp dẫn, tạo s&acirc;n chơi cho c&aacute;c g&ocirc;n thủ kh&ocirc;ng c&ograve;n tư c&aacute;ch nghiệp dư v&agrave; th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o golf chuy&ecirc;n nghiệp của Việt Nam.</em></p> <p><em>Để đăng k&yacute; tham dự giải V&ocirc; địch Golf Đối kh&aacute;ng v&agrave; Chuy&ecirc;n nghiệp Quốc gia 2017, c&aacute;c golf thủ điền đầy đủ c&aacute;c th&ocirc;ng tin theo Đơn đăng k&yacute; ch&iacute;nh thức của Giải v&agrave; gửi về Ban tổ chức trước ng&agrave;y 22/12/2017:<br />HIỆP HỘI GOLF VIỆT NAM<br />Số 125 Phố Nguyễn Sơn, Phường Gia Thụy, Quận Long Bi&ecirc;n, H&agrave; Nội<br />Người li&ecirc;n hệ: Mr. Giang Nam - 0904 923 782 - Email: championship@vga.com.vn<br /></em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

4 yếu tố lôi kéo nhiều golfer xuất sắc của Việt Nam tham dự giải golf vô địch đối kháng Quốc Gia

By GolfEdit.com - 18/12/2017

Chỉ còn đúng 1 tuần nữa giải golf đối kháng Quốc Gia năm thứ 2 sẽ chính thức khởi tranh và đây là một trong giải đấu được không ít vận động viên háo hức bởi sự kịch tính qua từng vòng đấu.

GolfEdit xin liệt kê ra 4 yếu tố tạo nên sự hấp dẫn của giải golf đối kháng quốc gia. Giải đấu khép lại cho một mùa thi đấu trong hệt hống giải của hiệp hội golf Việt Nam VGA:

Thu hút được các hạt giống hàng đầu của Golf Việt:

Giải đối kháng quốc gia được tổ chức vào dịp cuối năm, đây chính là thời điểm khá bận rộn với các vận động viên trong nước nhưng lại là khoảng thời gian nghỉ của những tay golf trẻ hàng đầu Việt Nam đang học tại nước ngoài có thể về tham dự. Năm 2016 chứng kiến sự góp mặt của những nhân tổ golf trẻ xuất sắc như Trương Chí Quân, Đỗ Lê Gia Đạt, Nguyễn Thảo My ngoài ra có cả Nguyễn Phương Toàn, Lê Hùng, Nguyễn Hùng Dũng. Năm nay, giải VMC 2017 cũng chào đón sự trở lại các gương mặt đó. Trương Chí Quân và Nguyễn Thảo My đều là hạt giống số 1 ở bảng đấu tham dự. Nhà vô địch VJO 2017, vô địch golf nữ quốc gia 2016 Hanako Kawasaki cũng xác nhận tham gia giải đấu. VMC 2017 cũng có sự góp mặt của đương kim vô địch golf nữ nghiệp dư quốc gia trẻ tuổi là Đoàn Xuân Khuê Minh. 

Truong-Chi-Quan

Trương Chí Quân đang là đương kim vô địch bảng Nam nghiệp dư giải vô địch đối kháng 2016 - Ảnh: Duy Dương

Ở giải chuyên nghiệp đối kháng nhà vô địch 2016 Lê Hữu Giang sẽ quyết tâm bảo vệ chức vô địch. Nhưng có rất nhiều các đối thủ khác thách thức Lê Hữu Giang ở giải VMC năm nay khi Nguyễn Hữu Quyết - golfer về thứ 3 giải FLC Vietnam Masters cũng thi đấu tại VMC 2017.

Ở bảng Nam nghiệp dư ngoài tên tuổi trẻ như Trương Chí Quân còn có Á quân, đội trưởng VGA Union Cup miền Bắc Lê Hùng Nam. Anh không chỉ chọn VMC 2017 là giải đấu thử thách chính mình mà đây còn là giải đấu để chọn lựa ra những gương mặt tham dự VGA Union Cup năm tới. Vận động viên nghiệp dư nào lọt được vào bán kết sẽ được xét chọn Captain Pick cho đội tuyển. Như vậy giải golf vô địch nghiệp dư và chuyên nghiệp Quốc Gia 2017 hội tụ được rất nhiều tay golf nổi bật nhất của làng golf Việt Nam hiện nay, trong đó đã có ít nhất 3 vận động viên nằm trên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới WAGR.

leHungNam

Golfer Lê Hùng Nam - Á Quân bảng Nam nghiệp dư giải đối kháng Quốc Gia 2016

Thể thức thi đấu:

Hai từ đối kháng đã nói lên tất cả sự hấp dẫn của giải đấu và thể thức thi đấu Matchplay là thể thức quá hay.

Người tham dự VMC sau khi vượt qua vòng phân hạng đấu gậy sẽ được sắp theo thứ tự hạt giống theo nguyên tắc hạt giống cao nhất sẽ đấu với hạt giống thấp nhất. Thể thức thi đấu Matchplay loại trực tiếp bắt đầu từ vòng 2. Ở bảng Nam nghiệp dư sẽ chọn ra 32 vận động viên chia ra 16 cặp đấu Để tới được trận chung kết vận động viên cần phải vượt qua 5 trận đấu đối kháng đầy khắc nghiệt.

Thể thức thi đấu Matchplay đã khiến nhiều người hào hứng khi kịch tính được đẩy qua từng hố đấu chứ không phải đợi đến kết quả cuối cùng. Thắng bại và sự đối đầu thể hiện qua từng đường golf. Ở thể thức Matchplay thì càng cho thấy một triết lý là đích đến không quan trọng bằng những chặng đường đi. Bất cứ một chút xảy chân nào cũng có thể khiến người đang nắm chắc chiến thắng phải nếm thất bại cay đắng. Những màn lội ngược dòng kinh điển khiến người theo dõi vỡ òa cảm xúc cũng là đặc sản của những giải đấu đối kháng. Và người vô địch sẽ là người loại được mọi đối thủ trên con đường tiến đến ngôi vị cao nhất tại giải.

Yếu tố bất ngờ:

Sẽ chẳng có ai nghĩ một Nhất Long sinh năm 2003 thuộc đội tuyển golf trẻ Hà Nội đã loại tay golf kì cựu của làng golf Việt, đội trưởng VGA Union Cup miền Nam là Andrew Hùng Phạm. Nhất Long cũng suýt tạo nên cơn địa chấn vào buổi chiều hôm đó khi khiến đội trưởng VGA Union Cup miền Bắc Lê Hùng Nam cũng phải mướt mồ hôi và có chiến thắng khá nhọc nhằn. Ở giải Vietnam Matchplay Championship năm ngoái cũng chứng khiến bất ngờ khác khi golfer trẻ cao hơn 1m8 Lê Hùng bất ngờ reo sầu cho hai tên tuổi Nam nghiệp dư hot của làng golf Việt là Trần Thế Cường và Thái Trung Hiếu. Với Matchplay mọi thứ đều có thể xảy ra, golfer chơi tốt stroke play không đảm bảo có một chiến thắng dễ dàng ở matchplay. Kinh nghiệm cũng phải chào thua nếu đúng ngày "cô thương" đánh như "lên đồng". 

Tiền thưởng hấp dẫn:

Giải đấu đối kháng thực sự đã có cách đây hơn 6 năm trước nhưng năm 2016 đánh dấu năm bản lề khi lần đầu tiên VGA tổ chức một sân chơi đối kháng chuyên nghiệp. Giải đấu đón chào sự trở lại của Nguyễn Thái Dương sau một thời gian dài không tranh tài đỉnh cao. Vào thời điểm đó, Nguyễn Thái Dương đã bỏ lỡ cơ hội tham dự Ho Tram Open và phải trải qua điều trị chấn thương chân do đá bóng. Và việc đăng ký tham dự VMC 2016 của Nguyễn Thái Dương là một điểm nhấn quan trọng cũng như khuấy động lại phong trào golf chuyên nghiệp trong nước. Giải đấu năm nay mức tiền thưởng tăng lên rất lớn với tổng giá trị 350 triệu đồng ở bảng Nam và lần đầu tiên mở rộng ra bảng Nữ chuyên nghiệp với tổng thưởng 50 triệu. Đây là những nỗ lực đáng kế của VGA trong việc đẩy mạnh golf chuyên nghiệp.

Vietnam Matchplay Championship mặc dù tổ chức vào dịp khá cận kề Noel và Tết Dương nhưng đây là giải đấu lại thu hút được đông đảo các vận động viên xuất sắc hàng đầu quốc gia. Đây được coi là yếu tố rất quan trọng làm nên thành công của giải đấu. Có lẽ việc nên làm lúc này của ban tổ chức là chuẩn bị gấp rút cho VMC 2017 và cũng lên một kế hoạch chi tiết, chu đáo kỹ càng hơn cho giải đấu vào năm những năm tiếp đến. Hi vọng sự hấp dẫn của giải sẽ thu hút được nhiều hơn sự quan tâm của các đơn vị tài trợ, truyền thông cho giải đấu.

------

Thông tin giải đấu:

Giải Vô địch Golf Đối kháng và Chuyên nghiệp Quốc gia 2017 (Viết tắt là VMC2017) từ ngày 25/12 đến ngày 28/12/2017 tại sân Vinpearl Golf Hải Phòng (Đảo Vũ Yên, thành phố Hải Phòng).

Dự kiến giải VMC2017 sẽ có sự tham dự của khoảng 140 golf thủ nghiệp dư và chuyên nghiệp tới từ các Câu lạc bộ golf và các Hội golf trên toàn quốc. Các gương mặt tiêu biểu của làng golf Việt Nam như Trương Chí Quân, Lê Hùng Nam, Lê Hữu Giang, Nguyễn Thảo My, Hanako Kawasaki, Đoàn Xuân Khuê Minh, Nguyễn Hữu Quyết... sẽ mang lại những trận so tài hấp dẫn, kịch tính và đầy tính bất ngờ. Các Vận động viên sẽ được phân thành các bảng thi đấu như sau:

1. BẢNG NAM NGHIỆP DƯ
2. BẢNG NAM CHUYÊN NGHIỆP
3. BẢNG NỮ
4. BẢNG TRUNG NIÊN

Các Vận động viên sẽ thi đấu vòng loại (đấu gậy 18 hố) ngày 25/12/2017 để chọn ra các gôn thủ giành quyền vào tiếp các vòng đối kháng (dự kiến bảng Nam Nghiệp dư chọn ra 32 golf thủ, các bảng còn lại mỗi bảng 16 golf thủ). Sáng ngày 28/12/2017 sẽ diễn ra các trận đối kháng tranh giải Nhất- Nhì và Ba-Tư của tất cả các bảng. Các golf thủ sẽ thi đấu theo các tee do Ban tổ chức quy định.

Khi đăng ký thi đấu, các golf thủ sẽ phải thông báo là mình thi đấu theo tư cách nghiệp dư hay chuyên nghiệp và sẽ được Ban tổ chức xác nhận lại. Các Vận động viên Chuyên nghiệp nam và nữ vào sâu các vòng trong sẽ có cơ hội nhận các giải thưởng bằng tiền mặt với tổng giá trị lên tới 400 triệu đồng. Các Vận động viên nghiệp dư đạt giải sẽ chỉ nhận các phần thưởng theo đúng quy định trong Luật về Tư cách nghiệp dư do Tổ chức R&A ban hành. Theo kế hoạch, Hiệp hội Golf Việt Nam sẽ tổ chức thêm nhiều giải golf Chuyên nghiệp thuộc Hệ thống giải golf Chuyên nghiệp Quốc gia VPG Tour trong năm 2018 với quỹ tiền thưởng hấp dẫn, tạo sân chơi cho các gôn thủ không còn tư cách nghiệp dư và thúc đẩy phong trào golf chuyên nghiệp của Việt Nam.

Để đăng ký tham dự giải Vô địch Golf Đối kháng và Chuyên nghiệp Quốc gia 2017, các golf thủ điền đầy đủ các thông tin theo Đơn đăng ký chính thức của Giải và gửi về Ban tổ chức trước ngày 22/12/2017:
HIỆP HỘI GOLF VIỆT NAM
Số 125 Phố Nguyễn Sơn, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội
Người liên hệ: Mr. Giang Nam - 0904 923 782 - Email: championship@vga.com.vn

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump đã chơi bao nhiêu vòng golf kể từ ngày nhậm chức?

By GolfEdit.com
Khác biệt với các đời tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sở hữu tới 17 sân golf trước khi đứng đầu nhà Trắng. Điều đó cho thấy ông Trump là...
Tin tức

Mặc tình hình chiến sự, Donald Trump vẫn mời thủ tướng Nhật chơi golf

By GolfEdit.com
Tổng thổng Mỹ Donald Trump có buổi tiếp đón ngài thủ tưởng Nhật Shinzo abe ở Palm Beach, bang Florida vào hai ngày 17-18/4. ...
Tin tức

Golfer số 1 nghiệp dư thế giới chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp

By GolfEdit.com
Giải Valero Texas Open diễn ra tuần này sẽ chứng kiến màn ra mắt với tư cách chuyên nghiệp của golfer nghiệp dư số 1 thế giới người Chi Lê Joaquin...
Tin tức

Sergio Garcia hưng phấn trở lại thi đấu sau khi bị loại khỏi The Masters 2018

By GolfEdit.com
Golfer người Tây Ban Nha trở lại Tour tuần này với giải đấu Valero Texas Open.  ...
Giải trí - Khám phá

Vô địch đánh xa thế giới hóa trang thành ông già 80 tuổi đánh lừa mọi người

By GolfEdit.com
Nhà vô địch World Long Drive hóa trang thành ông già 80 tuổi xuất hiện trong quảng cáo của hãng Cleveland Golf ...
Tin tức

Golfer lỡ nhát cắt do đánh bóng trúng ...chim

By GolfEdit.com
Một chuyện hi hữu xảy ra ở giải đấu RBC Heritage tuần trước với Kelly Kraft, khi golfer này đã đánh bóng trúng chim đang bay ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi