<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2440-gay-driver-honma-5-sao-phien-ban-donald-trump-thuoc-ve-nu-golfer-tran-phuong-lan.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Gậy Driver Honma 5 sao phiên bản Donald Trump thuộc về nữ golfer Trần Phương Lan</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Gậy Driver Honma 5 sao phiên bản Donald Trump thuộc về nữ golfer Trần Phương Lan</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/60thHonma01-630x360.jpg"> <figcaption>Gậy Driver Honma 5 sao phiên bản Donald Trump thuộc về nữ golfer Trần Phương Lan</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Chiếc gậy Driver Honma 5 sao phi&ecirc;n bản &ldquo;Donald Trump&rdquo; trị gi&aacute; 118 triệu đ&atilde; thuộc về&nbsp;chị&nbsp;Trần Phương Lan trong phần lucky draw tại lễ trao giải Honma 60th Anniversary Tournament ng&agrave;y 18/11 vừa qua, tr&ecirc;n&nbsp;s&acirc;n golf Long Th&agrave;nh.</p></h3> </header> <p>Giải đấu kỷ niệm 60 năm h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển của h&atilde;ng gậy hạng sang Honma c&oacute; sự tham dự của 152 tay golf nghiệp dư tr&ecirc;n to&agrave;n quốc được chia ra th&agrave;nh&nbsp;4 bảng đấu A,B,C v&agrave; bảng Nữ. Thi đấu theo thể thức đấu gậy, t&iacute;nh điểm system36.</p> <p>Cơ cấu giải thưởng gồm giải V&ocirc; địch (Best Gross), giải nhất &ndash; nh&igrave; &ndash; ba c&aacute;c bảng A, B, C, Nữ, c&aacute;c giải kỹ thuật như Longest Drive (ph&aacute;t b&oacute;ng xa nhất), Nearest to Pin (đưa b&oacute;ng đến gần lỗ cờ nhất). B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; giải thưởng HIO với 3 bộ gậy Honma 60 năm trị gi&aacute; 2 tỷ v&agrave; vi&ecirc;n kim cương 1,5 tỷ.&nbsp;</p> <p>Sau hơn 5h thi đấu căng thẳng, golfer Nguyễn Hữu Hải đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh chức v&ocirc; địch với 76 gậy, v&agrave; nhận phần qu&agrave; tri &acirc;n từ nh&agrave; t&agrave;i trợ Honma.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/60thHonmaBG.jpg?1511200667448" alt="60thHonmaBG" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Golfer Nguyễn Hữu Hải (giữa) v&ocirc; địch giải với tổng số gậy 76 (+4)</em></p> <p style="text-align: left;">Đặc biệt phần Lucky Draw trở th&agrave;nh điểm nhấn trong lễ trao giải khi phần thưởng v&ocirc; c&ugrave;ng gi&aacute; trị l&agrave; chiếc gậy Driver Honma 5 sao trị gi&aacute; 118 triệu đ&atilde;&nbsp;được bốc thăm may mắn. Cuối c&ugrave;ng, nữ golfer Trần Phương Lan trở th&agrave;nh chủ nh&acirc;n của chiếc gậy Driver Honma n&agrave;y.&nbsp;Chị Trần Phương Lan cũng l&agrave; nữ golfer nhất tại bảng Nữ.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/60thHonma01.jpg?1511221961462" alt="60thHonma01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Nữ golfer&nbsp;&nbsp;Trần Phương Lan nhận chiếc gậy Honma 5 sao trị gi&aacute; 118 triệu trong phần Lucky Draw</em></p> <p>Honma 60th Anniversary l&agrave; giải golf đầu ti&ecirc;n m&agrave; c&ocirc;ng ty VH Golf &ndash; đại diện thương hiệu Honma tại Việt Nam tổ chức.&nbsp;VH Golf mong muốn đem đến một s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch v&agrave; kết nối những người y&ecirc;u&nbsp;d&ograve;ng gậy Honma n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; y&ecirc;u golf n&oacute;i chung trong cộng đồng.</p> <p>&Ocirc;ng Trần Quang Vinh &ndash; Gi&aacute;m đốc VH Golf, Trưởng BTC cho biết: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; giải đấu đầy&nbsp;&yacute; nghĩa với t&ocirc;i khi được thấy c&aacute;c golfer thi đấu hết m&igrave;nh v&agrave; mang đến một giải đấu th&agrave;nh c&ocirc;ng, vui tươi như ng&agrave;y h&ocirc;m nay. T&ocirc;i hi vọng, đ&acirc;y sẽ l&agrave; giải đấu mở m&agrave;n v&agrave; sẽ trở th&agrave;nh giải đấu thường ni&ecirc;n trong những năm tới. T&ocirc;i rất mong thương hiệu Honma sẽ lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh v&agrave; phục vụ c&aacute;c golfer trong từng c&uacute; đ&aacute;nh&rdquo;.</p> <p>Sau 60 năm h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển, Honma Golf đ&atilde; x&acirc;y dựng thương hiệu v&agrave; khẳng định uy t&iacute;n của m&igrave;nh đối với nền c&ocirc;ng nghiệp golf tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới. Honma Golf l&agrave; c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n sản xuất đồ golf nổi tiếng tại Nhật Bản, trong đ&oacute; gậy Honma được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; d&ograve;ng gậy &ldquo;hạng sang&rdquo; bởi chất lượng v&agrave; hiệu suất tuyệt vời m&agrave; n&oacute; đem lại cho người chơi. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, giải golf lần n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; lời cảm ơn v&agrave; tri &acirc;n s&acirc;u sắc tới kh&aacute;ch h&agrave;ng, những đối t&aacute;c v&agrave; người bạn của Honma, của VH golf đ&atilde; đồng h&agrave;nh trong suốt thời gian qua.&nbsp;</p> <p><em><strong>Một số th&ocirc;ng tin về Honma Golf:</strong></em></p> <p><em>Honma Golf l&agrave; c&ocirc;ng ty sản xuất gậy Golf nổi tiếng của Nhật Bản ra đời v&agrave;o 18/2/1958 do ba anh em nh&agrave; Honma s&aacute;ng lập. Thủa ban đầu họ th&agrave;nh lập trung t&acirc;m Tsurumi Golf Center tại s&acirc;n tập Tsurumi, Yokohama v&agrave; sau n&agrave;y đ&atilde; ph&aacute;t triển v&agrave; mở rộng nhiều cơ sở sản xuất tại Sakata, tỉnh Yamagata, Nhật Bản. Tổng doanh thu ước t&iacute;nh tr&ecirc;n thị trường ch&acirc;u &Aacute; năm 2016 l&ecirc;n con số hơn 240 triệu đ&ocirc; la. Hiện nay c&ocirc;ng ty Honma cũng được ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n thị trường chứng kho&aacute;n Hong Kong với gi&aacute; ở thời điểm hiện tại l&agrave; 7,9 đ&ocirc; la/1 cổ phiếu.</em></p> <p><em>Những đặc điểm nổi bật của gậy golf Honma so với c&aacute;c d&ograve;ng gậy kh&aacute;c đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; chất liệu, đường n&eacute;t sắc cạnh đến từng chi tiết, mặt gậy mỏng, chuy&ecirc;n nghiệp. Kh&ocirc;ng những thế, tất cả c&aacute;c bộ gậy golf Honma đều được sản xuất bằng tay tỉ mỉ chứ kh&ocirc;ng phải sản xuất bằng m&aacute;y đạt tr&agrave; như c&aacute;c d&ograve;ng gậy kh&aacute;c.</em></p> <p><em>Bộ gậy golf Honma 5 sao hiện tại được xem l&agrave; bộ gậy golf đắt nhất thế giới bao gồm 14 c&acirc;y gậy c&aacute;c loại. Tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c đầu gậy của bộ Honma đều được bọc bằng Platium v&agrave; v&agrave;ng.</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Gậy Driver Honma 5 sao phiên bản Donald Trump thuộc về nữ golfer Trần Phương Lan

By GolfEdit.com - 21/11/2017

Chiếc gậy Driver Honma 5 sao phiên bản “Donald Trump” trị giá 118 triệu đã thuộc về chị Trần Phương Lan trong phần lucky draw tại lễ trao giải Honma 60th Anniversary Tournament ngày 18/11 vừa qua, trên sân golf Long Thành.

Giải đấu kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển của hãng gậy hạng sang Honma có sự tham dự của 152 tay golf nghiệp dư trên toàn quốc được chia ra thành 4 bảng đấu A,B,C và bảng Nữ. Thi đấu theo thể thức đấu gậy, tính điểm system36.

Cơ cấu giải thưởng gồm giải Vô địch (Best Gross), giải nhất – nhì – ba các bảng A, B, C, Nữ, các giải kỹ thuật như Longest Drive (phát bóng xa nhất), Nearest to Pin (đưa bóng đến gần lỗ cờ nhất). Bên cạnh đó là giải thưởng HIO với 3 bộ gậy Honma 60 năm trị giá 2 tỷ và viên kim cương 1,5 tỷ. 

Sau hơn 5h thi đấu căng thẳng, golfer Nguyễn Hữu Hải đã xuất sắc giành chức vô địch với 76 gậy, và nhận phần quà tri ân từ nhà tài trợ Honma.

60thHonmaBG

Golfer Nguyễn Hữu Hải (giữa) vô địch giải với tổng số gậy 76 (+4)

Đặc biệt phần Lucky Draw trở thành điểm nhấn trong lễ trao giải khi phần thưởng vô cùng giá trị là chiếc gậy Driver Honma 5 sao trị giá 118 triệu đã được bốc thăm may mắn. Cuối cùng, nữ golfer Trần Phương Lan trở thành chủ nhân của chiếc gậy Driver Honma này. Chị Trần Phương Lan cũng là nữ golfer nhất tại bảng Nữ.

60thHonma01

Nữ golfer  Trần Phương Lan nhận chiếc gậy Honma 5 sao trị giá 118 triệu trong phần Lucky Draw

Honma 60th Anniversary là giải golf đầu tiên mà công ty VH Golf – đại diện thương hiệu Honma tại Việt Nam tổ chức. VH Golf mong muốn đem đến một sân chơi bổ ích và kết nối những người yêu dòng gậy Honma nói riêng và yêu golf nói chung trong cộng đồng.

Ông Trần Quang Vinh – Giám đốc VH Golf, Trưởng BTC cho biết: “Đây là giải đấu đầy ý nghĩa với tôi khi được thấy các golfer thi đấu hết mình và mang đến một giải đấu thành công, vui tươi như ngày hôm nay. Tôi hi vọng, đây sẽ là giải đấu mở màn và sẽ trở thành giải đấu thường niên trong những năm tới. Tôi rất mong thương hiệu Honma sẽ luôn đồng hành và phục vụ các golfer trong từng cú đánh”.

Sau 60 năm hình thành và phát triển, Honma Golf đã xây dựng thương hiệu và khẳng định uy tín của mình đối với nền công nghiệp golf trên toàn thế giới. Honma Golf là công ty chuyên sản xuất đồ golf nổi tiếng tại Nhật Bản, trong đó gậy Honma được đánh giá là dòng gậy “hạng sang” bởi chất lượng và hiệu suất tuyệt vời mà nó đem lại cho người chơi. Chính vì vậy, giải golf lần này chính là lời cảm ơn và tri ân sâu sắc tới khách hàng, những đối tác và người bạn của Honma, của VH golf đã đồng hành trong suốt thời gian qua. 

Một số thông tin về Honma Golf:

Honma Golf là công ty sản xuất gậy Golf nổi tiếng của Nhật Bản ra đời vào 18/2/1958 do ba anh em nhà Honma sáng lập. Thủa ban đầu họ thành lập trung tâm Tsurumi Golf Center tại sân tập Tsurumi, Yokohama và sau này đã phát triển và mở rộng nhiều cơ sở sản xuất tại Sakata, tỉnh Yamagata, Nhật Bản. Tổng doanh thu ước tính trên thị trường châu Á năm 2016 lên con số hơn 240 triệu đô la. Hiện nay công ty Honma cũng được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong với giá ở thời điểm hiện tại là 7,9 đô la/1 cổ phiếu.

Những đặc điểm nổi bật của gậy golf Honma so với các dòng gậy khác đó chính là chất liệu, đường nét sắc cạnh đến từng chi tiết, mặt gậy mỏng, chuyên nghiệp. Không những thế, tất cả các bộ gậy golf Honma đều được sản xuất bằng tay tỉ mỉ chứ không phải sản xuất bằng máy đạt trà như các dòng gậy khác.

Bộ gậy golf Honma 5 sao hiện tại được xem là bộ gậy golf đắt nhất thế giới bao gồm 14 cây gậy các loại. Trên tất cả các đầu gậy của bộ Honma đều được bọc bằng Platium và vàng.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Greg Norman, Zlatan Ibrahimovic khỏa thân trên ấn phẩm ESPN The Body Issue

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Huyền thoại golf người Úc với nickname Cá Mập Trắng khoe ảnh hậu trường chụp ảnh khỏa thân cho tạp chí ESPN ...
Tin tức

Brian Harman vươn lên dẫn đầu sau 36 hố giải Travelers Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tổng hợp nổi bật của ngày thi đấu thứ hai giải Travelers Championship đang diễn ra trên sân TPC River Highlands ở Cromwell, Connecticut, Hoa Kỳ ...
Tin tức

Điều lệ Giải Vô địch Golf Trẻ Quốc gia Mở rộng và vòng loại Faldo Series Vietnam 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vietnam Junior Open 2018 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 12-15/7 trên sân golf top 30 thế giới The Bluff Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu....
Tin tức

Jordan Spieth dẫn đầu vòng 1 Travelers Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Jordan Spieth đang có màn khởi đầu rất tốt tại giải đấu mà anh là đương kim vô địch ...
Tin tức

PGA Tour bắt tay với Facebook phát sóng trực tiếp các giải đấu, bắt đầu từ Travelers Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Bắt đầu từ giải Travelers Championship tuần này, người hâm mộ sẽ có cách để theo dõi các giải đấu của PGA TOUR vào dịp cuối tuần. ...
Tin tức

Hanako Kawasaki tăng 292 hạng trên WAGR, VĐQG Nữ thăng hạng F

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Chức vô địch giải VĐQG Nghiệp dư nữ mở rộng 2018 giúp Hanako nhảy 292 bậc trên bảng xếp hạng WAGR ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi