Luật chơi golf

Bạn phải làm gì khi bóng đánh nhầm green

Bạn đã đưa được bóng lên green tuy nhiên lại nhầm sang green đấu phụ, vậy bạn phải xử lý như thế nào