<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/luat-choi-golf/2925-phil-mickelson-tu-phat-2-gay-o-vong-4-the-greenbrier.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Phil Mickelson tự phạt 2 gậy ở vòng 4 The Greenbrier</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Phil Mickelson tự phạt 2 gậy ở vòng 4 The Greenbrier</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/Luat/PhilRuleGreenbrier-630x360.jpg"> <figcaption>Phil Mickelson tự phạt 2 gậy ở vòng 4 The Greenbrier</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Phil Mickelson một lần nữa g&acirc;y ch&uacute; với t&igrave;nh huống li&ecirc;n quan đến luật.</p></h3> </header> <p style="text-align: left;">Phil Mickelson từng g&acirc;y s&oacute;ng mạng x&atilde; hội sau t&igrave;nh huống gạt b&oacute;ng ngẫu hứng tr&ecirc;n green ở US Open. Anh nhận 2 gậy phạt do lỗi đ&oacute; v&agrave; nhiều người n&oacute;i lẽ anh Phil phải bị truất quyền thi đấu. Tay golf từng 6 lần về &Aacute; qu&acirc;n US Open đ&atilde; vấp phải chỉ tr&iacute;ch lớn từ đ&ocirc;ng đảo người h&acirc;m mộ&nbsp;cũng như một số vận động vi&ecirc;n tr&ecirc;n Tour. The Lefty sau đ&oacute; gửi lời xin lỗi v&igrave; h&agrave;nh động kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp tr&ecirc;n s&acirc;n đấu Shinecocks.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Luat/PhilRuleGreenbrier.jpg?1531069721764" alt="PhilRuleGreenbrier" /></p> <p style="text-align: center;">Phil Mickelson (Ảnh:&nbsp;Michael Owens/Getty Images)</p> <p>Tại giải The Greenbrier v&ograve;ng 4 ng&agrave;y 08/07, Phil Mickelson đ&atilde; c&oacute; t&igrave;nh huống li&ecirc;n quan đến luật kh&aacute;c. Nhưng lần n&agrave;y l&agrave; Phil tự phạt m&igrave;nh 2 gậy do lỗi cải thiện đường đ&aacute;nh b&oacute;ng (line of play) được quy định ở điều 13-2.&nbsp;Theo ghi nhận th&igrave; tay golf 48 tuổi đ&atilde; dẫm c&acirc;y cỏ đu&ocirc;i tr&acirc;u xuống ở trước teebox hố 7 PAR4, điều m&agrave; giải đấu kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p. Phil bị phạt sau khi ph&aacute;t b&oacute;ng v&agrave; ở c&uacute; đ&aacute;nh tiếp theo l&agrave; c&uacute; đ&aacute;nh thứ 4 b&oacute;ng đi 157 yards l&ecirc;n green. Với 2 c&uacute; gạt Phil về double hố n&agrave;y.</p> <blockquote class="twitter-tweet tw-align-center" data-lang="en"> <p dir="ltr" lang="en">After consulting a rules official, Phil Mickelson assessed himself a 2-stroke penalty for improving his line of play (violation of Rule 13-2). <a href="https://t.co/61GiY5ggaj">pic.twitter.com/61GiY5ggaj</a></p> &mdash; PGA TOUR (@PGATOUR) <a href="https://twitter.com/PGATOUR/status/1016002491090161664?ref_src=twsrc%5Etfw">8 th&aacute;ng 7, 2018</a></blockquote> <p>Mickelson đ&atilde; bắt đầu v&ograve;ng đấu với (-5 điểm), nhiều hơn 9 gậy nhiều so với nh&oacute;m dẫn đầu gồm Kelly Kraft v&agrave; Harold Varner III (-14). Với lỗi phạt 2 gậy ở hố 7, th&igrave; sau hố 8 Phil đ&atilde; c&oacute; điểm số vượt chuẩn 4 gậy ở v&ograve;ng đấu trong ng&agrave;y. Nhưng the Lefty thi đấu ổn định trở lại với birdie đường 9, 10,12. Phil đ&atilde; kh&ocirc;ng thể c&oacute; ng&agrave;y thi đấu trọn vẹn khi mắc double bogey hố 18 để về 74 gậy, xếp T65.</p> <p>Sau giải&nbsp;Greenbrier, Mickelson sẽ đến thẳng Gullane&nbsp;thi đấu giải&nbsp;Scottish Open trước khi t&igrave;m kiếm danh hiệu Major thứ 6 trong sự nghiệp ở The Open 2018 diễn tr&ecirc;n s&acirc;n Carnoustie ngay sau đ&oacute;.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Phil Mickelson tự phạt 2 gậy ở vòng 4 The Greenbrier

By GolfEdit.com - 08/07/2018

Golfedit.com - Phil Mickelson một lần nữa gây chú với tình huống liên quan đến luật.

Phil Mickelson từng gây sóng mạng xã hội sau tình huống gạt bóng ngẫu hứng trên green ở US Open. Anh nhận 2 gậy phạt do lỗi đó và nhiều người nói lẽ anh Phil phải bị truất quyền thi đấu. Tay golf từng 6 lần về Á quân US Open đã vấp phải chỉ trích lớn từ đông đảo người hâm mộ cũng như một số vận động viên trên Tour. The Lefty sau đó gửi lời xin lỗi vì hành động không phù hợp trên sân đấu Shinecocks. 

PhilRuleGreenbrier

Phil Mickelson (Ảnh: Michael Owens/Getty Images)

Tại giải The Greenbrier vòng 4 ngày 08/07, Phil Mickelson đã có tình huống liên quan đến luật khác. Nhưng lần này là Phil tự phạt mình 2 gậy do lỗi cải thiện đường đánh bóng (line of play) được quy định ở điều 13-2. Theo ghi nhận thì tay golf 48 tuổi đã dẫm cây cỏ đuôi trâu xuống ở trước teebox hố 7 PAR4, điều mà giải đấu không cho phép. Phil bị phạt sau khi phát bóng và ở cú đánh tiếp theo là cú đánh thứ 4 bóng đi 157 yards lên green. Với 2 cú gạt Phil về double hố này.

Mickelson đã bắt đầu vòng đấu với (-5 điểm), nhiều hơn 9 gậy nhiều so với nhóm dẫn đầu gồm Kelly Kraft và Harold Varner III (-14). Với lỗi phạt 2 gậy ở hố 7, thì sau hố 8 Phil đã có điểm số vượt chuẩn 4 gậy ở vòng đấu trong ngày. Nhưng the Lefty thi đấu ổn định trở lại với birdie đường 9, 10,12. Phil đã không thể có ngày thi đấu trọn vẹn khi mắc double bogey hố 18 để về 74 gậy, xếp T65.

Sau giải Greenbrier, Mickelson sẽ đến thẳng Gullane thi đấu giải Scottish Open trước khi tìm kiếm danh hiệu Major thứ 6 trong sự nghiệp ở The Open 2018 diễn trên sân Carnoustie ngay sau đó.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Luật chơi golf

12 vấn đề hay gặp phải ở các golfer nghiệp dư

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Golf là một bộ môn thể thao phức tạp và rất khó để thành thạo. Vì vậy đối với các người chỉ dành số ít thời gian của...
Luật chơi golf

Lexi Thompson áp dụng sai luật Prefered Lies

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Lexi Thompson dường như là golfer rất có duyên với những tình huống liên quan đến luật golf ...
Luật chơi golf

Golfer đánh mất cơ hội chiến thắng do caddie dùng xe điện

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Một trong nhưng golfer trẻ tuổi được chú ý nhất đã không thể chiến thắng bởi một tình huống khá bất thường. ...
Luật chơi golf

Lowry chỉ trích trọng tài thiếu chuyên môn tại PGA Championship

By GolfEdit.com
GoldEdit.com - Mặc dù thi đấu xuất sắc và có kết quả tốt nhưng một sự cố tại vòng cuối giải PGA Championship đã khiến golfer người Irish này không...
Luật chơi golf

Dùng tay phủi cát trên green liệu có bị phạt?

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Có nhiều golfer đang phân vân việc dùng tay phủi cát trên green liệu có bị phạt. Nếu bị phạt thì phạt bao nhiêu gậy. ...
Luật chơi golf

Caddie của Kisner nhận trách nhiệm về việc không cào lại cát trong bunker

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Con đường đến với major đầu tiền của Gary Woodland đã bất ngờ chệch hướng tại hố số 10 ở Bellerive ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi