<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/luat-choi-golf/2925-phil-mickelson-tu-phat-2-gay-o-vong-4-the-greenbrier.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Phil Mickelson tự phạt 2 gậy ở vòng 4 The Greenbrier</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Phil Mickelson tự phạt 2 gậy ở vòng 4 The Greenbrier</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/Luat/PhilRuleGreenbrier-630x360.jpg"> <figcaption>Phil Mickelson tự phạt 2 gậy ở vòng 4 The Greenbrier</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Phil Mickelson một lần nữa g&acirc;y ch&uacute; với t&igrave;nh huống li&ecirc;n quan đến luật.</p></h3> </header> <p style="text-align: left;">Phil Mickelson từng g&acirc;y s&oacute;ng mạng x&atilde; hội sau t&igrave;nh huống gạt b&oacute;ng ngẫu hứng tr&ecirc;n green ở US Open. Anh nhận 2 gậy phạt do lỗi đ&oacute; v&agrave; nhiều người n&oacute;i lẽ anh Phil phải bị truất quyền thi đấu. Tay golf từng 6 lần về &Aacute; qu&acirc;n US Open đ&atilde; vấp phải chỉ tr&iacute;ch lớn từ đ&ocirc;ng đảo người h&acirc;m mộ&nbsp;cũng như một số vận động vi&ecirc;n tr&ecirc;n Tour. The Lefty sau đ&oacute; gửi lời xin lỗi v&igrave; h&agrave;nh động kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp tr&ecirc;n s&acirc;n đấu Shinecocks.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Luat/PhilRuleGreenbrier.jpg?1531069721764" alt="PhilRuleGreenbrier" /></p> <p style="text-align: center;">Phil Mickelson (Ảnh:&nbsp;Michael Owens/Getty Images)</p> <p>Tại giải The Greenbrier v&ograve;ng 4 ng&agrave;y 08/07, Phil Mickelson đ&atilde; c&oacute; t&igrave;nh huống li&ecirc;n quan đến luật kh&aacute;c. Nhưng lần n&agrave;y l&agrave; Phil tự phạt m&igrave;nh 2 gậy do lỗi cải thiện đường đ&aacute;nh b&oacute;ng (line of play) được quy định ở điều 13-2.&nbsp;Theo ghi nhận th&igrave; tay golf 48 tuổi đ&atilde; dẫm c&acirc;y cỏ đu&ocirc;i tr&acirc;u xuống ở trước teebox hố 7 PAR4, điều m&agrave; giải đấu kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p. Phil bị phạt sau khi ph&aacute;t b&oacute;ng v&agrave; ở c&uacute; đ&aacute;nh tiếp theo l&agrave; c&uacute; đ&aacute;nh thứ 4 b&oacute;ng đi 157 yards l&ecirc;n green. Với 2 c&uacute; gạt Phil về double hố n&agrave;y.</p> <blockquote class="twitter-tweet tw-align-center" data-lang="en"> <p dir="ltr" lang="en">After consulting a rules official, Phil Mickelson assessed himself a 2-stroke penalty for improving his line of play (violation of Rule 13-2). <a href="https://t.co/61GiY5ggaj">pic.twitter.com/61GiY5ggaj</a></p> &mdash; PGA TOUR (@PGATOUR) <a href="https://twitter.com/PGATOUR/status/1016002491090161664?ref_src=twsrc%5Etfw">8 th&aacute;ng 7, 2018</a></blockquote> <p>Mickelson đ&atilde; bắt đầu v&ograve;ng đấu với (-5 điểm), nhiều hơn 9 gậy nhiều so với nh&oacute;m dẫn đầu gồm Kelly Kraft v&agrave; Harold Varner III (-14). Với lỗi phạt 2 gậy ở hố 7, th&igrave; sau hố 8 Phil đ&atilde; c&oacute; điểm số vượt chuẩn 4 gậy ở v&ograve;ng đấu trong ng&agrave;y. Nhưng the Lefty thi đấu ổn định trở lại với birdie đường 9, 10,12. Phil đ&atilde; kh&ocirc;ng thể c&oacute; ng&agrave;y thi đấu trọn vẹn khi mắc double bogey hố 18 để về 74 gậy, xếp T65.</p> <p>Sau giải&nbsp;Greenbrier, Mickelson sẽ đến thẳng Gullane&nbsp;thi đấu giải&nbsp;Scottish Open trước khi t&igrave;m kiếm danh hiệu Major thứ 6 trong sự nghiệp ở The Open 2018 diễn tr&ecirc;n s&acirc;n Carnoustie ngay sau đ&oacute;.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Phil Mickelson tự phạt 2 gậy ở vòng 4 The Greenbrier

By GolfEdit.com - 08/07/2018

Golfedit.com - Phil Mickelson một lần nữa gây chú với tình huống liên quan đến luật.

Phil Mickelson từng gây sóng mạng xã hội sau tình huống gạt bóng ngẫu hứng trên green ở US Open. Anh nhận 2 gậy phạt do lỗi đó và nhiều người nói lẽ anh Phil phải bị truất quyền thi đấu. Tay golf từng 6 lần về Á quân US Open đã vấp phải chỉ trích lớn từ đông đảo người hâm mộ cũng như một số vận động viên trên Tour. The Lefty sau đó gửi lời xin lỗi vì hành động không phù hợp trên sân đấu Shinecocks. 

PhilRuleGreenbrier

Phil Mickelson (Ảnh: Michael Owens/Getty Images)

Tại giải The Greenbrier vòng 4 ngày 08/07, Phil Mickelson đã có tình huống liên quan đến luật khác. Nhưng lần này là Phil tự phạt mình 2 gậy do lỗi cải thiện đường đánh bóng (line of play) được quy định ở điều 13-2. Theo ghi nhận thì tay golf 48 tuổi đã dẫm cây cỏ đuôi trâu xuống ở trước teebox hố 7 PAR4, điều mà giải đấu không cho phép. Phil bị phạt sau khi phát bóng và ở cú đánh tiếp theo là cú đánh thứ 4 bóng đi 157 yards lên green. Với 2 cú gạt Phil về double hố này.

Mickelson đã bắt đầu vòng đấu với (-5 điểm), nhiều hơn 9 gậy nhiều so với nhóm dẫn đầu gồm Kelly Kraft và Harold Varner III (-14). Với lỗi phạt 2 gậy ở hố 7, thì sau hố 8 Phil đã có điểm số vượt chuẩn 4 gậy ở vòng đấu trong ngày. Nhưng the Lefty thi đấu ổn định trở lại với birdie đường 9, 10,12. Phil đã không thể có ngày thi đấu trọn vẹn khi mắc double bogey hố 18 để về 74 gậy, xếp T65.

Sau giải Greenbrier, Mickelson sẽ đến thẳng Gullane thi đấu giải Scottish Open trước khi tìm kiếm danh hiệu Major thứ 6 trong sự nghiệp ở The Open 2018 diễn trên sân Carnoustie ngay sau đó.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Luật chơi golf

World Handicap System sẽ cập nhật điểm chấp theo ngày

By GolfEdit.com
Golfedit.com - USGA và R&A sẽ áp dụng hệ thống World Handicap System (WHS) vào năm 2020 ...
Luật chơi golf

Phil Mickelson tự phạt 2 gậy ở vòng 4 The Greenbrier

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Phil Mickelson một lần nữa gây chú với tình huống liên quan đến luật. ...
Luật chơi golf

USGA tuyên bố: Bryson DeChambeau sử dụng compa là sai luật

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Việc sử dụng một chiếc compa khi thi đấu đang khiến Bryson DeChambeau gặp những tranh cãi về luật ...
Luật chơi golf

Pro PGA Tour tố bạn chơi ăn gian, 4 nhóm đấu bị dồn toa

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Joel Dahmen đã cáo buộc golfer thi đấu cùng nhóm với anh ở vòng cuối là Sung Kang đã có hành vi gian lận ...
Luật chơi golf

Golfer LPGA bị truất quyền thi đấu ngay giữa giải Major

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Có lẽ golf là bộ môn không có chẳng may quên hay lầm lỡ bởi luật cực kỳ khắt khe với người chơi ...
Luật chơi golf

Cách xử lý bóng không đánh được trong bẫy cát

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Khi bóng không đánh được (Unplayable Ball) trong bẫy cát (bunker) thì phải xử lý tình huống luật này như thế nào? ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi