<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/luat-choi-golf/2215-us-girls-championship-nu-golfer-tre-bi-thua-playoff-vi-loi-qua-lang-xet.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>US Girls Championship: Nữ golfer trẻ bị thua playoff vì lỗi quá lãng xẹt</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>US Girls Championship: Nữ golfer trẻ bị thua playoff vì lỗi quá lãng xẹt</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/girlsjunior1-630x360.jpg"> <figcaption>US Girls Championship: Nữ golfer trẻ bị thua playoff vì lỗi quá lãng xẹt</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Một t&igrave;nh huống bị phạt đ&aacute;ng tiếc ở trận đấu playoff &nbsp;MatchPlay của giải&nbsp;U.S. Girls Championship 2017.</p></h3> </header> <p>Trận b&aacute;n kết giải v&ocirc; địch golf trẻ nữ Hoa Kỳ đ&atilde; kết th&uacute;c với một ch&uacute;t tranh c&atilde;i, diễn ra v&agrave;o thứ S&aacute;u ng&agrave;y 29/7 vừa qua.</p> <p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.foxfdm.com/sports/embed-iframe.html?videourl=http://link.theplatform.com/s/BKQ29B/wm_IDtB0E2EM?mbr=true&amp;assetTypes=Video&amp;feed=Fox%20Sports%20All&amp;iu=/fscom/golf/video&amp;auto=true&amp;policy=68249219" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; cặp đấu b&aacute;n kết giữa Erica Shepherd v&agrave; Elizabeth Moon. Cả hai golfer trẻ đ&atilde; h&ograve;a sau 18 hố v&agrave; phải bước v&agrave;o v&ograve;ng playoff. Nhưng ở hố playoff đầu ti&ecirc;n Erica Shepherd đ&atilde; d&agrave;nh chiến thắng do Moon vi phạm luật đ&aacute;ng tiếc.</p> <p>Erica Shepherd trước đ&oacute; đ&atilde; lỡ c&uacute; ghi điểm Birdie từ khoảng c&aacute;ch xa v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh PAR. Khi tới lượt Moon, c&ocirc; đ&atilde; c&oacute; hội chiến thắng khi b&oacute;ng ở khoảng c&aacute;ch gần để ghi điểm birdie, đ&aacute;ng tiếc b&oacute;ng đ&atilde; đi lệch một ch&uacute;t v&agrave; c&oacute; thể dễ d&agrave;ng ghi điểm PAR để tiếp tục đưa hai người v&agrave;o loạt playoff thứ hai. Nhưng thay v&igrave; đợi Shepherd c&ocirc;ng nhận điểm PAR v&agrave; Moon được Gimmie th&igrave; Moon đ&atilde; từ r&ecirc; b&oacute;ng lại v&agrave; muốn tập lại quả putt đ&oacute;. Nhưng v&ocirc; h&igrave;nh chung b&oacute;ng vẫn được coi l&agrave; trong cuộc. Trọng t&agrave;i l&uacute;c đ&oacute; đ&atilde; ra v&agrave; n&oacute;i rằng Moon bị phạt theo luật 18-2 do l&agrave;m b&oacute;ng di chuyển khi vẫn nằm trong cuộc chơi. Moon đ&atilde; tưởng rằng m&igrave;nh mặc nhi&ecirc;n được ghi điểm PAR v&agrave; được thừa nhận từ Shepherd n&ecirc;n kh&ocirc;ng cần Putt nốt pha cuối. Tinh huống phạt n&agrave;y khiến Moon thua hố v&agrave; Shepherd nghiễm nhi&ecirc;n lọt v&agrave;o v&ograve;ng chung kết của giải đấu.</p> <p>Ở t&igrave;nh huống tr&ecirc;n, kể cả Erica Shepherd sau đ&oacute; c&oacute; muốn thừa nhận PAR th&igrave; cũng kh&ocirc;ng c&ograve;n t&aacute;c dụng bởi thực tế t&igrave;nh huống đ&atilde; diễn ra qu&aacute; nhanh. Đ&acirc;y thực sự l&agrave; b&agrave;i học đ&aacute;ng nhớ cho Moon khi thi đấu MatchPlay.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/girlsjunior1.jpg?1501377173257" alt="girlsjunior1" /></p> <p>Chia sẻ với Fox Sports, nữ golfer trẻ Erica Shepherd n&oacute;i rằng: "T&ocirc;i chẳng muốn chiến thắng như thế. T&ocirc;i vẫn tin m&igrave;nh c&oacute; thể chiến thắng được Moon nhưng t&ocirc;i rất lấy l&agrave;m tiếc với sự việc kh&ocirc;ng may xảy ra với Moon".</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

US Girls Championship: Nữ golfer trẻ bị thua playoff vì lỗi quá lãng xẹt

By GolfEdit.com - 30/07/2017

Một tình huống bị phạt đáng tiếc ở trận đấu playoff  MatchPlay của giải U.S. Girls Championship 2017.

Trận bán kết giải vô địch golf trẻ nữ Hoa Kỳ đã kết thúc với một chút tranh cãi, diễn ra vào thứ Sáu ngày 29/7 vừa qua.

Đây là cặp đấu bán kết giữa Erica Shepherd và Elizabeth Moon. Cả hai golfer trẻ đã hòa sau 18 hố và phải bước vào vòng playoff. Nhưng ở hố playoff đầu tiên Erica Shepherd đã dành chiến thắng do Moon vi phạm luật đáng tiếc.

Erica Shepherd trước đó đã lỡ cú ghi điểm Birdie từ khoảng cách xa và hoàn thành PAR. Khi tới lượt Moon, cô đã có hội chiến thắng khi bóng ở khoảng cách gần để ghi điểm birdie, đáng tiếc bóng đã đi lệch một chút và có thể dễ dàng ghi điểm PAR để tiếp tục đưa hai người vào loạt playoff thứ hai. Nhưng thay vì đợi Shepherd công nhận điểm PAR và Moon được Gimmie thì Moon đã từ rê bóng lại và muốn tập lại quả putt đó. Nhưng vô hình chung bóng vẫn được coi là trong cuộc. Trọng tài lúc đó đã ra và nói rằng Moon bị phạt theo luật 18-2 do làm bóng di chuyển khi vẫn nằm trong cuộc chơi. Moon đã tưởng rằng mình mặc nhiên được ghi điểm PAR và được thừa nhận từ Shepherd nên không cần Putt nốt pha cuối. Tinh huống phạt này khiến Moon thua hố và Shepherd nghiễm nhiên lọt vào vòng chung kết của giải đấu.

Ở tình huống trên, kể cả Erica Shepherd sau đó có muốn thừa nhận PAR thì cũng không còn tác dụng bởi thực tế tình huống đã diễn ra quá nhanh. Đây thực sự là bài học đáng nhớ cho Moon khi thi đấu MatchPlay.

girlsjunior1

Chia sẻ với Fox Sports, nữ golfer trẻ Erica Shepherd nói rằng: "Tôi chẳng muốn chiến thắng như thế. Tôi vẫn tin mình có thể chiến thắng được Moon nhưng tôi rất lấy làm tiếc với sự việc không may xảy ra với Moon".

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi