<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/ky-thuat/2139-3-chia-khoa-chinh-cho-mot-cu-danh-gay-sat.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>3 chìa khóa chính cho một cú đánh gậy sắt</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>3 chìa khóa chính cho một cú đánh gậy sắt</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/IronTech01-630x360.jpg"> <figcaption>3 chìa khóa chính cho một cú đánh gậy sắt</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; 3 ch&igrave;a kh&oacute;a cho một c&uacute; đ&aacute;nh gậy sắt ổn định</p></h3> </header> <p><strong>1.&nbsp;Giữ&nbsp;b&agrave;n ch&acirc;n b&aacute;m đất:</strong></p> <p>Qu&aacute; nhiều những động t&aacute;c thừa của phần th&acirc;n dưới khiến người chơi bị mất sự c&acirc;n bằng, nhịp điệu v&agrave; thời gian. Khi bạn swing gậy v&agrave;o b&oacute;ng đảm bảo chắc chắn rằng ch&acirc;n tr&aacute;i b&aacute;m chặt v&agrave;o mặt đất, như thể bạn cố để lại vết ch&acirc;n của m&igrave;nh tr&ecirc;n s&acirc;n vậy. Khi ch&acirc;n tr&aacute;i vững chắc th&igrave; tay, c&aacute;nh tay v&agrave; gậy xoay quanh cơ thể đạt tốc độ tối đa. Tại thời điểm v&agrave;o b&oacute;ng, người chơi cảm nhận được trọng lực dồn hết v&agrave;o g&oacute;t ch&acirc;n tr&aacute;i, v&agrave; v&agrave; g&oacute;t ch&acirc;n phải gần như kh&ocirc;ng chạm đất nữa.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PL%201.jpg?1499143679926" alt="PL 1" /></p> <p>Như vậy để swing một c&aacute;ch vững chắc, đảm bảo ch&acirc;n tr&aacute;i b&aacute;m đất khi mặt gậy tiếp x&uacute;c v&agrave;o b&oacute;ng.</p> <p><strong>2.&nbsp;Duy tr&igrave; c&ugrave;ng một mức độ uốn cong về ph&iacute;a trước</strong></p> <p>Điều quan trọng l&agrave; lu&ocirc;n duy tr&igrave; c&ugrave;ng một mức độ uốn cong về ph&iacute;a trước từ khi đưa gậy cho đến l&uacute;c v&agrave;o b&oacute;ng. Điều n&agrave;y cho ph&eacute;p người chơi giữ được hướng v&agrave;o b&oacute;ng ổn định m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải xoay trục xương sống l&ecirc;n hay xuống, đảm bảo một c&uacute; đ&aacute;nh chắc chắn. Nếu bạn nh&ocirc; l&ecirc;n khỏi đ&uacute;ng tư thế ban đầu, bạn c&oacute; thể khiến gậy golf v&agrave;o phần tr&ecirc;n của b&oacute;ng.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PL%202.jpg?1499143697592" alt="PL 2" /></p> <p><strong>3.&nbsp;Tư thế finish về ph&iacute;a b&ecirc;n tr&aacute;i</strong></p> <p>Ở phần cuối của c&uacute; Swing, người chơi cảm nhận hầu như 80% trọng lượng cơ thể l&ecirc;n cạnh r&igrave;a b&agrave;n ch&acirc;n tr&aacute;i, ch&acirc;n tr&aacute;i l&uacute;c n&agrave;y hơi dịch nhẹ ra khỏi vị tr&iacute; ban đầu. H&ocirc;ng l&uacute;c n&agrave;y hướng về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u, vai phải hướng về ph&iacute;a fairway. C&oacute; một tư thế ổn định chắc chắn lu&ocirc;n tạo cơ hội lớn cho những c&uacute; đ&aacute;nh b&oacute;ng chuẩn x&aacute;c.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/pl-3-cropped.jpg?1499143717045" alt="pl-3-cropped" /></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

3 chìa khóa chính cho một cú đánh gậy sắt

By GolfEdit.com - 04/07/2017

Dưới đây là 3 chìa khóa cho một cú đánh gậy sắt ổn định

1. Giữ bàn chân bám đất:

Quá nhiều những động tác thừa của phần thân dưới khiến người chơi bị mất sự cân bằng, nhịp điệu và thời gian. Khi bạn swing gậy vào bóng đảm bảo chắc chắn rằng chân trái bám chặt vào mặt đất, như thể bạn cố để lại vết chân của mình trên sân vậy. Khi chân trái vững chắc thì tay, cánh tay và gậy xoay quanh cơ thể đạt tốc độ tối đa. Tại thời điểm vào bóng, người chơi cảm nhận được trọng lực dồn hết vào gót chân trái, và và gót chân phải gần như không chạm đất nữa.

PL 1

Như vậy để swing một cách vững chắc, đảm bảo chân trái bám đất khi mặt gậy tiếp xúc vào bóng.

2. Duy trì cùng một mức độ uốn cong về phía trước

Điều quan trọng là luôn duy trì cùng một mức độ uốn cong về phía trước từ khi đưa gậy cho đến lúc vào bóng. Điều này cho phép người chơi giữ được hướng vào bóng ổn định mà không cần phải xoay trục xương sống lên hay xuống, đảm bảo một cú đánh chắc chắn. Nếu bạn nhô lên khỏi đúng tư thế ban đầu, bạn có thể khiến gậy golf vào phần trên của bóng.

PL 2

3. Tư thế finish về phía bên trái

Ở phần cuối của cú Swing, người chơi cảm nhận hầu như 80% trọng lượng cơ thể lên cạnh rìa bàn chân trái, chân trái lúc này hơi dịch nhẹ ra khỏi vị trí ban đầu. Hông lúc này hướng về phía mục tiêu, vai phải hướng về phía fairway. Có một tư thế ổn định chắc chắn luôn tạo cơ hội lớn cho những cú đánh bóng chuẩn xác. 

pl-3-cropped

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi