Một cú đánh bóng thẳng tắp luôn là một sự may mắn.” – Jack Nicklaus